Det går inte att få nya kommentarer om PDF-filer som delas för granskning på SharePoint

Problem: Kommentarer synkroniseras inte för delade PDF-filer som finns på SharePoint-webbplatser

När du delar en PDF-fil för granskning på macOS genom att vara värd för den på SharePoint synkroniseras inte kommentarerna.

Lösning: Ta bort SharePoint-webbplatsposten från Keychain Access-programmet på macOS

Problemet uppstår när motsvarande SharePoint-post i programmet Keychain Access är skadat och inte kan autentisera dina åtkomstautentiseringsuppgifter korrekt. Gör följande:

  1. I Acrobat går du till Acrobat Pro > Om Adobe Acrobat Pro. Kontrollera om Acrobat har uppdaterats till version 21.005.20058 eller senare. Om inte, gå till Hjälp > Sök efter uppdateringar.

  2. Avsluta Acrobat.

  3. Öppna programmet Keychain Access på macOS.

  4. Hitta SharePoint-webbplatsposten i listan och ta bort den om den finns.
    Om din SharePoint-webbplats för delade recensioner till exempel är https://aeon365.sharepoint.com/<subsite-name>/, skapar Acrobat en post med namnet: aeon365.sharepoint.com i appen Keychain Acess.

    SharePoint-webbplatspost i Keychain Access-programmet på macOS

  5. Avsluta programmet Keychain Access och öppna PDF-filerna som delas för granskning i Acrobat. Kommentarerna börjar synkroniseras och uppdateras.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?