Användargränssnittet i Acrobat är inte synligt vid start | Mac

Problem: Acrobats användargränssnitt är inte synligt vid start på Mac

När du öppnar ett dokument i Acrobat på Mac visas Acrobat-ikonen i Dock, men användargränssnittet är inte synligt.

Möjlig orsak: Du kan uppleva detta problem om du använder flera skärmar.

Lösning: Välj Zooma från menyn Visa i Acrobat eller koppla från de externa skärmarna

Prova en av följande lösningar i den ordning som de visas nedan för att lösa problemet.

Lösning 1: Välj Zooma från menyn Visa i Acrobat

 1. Öppna en PDF-fil i Acrobat. Acrobat-ikonen visas i Dock.

  Acrobat-ikonen i Dock

 2. Acrobat-menyerna visas överst, till exempel Arkiv, Redigera, Visa, Fönster och Hjälp.

  Acrobats meny

 3. Klicka på Zooma i menyn Visa.

  Menyn Visa

  Acrobats användargränssnitt visas i förgrunden.

Lösning 2: Koppla från de externa skärmarna

 • Koppla från alla externa skärmar. Acrobats användargränssnitt visas i förgrunden.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online