Felet ”Organizer-databasen är skadad och återställs…” | Acrobat 9

Problem

Adobe Acrobat 9 returnerar felmeddelandet ”Organizer-databasen är skadad och återställs nästa gång Acrobat startas. Avsluta programmet och stäng alla öppna webbläsare.”

Detta fel kan uppstå när du öppnar Acrobat, när du avslutar Acrobat, när du öppnar eller stänger en PDF-fil eller när Acrobat avslutas oväntat. Problemet återkommer även om du startar om Acrobat.

Lösning

Skapa filen Organizer90 på nytt.

Det här felet inträffar när en Organizer-datafil som heter Organizer90 är skadad. Ta bort Organizer90 för att tvinga Acrobat för att skapa en oskadad ersättningsfil.

I Mac OS:

 1. Avsluta Acrobat.
 2. I Finder väljer du Gå > Hem.
 3. Gå till Library/Application Support/Adobe/Acrobat i mappen Hem.
 4. Gör något av följande i mappen Acrobat:
  • Om du använder en PowerPC-baserad Macintosh-dator ska du öppna mappen 9.0_ppc.
  • Om du använder en Intel-baserad Macintosh-dator ska du öppna mappen 9.0_x86.
 5. Flytta Organizer90 till papperskorgen.
 6. Starta om datorn.
 7. Öppna Acrobat.

Windows:

Obs! Dessa instruktioner kräver att du lokaliserar dolda mappar. Som standard visar inte Windows Explorer dolda mappar. För att visa dolda mappar ska du läsa Visa dolda filer, mappar och filnamnstillägg | Windows XP, Vista, Windows 7 (kb402324).

 1. Stäng Acrobat.
 2. Gå till en av dessa platser i Windows Explorer:
  • Windows XP: C:\Documents and Settings\[ditt användarnamn]\Application Data\Adobe\Acrobat\9.0
  • Windows Vista and Windows 7: C:\Users\[ditt användarnamn]\AppData\LocalLow\Adobe\Acrobat\9.0
  Obs!

  För att snabbt komma till mappen ska du öppna File Explorer och skriva %APPDATA%/../LocalLow i adressfältet.

 3. Ta bort Organizer90.
 4. Starta om datorn.
 5. Öppna Acrobat.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online