Finn ut hvordan du fyller ut skjemafelt og legger til signaturen på i et dokument du må signere.

Oversikt

Fyll ut og signer er en av to tilgjengelige metoder som brukere kan bruke til å signere egne dokumenter uten å involvere andre mottakere.

Det andre alternativet er Selvsignering-metoden, som åpner for bruk av maler, redigering og CFR 21 del 11-kompatible signaturer.

 

Fyll ut og signer er utformet for å være en rask og enkel metode når en bruker skal laste opp et dokument, fylle ut nødvendig innhold og så eventuelt påføre signatur. 

Tekstangis gjennom et direkte “klikk og skriv inn”-grensesnitt som fjerner behovet for å plassere utførlige felt.

Ta en kikk på Fyll ut og signer-videoen her

Bruk

 1. Klikk på koblingen Fyll ut og signer fra Hjem-siden i Adobe Sign.

  Start Fyll ut og signer fra Hjem-siden
 2. Legg til filene som skal signeres.

  • Filer kan legges til via dra-og-slipp eller fra koblingen Legg til filer, akkurat som når du legger ved filer på Send-siden.
  • Flere filer kan legges til og flyttes om på med dra og slipp
 3. Oppgi et avtalenavn

  • Feltet Avtalenavn bruker som standard navneverdien til den første filen som slippes i Filer-delen. 
   • Denne verdien kan redigeres ved behov.
  add_files
 4. Når filene er lagt til og er i riktig rekkefølge, klikker du på Neste.

 5. Grensesnittet for Fyll ut og signer lastes inne og viser dokumentfilene du lastet opp i rekkefølgen de ble vist.

  Fyll ut dokumentet ved å:

  • Velg en felttype.
  • Klikk i dokumentet der du vil legge til feltinnholdet.
   • Tekstfelt viser en markør og feltets "grunnflate" du kan skrive i.
   • Grafikk plasseres én gang per klikk med musen

  Alle felt kan få skriftstørrelsen endres, og de kan enkelt flyttes med tanke på nøyaktig plassering.

 6. Arbeid deg gjennom dokumentet ved å plassere inndata der det trengs.

  Når dokumentet er fylt ut, klikker du på Ferdig øverst til høyre i vinduet.

  complete_form

  Merk:

  En signatur kreves ikke i Fyll ut og signer-prosessen.


Suksess!

Når du har klikket på Ferdig, vil siden for fullført signering lastes inn på nytt.

Denne siden inneholder et miniatyrbilde til venstre av dokumentet du akkurat signerte, og fire etterfølgende trinn som du kan klikke på:

○ Send en kopi – Dette alternativet starter en ny arbeidsflyt som leverer det signerer dokumentet til én eller flere e-postadresser.

○ Last ned en kopi – Klikking på denne koblingen åpner en kopi av den signerte PDF-filen på det lokale systemet.

○ Behandle dette dokumentet – Dette alternativet åpner kategorien Behandle.

○ Signer enda et dokument – Denne koblingen åpner opplastingssiden for Fylle ut og signer på nytt, slik at du kan signere et annet dokument.

pose_send_page


Inndatatyper

A. Tekstinndata – Klikk på dette alternativet, og klikk deretter hvor som helst i dokumentet der du vil legge til tekst. Hvis du vil flytte til en annen del av dokumentet, må du eksplisitt klikke på det nye området og begynne å skrive. Tekstinndata registrerer linjeskift, så det er enkelt å skrive inn notatfelt med flere linjer.

B. Hakemerkeinndata – Dette alternativet plasserer en enkel hakemerkegrafikk.  Ideelt for avmerkingsbokser.

C. Fylt punkt-inndata – Fylte punkter er også enkel grafikk som vanligvis brukes med sett med alternativknapper, men som også kan brukes i avmerkingsbokser.

D. Signaturfelt – Signaturfeltet lar brukeren plassere en signatur. Hvis du har lagret en signatur i kontoen, brukes denne som standard. Hvis ikke, vises de vanlige signaturalternativene som tillates av kontoinnstillingene.

E. Initialfelt – På samme måte som signaturfeltet bruker initialfeltet et lagret bilde, og det tillater vanlige inndataalternativer hvis et lagret bilde ikke er tilgjengelig.

tool_bar


Endre skriftstørrelsen

Størrelsen kan justeres for alle inndatatyper, slik at den blir større eller mindre enn standard skriftstørrelse, og alle inndatatyper kan beholde innstillingene for størrelse diskret fra andre inndatatyper.

Det er mulig å ha flere størrelseseksempler i én avtale for angitt inndatatype.

 

Tekst, Hakemerker og Fylt punkt støtter en trinnvis funksjon for angivelse av størrelse, som justerer skriften til den neste forhåndsdefinerte størrelsen, enten mindre eller større.

Over hvert av feltene er det et grensesnitt som inneholder et ikon for sletting (papirkurv til høyre) og to eksemplarer av bokstaven A.

Venstre A er mindre, og den reduserer skriftstørrelsen med ett nivå.

Høyre A er større, og den øker skriftstørrelsen med ett nivå.

Stepped Size

Merk:

Endring av skriftstørrelsen for en inndatatype beholdes for alle etterfølgende felt av samme type. 

Det beste resultatet får du ved å skrive inn litt tekst i det første feltet, og deretter endre skriftstørrelsen trinnvis opp eller ned, slik at den vises i forhold til skriften på det underliggende dokumentet. Når du har funnet en god størrelse, trenger du ikke endre skriftstørrelse på nytt.

 

Feltene Hakemerker, Fylt punkt, Signatur og Initial kan alle justeres dynamisk ved å klikke på og dra det blå håndtaket på inndatafeltboksen.

Drag Sizing

Endring av størrelse på denne måten beholdes til inndatatypens størrelse endres på nytt (med en av metodene).


Flytte inndatafeltene

Alle inndatafelt kan flyttes etter at de er plassert. Det kan være enklere å skrive inn inndataene i en egen del av skjemaet, avhengig av hvordan skjemaet er utformet, og deretter flytte det til riktig plassering.

Slik flytter du et felt:

    ○ Klikk på det én gang for å velge det. Markeringsrammen for feltet vises.

    ○ Når markøren holdes over feltet, endres den til piler med fire retninger.  Klikk på og hold inne museknappen for å dra feltet dit du vil plassere det.

Move Input

Aktivere/deaktivere

Funksjonen Fyll ut og signer / Bare jeg signerer er som standard tilgjengelig for alle brukere på alle tjenestenivåer.

Administratorer som vil fjerne funksjonen Fyll ut og signer / Bare jeg signerer fra Hjem-siden, kan gjøre det ved å gå til Konto > Globale innstillinger > Fyll ut og signer.

Denne innstillingen er også tilgjengelig på gruppenivå.

Gå til Fyll ut og signer

Det er to alternativer du kan angi for å vise alternativet du foretrekker:

○ Bruk ny Fyll ut og signer-opplevelse som standard

◘ Avmerking av dette alternativet setter standard Hjem-sidearbeidsflyt til Fyll ut og signer.

◘ Fjerning av merket i denne boksen lar standard Hjem-sidearbeidsflyt være Bare jeg signerer.

○ La brukere veksle...

◘ Avmerking av dette alternativet aktiverer en kobling som lar brukeren fritt veksle mellom de to arbeidsflytene.

 

Konfigurasjonsalternativer

Digitale signaturer kan legges til som et signaturalternativ ved å:

 • Aktivere digitale signaturer for kontoen
  • Gå til Konto > Kontoinnstillinger > Digitale signaturer 
  • Aktivere minst én av metodene for digital signatur: Sky eller Nedlasting
  • Klikk på Save.
Digital signatur-alternativet

 

Alternativet Digital signatur finnes som det tredje alternativet på Signer-menyen.

add_digital_signature

Å legge til en digital signatur får fart på signaturprosessen og fører underskriveren direkte til alternativet for å velge signaturleverandør.

Når signaturen er fullført og det er klikket på Ferdig, lagres dokumentet i Signert-delen på Behandle-fanen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet