Spåraröversikt

Använd spåraren för att hantera dokumentgranskningar och distribuerade formulär, visa status för gransknings- och formulärservrar, och hantera web broadcast-prenumerationer (kallas också RSS-kanaler). Du öppnar spåraren i Acrobat genom att välja Kommentarer > Granskning > Granskningsspårare. Du öppnar spåraren i Reader genom att välja Visa > Spårare. På www.adobe.com/go/lrvid_015_acrx_se finns en video med information om hur du spårar ändringar i Acrobat.

Dialogrutan Spåra granskningar
Använd spåraren för att hantera granskningar, formulär och web broadcast-prenumerationer (RSS-kanaler). Den vänstra panelen har länkar till granskningsfiler, formulär, serverstatusmeddelanden och RSS-kanaler. Den högra panelen visar detaljinformation om det alternativ som markerats på den vänstra panelen.

Senaste uppdateringar

Panelen Senaste uppdateringar ger sammanfattningar av de senaste ändringarna i delade granskningar, formulärfiler och servrar. Om du inte har några aktiva granskningar eller formulär innehåller den här panelen anvisningar och länkar som hjälper dig att skapa handledda granskningar, skapa formulär och distribuera formulär. På panelen Senaste uppdateringar kan du även aktivera och inaktivera spårningsmeddelanden i Acrobat och (enbart i Windows) i systemfältet.

Granskningar

Spåraren visar vilka som har anslutit till en delad granskning och hur många kommentarer de har publicerat. Från spåraren kan du återansluta till en granskning och skicka e-postmeddelanden till deltagarna. Om du har initierat granskningar kan du lägga till eller ändra deadlines, lägga till granskare, avsluta granskningar och starta nya granskningar med befintliga granskare.

På den vänstra sidan i spåraren visas alla PDF-dokument i handledda granskningar. Informationsrutan till höger listar datum och tidpunkt då PDF-filen skickades ut och innehåller en lista med inbjudna granskare. Länkarna till delade PDF-dokument innehåller ytterligare information, däribland tidsgränsen (om den är angiven) och hur många kommentarer som varje granskare har skickat. Om du tar bort en länk i spåraren tas PDF-dokumentet och alla kommentarer bort från servern, och granskningen avslutas för gott.

Formulär

Använd Spåraren för att hantera de formulär som du har distribuerat eller tagit emot. Med spåraren kan du visa och redigera svarsfilens plats och spåra vilka mottagare som har svarat. Du kan även lägga till fler mottagare, skicka e-post till alla mottagare, och visa svaren för ett formulär. Mer information finns i Formulärspåraren.

Serverstatus

I serverstat visar statusvärdet för alla servrar som används för granskningar och distribuerade formulär. En bockmarkeringsikon  bredvid servernamnet anger att det senaste synkroniseringsförsöket lyckades. En varningskon  anger att det senaste synkroniseringsförsöket misslyckades. Varningsikonen indikerar att servern har kopplats bort från nätverket, att det har uppstått problem vid skrivning till hårddisken eller att det har uppstått ett problem av annat slag. Kontakta nätverksadministratören om du vill ha hjälp.

RSS

Du kan använda spåraren för att prenumerera på webbinnehåll som använder RSS-formatet (Really Simple Syndication), t ex som nyhets- eller musikkanaler. RSS-formatet är kompatibelt med XML och RDF.

Obs!

Om RSS-knappen inte visas i spåraren öppnar du dialogrutan Inställningar i Acrobat och väljer Spårare. Välj Aktivera RSS-kanaler i spåraren och klicka på OK. Stäng sedan spåraren och starta den på nytt.

Spåra granskade PDF-dokument

 1. Utvidga lämplig mapp i spåraren:

  Skickat

  Innehåller en lista över alla PDF-dokument i de granskningar som du har startat. (Inte tillgängligt i Reader.)

  Gått med

  Innehåller PDF-dokumenten i de granskningar som du har fått. PDF-dokumenten visas bara i den här listan när du har öppnat dem. Om du öppnar ett PDF-formulär från en e-postbilaga och inte sparar PDF-dokumentet, tas posten bort från spåraren när du stänger filen.

  Obs!

  PDF-filer som listas med fetstil innehåller en eller flera av följande uppdateringar: kommentarer som du inte har läst ännu, en deadlineuppdatering från granskningsinitieraren och granskare som har anslutit till granskningen.

 2. Markera ett PDF-dokument.

  Specifik information som hör till den markerade PDF-dokumentgranskningen visas till höger. Delade granskningar listar deadlineinformation, de granskare som har deltagit i granskningen och antalet kommentarer.

Spara PDF-dokumentet med kommentarer

Du kan spara en kopia av granskningsdokumentet som innehåller alla kommentarer som granskarna har publicerat eller som du har importerat (sammanfogat).

Om PDF-dokumentet finns i en delad granskning, kan du spara en arkivkopia. Kopian är inte längre kopplad till den delade granskningen och du kan redigera både innehåll och kommentarerna i den.

Obs!

Om du vill skapa en kopia av ett delat PDF-dokument och distribuera det till andra, använder du kommandot Spara som. Den resulterande filen innehåller alla kommentarer som har publicerats fram till den tidpunkten. Den kan flyttas, kopieras och döpas om utan att det påverkar dess koppling till granskningen eller till kommentarservern.

 1. Om du vill spara en kopia av ett granskningsdokument med alla kommentarer, öppnar du filen och gör sedan något av följande:
  • Välj Arkiv > Spara som arkivkopia för en delad granskning. Du kan också klicka på statusknappen i dokumentets meddelandefält och välja Spara som arkivkopia.

  • Vid en e-postbaserad granskning: Välj Arkiv > Spara som för att spara en ny kopia av PDF-dokumentet. Denna senaste sparade versionen blir nu det spårade PDF-dokumentet. Den gamla versionen blir arkivkopian.

Bjuda in fler granskare

Om du är granskningsinitieraren, kan du bjuda in andra att delta i granskningen. Om du är granskare och vill att fler personer ska delta, ber du initieraren att bjuda in dem. På så sätt kan initieraren automatiskt spåra alla deltagare och meddelas om när deras kommentarer tas emot.

 1. I spåraren markerar du PDF-dokumentet under Skickat och klickar sedan på Lägg till granskare till höger.
 2. Ange e-postadresserna till de granskare som du vill lägga till. Ändra meddelandet efter behov och skicka det.

  De nya granskarna visas med övriga deltagare i höger ruta i spårarfönstret.

Lägg till eller ändra en deadline

En granskningsinitierare kan lägga till en deadline i en befintlig granskning.

 1. Markera PDF-dokumentet i spåraren och gör något av följande:
  • Om granskningen inte har någon deadline klickar du på Lägg till deadline.

  • Om granskningen har en deadline klickar du på Ändra deadline.

 2. Klicka på Deadline för granskning, ändra deadline efter behov och klicka på OK.
 3. Ändra e-postmottagare, ämne och meddelande efter behov, och klicka sedan på Skicka.

Avsluta en granskning

En granskningsinitierare kan avsluta en befintlig granskning. När en granskning väl har avslutats kan deltagarna inte längre publicera några kommentarer på servern. Du kan ändra granskningens deadline senare om du vill starta om granskningen.

 1. Markera PDF-dokumentet i spåraren och klicka sedan på Avsluta granskning.

Börja en delad granskning med samma granskare som i en befintlig granskning

 1. Markera en PDF-fil i spåraren och klicka på Starta ny granskning med samma granskare.
 2. Starta en delad granskning genom att följa stegen nedan.

Skicka ett meddelande

Under en granskning vill du kanske kontakta andra granskare eller skicka en påminnelse till dem om att tidsgränsen närmar sig.

 1. Markera PDF-dokumentet i spåraren och klicka på Skicka e-post till alla granskare.
 2. I e-postmeddelandet ändrar du uppgifterna i rutorna Till och Ämne eller texten i meddelandefältet efter behov och klickar sedan på Skicka.

Uppdatera din profil

Dina kommentarer identifierar dig som författaren genom att visa ditt namn – namnet du angav när du startade eller gick med i granskningen, eller ditt inloggningsnamn. Du kan när som helst ändra ditt författarnamn och övrig profilinformation. Om du gör det visas din uppdaterade profil endast i nya kommentarer. Befintliga kommentarer påverkas inte.

Uppdatera din granskningsprofil

 1. Välj Kommentar under Kategorier i dialogrutan Inställningar.
 2. Avmarkera Använd alltid inloggningsnamnet som författarnamn
 3. Välj Identitet i listan till vänster.
 4. Redigera din profil och var noga med att ange den e-postadress du kommer att använda för granskningarna. Klicka på OK.

Uppdatera din profil för en delad granskning

 1. Välj Identitet under Kategorier i dialogrutan Inställningar.
 2. Redigera din profil och var noga med att ange en giltig e-postadress. Klicka sedan på OK.

Prenumerera på web broadcast-tjänster

 1. Klicka på knappen RSS till vänster om spåraren.

  Obs!

  Om RSS-knappen inte visas i spåraren öppnar du dialogrutan Inställningar i Acrobat och väljer Spårare. Välj Aktivera RSS-kanaler i spåraren och klicka på OK. Stäng sedan spåraren och starta den på nytt.

 2. Klicka på Prenumerera på RSS-kanaler och ange sedan webbadressen i i URL-adressrutan.

Inställningar för Spårare

Om du vill ange inställningar för spåraren väljer du Spårare under Kategorier i dialogrutan Inställningar.

Leta automatiskt efter nya kommentarer och formulärdata:

Specificerar hur ofta kommentarerna synkroniseras. Du kan inaktivera automatisk synkronisering genom att dra skjutreglaget långt åt höger tills värdet Aldrig visas.

Skjut upp sökningen efter nya kommentarer och formulärdata

Anger hur långt efter det att en granskning eller ett formulär senast var aktivt som sökningen efter kommentarer eller nya formulärdata ska upphöra.

Ta bort anpassade serverplatser

Om du vill ta bort en serverprofil markerar du den i listan och klickar på Ta bort serverprofil.

Meddelanden

Anger var spårarmeddelanden ska visas.

Aktivera RSS-kanaler i spåraren

När du har valt det här alternativet visas en RSS-kategori till vänster om spåraren. Du kan prenumerera på RSS-feeds från spåraren.

Rensa alla sparade referenser

Klicka för att ta bort alla lagrade referenser som används för delade granskningar.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy