Metody malowania

Program Illustrator oferuje dwie metody malowania.

 • Przypisanie wypełnienia, obrysu lub obu tych atrybutów do całego obiektu
 • Konwersję obiektu na grupę aktywnego malowania i przypisanie wypełnień lub obrysów do osobnych krawędzi i powierzchni w grupie

Malowanie obiektu

Po narysowaniu obiektu można przypisać do niego wypełnienie, obrys lub obydwa te elementy. W dalszej kolejności można tworzyć inne obiekty, malować je w podobny sposób i umieszczać na kolejnych warstwach. W efekcie otrzymuje się rodzaj kolażu utworzonego z kształtów wyciętych z kolorowego papieru, zmieniających wygląd kompozycji zależnie od tego, jaki obiekt znajduje się na wierzchu.

Malowanie za pomocą grupy aktywnego malowania

W przypadku metody aktywnego malowania, malowanie przypomina tradycyjne techniki bez uwzględniania warstw lub kolejności elementów, zapewniając bardziej naturalny wygląd kompozycji. Wszystkie obiekty w grupie aktywnego malowania są traktowane jako część tej samej płaskiej powierzchni. Oznacza to, że możesz rysować kilka ścieżek, a potem pokolorować oddzielnie każdy obszar objęty daną ścieżką (nazywany powierzchnią). Możesz też przypisać różne kolory obrysu do fragmentów ścieżek pomiędzy punktami przecięcia (nazwanych krawędziami). Otrzymany efekt przypomina książkę do kolorowania, w której można wypełniać każdą powierzchnię i obrysowywać każdą krawędź innym kolorem. W trakcie przenoszenia i zmiany kształtu ścieżek w grupie aktywnego malowania powierzchnie i krawędzie są automatycznie dostosowywane.

Więcej informacji o aktywnym malowaniu w programie Illustrator znajduje się na stronie Aktywne malowanie.

Live-Paint
A. Obiekt składający się ze ścieżek pomalowanych daną metodą posiada jedno wypełnienie i jeden obrys B. Ten sam obiekt przekonwertowany na grupę aktywnego malowania może być pomalowany przy użyciu innego wypełnienia dla każdej powierzchni C. Ten sam obiekt przekonwertowany na grupę aktywnego malowania może być pomalowany przy użyciu innego obrysu dla każdej krawędzi 

Informacje o wypełnieniach i obrysach

Wypełnienie jest to kolor, wzorek lub gradient wewnątrz obiektu. Wypełnienia mogą być stosowane do otwartych i zamkniętych obiektów oraz powierzchni w grupach aktywnego malowania.

Obrys jest to widoczny kontur obiektu, ścieżka lub krawędź grupy aktywnego malowania. Możesz określić szerokość i kolor obrysu. Obrysy mogą być liniami przerywanymi (uzyskiwanymi przy użyciu określonych opcji ścieżek), a także być malowane za pomocą stylizowanych pędzli.

Uwaga: krawędzie można pomalować pędzlem tylko wtedy, gdy podczas korzystania z grup aktywnego malowania do danej grupy doda się obrys za pomocą panelu Wygląd.

Bieżące kolory wypełnienia i obrysu są wyświetlane w panelach Narzędzia i Właściwości oraz w Panelu sterowania.

Wypełnienia i obrysy
A. Obiekt z kolorem wypełnienia B. Obiekt z kolorem obrysu C. Obiekt z kolorem wypełnienia i obrysu 

Elementy sterujące wypełnieniem oraz obrysem

Elementy sterujące wypełnieniem oraz obrysem są dostępne w panelach Właściwości, Narzędzia i Kolor oraz w Panelu sterowania.

Do określania kolorów służą następujące elementy sterujące z panelu Narzędzia:

Przycisk Wypełnienie Kliknij dwukrotnie, aby wybrać kolor wypełnienia za pomocą Próbnika kolorów.
Przycisk Obrys  Kliknij dwukrotnie, aby wybrać kolor obrysu za pomocą Próbnika kolorów.
Przycisk Zmiana wypełnienia i obrysu Kliknij, aby zamienić kolory wypełnienia i obrysu.
Przycisk Domyślne wypełnienie i obrys Kliknij, aby powrócić do kolorów domyślnych (białe wypełnienie i czarny obrys).
Przycisk Kolor Kliknij, aby zastosować ostatnio wybrany kolor kryjący do obiektu z wypełnieniem gradientowym lub bez obrysu/wypełnienia.
Przycisk Gradient Kliknij, aby zmienić aktualnie zaznaczone wypełnienie na ostatnio wybrany gradient.
Przycisk Brak  Kliknij, aby usunąć wypełnienie lub obrys zaznaczonego obiektu.

 

Kolor i obrys wybranego obiektu można określić za pomocą następujących elementów sterujących w panelu Właściwości i Panelu sterowania:

Kolor wypełnienia

Kliknij, aby otworzyć panel Próbki lub kliknij z wciśniętym klawiszem Shift, aby otworzyć inny panel kolorów. Następnie wybierz kolor.

Kolor obrysu

Kliknij, aby otworzyć panel Próbki lub kliknij z wciśniętym klawiszem Shift, aby otworzyć inny panel kolorów. Następnie wybierz kolor.

Panel Obrys

Kliknij wyraz „Obrys”, aby otworzyć panel Obrys i ustawić wybrane opcje.

Grubość obrysu

Wybierz grubość obrysu z wyskakującego menu.

Stosowanie koloru wypełnienia

Dany kolor, wzorek lub gradient można zastosować do całego obiektu. Przy użyciu grup aktywnego malowania można z kolei stosować różne kolory do różnych powierzchni obiektu.

 1. Zaznacz obiekt przy pomocy narzędzia Zaznaczanie () lub Zaznaczanie bezpośrednie ().

 2. Kliknij pole Wypełnienie w panelu Narzędzia, Właściwości lub Kolor, aby wybrać wypełnienie.

  Pole Wypełnienie
  Zastosuj kolor wypełnienia, korzystając z panelu Narzędzia lub Właściwości.
 3. Wybierz kolor wypełnienia, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Kliknij wybrany kolor w Panelu sterowania, panelu Kolor, panelu Próbki, panelu Gradient lub w bibliotece próbek.

  • Kliknij dwukrotnie pole Wypełnienie i wybierz kolor z próbnika.

  • Zaznacz narzędzie Kroplomierz i kliknij obiekt z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS), aby zastosować bieżące atrybuty (w tym wypełnienie i obrys).

  • Kliknij przycisk Brak , aby usunąć bieżące wypełnienie obiektu.

  Uwaga:

  Aby określić kolor niezaznaczonego obiektu, możesz przeciągnąć ten kolor z panelu Wypełnienie, Kolor, Gradient lub Próbki na obiekt. Metody przeciągania nie można stosować do grup aktywnego malowania.

Samouczek wideo: stosowanie atrybutów Wypełnienie i Obrys

Samouczek wideo: stosowanie atrybutów Wypełnienie i Obrys
Train Simple

Stosowanie koloru obrysu

 1. Zaznacz obiekt. (Aby zaznaczyć krawędź grupy aktywnego malowania, użyj narzędzia Zaznaczanie aktywnego malowania).

 2. Kliknij pole Obrys w panelu Narzędzia, Właściwości, Kolor lub w Panelu sterowania. Wykonanie tej czynności oznacza, że operacja dotyczy obrysu, a nie wypełnienia.

 3. Zaznacz kolor w panelu Kolor albo próbkę w panelu Próbki, Właściwości lub Panelu sterowania. Możesz też dwukrotnie kliknąć pole Obrys i wybrać kolor z Próbnika kolorów.

  Uwaga:

  Jeśli chcesz użyć bieżącego koloru z pola Obrys, możesz po prostu przeciągnąć go z pola Obrys na obiekt. Metody przeciągania nie można stosować do grup aktywnego malowania.

Konwersja obrysów na ścieżki złożone

Konwersja obrysu na ścieżkę złożoną umożliwia zmianę krawędzi obrysu. Na przykład można dzięki niej utworzyć obrys z rożnymi szerokościami lub podzielić obrys na części.

 1. Zaznacz obiekt.

 2. Wybierz polecenie Obiekt > Ścieżka > Nakreśl kontury obrysu.

  Otrzymana ścieżka złożona jest zgrupowana z wypełnionym obiektem. Aby zmienić ścieżkę złożoną, najpierw oddziel ją od wypełnienia lub zaznacz za pomocą narzędzia Zaznaczanie grupowe.

  convert-to-compound-pathzoom
  A. Obrys zastosowany do obiektu B. Obrys przekonwertowany na ścieżkę złożoną zawierającą dwie ścieżki podrzędne 

  Uwaga:

  Aby zidentyfikować zawartość grupy, skorzystaj z panelu Warstwy.

Rysowanie i łączenie ścieżek narzędziem Kropla

Narzędzia Kropla służy do malowania wypełnionych kształtów, które można krzyżować i łączyć z innymi kształtami tego samego koloru.

Narzędzie Kropla wykorzystuje te same domyślne opcje, co pędzle kaligraficzne. (Więcej informacji na ten temat w części Opcje pędzli kaligraficznych)

Pędzel kaligraficzny — narzędzie Kropla
A. Pędzel kaligraficzny tworzy ścieżki z obrysem, lecz bez wypełnienia B. Kropla tworzy ścieżki z wypełnieniem, lecz bez obrysu 

Film przedstawiający użycie narzędzia Kropla można obejrzeć na stronie internetowej Używanie narzędzi Kropla i Gumka.

Wskazówki narzędzia Kropla

Przy korzystaniu z narzędzia Kropla, należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Aby połączyć ścieżki, muszą one przylegać do siebie w kolejności ułożenia.

 • Kropla tworzy ścieżki z wypełnieniem, lecz bez obrysu. Jeśli chcesz, żeby ścieżki utworzone za pomocą Kropli scaliły się z kompozycją, upewnij się, że ma ona ten sam kolor wypełnienia i nie ma obrysu.

 • Przy rysowaniu ścieżek za pomocą narzędzia Kropla, nowe ścieżki scalają się z umieszczoną najwyżej zgodną ścieżką. Jeśli nowa ścieżka styka się z więcej niż jedną zgodną ścieżką w tej samej grupie lub warstwie, wszystkie przecinające się ścieżki są scalane.

 • Aby zastosować atrybuty malowania (takie jak efekty lub przezroczystość) wobec narzędzia Kropla, należy przed rozpoczęciem rysowania zaznaczyć pędzel i ustawić atrybuty w panelu Wygląd.

 • Za pomocą narzędzia Kropla można scalać ścieżki utworzone za pomocą innych narzędzi. Aby scalić ścieżki upewnij się, że aktualna kompozycja nie ma obrysu. Następnie skonfiguruj narzędzie Kropla na ten sam kolor wypełnienia i narysuj ścieżkę, która będzie przecinała wszystkie ścieżki, które mają zostać scalone.

Tworzenie scalonych ścieżek

Uwaga:

Ścieżki z obrysami nie mogą zostać scalone.

 1. Wybierz ścieżkę, z którą chcesz scalić nową ścieżkę.

 2. W panelu Wygląd odznacz opcję Nowa kompozycja z wyglądem podstawowym tak, aby narzędzie Kropla korzystało z atrybutów wybranej kompozycji.

 3. Wybierz narzędzie Kropla  i upewnij się, że korzysta ono z tego samego wyglądu, co zaznaczona kompozycja.

 4. Narysuj ścieżki, które przecinają kompozycję. Jeśli ścieżki nie zostaną scalone, sprawdź, czy atrybuty narzędzia Kropla są dokładnie takie same, jak atrybuty istniejącej ścieżki, oraz upewnij się, że żaden z tych elementów nie zawiera obrysu.

Opcje narzędzia Kropla

Kliknij dwukrotnie narzędzie Kropla w panelu Narzędzia i ustaw dowolną z następujących opcji:

Utrzymaj zaznaczone

Określa, że przy rysowaniu scalonej ścieżki wszystkie ścieżki są zaznaczane i pozostają zaznaczone do końca rysowania. Opcja ta jest przydatna do oglądania wszystkich ścieżek, które znajdują się w połączonej ścieżce.

Scalanie tylko z Zaznaczeniem

Wskazuje, że nowe obrysy scalają się tylko z istniejącą, zaznaczoną ścieżką. Jeśli wybierzesz tę opcję, nowy obrys nie zostanie scalony z inną, krzyżującą się ścieżką, która nie jest zaznaczona.

Dokładność

Opcja określająca odległość, na jaką trzeba przesunąć mysz lub pisak, aby program Illustrator dodał do ścieżki nowy punkt kontrolny. Na przykład, jeśli Dokładność wynosi 2,5, przesunięcie narzędzia na odległość mniejszą niż 2,5 piksela nie jest w ogóle rejestrowane. Dokładność może przyjmować wartości od 0,5 do 20 pikseli; im wyższa jest jej wartość, tym gładsza i mniej złożona jest ścieżka.

Gładkość

Opcja decydująca o stopniu wygładzania ścieżki. Gładkość może przyjmować wartości od 0% do 100%; im wyższy procent, tym gładsza ścieżka.

Rozmiar

Określa rozmiar pędzla.

Kąt

Określa kąt obrotu pędzla. Przeciągnij grot w podglądzie lub wpisz wybraną wartość w polu tekstowym Kąt.

Zaokrąglenie

Określa zaokrąglenie pędzla. Przeciągnąć czarny punkt na podglądzie na zewnątrz lub do środka albo wpisz odpowiednią wartość w polu tekstowym Zaokrąglenie. Im wyższa wartość, tym większe zaokrąglenie.

Zaznaczanie obiektów o tym samym wypełnieniu i obrysie

Program pozwala zaznaczać obiekty o takich samych atrybutach, np. kolorze wypełnienia, kolorze obrysu i grubości obrysu.

Zaznaczanie obiektów o tym samym wypełnieniu i obrysie
A. Zaznaczony został jeden z obiektów B. Zaznaczone zostały wszystkie obiekty z tym samym kolorem wypełnienia 

Uwaga:

Polecenia Zaznacz > Jednakowe > Kolor wypełnienia, Kolor obrysu i Grubość obrysu mogą być stosowane do grupy aktywnego malowania, o ile pewną powierzchnię lub krawędź zaznaczono za pomocą narzędzia Zaznaczanie aktywnego malowania. Inne polecenia Zaznacz > Jednakowe nie mogą być stosowane. Nie można zaznaczyć jednocześnie tych samych obiektów wewnątrz i na zewnątrz grupy aktywnego malowania.

 • Aby zaznaczyć obiekty o takim samym wypełnieniu i obrysie, kliknij przycisk Zaznacz jednakowe obiekty  w Panelu sterowania, a następnie w odpowiednim menu określ podstawę zaznaczania.
 • Aby zaznaczyć wszystkie obiekty o takim samym kolorze wypełnienia lub obrysu, zaznacz obiekt o pożądanym kolorze wypełnienia lub obrysu; ewentualnie wybierz kolor w panelu Kolor lub Próbki. Następnie wybierz polecenie Zaznacz > Jednakowe i kliknij w podmenu opcję Kolor wypełnienia, Kolor obrysu lub Wypełnienie i obrys.
 • Aby zaznaczyć wszystkie obiekty o takiej samej grubości obrysu, zaznacz obiekt o pożądanej grubości obrysu lub wybierz grubość obrysu w panelu Obrys. Następnie wybierz polecenie Zaznacz > Jednakowe > Grubość obrysu.
 • Aby zastosować te same opcje zaznaczania przy użyciu innego obiektu (na przykład, jeśli zaznaczono już wszystkie obiekty czerwone za pomocą polecenia Zaznacz > Jednakowe > Kolor wypełnienia, a teraz szukane są wszystkie zielone obiekty), zaznacz nowy obiekt i wybierz polecenie Zaznacz > Zaznacz ponownie.

  Wskazówka: aby wziąć pod uwagę tintę koloru obiektu przy zaznaczaniu na podstawie koloru, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) lub Illustrator > Preferencje > Ogólne (Mac OS), po czym wybierz polecenie Zaznacz jednakowe tinty %. Gdy zaznaczysz obiekt wypełniony 50-procentową tintą koloru żółtego typu Pantone C (Pantone Yellow C) i wybierzesz polecenie Zaznacz > Jednakowe > Kolor wypełnienia, program Illustrator zaznaczy tylko te obiekty, które mają kolor żółty o tincie 50-procentowej. Kiedy odznaczysz tę opcję, program Illustrator zaznaczy obiekty, które mają dowolną żółtą tintę typu Pantone C.

Tworzenie wielu wypełnień i obrysów

Panel Wygląd pozwala utworzyć wiele różnych wypełnień i obrysów tego samego obiektu. Dodawanie wielu wypełnień i obrysów do obiektu jest podstawą tworzenia interesujących efektów. Na przykład, można utworzyć węższy obrys na obrysie szerszym lub zastosować efekt do tylko jednego wypełnienia.

 1. Zaznacz obiekt, obiekty, grupę lub grupy (ewentualnie naceluj warstwę w panelu Warstwy).
 2. Wybierz z menu panelu Wygląd polecenie Dodaj nowe wypełnienie lub Dodaj nowy obrys. Możesz też zaznaczyć wypełnienie lub obrys w panelu Wygląd i kliknąć przycisk Powiel zaznaczone .
 3. Określ kolor i inne parametry nowego wypełnienia lub obrysu.

  Uwaga:

  Czasami potrzebne jest dopasowanie położenia nowego wypełnienia lub obrysu w panelu Wygląd. Na przykład, jeśli utworzono dwa obrysy o rożnych szerokościach, w panelu Wygląd obrys węższy powinien znajdować się nad szerszym.

Usuwanie wypełnienia lub obrysu z obiektu

 1. Zaznacz obiekt.

 2. Przejdź do panelu Narzędzia lub Właściwości i kliknij pole Wypełnienie lub Obrys, aby wskazać, czy usunięty ma być obrys, czy wypełnienie.

 3. Kliknij przycisk Brak w panelu Narzędzia, Kolor lub Próbki.

  Uwaga:

  Możesz także kliknąć ikonę Brak w menu Wypełnienie lub Kolor obrysu w panelu Właściwości lub Panelu sterowania.

  Pola Wypełnienie i Obrys
  A. Zastosuj kolor wypełnienia i obrysu B. Usuń obrys z obiektu C. Usuń wypełnienie z obiektu 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online