Arbetsgångar för godkännande

Obs!

Det här dokumentet innehåller instruktioner för Acrobat XI. Gå till hjälpen i Acrobat om du använder Acrobat.

Arbetsgångar för godkännande

I Acrobat (endast traditionell kinesiska, förenklad kinesiska, japanska och koreanska) kan du skicka PDF-filer som e-postbilagor till andra för godkännande. När deltagarna öppnar en begäran om godkännande i Acrobat (alla språk) kan de godkänna PDF-dokumentet genom att lägga till en digital ID-stämpel. Därefter kan de skicka PDF-dokumentet till andra för godkännande eller returnera det till initieraren eller någon annan ansvarig. Initieraren kan spåra arbetsgången genom att välja att få ett meddelande varje gång PDF-dokumentet godkänns. Arbetsgången avslutas i och med att den sista deltagaren ger sitt godkännande. Om en PDF inte godkänns måste arbetsgången för godkännande initieras på nytt.

Obs!

Om du använder Acrobat Pro för att initiera arbetsgången kan du bjuda in användare av Reader 9 eller senare att delta genom att aktivera kommentarer i PDF-filen.


Guiden innehåller arbetsgångar för godkännande (vänster). På stämpelpaletten finns stämplar för att godkänna dokument (höger).

 

Skicka ett PDF-dokument för godkännande

När du skickar en PDF-fil för godkännande via e-post (endast traditionell och förenklad kinesiska, japanska och koreanska) får godkännarna PDF-filen som en e-postbilaga. När mottagarna öppnar den bifogade PDF-filen kan de stämpla dokumentet med en digital ID-stämpel från Stämpelpaletten och sedan göra sina val i dokumentets meddelandefält.

Skicka ett PDF-dokument för godkännande med hjälp av guiden i Acrobat. Guiden innehåller anvisningar på skärmen som hjälper dig att bjuda in godkännare, anpassa instruktioner och skicka PDF-dokumentet.

I Acrobat Pro aktiverar guiden kommentarer i PDF-filen, så att Reader-användare kan delta i arbetsflödet för godkännande.

Innan du startar en arbetsgång för godkännande bör du kontrollera att e-postprogrammet har konfigurerats så att det fungerar tillsammans med Acrobat.

 1. Du startar en arbetsgång för godkännande genom att välja Dela > Skicka med e-post för godkännande.
 2. Ange din e-postadress i dialogrutan Identitetsinställningar om du uppmanas att göra det.
 3. Ange en PDF-fil och klicka sedan på Nästa.
 4. Ange e-postadressen till den förste godkännaren i rutan Till.
 5. (Acrobat Pro) Om du vill göra det möjligt för Reader-användare att delta eller om du vill bli informerad om godkännandestatusen för varje deltagare anger du dessa alternativ.
 6. (Acrobat Standard) Om du vill bli informerad om godkännandestatusen för varje deltagare anger du dessa alternativ.
 7. (Valfritt) Skriv ytterligare anvisningar till den förste godkännaren högst upp i e-postmeddelandet.

  Det är bara standardmeddelandet och standardinstruktionerna som vidarebefordras till efterföljande godkännare.

  Obs!

  E-postinbjudan innehåller anvisningar om hur deltagare kan slutföra godkännandeprocessen. Undvik att ändra eller ta bort den här texten.

 8. Klicka på Skicka inbjudan.

Delta i en arbetsgång för godkännande

Om du bjuds in för att delta i en arbetsgång för godkännande, får du ett e-postmeddelande med stegvisa anvisningar för hur du godkänner det bifogade PDF-dokumentet. När du öppnar PDF-filen öppnas stämpelpaletten, och dokumentets meddelandefält visas överst i dokumentet. Om du har en version av Acrobat som är äldre än 7.0 uppmanas du att ladda ned den senaste versionen av Reader.

Du kan använda vilken digital identitetsstämpel du vill på Stämpelpaletten för att godkänna dokumentet. En elektronisk ID-stämpel innehåller ID-information som du anger, t ex namn, befattning, företag och e-postadress. Den kan användas i stället för en underskrift. När du stämplar blir stämpeln en del av dokumentets sidinnehåll. Du kan ta bort din egen stämpel under godkännandeprocessen, men när processen är slutförd, är stämpeln låst. Du kan inte flytta eller ta bort stämplar från andra deltagare.

Du kan också avvisa dokument som inte uppfyller dina krav.

Förutom digitala stämplar kan du lägga till andra typer av kommentarer, inklusive anteckningskommentarer, textredigeringar, egna stämplar och bifogade filer.

Godkänna en PDF

 1. Öppna den bifogade PDF-filen i inbjudningsmeddelandet.
  Obs!

  Om du inte har lagt till någon identitetsinformation för stämpeln, uppmanas du att göra detta.

 2. Välj en stämpel på paletten Stämplar. (Om du vill visa alla stämplar bläddrar du eller drar i ett hörn för att ändra storlek på fönstret.)
 3. Stämpla genom att klicka i dokumentet.
  Obs!

  Om du vill ta bort en elektronisk ID-stämpel markerar du den och trycker på Del-tangenten. Om du skriver ut, sparar en kopia eller skickar e-post under godkännandeprocessen kan du inte längre ta bort stämpeln.

 4. Gör något av följande:
  • Om du vill skicka dokumentet till nästa godkännare klickar du på knappen Godkänn i dokumentets meddelandefält. Dialogrutan Skicka till näste godkännare visas. Skriv e-postadressen i rutan Till, lägg till adresser till andra mottagare om du vill och klicka sedan på Skicka.

  • Slutför godkännandeprocessen genom att klicka på knappen Slutligt godkännade i dokumentets meddelandefält. Dialogrutan Slutligt godkännande visas. Ange om ett meddelande om godkännande ska skickas på menyn Metod för slutligt godkännande. Om du skickar ett meddelande skriver du en e-postadress i rutan Till, lägger till adresser till andra mottagare om du vill och klickar sedan på Skicka. Om du inte skickar ett meddelande klickar du på Fullständig.

   Om alternativet Meddela initieraren om godkännandestatus via e-post är markerat visas ett separat meddelande adresserat till initieraren. Klicka på Skicka för att skicka meddelandet.

 5. Spara PDF-filen.
  Obs!

  Om du skickar PDF-dokumentet med knappen för e-post  i verktygsfältet ingår det inte längre i arbetsgången. Den som tar emot e-postmeddelandet kan då inte godkänna dokumentet.

Avvisa en PDF

Om PDF-dokumentet du har tagit emot inte uppfyller kraven för att godkännas, avvisar du dokumentet och återsänder det till initieraren med hjälp av alternativen i dokumentets meddelandefält. Om en PDF avvisas måste arbetsgången för godkännande initieras på nytt.

 1. Öppna den bifogade PDF-filen i inbjudningsmeddelandet.
 2. Klicka på knappen Avvisa i dokumentets meddelandefält.
 3. Ange initierarens e-postadress i rutan Till i dialogrutan Avvisa och skicka meddelande. Om alternativet Meddela initieraren om godkännandestatus via e-post är markerat skickas ett separat e-postmeddelande till initieraren. Klicka på Skicka.
 4. Klicka på Skicka i det e-postmeddelande som visas.

Lägga till eller ändra identitetsinformation för en elektronisk stämpel

 1. Välj Visa stämpelpalett på stämpelmenyn i panelen Anteckningar.
 2. Högerklicka på en stämpel och välj Redigera identitet.
 3. Dialogrutan identitetsinställningar visas. Skriv eller redigera namn, titel, företagsnamn, företagsavdelning och e-postadress och klicka på Fullständig.
Obs!

Du kan även ändra din ID-information i dialogrutan Inställningar. Välj Identitet under Kategorier.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online