Oversikt

Tillegget Adobe Sign for Outlook gjør det mulig for en bruker å konfigurere en ny avtale fra e-postklienten, enten ved å lage en ny e-postmelding fra en tom tilstand, eller ved å svare på en eksisterende e-postmelding, importere mottakerlisten og automatisk legge ved eventuelle filer fra kildemeldingen.

Dette dokumentet er inndelt i tre deler:

 • Installere/aktivere tillegget i Outlook-kontoen – Éngangsprosessen for å aktivere tillegget fra 365 Store. Alle brukere skulle kunne gjøre dette uten forhøyede systemtillatelser.
 • Etablere den godkjente tilkoblingen mellom Outlook og Adobe Sign – Når tillegget er aktivert, må det opprettes en klarert relasjon mellom Microsoft og Adobe Sign. Dette gjøres ved å godkjenne i begge miljøene, og må gjøres bare én gang.
 • Bruke tillegget – Denne delen forklarer funksjonene i tillegget og hvordan du kan bruke det til å benytte Adobe Sign direkte fra e-postklienten.

365-administratorer kan sentral installere tillegget på leiernivå og styre tilgang på brukernivå hvis det er ønskelig.

Merk: Under godkjenning og bruk av tillegget vil Outlook 365 vise et godkjenningspanel når det forsøkes å åpne et nytt vindu. Når dette skjer, klikker du på Tillat.

1 .Allow new window

Forutsetninger

Støttede produkter:

 • Exchange Online

Klienter:

 • Outlook 2013 (Windows v15+)
 • Outlook 2016 (Windows v16+)
 • Outlook Online – Ved bruk av:
  • Chrome v59+
  • Firefox v53+
  • Safari 9+
  • Edge 38+
  • IE 11+
 • Outlook 2016 (Mac v15.35+)

Du må også oppfylle de grunnleggende Microsoft-kravene for å bruke Office.

 

Merk: Dette tillegget støttes ikke i mobilnettlesere og mobilapper.

Informasjonskapsler aktiveres i nettleseren for at tillegget skal fungere riktig.

Bruk av skrivebordsprogrammet krever at informasjonskapsler er aktivert i Internet Explorer.

Popup-blokkering må være deaktivert for å kunne bruke automatisk svar i Fyll ut og signer-funksjonen.


IE/Edge-nettlesere

For at tillegget skal fungere sømløst i nettleserne Internet Explorer og Edge må du klarere nettstedene nedenfor i nettleserens sikkerhetskonfigurasjon:

 • https://*.echocdn.com
 • https://*.echosign.com
 • https://*.microsoftonline.com
 • https://*.office.com
 • https://*.office365.com
 • https://*.live.com (hvis du bruker en Live-konto)
 • https://*.sharepoint.com
 • Hvis du bruker et identitetsbehandlingssystem fra en tredjepart, må den URL-adressen også legges til.


Mac High Sierra OS

Brukere av High Sierra kan støte på et problem når de prøver å bruke tillegget fra Outlook-skrivebordsappen (versjon 16.11 og over), som sender en generisk feilmelding fra Adobe Sign som sier at informasjonskapsler ikke er aktivert. 

 

Hvis dette skjer:

 • Åpne tilleggets Innstillinger, og Logg av.
 • Godkjenn på nytt til tjenesten ved å klikke på Kom i gang.

Kontakt kundestøtte hvis ny godkjenning ikke løser problemet.

Aktivere tillegget

Tillegget Adobe Sign for Outlook kan installeres i både de web-baserte og skrivebordsbaserte programmene. Installering av programmet i ett miljø, aktiverer det i begge

Tilgang til Store er litt forskjellig i hvert miljø, og nedenfor er det instruksjoner for begge. 

Installere tillegget for OWA (den web-baserte klienten)

1. Logg på 365 Outlook-kontoen, og velg E-post-alternativet.

2. Klikk på tannhjulikonet øverst til høyre på skjermen.

3. Velg Behandle integreringer-alternativet for å laste inn siden Tillegg for Outlook.

1Manage Integrations

 

4. Skriv inn Adobe Sign i søkeboksen øverst til venstre, og klikk på søkeikonet.

5. Til høyre for alternativet Adobe Sign for Outlook klikker du på -knappen for å aktivere integrasjonen.

 • Når dette er fullført, skal du se Lagt til nedenfor integrasjonen.
OWA-tillegg i butikk

 

6. Lukk Tillegg-siden.

Åpne en e-postmelding for å få tilgang til tillegget. Du finner Adobe Sign-ikonet på ett av to steder:

 • Ny e-post – Grensesnittet for å lage en ny e-postmelding viser ikonet nederst til høyre på skjermen.
  • Nye e-postmeldinger har bare alternativet Send til signering.
OWA-ikonplassering - N

 

 • Svarmeldinger – Når du svarer på en e-postmelding, finner du ikonet øverst i midten mot høyre i vinduet (avhengig av hvor mange tillegg du har installert).
OWA-ikon - Svar

Merk:

Når du starter tillegget fra en svarmelding, åpnes en popup-meny som ber deg velge én av tre funksjoner (som beskrevet i delen Bruke tillegget).


Installere tillegget for Outlook-klienten for skrivebordet

1. Åpne Outlook-programmet for skrivebordet.

2. Gå til Hjem-fanen og klikk på Store-ikonet i delen Tillegg.

5Add in store

Merk:

Hvis Store-knappen ikke vises blant alternativene på bånedet, er det sannsynlig at Office-administratoren har nektet individuell tilgang til Store.

Kontakt Office-administratoren eller IT-teamet for å få tilgang, eller distribuer tillegget i organisasjonen.

3. Skriv inn Adobe i søkeboksen øverst til venstre, og klikk på søkeikonet.

4. Når du finner alternativet Adobe Sign for Outlook, klikker du på Legg til-knappen for å aktivere tillegget.

 • Etter det skulle du se Lagt til og et blått hakemerke som angir at tillegget er tilgjengelig.
Installer skrivebord

Når du har aktivert tillegget, finner du en ny Adobe Sign-del (med tre ikoner) på båndet på Hjem-fanen:

7Desktop Icons in the ribbon

Etablere godkjenningsrelasjonen

Når tillegget er aktivert i e-postklienten, må du opprette en relasjon mellom Microsoft-kontoen og Adobe Sign-kontoen din. Dette sikrer at du, og bare du, sender avtaler gjennom din Adobe Sign-bruker.

Konfigurasjonsprosessen er rask og krever bare at du vet hvordan du godkjenner til de to systemene. 

Merk:

Når du har etablert denne relasjonen, trenger du ikke å godkjenne igjen til noen av systemene. Den godkjente relasjonen er varig med mindre du eksplisitt sletter den ved å logge av tillegget.

 

Slik etablerer du klareringen:

1. Klikk på Ny e-post-knappen som om du skulle lage en ny e-postmelding.

2. Finn Adobe Sign-ikonet i e-postsideoppsettet og klikk på alternativet Send til signering.

 • Dette åpner tilleggspanelet til høyre i vinduet.
7.5 One icon in Ribbon

3. Klikk på Kom i gang -knappen i tilleggspanelet.

 • Koblingen Få en gratis prøveversjon åpner et nytt vindu til siden Registrering for 30 dagers gratis prøveversjon av Adobe Sign. Hvis du ikke allerede har en Adobe Sign-konto, registrerer du deg for den gratis prøveversjonen før du fortsetter. Det innhentes ikke noen faktureringsinformasjon, og du forplikter deg ikke til å betale noe under eller etter prøveperioden.
7.9. Get Started

4. Du kan bli bedt om å godkjenne deg for 365-miljøet. Klikk på brukeren du vil bruke. (Brukeren du allerede er godkjent som, vises øverst i listen)

8. Authenticate to 365 pdfd

5. Office 365 ber deg deretter om å gi tilgang til tillegget. Klikk på Godta.

9 Grant 365 Access PDF

Det åpnes et nytt vindu for å registrere godkjenningen for Adobe Sign.

6. Godkjenn med Adobe Sign-legitimasjonen din. 

OWA-godkjenning til Adobe Sign

7. Når du har godkjent til Adobe Sign, blir du bedt om å bekrefte tilgangen.  Klikk på Tillat tilgang.

OWA-godkjenning Bekreft til Adobe Sign

Når Adobe Sign-godkjenningen er fullført, endres tilleggspanelet til høyre slik at det viser startsiden for tillegget.  Klikk på Skjønner for å åpne konfigurasjonspanelet.

Den klarerte relasjonen er på plass og vil forbli aktiv til du logger av tillegget.

Deaktivering/avinstallering av tillegget vil ikke slette den klarerte relasjonen. 

14. Splash page pdf

Bruke tillegget

Når den klarerte relasjonen til Adobe Sign er etablert, kan du begynne å sende avtaler direkte fra e-postklienten.

I forbindelse med dette tillegget har Outlook to moduser:

 • Skriv – Skriv-modus er når du kan skrive / legge til i e-postmeldingen. Dette oppnås generelt ved å klikke på Ny-knappen for å starte en ny e-postmelding, eller på Svar-knappen når du svarer på en eksisterende e-posttråd.
  • I Skriv-modus er det bare funksjonen Send til signering som er tilgjengelig.
15 One icon in Ribbon - 2
 • Les – Les-modus er tilgjengelig når du viser en e-postmelding, men ikke kan redigere den.
  • Les-modus aktiverer tre funksjoner:
16 Desktop Icons in the ribbon - 2

1. Fyll ut og signer – En funksjon som lar avsenderen (og bare avsenderen) legge til innhold i, signere og sende en fil til en annen part som et fullført dokument.

2. Send til signering – Oppretter en avtale som kan ha én eller flere mottakere utenom avsenderen. Avsenderen kan være en mottaker, bare ikke den eneste mottakeren.

3. Avtalestatus – Dette alternativet viser en liste over de ti siste avtalene som inkluderer brukeren, inkludert Utkast, Ute til signering, Venter på at jeg skal signere og Signert.


Sende fra Skriv-modus

Når du starter tillegget fra en e-postmelding, forsøker tillegget å inkludere verdier fra e-postmeldingen. Å skrive en ny e-postmelding (ved å klikke på Ny- eller Svar-knappen) lar deg konfigurere den e-postmeldingen som en mal før du starter tillegget slik at fornyelser og andre standardteksttransaksjoner blir en enkel jobb.

 • Hvis et vedlegg er inkludert i e-postmeldingen, forsøker tillegget å legge ved samme fil som avtaledokument.
 • Hvis det er oppført mottakere i TIL:-feltet (andre enn avsenderen), vil de e-postadressene bli importert som mottakerliste, i samme rekkefølge som er oppført i TIL:-feltet.
 • Hvis det er innhold på Emne-linjen, blir den strengen brukt som avtalenavn.
 • Hvis det er meldingsinnhold, vil det innholdet bli importert som avtalemelding.

Merk:

Alle felt kan legges til eller redigeres manuelt. Import av verdier fra e-postmeldingen er valgfritt, ikke et krav.

whole_panel


Dokumenter

Øverst på tilleggspanelet er Dokumenter-delen. Dette er filene som er lagt ved avtalen og som presenteres for mottakerne for signering.

 • Hvis du starter tillegget fra en e-postmelding med et vedlegg, settes det dokumentet automatisk inn i dokumentlisten.
 • Hvis du vil fjerne et dokument fra Dokumenter-listen, klikker du på X lengst til høyre for dokumentfilnavnet.
addin_panel_-_attachment

Rett til høyre for Dokumenter-overskriften er koblingen + Legg til filer. Bruk den til å legge til filer i avtalen.

 • Dokumentene presenteres for mottakerne i samme rekkefølge som de er oppført i tilleggspanelet.
 • Hvis du må legge til filer fra Adobe Sign-biblioteket, klikker du på koblingen Flere alternativer

Støttede filformater:

 • Word (.doc, .docx)
 • PowerPoint (.ppt, .pptx)
 • Excel (.xls, xlsx)
 • PDF
 • HTML
 • RTF

 

 • TIF/TIFF
 • JPG/JPEG
 • BMP
 • GIF
 • PNG
 • 19 Add File


  Mottakere

  Under Dokumenter-listen er Mottakere-listen.

  Rekkefølgen som mottakerne er oppført i, styrer rekkefølgen som mottakerne blir bedt om å signere avtalen i (i en sekvensiell arbeidsflyt).

  • Hvis du starter tillegget fra en e-postmelding som har TIL:-feltet konfigurert, importeres mottakerne til tilleggspanelet i samme rekkefølge som de er oppført i TIL:-feltet i.
  • Du kan skrive inn mottakere direkte i tilleggspanelet.
   • Panelet vil bruke Outlook-kontaktlisten din som referanse og forsøke å matche det du skriver, med en kjent kontakt.
  • Alle mottakerne har rollen Underskriver.
   • Hvis du må angi forskjellige mottakerroller, eller sende med en parallell-/hybridarbeidsflyt, klikker du på koblingen Flere alternativer.
  • E-postbekreftelse for alle underskrivere.
   • Hvis du må bruke bekreftelse med to faktorer, klikker du på koblingen Flere alternativer.
  addin_panel_-_recipients


  Avtalenavn / meldinger

  Meldinger-delen er under Mottakere-listen.

  Det er to felt i denne delen:

  Avtalenavn er det øverste feltet.

  • Hvis du starter tilleggspanelet fra en eksisterende eller konfigurert e-postmelding, blir Emne-linjen importert som avtalenavn.
  • Hvis det ikke er noe innhold på Emne-linjen, blir navnet på den første vedlagte (Dokument) filen satt inn som avtalenavn.
  • Avtalenavnet kan når som helst redigeres manuelt.
  addin_panel_-_message

  Det andre feltet er avtalemeldingen som er inkludert i Vennligst signer-meldingen.

  • Når avtalen startes fra en eksisterende e-postmelding, blir meldingsinnholdet i denne meldingen satt inn i meldingsfeltet.
  • Hvis det ikke er noe meldingsinnhold i e-postmeldingen, settes det inn en standardmelding: Gjennomgå og fullfør dette dokumentet.
  • Meldingsfeltet har en grense på 1000 tegn.
  • I øverste høyre hjørne av Melding-delen er en Fjern melding-kobling som vil fjerne alt innhold fra Melding-vinduet.
  • Hvis du bruker Meldingsmaler eller Private meldinger, bruker du koblingen Flere alternativer.
  addin_panel_-_body


  Forhåndsvis og send

  Avmerkingsboksen Forhåndsvis og send starter Adobe Sign-redigeringsmiljøet når du klikker på Neste-knappen.

  • Hvis du merker av i boksen Forhåndsvis og send, endres teksten på Send-knappen til Fortsett.
   • Hvis du fjerner merket i boksen Forhåndsvis og send, settes Fortsett-knappen tilbake til Send.
  addin_panel_-_preview


  Send / Fortsett

  Denne knappen sender avtalen til neste trinn, som er å starte signeringssyklusen eller åpne redigeringsmiljøet, avhengig av hvordan tilleggspanelet er konfigurert.

  Teksten på knappen angir hva du kan forvente:

  • SendSend-knappen avslutter konfigureringsfasen, starter avtalen og varsler første mottaker.
  • Fortsett – Når Forhåndsvis og send-boksen er merket, endres teksten på knappen til Fortsett.
   • Når du klikker på Fortsett-knappen, åpnes Adobe Sign-redigeringsmiljøet der du kan se gjennom dokumentrekkefølgen og plassere skjema-/signaturfelt etter behov.
   • Når du har sett gjennom dokumentet og/eller plassert felt, sendes avtalen til første mottaker når du klikker på Send på redigeringssiden. Du blir ikke sendt tilbake til tillegget for å sende denne avtalen.
  addin_panel_-_send
  addin_panel_-_continue


  Flere alternativer

  Adobe Sign har et bredere sett med alternativer enn det som kan installeres i et tillegg. Funksjoner som mottakerroller og private meldinger over-kompliserer den relativt lille plassen som tillegget tar. For mange er imidlertid de alternativene viktige for forretningsprosessen.

  addin_panel_-_moreoptions

  Koblingen Flere alternativer, rett under Send/Fortsett-knappen, åpner en vindusforekomst av Adobe Sign Send-siden, komplett med alle alternativer tilgjengelige for kontoen din.

  Alle konfigurerte elementer i tilleggspanelet importeres til Send-siden, i den rekkefølgen de er i, og de er fullt redigerbare hvis du må gjøre justeringer.

  26 More Options Send Page

  Når avtalen er sendt, viser tilleggspanelet en suksessmelding.

  To alternativer er tilgjengelige i panelet etter sending:

  • Vis avtale – Åpner en vindusvisning av avtalen som akkurat ble sendt
  • Adobe Sign-meny – Dette alternativet endrer panelet slik at det viser funksjonsalternativene for tillegget 
   • Send til signering
  27. post send panel

  I tillegg legges et banner til i meldingen, som angir at avtalen er tilgjengelig for signering i en separat e-postmelding.

  Dette gjøres i tilfelle avsenderen ønsker å sende en oppfølgingsmelding til den ene som er automatisk generert av Adobe Sign-systemet.

  Legg inn Send e-post-banner


  Sende fra Les-modus

  Når du leser en eksisterende e-posttråd, har du tre funksjonsalternativer:

  • Fyll ut og signer – Brukes når du, og bare du, må fylle ut et dokument og påføre en signatur. Ingen andre underskrivere involveres. Hvis du får en forespørsel som “Fyll ut dette, signer det og send det tilbake til meg”, er dette alternativet du trenger.
  • Send til signering – Standard sendeprosess for en avtale der avsenderen ikke er den eneste underskriveren.
  • Avtalestatus – Viser statusen for de ti siste avtalene som involverer brukeren.
  OWA-ikon - Svar


  Fyll ut og signer

  Når alternativet Fyll ut og signer velges, blir vedlegget i e-postmeldingen (hvis det er et) automatisk lagt ved avtaledefinisjonen som blir bygd i tilleggspanelet på høyre side i vinduet.

  Fyll ut og signer Start

   

  Rett til høyre for dokumentoverskriften er koblingen + Legg til filer som lar deg legge til flere filer i avtalen. Å legge til avtaler fungerer akkurat på samme måte som i web-programmet. Dokumentene presenteres for underskriveren i samme rekkefølge som de er oppført i tilleggspanelet.

  Fyll og signer, legg til fil

   

  Når alle filene er vedlagt, klikker du på Fortsett-knappen for å åpne Fyll ut og signer-vinduet.

  31 Fill and Sign page

   

  I Fyll ut og signer-vinduet kan du:

  1. Skrive inn tekst ved å klikke hvor som helst i skjemaet og skrive

  2. Plassere avmerkingshaker eller punkter (for avmerkingsbokser)

  3. Påføre signaturen din

  4. Påføre initialene dine

  Hvis du vil vite mer om Fyll ut og signer-egenskapene, kan du se denne veiledningen.

  Når dokumentet er fullført, klikker du på Ferdig øverst til høyre.

   

  Dokumentet blir behandlet et øyeblikk, og deretter åpnes en Svar-melding med den signerte kopien av dokumentet allerede vedlagt.

  Fyll ut og signer, etter sending

  Tilleggspanelet vil vise en melding om at du har signert dokumentet og presentere deg for tre alternativer:

  • Vis signert PDF – Åpner en visning av den signerte PDF-filen
  • Lagre en kopi – Laster ned en kopi av den signerte PDF-filen til det lokale systemet ditt
  • Adobe Sign-meny – Dette alternativet endrer panelet slik at det viser funksjonsalternativene for tillegget 
   • Fyll ut og signer
   • Send til signering
   • Avtalestatus


  Send til signering

  1. Når du starter en avtale fra en e-postmelding med et vedlegg, må du merke deg at øverst i panelet vises listen med Dokument-filer som nylig er “vedlagt”.

  Som standard blir en fil som er vedlagt e-postmeldingen når du klikker på Send til signering-ikonet, automatisk vedlagt.

  • Det er helt greit å slette den standardfilen.
  • Det er også tillatt å legge til filer via koblingen Legg til filer.

   

  2. Rett nedenfor Dokumenter-delen er Mottakere oppført. Mottakere blir ikke importert fra e-postmeldingen i Les-modus.

  Klikk i det hvite feltet under Mottakere-overskriften, og begynn å skrive inn et navn eller en e-postadresse. Tillegget viser kontakter fra 365-kontoen din som samsvarer med strengen du har skrevet inn, for å hjelpe deg med å finne riktig mottaker.

  Rekkefølgen som mottakerne er angitt i, dikterer signeringsrekkefølgen for avtalen (i en sekvensiell signeringsprosess).

  Merk: Hvis du er vant til å angi mottakerroller, må du være oppmerksom på at alle mottakere anses som Underskrivere når de konfigureres i tillegget. Hvis det trengs andre roller, klikker du på koblingen Flere alternativer under knappen Send / Fortsett.

  33. Exploded panel

  3. Under Mottakere-listen er Melding-delen, som består av to felt.

  Det øverste feltet er Navn på avtalen. Som standard henter dette feltet navnet på det første filvedlegget i avtalen. Du kan endre det manuelt til hvilket som helst navn.

  Det andre feltet er Meldingsteksten. Det er satt inn en standardverdi som kan endres fritt.

   

  4. Rett under Melding-feltet er den valgfrie avmerkingsboksen Forhåndsvis og send. Hvis du merker av i denne boksen, åpnes en vindusversjon av redigeringssiden som viser alle standardfeltene og verktøyene for oppretting av skjemaer.

   Redigeringssiden åpnes ikke før du klikker på Fortsett-knappen.

   

  5. Send/fortsett-knappen sender avtalen slik den i øyeblikket er konfigurert.  Hvis avmerkingsboksen Forhåndsvis og send er merket, åpnes redigeringssiden slik at du kan plassere felt i dokumentet.  Når alle feltene er plassert, klikker du på Send-knappen nederst til høyre på redigeringssiden.

   

  6. Under Send / Fortsett-knappen er koblingen Flere alternativer. Hvis du klikker på denne koblingen, vises en vindusversjon av Send-siden i web-programmet, som viser alle standardalternativene som du ville sett i programmet. All konfigurering som gjøres i tilleggspanelet, vises i Send-vinduet, og er fullt redigerbar.

  34 More Options Send Page - Copy

  Alle felt og alternativer er tilgjengelige akkurat som på Send-siden i web-programmet, og alle endringer til mottaker- eller fillisten inkluderes i avtalen.

  Rull ned til bunnen av vinduet og klikk på Neste for å redigere, eller fjern merket i Forhåndsvis og legg til signaturfelt-boksen og klikk på Send.

   

  Når avtalen er sendt, viser tilleggspanelet en suksessmelding.

  To alternativer er tilgjengelige i panelet etter sending:

  • Vis avtale – Åpner en vindusvisning av avtalen som akkurat ble sendt
  • Adobe Sign-meny – Dette alternativet endrer panelet slik at det viser funksjonsalternativene for tillegget 
   • Fyll ut og signer
   • Send til signering
   • Avtalestatus
  35. post send panel -2


  Avtalestatus

  Alternativet Avtalestatus viser de ti siste avtalene (basert på sist oppdatert-datoen) som fremdeles er åpne og venter på en handling. Dette inkluderer utkast som venter på redigering, avtaler som venter på signaturen din, og avtaler som venter på en annen mottaker.

  Hver oppførte avtale kan utvides for å vise den siste hendelsen som er lagt inn for den avtalen, for å angi hvor avtalen er i signeringsprosessen.

  • De tre siste hendelsene som er logget mot avtalen, vises (Opprettet, Vist, Signert osv.), med den nyligste øverst.
  • Hvis du klikker på koblingen Vis avtale innenfor avtaleinformasjonen, åpnes et nytt vindu som viser dokumentet i dets gjeldende tilstand.
  • Dokumenter som venter på signering, viser en Signer avtale-kobling som åpner et nytt vindu som inneholder dokumentet klart for signering.

  Nederst i hendelseslisten er koblingen Spor alle avtaler, som åpner en vindusforekomst av Behandle-siden fra programmet. Fra Behandle-siden er hele historikken for kontoen tilgjengelig.

  Status

  Innstillinger for tillegg

  Helt nederst i tilleggspanelet, til høyre for Adobe Document Cloud, er et tannhjulikon som åpner innstillingene for tillegget:

  33Settings Panel

  Oppgrader – Bare kontoer med prøveversjon

  denne koblingen åpner et nytt vindu til Adobe Sign-oppgraderingsprosessen der du kan kjøpe tilgang til Adobe Sign med et månedlig abonnement.

  Logg av – Bryter godkjenningsrelasjonen

  Relasjonen mellom dine Outlook- og Adobe Sign-brukerkontoer blir “husket” av tillegget, og det er derfor du ikke trenger å godkjenne hver gang du bruker tillegget.

  Det er imidlertid ikke uvanlig at noen brukere sender avtaler fra flere Adobe Sign-kontoer.  Dette gjør det nødvendig at brukeren bruker Logg av-funksjonen for å bryte den eksisterende klarerte relasjonen og så etablere en ny relasjon med den nye Adobe Sign-brukerkontoen.

  Hvis du skal bryte relasjonen, klikker du på tannhjulikonet nederst til høyre i tilleggspanelet. Det åpnes en popup-meny, og Logg av-alternativet er øverst på den menyen.

  Hjelp

  En kobling til denne veiledningen og eventuelt annet innhold som omhandler tillegget.

  Om

  Dette vil åpne et lite popup-vindu som viser informasjon om tillegget du bruker.

  Personvern Policy

  Dette er en kobling til Adobes personpolicy.

  Admin – Installere på leiernivå

  Installering på leiernivå tillater at administratoren viser tillegget som standard. Det gjør at brukerne slipper installering og sikrer at alle brukere har tilgang uten problemer.

  Merk:

  Prosessen nedenfor aktiverer tillegget på leiernivå for hele brukerbasen. Se her hvis du ønsker mer detaljert kontroll over distribusjonen.

  Aktiveringen er rask og enkel, og tar bare ca. 5 minutter:

  1. Logg på som Leieradministrasjon og naviger til Administrator-panelet.

  2. Gå til Exchange-administrasjonssenter.

  3. Klikk på koblingen tillegg.

  4. Klikk på plusstegnet (+) for å legge til et nytt tillegg, og velg Legg til fra Office Store fra menyen.

  • Tillegget installeres som Deaktiver som standard.

  5. Konfigurer tillegget.

  • Tilordne brukere
   • Alle : Bruker distribusjonsmetoden på alle brukere i leietakeren
    .
   • Spesifikke brukere/grupper: Bruker distribusjonsmetoden på bare de valgte brukerne eller gruppene
    .
   • Bare meg: Bruker distribusjonsmetoden på bare brukeren (admin) som foretar konfigurasjonen
    .
  • Distribusjonsmetode
   • Fast (standard): Tillegget distribueres automatisk til de tildelte brukerne, og de har ikke tillatelse til å fjerne det fra båndet
    .
   • Tilgjengelig : Brukere kan installere tillegget ved å klikke på Hent flere tillegg-knappen på Hjem-båndet i Outlook
    .
   • Valgfritt: Tillegget distribueres automatisk til de tildelte brukerne, men de beholder muligheten til å fjerne det fra båndet
    .
  Leietaker

  6. Klikk på Lagre når du har valgt aktiveringsalternativene.