Konfigurer Adobe Sign for Salesforce til å sende store dokumenter (større enn 4.0 MB fra siden for å sende avtale, og 9,0 MB ved satsvis sending) eller push-avtaler for avtaler som er opprettet utenfor Salesforce-miljøet.

Forutsetninger

Tilbakekallbrukeren (kreves for å konfigurere både store dokumenter og push-avtaler) krever to elementer:

Merk:

Verken transaksjoner med store dokumenter eller push-avtaler støttes i Salesforce Professional Edition. 


Etablere stedet for tjenestene

Etablering av tjeneste for store dokumenter og push-avtaler krever først at tilbakekallmiljøet defineres.

Samme sted og bruker kan brukes for den ene eller begge tjenestene.

Instruksjonene nedenfor anbefaler at en ny og dedikert bruker og profil blir etablert. Dette sikrer at et kjent og minimalt godkjent sett med tillatelser er aktive, og etablerer en bruker som sannsynligvis ikke blir deaktivert og bryter funksjonaliteten.

Oversikt over nødvendige trinn:

Definer tilbakekallbrukeren

Etabler tilbakekallstedet

Konfigurer den enkelte tjenesten


Definere Adobe Sign-tilbakekallbruker

Det anbefales en dedikert bruker for å tildele objekttillatelser for tilbakekallprosessen. 

1. Opprett profilen for den nye tilbakekallbrukeren

 • Klon Standardbruker -profilen.
  • Gi den nye profilen et intuitivt navn (for eksempel Adobe Sign tilbakekallbruker).
 • Rediger profilen.
  • Under Tilpassede faneinnstillinger må du kontrollere at begge Adobe Sign-administrator-fanene er satt til Standard På.
  • Sørg for at disse Visualforce-sidene er aktivert: 
   • echosign_dev1.EchosignAdmin
   • echosign_dev1.SalesforceOAuthPage
 • Lagre profilen.
1_clone_standarduserprofile
2_name_the_profile

2. Opprett en ny bruker ved å bruke en standard Salesforce-lisens.

 • Gi brukeren et intuitivt navn (for eksempel Adobe Sign Tilbakekall).
 • Tildel en Salesforce-lisens.
 • Tildel profilen du opprettet ovenfor.
4_create_a_new_user
 • Lagre den nye brukeren.
 • Verifiser brukeren for å etablere det kjente passordet.

 

3. Legg til tillatelsessettet Adobe Sign-integrator for tilbakekallbrukeren

 • Gå til Oppsett > Administrasjon > Brukere > Brukere.
 • Klikk på Fullt navn-koblingen for tilbakekall-brukeren.
 • Hold musepekeren over koblingen Tillatelsessettildelinger øverst på siden, og klikk på knappen Rediger tildelinger.
Tillatelsessett

Når siden Tildeling av tillatelsessett åpnes:

 • Velg tillatelsessettet Adobe Sign-integrasjonsbruker.
 • Klikk på Legg til-knappen for å flytte tillatelsessettet til Aktivert-kolonnen.
 • Klikk på Lagre.
Legge til settet

 

4. Aktiver tilbakekallbrukeren i Adobe Sign

Ved å sende en avtale genererer og aktiverer du brukeren i Adobe Sign-kontoen:

 • Logg på Salesforce som tilbakekallbrukeren.
 • Gå til Avtale-fanen (Appstarter > Adobe Sign for Salesforce > Avtaler).
 • Klikk på Ny for å åpne en ny avtaleside.
 • Konfigurer en grunnleggende avtale.
  • Legg til en mottaker, hvilken som helst mottaker av hvilken som helst type, inkludert en falsk e-postadresse. 
  • Legg ved en fil – hvilken som helst.
 • Klikk på Send
  .
Send avtale
 • Klikk på OK på etter sending-siden for å gå tilbake til avtalen.
 • Klikk på Avbryt-knappen for å avbryte avtalen.

 

 

5 Koble tilbakekallbrukeren til Adobe Sign

 • Gå til siden Adobe Sign-administrator (Appstarter > Adobe Sign for Salesforce > Adobe Sign-administrator).
 • Klikk på Koble til en konto under overskriften Tilbakekallbruker.
Koble til tilbakekallbrukeren

En Tillat tilgang?-side vises. 

 • Klikk på Tillat.
Tillat tilgang - Godta
 • På siden Adobe Sign-administrator må du kontrollere at tilbakekallbrukeren er riktig tilkoblet.
Godkjent tilbakekallbruker
 • Logg av Salesforce.
 • Logg på igjen som Salesforce-administrator.


Etabler tilbakekallstedet

Du må klargjøre og konfigurere et område for Adobe Sign-tilbakekall, slik at avtaleoppdateringer kan sendes til Salesforce på en riktig måte.

Merk:

Hvis du ikke har brukt Salesforce-områder i Salesforce-organisasjonen, må du først registrere et Force.com-domenenavn som skal brukes for alle Salesforce-områder i kontoen. (Se Registrere et tilpasset Force.com-domene i hjelpen for Salesforce.com). Husk på at hvis du registrerer et nytt domenenavn, anbefales det at du ikke har et svært langt domenenavn siden den sikre nettadressen kan overskride grensen på 255 tegn som Adobe Sign har for nettadresser for tilbakekall.

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Brukergrensesnitt > Nettsteder og domener > Nettsteder.
 2. Registrer domenenavnet for nettstedet ditt.
  1. Skriv inn navnet på ønsket domene i tekstfeltet etter http://.
  2. Klikk på knappen Sjekk tilgjengelighet for å sikre at domenet er tilgjengelig for deg.
   1. Når du har et tilgjengelig domene, vises en Suksess-melding.
  3. Godta Vilkår for bruk og klikk på Registrer Mitt Force.com-domene.
Panelet Områdekonfigurasjon

Nettsteder-siden oppdateres for å vise det nye nettstedet ditt.

 3. Klikk på Ny-knappen.

 • Siden for områderedigering lastes inn.
Parametere for Adobe Sign-tilbakekall

4. Gjør følgende på siden Områderedigering:

 • Sett verdien Områdeetikett til: Adobe Sign-tilbakekall.
 • Sett verdien Områdenavn til: Adobe_Sign_Callback.
 • Sett verdien Områdekontakt til en Salesforce-bruker som skal motta varslinger om områder. I de fleste tilfeller er dette kontoadministrator.
 • Sett verdien Standard nettadresse til: AdobeSignCallback.
 • Aktiver Aktiv-kontrollen.
 • Sett verdien Aktiv hjemmeside for område til: EchoSignCallback.
  • EchoSign er et eldre navn for Adobe Sign-produktet.
 • Kontroller at Krev sikre tilkoblinger (HTTPS) er aktivert
  .
 • Kontroller at Oppgrader alle forespørsler til HTTPS er aktivert
  .

 

Dette feltet skal se slik ut:

Konfigurer nettstedet

 5. Klikk på Lagre 

 


Legg til IP-områdene for stedet

 6. Legg til IP-områdene for innstillingene for felles tilgang til området, slik at det er begrenset på riktig måte til IP-adresser for Adobe Sign.

 a. Fra Stedsdetaljer-siden for tilbakekallstedet klikker du på Innstillinger for felles tilgang.

 b. Klikk på koblingen IP-områder for pålogging for å gå til riktig del.

 c. Klikk på Ny-knappen.

 d. Oppgi det første IP-adresseområdet i dialogboksen IP-områder for pålogging:

○ Innledende IP-adresse: 52.71.63.224

○ Avsluttende IP-adresse: 52.71.63.255

○ Beskrivelse: Adobe Sign

 e. Klikk på Lagre.

enter_the_ip_addressrange

Merk:

Hvis feilen “Listen over IP-områder dekker ikke gjeldende IP-adresse...” vises, aktiverer du alternativet Lagre dette IP-adresseområdet selv om det ikke dekker min gjeldende IP-adresse og klikker Lagre på nytt.

 

 f. Gjenta trinnene b-e ovenfor for alle IP-adresseområdene nedenfor:

Start-IP-adresse Slutt-IP-adresse Beskrivelse
13.126.23.0 13.126.23.31 Adobe Sign
3.236.206.64 3.236.206.95 Adobe Sign
40.67.154.249 40.67.154.249 Adobe Sign
40.67.155.112 40.67.155.112 Adobe Sign
40.67.155.147 40.67.155.147 Adobe Sign
40.67.155.185 40.67.155.185 Adobe Sign
44.234.124.128 44.234.124.159 Adobe Sign
51.105.221.160 51.105.221.191 Adobe Sign
52.196.191.224 52.196.191.255 Adobe Sign
52.35.253.64 52.35.253.95 Adobe Sign
52.48.127.160 52.48.127.191 Adobe Sign
52.58.63.192 52.58.63.223 Adobe Sign
52.65.255.192 52.65.255.223 Adobe Sign
52.71.63.224 52.71.63.255 Adobe Sign

 

De endelige IP-områdene for pålogging til Adobe Sign-tilbakekallområder skal se slik ut:

IP-områder


Konfigurere enkelttjenester

Store dokumenter støttes automatisk for sendetransaksjoner og bakgrunnshandlinger opptil bestemte grenser:

 • Send transaksjoner – Når du klikker knappen Send til signering på avtalesiden, kan du sende ett enkelt dokument som er opptil 4,0 MB eller flere dokumenter som til sammen er opptil 4,0 MB.
 • Bakgrunnshandlinger – Når du sender et dokument med bakgrunnshandlinger, kan du sende ett enkelt dokument som er opptil 9,0 MB eller flere dokumenter som til sammen er opptil 9,0 MB. (Se håndboken for avansert tilpassing for mer informasjon om bakgrunnshandlinger.)

 

Hvis du vil aktivere større dokumenter, må du gjøre følgende:

 • Rediger profilen til tilbakekallbrukeren for å gi tilleggstilgang.
 • Aktiver Antall kall til vedleggstjeneste for tilbakekallbrukerprofilen.
 • Rediger stedet for å aktivere Apex-klassen LargeFileDownloadService.
 • Oppdater de tilpassede innstillingene slik at de bruker tilbakekall-URL-adressen.


Redigere profilen for tilbakekallbruker

Gjør følgende for å aktivere tillatelser på objektnivå for brukeren for Adobe Sign-tilbakekallområde:

 • Klikk på Rediger-knappen på siden Profil for Adobe Sign-tilbakekall, og bla ned til Tillatelser for egendefinert objekt
 • Aktiver alle Agreements-objekttillatelser (Les, Opprett, Rediger, Slett, Vis alle, Endre alle)
 • Aktiver Apex-klassen echosign_dev1. AgreementAttachmentDownloadService
 • Klikk på Lagre
Egendefinerte objekttillatelser


Aktiver Antall kall til vedleggstjeneste for tilbakekallbrukerprofilen.

 • Gå til Objektbehandling > Avtale > Felt og relasjoner.
 • Klikk på feltetiketten Antall kall til vedleggstjeneste.
 • Klikk på knappen Angi sikkerhet på feltnivå.
 • Aktiver både Synlig og Skrivebeskyttet for tilbakekallbrukerprofilen.
 • Klikk på Lagre.
invocation_countsettings


Rediger stedet for å aktivere Apex-klassen LargeFileDownloadService.

Du må også tilpasse profilen for Adobe Sign-tilbakekallstedet forå legge til Apex-klassen LargeFileDownloadService slik at den blir synlig.

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Brukergrensesnitt > Nettsteder og domener > Nettsteder.
 2. Klikk på stedsetiketten for Adobe Sign-tilbakekall-stedet.
 3. Klikk på Innstillinger for felles tilgang
Innstillinger for felles

 

 4. Klikk på koblingen Aktiver tilgang til Apex-klasse for å gå til denne delen, og klikk deretter Rediger

Aktiver Apex-klasse

 

 • Fra listen Tilgjengelige Apex-klasser til venstre, velger du echosign_dev1.LargeFileDownloadService og klikker Legg til for å flytte den til Aktiverte Apex-klasser til venstre, som vist nedenfor.
 • Klikk på Lagre
Aktiver Apex-klasse


Oppdater de tilpassede innstillingene slik at de bruker tilbakekall-URL-adressen.

1. Gå til Oppsett > Brukergrensesnitt > Nettsteder og domener > Nettsteder.

2. Klikk på Stedsetiketten for tilbakekallstedet.

3. I delen Tilpassede URL-adresser klikker du på Vis-koblingen.

 • En ny kategori åpnes.
2b_sites_configdsaved

4. På den nye fanen kopierer du verdien for URL-adressen i nettleseren og limer den inn i en tekstfil.

 • Hvis du tester Sandbox-organisasjoner, kopierer du http-nettadressen og ikke https-nettadressen.

Nettadressen skal se ut omtrent slik som nettadressen som vises nedenfor:

Nettadresse for område

 

5. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger

 • Dette laster inn siden Tilpassede innstillinger.

6. Klikk på etiketten Adobe Sign-innstillinger.

 • Siden Innstillinger for Adobe Sign lastes inn.
Innstillinger for Adobe Sign

 

7.  Klikk på Behandle.

Innstillinger for Adobe Sign: Behandle

 

8. Klikk på Ny eller Rediger

 • Siden Rediger Innstillinger for Adobe Sign lastes inn.
Innstillinger for Adobe Sign: Ny

 

9.  Sett verdien for nettadressen for tilbakekall for Adobe- til Salesforce-område til verdien for den sikre nettadressen du kopierte etter konfigurasjon av Adobe Sign-tilbakekallområdet (se trinn 7 ovenfor).

 • Kontroller at adresseprefikset er https og ikke http.
Innstilling for nettadresse for tilbakekall

10. Klikk på Lagre for å lagre innstillingene.

 

Tjenesten for store dokumenter er nå aktivert.

Du kan bruke Adobe Sign-API-et til å sende avtaler til underskrift eller til å opprette webskjemaer og bygge dem inn på nettstedet, og få alle avtalene overført til og opprettet i Salesforce, akkurat som om de ble sendt fra Salesforce. Du kan også sende avtaler via webprogrammet echosign.adobe.com og få alle sendt tilbake til Salesforce.

For å aktivere disse push-avtalene må du:

 • Redigere tilbakekallbrukeren for å tildele tillatelsessettet Adobe Sign-integrasjonsbruker
 • Redigere tilbakekallstedet for å legge til Visualforce-siden EchoSignAgreementPushCallback.
 • Redigere stedsobjektet og feltnivåtillatelsene
 • Eventuelle bruksspesifikke konfigurasjoner, avhengig av hvordan du planlegger å bruke Adobe Sign


Redigere tilbakekallbrukeren for å tildele tillatelsessettet Adobe Sign-integrasjonsbruker.

 1. Gå til Oppsett > Administrasjon > Brukere > Brukere.
 2. Finn tilbakekallbrukeren og klikk på koblingen Fullt navn for å åpne siden med brukerdetaljer.
click_the_full_namelinkofthecallbackuser

 

3. Hold musepekeren over lenken Tillatelsessettildelinger og klikk på knappen Rediger tildeling.

edit_assigned_permissionsets

 

4. I delen Tilgjengelige tillatelsessett velger du Adobe Sign-integrasjonsbruker.

 • Klikk på knappen Legg til.
 • Klikk på Lagre.
assign_permission


Redigere tilbakekallstedet for å legge til Visualforce-siden EchoSignAgreementPushCallback

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Brukergrensesnitt > Nettsteder og domener > Nettsteder.
 2. Klikk på stedsetiketten for Adobe Sign-tilbakekall-stedet.
6_click_the_sitelabel

 

3. Rull til Visualforce-sider på stedet og klikk på Rediger.

callback_vf_page

4. Finn echosign_dev1.EchoSignAgreementPushCallback og klikk for å velge den.

5. Klikk på Legg til for å flytte siden til siden Aktiverte Visualforce-sider.

6. Klikk på Lagre.

callback_add_vf


Redigere stedsobjektet og feltnivåtillatelsene

Når du har lagt til Visualforce-siden, kommer du tilbake til Stedsdetaljer-siden for tilbakekallstedet.

 • Klikk på Innstillinger for felles tilgang for å åpne Profiler-siden
 • Klikk på Rediger på Profiler-siden
 • Rull ned til delen Tillatelser for standardobjekter
 • Aktiver Lese og Opprette for følgende objekter:
  • Konto
  • Kontakt
  • Kontrakt
  • Salgsemne
  • Salgsmulighet
 • Klikk på Lagre, noe som fører deg tilbake til tilbakekallprofilen

 

Flere objekter krever også justeringer på feltnivå:

 • Rull ned til delen Feltnivåsikkerhet og rediger:
  • Standard feltnivåsikkerhet
   • Kontakt
    • Konto > pass på at Lese- og Redigere-tilgang er aktivert
    • E-post > pass på at Lese- og Redigere-tilgang er aktivert
    • Navn > pass på at Lese- og Redigere-tilgang er aktivert
   • Salgsemne
    • Firma > pass på at Lese- og Redigere-tilgang er aktivert
    • E-post > pass på at Lese- og Redigere-tilgang er aktivert
    • Navn > pass på at Lese- og Redigere-tilgang er aktivert


Bruksspesifikke konfigurasjoner

Hvis du vil at alle avtalene i kontoen som ble sendt utenfor Adobe Sign, skal opprettes og overføres til Salesforce, følger du disse anvisningene:

 • Kopier den sikre URL-adressen fra Adobe Sign-tilbakekallingsstedet du opprettet, og tilføy /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback for å danne tilbakekallingsadressen. Kontakt Adobes kundestøtte og oppgi tilbakekallingsadressen som skal angis som Adobe Sign-kontoens standard tilbakekallingsadresse. Hvis for eksempel stedsadressen er https://echov11-dev.na12.force.com/AdobeSignCallback, blir tilbakekalladressen https://echov11-dev.na12.force.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
 • Adobe-støtte skal også legge inn bruker-ID-en for Adobe Sign userID for API-brukerinnstillingen for tilbakekallingsadressen. Alle kontoer som bruker Salesforce, bør også bli konfigurert til å få tilføyd dokumentnøkkelen til tilbakekallingsadressen.

 

Hvis du sender avtaler via API-et, følger du disse anvisningene:

 • Kopier den sikre URL-adressen fra Adobe Sign-tilbakekallingsstedet du opprettet, og tilføy /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback for å danne tilbakekallingsadressen som skal brukes i Adobe Sign-API-et.
  • Hvis for eksempel stedsadressen er https://echov11-dev.na12.force.com/AdobeSignCallback
   , blir URL-adressen du skal bruke i Adobe Sign API, være https://echov11-dev.na12.force.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback.
 • Når du sender en avtale eller oppretter et webskjema gjennom API-et, må du oppgi en tilbakekall-URL (se https://secure.echosign.com/redirect/latestApiMethods og referere til API-parameteren CallbackInfo.)
 • Påse også at kontoinnstillingene er konfigurert til å tilføye dokumentnøkkelen til tilbakekallingsadressen, som skal være standard for Salesforce-kunder som bruker Adobe Sign. Kontakt Adobe Signs kundestøtte hvis du får problemer.
 • Gå også til Innstillinger for push-tilordninger for å definere preferanser for hvordan poster opprettes når avtaler overføres til Salesforce.