Blokowanie i odblokowywanie obiektów lub warstw

Blokowanie obiektów chroni je przed zaznaczaniem i edycją. Blokując warstwę nadrzędną, można w jednej operacji zablokować szybko wiele ścieżek, grup i podwarstw.

 • Aby zablokować obiekty, kliknij przycisk edycji kolumny w panelu Warstwy (po prawej stronie ikony oka), który odpowiada blokowanemu obiektowi lub warstwie. Przeciągnij przez kilka przycisków edycji kolumn, aby zablokować kilka elementów. Można też zaznaczyć obiekt do zablokowania i wybrać polecenie Obiekt > Zablokuj > Zaznaczenie.

 • Aby odblokować obiekty, kliknij ikonę kłódki , umieszczoną obok danego obiektu w panelu Warstwy, albo kliknij warstwę wybraną do odblokowania.

Obiekty mogą być także blokowane i odblokowywane przy pomocy następujących poleceń:

 • Aby zablokować wszystkie obiekty, które zachodzą na obiekt zaznaczony i znajdują się na tej samej warstwie, zaznacz obiekt i wybierz polecenie Obiekt > Zablokuj > Całość kompozycji powyżej.

 • Aby zablokować wszystkie warstwy oprócz warstwy zawierającej zaznaczony element lub zaznaczoną grupę, wybierz polecenie Obiekt Zablokuj Inne warstwy lub polecenie Zablokuj inne warstwy z menu panelu Warstwy.

 • Aby zablokować wszystkie warstwy, zaznacz je w panelu Warstwy, a następnie wybierz polecenie Zablokuj wszystkie warstwy z menu panelu.

 • Aby odblokować wszystkie obiekty dokumentu, wybierz polecenie Obiekt > Odblokuj wszystkie.

 • Aby odblokować wszystkie obiekty danej grupy, zaznacz niezablokowany i widoczny obiekty danej grupy. Przytrzymaj klawisze Shift+Alt (Windows) lub Shift+Option (Mac OS) i wybierz polecenie Obiekt > Odblokuj wszystkie.

 • Jeśli wszystkie warstwy są zablokowane, wybierz polecenie Odblokuj wszystkie warstwy z menu panelu Warstwy.

Uwaga:

Menu blokad nie są dostępne w trybie izolacji.

Wyświetlanie i ukrywanie obiektów lub warstw

Wybierz jedną z następujących metod:

 • Kliknij ikonę oka , umieszczoną w panelu Warstwy obok elementu przeznaczonego do ukrycia. Aby wyświetlić wybrany element, ponownie kliknij tą ikonę. Ukrycie warstwy lub grupy powoduje ukrycie wszystkich jej elementów.

 • Przeciągnij kursor nad kilkoma ikonami oka, aby ukryć ich elementy.

 • Zaznacz obiekt przeznaczony do ukrycia i wybierz polecenie Obiekt > Ukryj > Zaznaczenie.

 • Aby ukryć wszystkie obiekty nad danym obiektem warstwy, zaznacz ten obiekt i wybierz polecenie Obiekt > Ukryj > Całość kompozycji powyżej.

 • Aby ukryć wszystkie warstwy niezaznaczone, wybierz polecenie Ukryj inne z menu panelu Warstwy. Możesz też wcisnąć klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknąć ikonę oka obok warstwy, która ma pozostać widoczna. Można również ukryć wszystkie warstwy oprócz warstwy zawierającej zaznaczony obiekt lub zaznaczoną grupę, wybierając polecenie Obiekt > Ukryj > Inne warstwy.

 • Aby wyświetlić wszystkie obiekty, wybierz polecenie Obiekt > Pokaż wszystkie. Wszystkie ukryte obiekty zostaną pokazane. Wszystkie obiekty zaznaczone pozostaną zaznaczone.

 • Aby wyświetlić wszystkie warstwy i podwarstwy, wybierz polecenie Pokaż wszystkie warstwy z menu panelu Warstwy. Polecenie to pozwala wyświetlić tylko warstwy ukryte i nie ma zastosowania do ukrytych obiektów.

 • Aby wyświetlić wszystkie obiekty danej grupy, zaznacz niezablokowany i widoczny obiekty danej grupy. Przytrzymaj klawisze Shift+Alt (Windows) lub Shift+Option (Mac OS) i wybierz polecenie Obiekt > Pokaż wszystkie.

Uwaga:

Menu Pokaż wszystko i menu Ukryj nie są dostępne w trybie izolacji.

Usuwanie obiektów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz wybrany obiekt i wciśnij klawisz Backspace (Windows) lub Delete.

  • Zaznacz obiekty i wybierz polecenie Edycja > Wyczyść lub Edycja > Wytnij.

  • Otwórz panel Warstwy, zaznacz obiekty, które chcesz usunąć, i kliknij ikonę Usuń . Można też przeciągnąć nazwę elementu z panelu Warstwy na ikonę Usuń (na tym samym panelu), albo wybrać polecenie Usuń „nazwa warstwy” z menu panelu Warstwy.

  Usunięcie warstwy powoduje usunięcie całej kompozycji umieszczonej na danej warstwie. Na przykład, jeśli usuwana warstwa zawiera podwarstwy, grupy, ścieżki i zestawy odcinania, to wszystkie te elementy są usuwane razem z nią.

  Uwaga:

  Dokument musi zawierać co najmniej jedną warstwę. Jeśli dokument zawiera tylko jedną warstwę, przycisk Kosz i polecenie Usuń nie są dostępne.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online