Språktransformeringar tillämpas inte när Acrobat installeras via kommandoraden

Problem: språktransformeringsfilen som används för att konfigurera Acrobat-installationen via kommandoraden tillämpas inte, och ett fel visas. 

När du använder kommandot msiexec som inkluderar en språktransformeringsfil, (*.mst), visas ett fel: Fel när transformering skulle tillämpas. Kontrollera att de specificerade transformationssökvägarna är giltiga.

Lösning: inkludera korrigeringsfilen i kommandot. 

Kontrollera att du lägger till korrigeringsfilen (*.msp) i kommandot. Inkludera korrigeringsfilen genom att använda PATCH-egenskapen i kommandot.

Den uppdaterade kommandoraden kan till exempel se ut som:

msiexec /i AcroPro.msi PATCH="[path]\<filename>.msp" TRANSFORMS="[path]\<filename>.mst"

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?