Hög CPU-användning av Acrobat.exe-processen när den har avslutats i Windows 8

Problem

Acrobat 10.1.7 och 11.0.03 i Windows 8 fortsätter att använda del av processorn efter att de har stängts.Acrobat.exe visas i aktivitetsfältet även efter att Acrobat har stängts.

Lösning

Friskrivningsklausul: Denna procedur innefattar redigering av registret. Adobe tillhandahåller inte support för att redigera registret, som innehåller viktig system- och programinformation. Gör en säkerhetskopia av systemets register innan du utför dessa ändringar. (http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/Back-up-the-registry). Mer information om registret finns i Hjälp om Windows.

Följ stegen nedan när du har skapat en säkerhetskopia av registret:

  1. Starta regedit (tryck på Windows-tangenten + R för att öppna dialogrutan Kör, skriv regedit och tryck på OK).
  2. Klicka på OK i dialogrutan för UAC om du blir tillfrågad.
  3. Navigera till nyckeln [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers]
  4. Hitta ett värde under denna nyckel som matchar installationsplatsen för Acrobat.exe. Det kan exempelvis vara C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 11.0\Acrobat\Acrobat.exe
  5. Ta bort just detta värde (för Acrobat.exe) genom att högerklicka på värdet och välja Ta bort.
  6. Starta om systemet (valfritt) för att sedan starta och stänga Acrobat.

Ytterligare information

En inkompatibilitet mellan Acrobat 11.0.03 och Acrobat 10.0.7 med assistenten för programkompatibilitet i Windows 8 orsakar problemet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto