Lösning

Gör något av följande:

  • Om PDF-filen har skapats från ett skannat dokument måste du se till att optisk teckenidentifiering (OCR) var aktiverad när du konverterade PDF-filen. OCR är aktiverat som standard när du konverterar filerna via Exportera PDF-tjänsterna. Det är emellertid inte säkert att så är fallet för andra metoder för att skapa PDF-filer.
  • Placera markören i mitten på det textblock som du vill redigera och dubbelklicka sedan för att markera ett ord i texten. Klicka tre gånger för att markera ett stycke.

Ytterligare information

När du konverterar en PDF-fil till Word- eller Excel-format utför Exportera PDF optisk teckenidentifiering (OCR) på PDF-filen för att konvertera bildtexten till sökbar/redigerbar text. Om PDF-filen som du konverterar skapades från ett skannat dokument är OCR nödvändig för att konvertera bildtexten i dokumentet till återgiven text som du kan markera och redigera i Word eller Excel.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy