Podręcznik użytkownika Anuluj

Wprowadzenie do obszarów roboczych

 1. Podręcznik użytkownika programu Illustrator
 2. Poznaj program Illustrator
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator
   1. Co nowego w programie Illustrator
   2. Popularne pytania
   3. Wymagania systemowe programu Illustrator
   4. Program Illustrator na urządzenia z układem Apple silicon
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Tworzenie dokumentów
   3. Pasek narzędzi
   4. Domyślne skróty klawiaturowe
   5. Dostosowywanie skrótów klawiaturowych
   6. Wprowadzenie do obszarów roboczych
   7. Zarządzanie obszarami roboczymi
   8. Dostosowywanie przestrzeni roboczej
   9. Panel Właściwości
   10. Ustawianie preferencji
   11. Dotykowa przestrzeń robocza
   12. Obsługa pokrętła Microsoft Surface Dial w programie Illustrator
   13. Odzyskiwanie, cofanie, historia i automatyzacja
   14. Obracanie widoku
   15. Miarki, siatki i linie pomocnicze
   16. Ułatwienia dostępu w programie Illustrator
   17. Tryb bezpieczny
   18. Wyświetlanie kompozycji
   19. Używanie paska Touch Bar w programie Illustrator
   20. Pliki i szablony
  3. Narzędzia w programie Illustrator
   1. Przegląd narzędzi
   2. Zaznaczanie narzędzi
    1. Zaznaczenie
    2. Zaznaczanie bezpośrednie
    3. Zaznaczanie grupowe
    4. Różdżka
    5. Lasso
    6. Obszar ilustracji
   3. Narzędzia do nawigacji
    1. Rączka
    2. Obracanie widoku
    3. Lupka
   4. Narzędzia do malowania
    1. Gradient
    2. Siatka
    3. Generator kształtów
   5. Narzędzia tekstowe
    1. Tekst
    2. Tekst na ścieżce
    3. Tekst pionowy
   6. Narzędzia do rysowania
    1. Pióro
    2. Dodaj punkt kontrolny
    3. Usuń punkt kontrolny
    4. Punkt kontrolny
    5. Krzywizna
    6. Linia
    7. Prostokąt
    8. Prostokąt zaokrąglony
    9. Elipsa
    10. Wielokąt
    11. Gwiazda
    12. Pędzel malarski
    13. Kropla
    14. Ołówek
    15. Shaper
    16. Plasterek
   7. Narzędzia do modyfikacji
    1. Obróć
    2. Odbij
    3. Skaluj
    4. Ścinanie
    5. Szerokość
    6. Przekształcanie swobodne
    7. Kroplomierz
    8. Mieszanie
    9. Gumka
    10. Nożyczki
 3. Illustrator na iPadzie
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator na iPadzie
   1. Omówienie programu Illustrator na iPadzie
   2. Illustrator na iPadzie — często zadawane pytania
   3. Wymagania systemowe | Illustrator na iPadzie
   4. Możliwości i ograniczenia programu Illustrator na iPadzie
  2. Przestrzeń robocza
   1. Przestrzeń robocza programu Illustrator na iPadzie
   2. Gesty i skróty dotykowe
   3. Skróty klawiszowe w programie Illustrator na iPadzie
   4. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  3. Dokumenty
   1. Praca z dokumentami w programie Illustrator na iPadzie
   2. Importowanie dokumentów z programów Photoshop i Fresco
  4. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Tworzenie obiektów powtarzalnych
   2. Tworzenie przejść miedzy obiektami
  5. Rysowanie
   1. Rysowanie i edytowanie ścieżek
   2. Rysowanie i edytowanie kształtów
  6. Tekst
   1. Praca z tekstem i czcionkami
   2. Tworzenie napisów na ścieżce
   3. Dodawanie własnych czcionek
  7. Praca z obrazami
   1. Wektoryzowanie obrazów rastrowych
  8. Kolory
   1. Stosowanie kolorów i gradientów
 4. Pliki w chmurze
  1. Podstawy
   1. Korzystanie z plików w chmurze w programie Illustrator
   2. Udostępnianie plików w chmurze w programie Illustrator i współpraca nad nimi
   3. Rozszerzanie przestrzeni dyskowej w chmurze na potrzeby programu Adobe Illustrator
   4. Pliki w chmurze w programie Illustrator | Częste pytania
  2. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z tworzeniem lub zapisywaniem plików w chmurze programu Illustrator
   2. Rozwiązywanie problemów z plikami w chmurze programu Illustrator
 5. Dodawanie i edytowanie treści
  1. Rysowanie
   1. Podstawy rysowania
   2. Edycja ścieżek
   3. Rysowanie idealnych kompozycji
   4. Rysowanie za pomocą narzędzi Pióro, Krzywizna lub Ołówek
   5. Rysowanie prostych linii i kształtów
   6. Obrys obrazu
   7. Upraszczanie ścieżki
   8. Definiowanie siatki perspektywy
   9. Narzędzia obsługi symboli i zestawy symboli
   10. Dopasowywanie segmentów ścieżek
   11. Jak w 5 prostych krokach narysować kwiat
   12. Rysowanie perspektywiczne
   13. Symbole
   14. Rysowanie ścieżek wyrównanych do pikseli do zastosowań internetowych
  2. Efekty 3D z użyciem materiałów Adobe Substance
   1. Informacje o efektach 3D w programie Illustrator
   2. Tworzenie grafiki 3D
   3. Nakładanie kompozycji na obiekty trójwymiarowe
   4. Tworzenie obiektów 3D
   5. Tworzenie tekstu 3D
  3. Kolor
   1. Informacje o kolorze
   2. Wybieranie kolorów
   3. Używanie i tworzenie próbek
   4. Dopasowywanie kolorów
   5. Korzystanie z panelu Motywy Adobe Color
   6. Grupy kolorów (harmonie)
   7. Panel Motywy Color
   8. Zmiana kolorów kompozycji
  4. Malowanie
   1. Informacje o malowaniu
   2. Malowanie z wypełnieniami i obrysami
   3. Grupy aktywnego malowania
   4. Gradienty
   5. Pędzle
   6. Przezroczystość i tryby mieszania
   7. Stosowanie obrysów do obiektu
   8. Tworzenie i edycja wzorków
   9. Siatki
   10. Wzorki
  5. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Zaznaczanie obiektów
   2. Warstwy
   3. Grupowanie i rozwijanie obiektów
   4. Przesuwanie, wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   5. Układanie obiektów w stos    
   6. Blokowanie, ukrywanie i usuwanie obiektów
   7. Powielanie obiektów
   8. Obracanie i odbijanie obiektów
  6. Przekształcanie obiektów
   1. Kadrowanie obrazów
   2. Przekształcanie obiektów
   3. Łączenie obiektów
   4. Wycinanie, dzielenie i przycinanie obiektów
   5. Wypaczenie marionetkowe
   6. Skalowanie, ścinanie i zniekształcanie obiektów
   7. Tworzenie przejść miedzy obiektami
   8. Zmiana kształtu za pomocą form
   9. Zmiana kształtu obiektów z efektami
   10. Tworzenie nowych kształtów za pomocą narzędzi Shaper i Generator kształtów
   11. Praca z aktywnymi narożnikami
   12. Udoskonalone obiegi pracy transformacji kształtu z obsługą dotykową
   13. Edytowanie maski przycinającej
   14. Aktywne kształty
   15. Tworzenie kształtów za pomocą narzędzia Generator kształtów
   16. Edycja globalna
  7. Tekst
   1. Dodawanie tekstu i praca z obiektami tekstowymi
   2. Tworzenie punktowanych i numerowanych list
   3. Zarządzanie obszarem tekstu
   4. Czcionki i typografia
   5. Formatowanie tekstu
   6. Importowanie i eksportowanie tekstu
   7. Formatowanie akapitów
   8. Znaki specjalne
   9. Tworzenie tekstu na ścieżce
   10. Korzystanie ze stylów znakowych i akapitowych
   11. Karty
   12. Tekst i pismo
   13. Znajdowanie brakujących czcionek (obieg pracy Typekit)
   14. Uaktualnianie tekstu z programu Illustrator 10
   15. Tekst arabski i hebrajski
   16. Czcionki | Często zadawane pytania i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
   17. Tworzenie trójwymiarowego efektu tekstowego
   18. Kreatywne projekty typograficzne
   19. Skalowanie i obracanie tekstu
   20. Odstępy pomiędzy wierszami i znakami
   21. Opcje dzielenia wyrazów i łamania wierszy
   22. Udoskonalenia dotyczące tekstu
   23. Słowniki ortograficzne i językowe
   24. Formatowanie znaków azjatyckich
   25. Kompozytory języków azjatyckich
   26. Tworzenie projektów tekstowych z efektem przejścia między obiektami
   27. Tworzenie plakatu typograficznego za pomocą funkcji obrysowywania obrazu
  8. Tworzenie efektów specjalnych
   1. Praca z efektami
   2. Style grafiki
   3. Tworzenie cienia
   4. Atrybuty wyglądu
   5. Tworzenie szkiców i mozaik
   6. Cienie, blaski i wtapianie
   7. Podsumowanie efektów
  9. Grafika WWW
   1. Sprawdzone procedury tworzenia grafiki WWW
   2. Wykresy
   3. SVG 
   4. Tworzenie animacji
   5. Plasterki i mapy obrazów
 6. Importowanie, eksportowanie i zapisywanie
  1. Importowanie
   1. Umieszczanie wielu plików
   2. Zarządzaj plikami połączonymi i osadzonymi
   3. Informacje o łączach
   4. Cofanie osadzenia obrazów
   5. Importowanie kompozycji z programu Photoshop
   6. Importowanie obrazów bitmapowych
   7. Importowanie plików Adobe PDF
   8. Importowanie plików EPS, DCS i AutoCAD
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
   1. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
  3. Zapisywanie
   1. Zapisywanie kompozycji
  4. Eksportowanie
   1. Używanie kompozycji z programu Illustrator w programie Photoshop
   2. Eksportowanie kompozycji
   3. Gromadzenie zasobów i eksportowanie zbiorcze
   4. Pliki pakietów
   5. Tworzenie plików Adobe PDF
   6. Wyodrębnianie kodu CSS | Illustrator CC
   7. Opcje Adobe PDF
   8. Informacje o pliku i metadane
 7. Drukowanie
  1. Przygotowanie do drukowania
   1. Przygotowywanie dokumentów do druku
   2. Zmiana rozmiaru i orientacji strony
   3. Definiowanie linii cięcia w celu przycinania lub wyrównywania
   4. Rozpoczynanie pracy z powiększonym obszarem dokumentu
  2. Drukowanie
   1. Nadruk
   2. Drukowanie z włączoną funkcją zarządzania kolorami
   3. Drukowanie w trybie PostScript
   4. Ustawienia predefiniowane drukowania
   5. Znaczniki drukarskie i spady
   6. Drukowanie i zapisywanie przezroczystej kompozycji
   7. Zalewkowanie
   8. Drukowanie rozbarwień
   9. Drukowanie gradientów, siatek i przejść kolorów
   10. Nadruk bieli
 8. Automatyzacja zadań
  1. Scalanie danych za pomocą panelu Zmienne
  2. Automatyzacja za pomocą skryptów
  3. Automatyzacja za pomocą operacji
 9. Rozwiązywanie problemów 
  1. Problemy związane z awarią
  2. Odzyskiwanie plików po awarii
  3. Problemy z plikami
  4. Obsługiwane formaty plików
  5. Problemy ze sterownikiem karty graficznej
  6. Problemy z urządzeniem Wacom
  7. Problemy z plikami DLL
  8. Problemy z pamięcią
  9. Problemy z plikiem preferencji
  10. Problemy z czcionkami
  11. Problemy z drukarką
  12. Udostępnianie raportu o awarii firmie Adobe
  13. Poprawianie wydajności programu Illustrator

Informacje o tworzeniu obszarów roboczych i posługiwaniu się nimi.

Obszary robocze usprawniają proces projektowania i umożliwiają pracę nad projektami na nieskończenie wielkiej powierzchni. W programie Illustrator obszar roboczy to odpowiednik arkusza białego papieru, który stanowi podstawę Twojej pracy artystycznej. Projektując grafikę, można skorzystać z dostępnych w programie ustawień predefiniowanych, przygotowanych z myślą o popularnych urządzeniach, albo utworzyć obszary robocze o niestandardowych rozmiarach. Obszary robocze można również wyeksportować lub wydrukować.

Tworząc lub otwierając dokument w programie Illustrator, można wybrać ustawienie predefiniowane i wymiary obszaru roboczego. Jeśli kompozycja zawiera kilka projektów, można dodać lub utworzyć wiele obszarów roboczych. Można również zmieniać rozmiar i nazwę obszarów roboczych, powielać je i usuwać zgodnie z własnymi wymaganiami.

Predefiniowane lub niestandardowe

Zaznaczanie obszarów roboczych

Zmiana rozmiaru obszaru roboczego

Aby rozpocząć pracę z obszarami roboczymi, umieść w dogodnym miejscu panel Obszary robocze, Właściwości lub Sterowanie. Wybierz poniższe opcje, aby aktywować te panele po utworzeniu lub otwarciu dokumentu:

Okna > Obszary robocze

Panel Obszar roboczy
Panel Obszar roboczy

Okna > Właściwości

Panel Właściwości
Panel Właściwości

Okna > Sterowanie

Panel Sterowanie
Panel Sterowanie

Tworzenie obszaru roboczego

Załóżmy, że chcesz opracować, wyeksportować lub wydrukować projekt na wielu stronach. Zamiast tworzyć wiele dokumentów, można utworzyć wiele obszarów roboczych w tym samym dokumencie.
Do tworzenia obszarów roboczych służy narzędzie Obszar roboczy. Można również dodawać nowe obszary robocze podczas projektowania kompozycji. 

Korzystanie z narzędzia Obszar roboczy

Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć obszar roboczy:

 1. Kliknij narzędzie Obszar roboczy   na panelu narzędzi lub naciśnij klawisze Shift + O.

 2. Aby użyć wymiarów predefiniowanych lub niestandardowych, skorzystaj z opcji obszaru roboczego. Naciśnij klawisz Esc, aby opuścić tryb edycji obszaru roboczego.

 3. Aby użyć wymiarów predefiniowanych lub niestandardowych, skorzystaj z opcji obszaru roboczego. Naciśnij klawisz Esc, aby opuścić tryb edycji obszaru roboczego.

Predefiniowane lub niestandardowe
Narzędzie Obszar roboczy

Korzystanie z opcji obszaru roboczego

Aby otworzyć opcje obszaru roboczego, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz narzędzie Obszar roboczy   i kliknij dwukrotnie odpowiedni obszar roboczy.

 2. W oknie dialogowym Opcje obszaru roboczego podaj nazwę obszaru w polu Nazwa i ustaw dowolne z następujących opcji:

  • Wybierz jedną z opcji z rozwijanej listy Ustawienie predefiniowane.
  • Wprowadź wartości w pola Szer. oraz Wys. , aby zmienić szerokość i wysokość obszaru roboczego.
 3. Wybierz orientację obszaru roboczego: poziomo lub pionowo.

  Jeśli chcesz zmodyfikować ustawienia wyświetlania obszaru roboczego, zobacz opis dodatkowych opcji obszarów roboczych.

Predefiniowane lub niestandardowe
Opcje obszaru roboczego

Dodawanie nowych obszarów roboczych

Wykonaj poniższe czynności, aby dodać nowe obszary robocze do dokumentu:

 1. Wybierz narzędzie Obszar roboczy i wykonaj jedną z następujących czynności:

 2. Naciśnij klawisz Esc, aby wyjść z trybu edycji obszaru roboczego.

dodawanie obszaru roboczego
Panel Obszar roboczy

A. Nowy obszar roboczy B. Więcej opcji 

Zaznaczanie obszarów roboczych

Zaznaczenie wielu obszarów roboczych pozwala oszczędzić czas podczas ich powielania, kopiowania, przenoszenia lub usuwania.

Wykonaj poniższe czynności, aby zaznaczyć wiele obszarów roboczych:

 1. Wybierz narzędzie Obszar roboczy i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij obszar roboczy, aby go zaznaczyć.
  • Aby zaznaczyć wiele obszarów roboczych, klikaj je, przytrzymując klawisz  Shift.
  • Aby zaznaczyć wszystkie obszary robocze, naciśnij klawisze Ctrl + A (Windows) lub Cmd + A (macOS).
Zaznaczanie obszarów roboczych
Zaznaczanie wielu obszarów roboczych

Zmiana nazwy i rozmiaru oraz powielanie obszarów roboczych

Pracując z projektami na wielu obszarach roboczych, trzeba niekiedy zmienić rozmiar lub nazwę obszaru, powielić go albo usunąć lub w inny sposób zarządzać obszarami roboczymi. Nazwa obszaru roboczego jest widoczna w jego lewym górnym rogu. 
Aby zmienić rozmiar lub nazwę obszaru lub powielić obszar roboczy, wybierz narzędzie Obszar roboczy  .

Zmiana rozmiaru obszaru roboczego

Zmiana rozmiaru obszaru roboczego
Zmiana rozmiaru obszaru roboczego

 1. Zaznacz obszar roboczy i przeciągnij obwiednię, aby zmienić rozmiar, lub wykonaj następujące czynności:
  1. Na panelu Obszary robocze kliknij ikonę Więcej opcji > Opcje obszaru roboczego.
  2. Ustaw punkty odniesienia lub określ wymaganą szerokość i wysokość obszaru roboczego za pomocą pól Szer. oraz Wys.

Zmiana nazwy obszaru roboczego

Predefiniowane lub niestandardowe
Zmiana nazwy obszaru roboczego

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Powielanie obszarów roboczych

Powielanie obszarów roboczych
Powielanie obszarów roboczych

 1. Zaznacz jeden lub wiele obszarów roboczych.
 2. Na panelu Obszary robocze kliknij ikonę Więcej opcji > Powiel obszary robocze.
 3. Naciśnij klawisz Esc, aby wyjść z trybu edycji obszaru roboczego.

 Oto porady i wskazówki opisujące inne metody zmiany rozmiaru i nazwy obszarów roboczych.

Jak ustawić punkty odniesienia podczas zmiany rozmiaru obszarów roboczych?

Punkt odniesienia umożliwia zmianę rozmiaru obszaru roboczego od jego narożnika lub środka.
Aby zdefiniować punkt odniesienia, wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie Opcje obszarów roboczych kliknij jeden z dziewięciu punktów odniesienia na siatce.

 2. Określ szerokość i wysokość.

Punkt odniesienia
Siatka punktów odniesienia

Usuwanie obszarów roboczych

Obszary robocze stanowią podstawę projektów. Można usunąć te z nich, które są niepotrzebne lub nie wnoszą wkładu w ilustrację. Dokument musi jednak zawierać co najmniej jeden obszar roboczy. Jeśli spróbujesz usunąć wszystkie obszary robocze, obszar o numerze 1 nie zostanie usunięty.

Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć obszary robocze:

 1. Wybierz narzędzie Obszar roboczy .

 2. Zaznacz jeden lub wiele obszarów roboczych do usunięcia, a następnie kliknij ikonę   na panelu Obszary robocze, Właściwości lub Sterowanie.

 3. Aby usunąć wszystkie puste obszary robocze naraz:

  1. Kliknij ikonę Więcej opcji na panelu Obszary robocze.
  2. Wybierz polecenie Usuń puste obszary robocze.
Panel Obszar roboczy
Panel Obszar roboczy

A. Usuwanie obszaru roboczego B. Więcej opcji 

Wskazówki i porady

Więcej informacji

W tych 4-minutowych filmach pokazano, jak tworzyć i edytować obszary robocze w programie Illustrator. Więcej informacji podano w artykule Praca z obszarami roboczymi.

Tworzenie obszarów roboczych

Edycja obszarów roboczych


Co dalej?

Znasz już podstawy tworzenia i używania obszaru roboczego podczas pracy nad projektem. Przejdź teraz dalej i poznaj sposoby wycinania, kopiowania, zmiany kolejności i ułożenia kompozycji obszarów roboczych.

Masz pytanie lub pomysł?

Zapytaj społeczność

Jeśli masz pytanie lub chcesz się podzielić pomysłem, dołącz do nas na forum użytkowników programu Adobe Illustrator. Chętnie Cię poznamy!

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto