Starta en delad granskning

Det delade PDF-dokument som du skickar inkluderar panelerna Anteckningar och Ritmarkeringar samt instruktioner i meddelandefältet för dokumentet.

 1. Välj Kommentar > Granska > Skicka för delad granskning.

  Obs!

  Du kan också starta en delad granskning direkt från andra program där PDFMaker används, till exempel Microsoft Word. Välj Adobe PDF > Konvertera till Adobe PDF och skicka för granskning. För Office 2007/2010-program väljer du Acrobat > Skapa och skicka för granskning.

 2. Ange en PDF-fil om du uppmanas till detta.
 3. Välj en distributions- och insamlingsmetod. Du kan använda en egen intern server. Följ sedan anvisningarna på skärmen.

 4. Specificera inställningarna efter behov i e-postfönstret:

  Leveranssätt

  Klicka för att ange en annan leverans- och samlingsmetod än den som är vald för tillfället.

  Till, Kopia

  Skriv e-postadresserna till granskarna. Infoga ett semikolon eller tryck på Retur efter varje adress. Klicka på knappen Till eller Kopia och välj e-postadresser från adressboken i ditt e-postprogram.

  Ämne, Meddelande

  Förhandsgranska och redigera meddelandets rubrik och innehåll efter behov. Acrobat sparar alla eventuella ändringar du gör och visar dem nästa gång som du skickar ett dokument för granskning. Om du vill använda standard-e-postmeddelandet klickar du på Återställ standardmeddelande.

  Deadline för granskning

  Klicka här för att ange ett annat datum eller ingen deadline alls. Efter det att deadlinen för granskning har passerats kan granskarna inte längre publicera några kommentarer.

  Obs!

  Om deadlinen för granskningen passeras medan en granskare har dokumentet öppet i Acrobat kan granskaren publicera sina kommentarer innan han eller hon stänger dokumentet.

 5. Klicka på Skicka.

En kopia av den delade granskningsfilen, med namnet [ursprungligt filnamn]_review.pdf, skapas i samma mapp som den granskade filen ligger i.

Starta en e-postbaserad granskning

När du startar en e-postbaserad granskning skickar du ut en spårad kopia av PDF-dokumentet, vilket gör det enkelt att sammanfoga de kommentarer som du får. (Det går inte att fylla i några formulärfält i PDF-dokumentet under granskningen.) Efter att du påbörjat en gemensam granskning kan du också starte en e-postbaserad granskning av samma PDF.

Starta granskningen

Innan du startar en e-postbaserad granskning bör du kontrollera att e-postprogrammet eller webbpostkontot har konfigurerats så att det fungerar tillsammans med Acrobat. (Se Välja ett e-postprogram för granskningar.)

 1. Välj Kommentar > Granska > Skicka för e-postgranskning.

 2. Ange information i dialogrutan Identitetsinställningar om du uppmanas att göra det.

 3. Ange ett PDF-dokument om det inte redan är öppet och klicka sedan på Nästa. Det PDF-dokument som du anger blir huvudfilen. Sammanfoga alla kommentarer du får från granskarna i den här filen.

 4. Specificera granskare genom att skriva deras e-postadresser. Infoga ett semikolon eller tryck på Retur mellan varje adress. Klicka på Adressbok om du vill välja e-postadresser från adressboken i ditt e-postprogram eller från ditt webbpostkonto.

 5. Förhandsgranska och redigera e-postinbjudan efter behov och klicka sedan på Skicka inbjudan.

En kopia av PDF-dokumentet skickas till granskarna som en bifogad fil. När denna bifogade PDF-fil öppnas presenterar den kommentarverktyg och anvisningar.

Sammanfoga kommentarer

När du har tagit emot kommentarer från granskarna, kan du sammanfoga kommentarerna i PDF-huvuddokumentet.

 1. När en granskare har skickat sina kommentarer till dig, öppnar du den bifogade filen i ditt e-postprogram. Om e-postprogrammet inte kan hitta ursprungsversionen av PDF-dokumentet, uppmanas du att söka efter den.

  Obs!

  Det går att vidarebefordra kommentarer till initieraren, om det inte var du som initierade granskningen. Sammanfoga först kommentarerna i din kopia av PDF-dokumentet. Skicka sedan kommentarerna (se Skicka kommentarer via e-post). Om du redan har skickat dina kommentarer, får initieraren endast nya kommentarer. Sammanfogade kommentarer bibehåller det ursprungliga författarnamnet.

 2. Om det var du som startade granskningen visas dialogrutan Sammanfoga kommentarer. Välj något av följande alternativ:

  Ja

  Huvudkopian av PDF-dokumentet öppnas och alla kommentarer sammanfogas i det. När kommentarerna har sammanfogats sparar du PDF-huvuddokumentet.

  Nej, öppna bara den här kopian

  Granskarens kopia av PDF-dokumentet med kommentarer öppnas. Om du markerar det här alternativet kan du fortfarande sammanfoga kommentarer genom att välja Kommentarer > Sammanfoga kommentarer i PDF-huvuddokumentet.

  Avbryt

  Granskarens PDF-dokument som innehåller kommentarer stängs.

  Obs!

  Du kan dölja kommentarer som du inte vill sammanfoga genom att använda menyn Visa i kommentarlistan. Spara och öppna sedan PDF-dokumentet igen. Välj därefter Ja i dialogrutan Sammanfoga kommentarer.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy