Visa kommentarer

Kommentarlistan innehåller alla kommentarer i en PDF-fil samt ett verktygsfält med vanliga alternativ, t ex alternativ för att sortera och filtrera och andra alternativ för att arbeta med kommentarer.

Kommentarslista
Åtgärdsrutan Kommentar innehåller kommentarlistan.

Öppna kommentarlistan

 1. Välj Kommentar > Kommentarlista.
 2. Använd Alternativ-menyn längst upp i kommentarslistan för att göra något av följande:
  • Expandera eller komprimera kommentarerna. Klicka på Expandera alla eller Komprimera alla på alternativmenyn Kommentarlista. Om du vill expandera eller komprimera enstaka kommentarer, klickar du på plustecknet eller minustecknet bredvid kommentaren.

  • Koppla loss kommentarlistan och visa den i ett eget fönster.

  • Importera och exportera kommentarer.

  • Skapa eller skriv ut kommentarssammanfattning.

  • Exportera till Word eller AutoCAD.

  • Specificera kommentarsinställningar.

Sortera kommentarer

Du kan sortera kommentarer i kommentarslistan efter författare, sida, typ, datum, markering eller personstatus. I en artikel med svar sorteras endast det första meddelandet, och svarsmeddelandena sorteras inom samma kategori som det första meddelandet i artikeln.

 1. Välj Kommentar > Kommentarlista.
 2. Välj ett alternativ på menyn Sortera enligt  i kommentarlistan.

Filtrera kommentarer

Du kan dölja eller visa kommentarer baserat på typ, granskare (författare), status eller markering. Filtreringen påverkar kommentarernas utseende i både dokumentfönstret och i kommentarslistan. När du skriver ut eller sammanfattar kommentarer, kan du ange om dolda kommentarer ska skrivas ut eller sammanfattas. När du döljer en anteckningskommentar som någon har svarat på, döljs även alla svar i artikeln.

Obs!

I en e-postbaserad granskning inkluderas inte dolda kommentarer när du skickar kommentarer till initieraren.

 1. Gör något av följande i kommentarslistan på menyn Filtrera kommentarer :
  • Om du vill rensa alla filter väljer du Visa alla kommentarer. Du kan även använda Ctrl+8 (Windows) eller Kommando+8 (Mac OS).

  • Om du vill dölja alla kommentarer väljer du Dölj alla kommentarer. Du kan även använda Ctrl+Skift+8 (Windows) eller Kommando+Skift+8 (Mac OS).

  • Om du vill filtrera kommentarer väljer du de kategorier som du vill ska visas. Om du t. ex. vill att bara avmarkerade anteckningskommentarer ska visas, väljer du > Typ > Anteckningar så att endast anteckningskommentarer visas, och väljer sedan > Markerade > Avmarkerad så att endast avmarkerade anteckningskommentarer visas.

  • Om du vill ta bort ett filter väljer du Alla för dolda kategorier. Om du t.ex. har filtrerat kommentarer så att endast de av en viss granskare visas, väljer du  > Granskare > Alla.

  • Om du vill öppna alla snabbfönster högerklickar du på en anteckning och väljer Öppna alla snabbfönster. (Endast tillgängligt om kommentarlistan är stängd.)

  • Om du vill stänga alla snabbfönster högerklickar du på en anteckning och väljer Minimera alla snabbfönster. (Är endast tillgängligt om kommentarslistan är stängd)

Svara på kommentarer

Obs!

Kommenteringsfunktionerna i Reader är bara tillgängliga i PDF-dokument som har kommentarsfunktionerna aktiverade. Kommentarbehörighet ingår normalt för PDF-dokument i ett granskningsflöde.

Svar på kommentarer är särskilt användbara i delade granskningar när deltagare kan läsa varandras kommentarer. De kan även användas av granskningsinitieraren som kan visa granskarna hur deras förslag implementeras. När en eller flera granskare svarar på en kommentar, kallas de olika svaren för en artikel. De två första svaren i en tråd visas i snabbfönstret. I kommentarslistan visas alla svar. Svaren visas nedanför den ursprungliga kommentaren. När du placerar pekaren över kommentaren, visas en ruta där det anges hur många svar som kommentaren har fått.

A. Svarsrubrik B. Alternativmeny C. Svarsalternativ i kommentarlista
Svaren visas direkt nedanför kommentaren, i såväl snabbfönstret som kommentarslistan.

A. Svarsrubrik B. Alternativ-meny C. Svarsalternativ i kommentarslista 

Svar i snabbfönstret

 1. Öppna snabbfönstret för kommentaren.
 2. Välj Svara på menyn Alternativ.
 3. Skriv ditt svar i rutan som visas.

Svara i kommentarslistan

 1. Välj en kommentar i kommentarlistan.
 2. Välj Svara på menyn Alternativ.
 3. Skriv ditt svar i rutan som visas.

Ta bort ett svar

Om du tar bort en kommentar som någon har svarat på, tas bara kommentaren bort. Alla svar finns kvar i PDF-dokumentet, och tråden upprätthålls. Det första svaret befordras till kommentar.

 1. Högerklicka på svaret i snabbfönstret och välj Ta bort.

Ange status eller bockmarkering

Obs!

Kommenteringsfunktionerna i Reader är bara tillgängliga i PDF-dokument som har kommentarsfunktionerna aktiverade. Kommentarbehörighet ingår normalt för PDF-dokument i ett granskningsflöde.

Status och bockmarkeringar är praktiskt att ange för att hålla reda på kommentarer som du har läst eller som kräver ytterligare åtgärder. I Windows kan du ange status eller en bockmarkering för att indikera vilka kommentarer som du vill exportera till ett Word-dokument. Genom att ställa in granskningsstatus kan du visa eller dölja en grupp kommentarer och låta granskningsdeltagarna veta hur du kommer att hantera kommentaren. När granskningsstatusen väl har angetts, kan du inte ta bort visningen av granskningsstatusen från kommentaren i kommentarslistan även om du ändrar statusen till Ingen. Bockarna är till för din egen skull och visas inte när andra läser PDF-dokumentet, om du inte ändrar statusen på kommentarerna.

Ange status

 1. Markera kommentaren i kommentarlistan och högerklicka för att visa alternativmenyn. Välj sedan ett alternativ på menyn Ange status.

  Granskningens status visas i kommentaren tillsammans med namnet på personen som angav granskningsstatusen. Om en annan granskare anger status för samma kommentar, visas båda granskarnas namn och statusvärden i kommentarslistan.

 2. Om du vill visa ändringshistoriken för en kommentar, högerklickar du på anteckningsikonen, markeringen eller namnlisten i ett snabbfönster och väljer sedan Egenskaper. Klicka på fliken Granska tidigare.

Flagga kommentarer med en bockmarkering

 1. Markera en kommentar i kommentarslistan och klicka sedan i kryssrutan intill kommentaren, så att bockmarkeringsikonen  visas.

Det är praktiskt att sammanfatta kommentarer om du vill få en översikt över alla de kommentarer som hör ihop med ett PDF-dokument. När du sammanfattar kommentarer, kan du antingen skapa ett nytt PDF-dokument med kommentarer som du kan skriva ut eller skriva ut sammanfattningen direkt. Sammanfattningen är inte kopplad eller länkad till det PDF-dokument som kommentarerna kommer ifrån.

Alternativ för sidlayout för kommentarssammanfattningar
Alternativ för sidlayout för kommentarssammanfattningar

A. Dokument och kommentarer med kopplingslinjer på en och samma sida B. Dokument och kommentarer med kopplingslinjer på separata sidor C. Endast kommentarer D. Dokument och kommentarer med sekvensnummer 

I Acrobat skrivs PDF-dokument som standard ut med de stämplar som har använts. Kontrollera hur kommentarerna skrivs ut genom att välja > Skriv ut med kommentarssammanfattning från kommentarslistan.

 1. Filtrera kommentarerna så att bara de du vill inkludera i sammanfattningen visas. (Klicka på Filtrera kommentarer  i kommentarslistan och välj de kommentarskategorier som du vill visa.)
 2. Kontrollera hur kommentarerna skrivs ut genom att välja  > Skriv ut med kommentarssammanfattning. Du kan också skapa en separat PDF-fil med kommentarerna genom att välja  > Skapa kommentarsammanfattning.
 3. I dialogrutan Skapa kommentarsammanfattning gör du något av följande:
  • Välj en layout för dokumentet och kommentarerna. Layouten avgör vilka alternativ som är tillgängliga.

  • Välj hur kommentarerna ska sorteras.

  • Ange ett sidintervall och välj om sidor utan kommentarer ska inkluderas.

  • Välj om du vill att alla kommentarer ska visas i sammanfattningen eller endast de kommentarer som för närvarande visas.

 4. Klicka på Skapa kommentarsammanfattning.

Söka efter kommentar

Sök efter en kommentar i kommentarslistan genom att söka efter ett specifikt ord eller en fras.

 1. Välj Kommentar > Kommentarlista för att visa kommentarlistan.
 2. Ange den fras eller det ord du söker i sökfältet.

I kommentarlistan visas de kommentarer som matchar sökvillkoren. Antalet kommentarer visas i panelhuvudet.

Ta bort kommentarer

Du kan inte ta bort andra granskares kommentarer i en delad granskning, inte heller kan du ta bort låsta kommentarer.

Obs!

Om du vill ta bort alla kommentarer i en PDF-fil väljer du Verktyg > Skydd > Ta bort dold information. Ta sedan bort kommentarerna med hjälp av dialogrutan. Denna funktion finns inte i Reader.

Ta bort en kommentar

 1. Gör något av följande:
  • Markera kommentaren och tryck på Delete.

  • I kommentarlistan markerar du de kommentarer som du vill ta bort och väljer Ta bort från alternativmenyn.

   Obs! Innan du trycker på Delete ska du kontrollera att kommentaren är markerad.

Låsa upp en kommentar

 1. Högerklicka på kommentaren och välj Egenskaper.
 2. Avmarkera Låst.

Stavningskontrollera all text i kommentarer

Du kan stavningskontrollera texten du lägger till i anteckningskommentarer och formulärfält. Du kan däremot inte stavningskontrollera texten i det underliggande PDF-dokumentet.

 1. Välj Redigera > Kontrollera stavning > I kommentarer, fält och redigerbar text. Om PDF-dokumentet är öppet i en webbläsare måste du kontrollera att verktygsfältet Redigering är öppet. Klicka sedan på knappen Stavningskontroll .
 2. Klicka på Starta.
 3. Gör något av följande om du vill ändra ett ord:
  • Redigera det markerade ordet. Klicka på Ångra redigering om du vill ångra ändringen. Klicka på Ändra om du vill acceptera ändringen.

  • Dubbelklicka på en föreslagen korrigering.

  • Markera en föreslagen korrigering och klicka sedan på Ändra. Klicka på Ändra alla för att ersätta samtliga förekomster av det okända ordet med den föreslagna korrigeringen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy