Obs!

De kompletta kommenteringsverktygen i Reader är bara tillgängliga i PDF-dokument som har kommentarsfunktionerna aktiverade. Kommentarsbehörigheter ingår normalt för PDF-dokument i ett granskningsflöde.

Du kan använda textredigeringskommentarer i ett PDF-dokument när du vill visa vilken text som ska redigeras i källfilen. Textredigeringskommentarerna ändrar inte den verkliga texten i PDF-dokumentet. De anger bara vilken text som ska tas bort, läggas till eller ersättas i den källfil som PDF-dokumentet baseras på.

Acrobat erbjuder två grundläggande metoder för att lägga till textanteckningar: förval och efterval.

Förval eller verktyget Textkorrigeringsmarkering

Använd markeringsverktyget  eller verktyget Textkorrigeringsmarkering <<ICON>> och högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Mac OS) sedan på den markerade texten för att öppna menyn med textredigeringsalternativ. När du har markerat texten kan du också klicka på ett textredigeringsverktyg.

Efterval

Klicka på textredigeringsverktyget och markera sedan texten.

I Acrobat för Windows kan du exportera textredigeringar direkt till det Microsoft Word-dokument som PDF-dokumentet bygger på så att du kan revidera källdokumentet. Om du vill använda den här funktionen måste du använda PDFMaker i Word när du skapar PDF-dokumentet. Innan du exporterar textredigeringarna kontrollerar du att de infogade kommentarerna innehåller exakt den text, inklusive blanksteg och radbrytningar, som du vill lägga till. Om du lägger till instruktioner (t.ex. ”Lägg till följande”), måste dessa ord tas bort manuellt från Word-dokumentet.

I Acrobat Pro för Windows kan du exportera textredigeringskommentarerna direkt till det Autodesk AutoCAD-dokument som PDF-dokumentet bygger på. Om du vill använda den här funktionen måste du använda PDFMaker i AutoCAD när du skapar PDF-dokumentet.

Ersätt text (alternativ)
Ersätt text (alternativ)

A. Markerad text är genomstruken. B. Ny text läggs till i ett länkat snabbfönster. 

Ersätta text

 1. Välj Ersätt  på Anteckningspanelen.
 2. Markera texten. Den markerade texten stryks över och ett snabbfönster öppnas.
 3. Gör något av följande:
  • Skriv in texten som ska infogas eller läggas till. Tecknet för insättning  visas.

  • Ange att ett nytt stycke ska läggas till genom att trycka på Retur. Stäng sedan snabbfönstret utan att lägga till text. Tecknet för insättning av stycke visas.

Lägga till en anteckning till en textredigering

 1. Använd markeringsverktyget och högerklicka på den text som ska redigeras.
 2. Välj Öppna snabbfönster på menyn.
 3. Skriv anteckningen i snabbfönstret.

Infoga text

 1. Välj textredigeringsverktyget  på panelen Anteckningar.
 2. Klicka mellan de ord eller tecken du vill infoga text.
 3. Gör något av följande:
  • Skriv den text du vill infoga.

  • Ange att ett nytt stycke ska läggas till genom att trycka på Retur. Stäng sedan snabbfönstret utan att lägga till text. Tecknet för insättning av paragraf  visas.

  • Ange att ett blanksteg ska läggas till genom att trycka på blankstegstangenten. Stäng sedan snabbfönstret utan att lägga till text. Tecknet för insättning av mellanrum  visas.  


  Obs!

  Du kan också ange textredigeringar genom att använda markeringsverktyget för att markera texten, högerklicka på den markerade texten, och sedan välja en textredigeringsanteckning.

Ta bort text

 1. Välj genomstrykningsverktyget på panelen Anteckningar.
 2. Markera den text som ska tas bort.

Ta bort textredigeringsmarkeringar

Obs!

Om kommentarmarkeringar staplas tar du bort kommentarerna i kommentarlistan: Välj Kommentar > Kommentarlista, markera en kommentar och tryck på Delete.

 1. Markera textredigeringsmarkeringen och tryck på Delete.

Gör texten färgmarkerad, genomstruken eller understruken

Obs!

I Reader är enbart anteckningsverktyget och färgmarkeringsverktyget tillgängliga. Övriga kommenteringsverktyg är bara tillgängliga i PDF-dokument som har kommentarfunktionerna aktiverade. Kommentarbehörighet ingår normalt för PDF-dokument i ett granskningsflöde.

Du kan använda markeringsverktyget, genomstrykningsverktyget och understrykningsverktyget för att lägga till fristående kommentarer eller kommentarer i anslutning till anteckningar.

Du kan lägga till en färgmarkering med en anteckning eller stryka över eller stryka under text genom att markera texten med markeringsverktyget, högerklicka och sedan välja önskat alternativ på den meny som visas. Men om du ska markera stora mängder text går det både snabbare och lättare att använda specialverktygen.

 1. Välj Kommentar > Anteckningar och färgmarkeringsverktyget , genomstrykningsverktyget  eller understrykningsverktyget .

  Obs!

  Om du vill lägga till mer än en kommentar med genomstrykningsverktyget eller understrykningsverktyget, väljer du Behåll verktyget markerat på menyn Alternativ när du har valt verktyget. Färgmarkeringsverktyget förblir markerat när du har gjort den första kommentaren.

 2. Dra från inledningen av den text du vill markera. Markera ett rektangulärt textfält genom att Control-dra. Den här funktionen är väldigt praktiskt när du markerar text i en kolumn.
 3. (Valfritt) Om du vill lägga till en anteckning, dubbelklickar du på markeringen och lägger till text i ett snabbfönster.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy