Lös licensieringsproblem och felkod 213: xx för Acrobat X och Acrobat XI

Problem

Acrobat X eller XI misslyckas vid start och returnerar felet Fel 213:19. Ett problem har uppstått vid licensieringen av produkten. 

Detta dokument gäller för alla felnummer som börjar med 213:xx.

För Creative Suite-program, se felet Licenslager tillåter inte skrivning | Installationslogg | CS5, CS5.5.

Lösningar

Viktigt: Utför lösningarna nedan i ordningsföljd. Fortsätt inte om en tidigare lösning har åtgärdat problemet.

Lösning 1: Installera korrigeringsfilen för Acrobat.

 1. Logga in på Windows-datorn som administratör.

 2. Klicka på följande länk för att hämta korrigeringsfilen:

  Hämta

 3. När du får frågan Vill du öppna eller spara den här filen? klickar du på Öppna.

 4. Extrahera filen. Sökvägen varierar beroende på operativsystem och verktyg.

 5. Dubbelklicka på den extraherade LicFix_21319.exe-filen. Om filen körs utan fel stängs kommandotolken automatiskt.

 6. Starta Acrobat.

Lösning 2: Installera korrigeringsfilen för Acrobat med hjälp av kommandotolken (endast Windows).

 1. Kör Kommandotolken som administratör.

 2. Navigera till den extraherade Hot Fix-filen i lösning 1 (steg 4).

 3. Ange LicFix_21319.exe för att köra filen. Om filen körs utan fel visar kommandotolken avslutningskod:0.

Lösning 3: Kontrollera att ditt användarkonto har full behörighet (läs- och skrivbehörighet)

Windows 8

 • C:\ProgramData\Adobe\Slstore
 • Eller C:\ProgramData\Adobe

Windows 7, Vista

 • C:\ProgramData\Adobe\Slstore
 • Eller C:\ProgramData\Adobe

Windows XP

 • C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe
 • Eller C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe

Mac OS X 10.5.x eller 10.6.x

 • [Hem]/Library/Application Support/Adobe/SLStore
 • Eller [Hem]/Library/Application Support/Adobe

Lösning 4: Starta Adobe X som administratör och logga sedan in på ditt vanliga användarkonto.

 1. Logga in som administratör.
 2. Starta Acrobat för att kontrollera att inget felmeddelande visas.
 3. Logga in med önskat användarkonto.

Ytterligare information

Vid första start kräver Acrobat X och XI skrivbehörighet i mappen '...\Adobe\SLStore' eller '...\Adobe'. Om användarkontot (vid första gången programmet startas efter installationen) inte har de nödvändiga behörigheterna går inte Acrobat att starta.

 • Det här problemet kan uppstå i en företagsmiljö när en operativsystemavbildning med en installerad version av Acrobat X eller XI används.
 • Det kan även uppstå när domänanvändare (Windows) inte har fullständig behörighet för mapparna ovan.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto