PDF-konvertering av MS Visio-filer via snabbmenyn i App-V-miljö

Problem: Vid konvertering av Visio-fil till PDF via snabbmenyn (högerklick) i App-V-miljön, visar Acrobat felmeddelandet Saknade PDFMaker-filer

Lösning:

1. Använd Acrobat-plugin-programmet i Visio för att skapa PDF:en

2. Skapa en registernyckel:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\\Visio\Application]"AddonsPath"="C:\\ProgramData\\Microsoft\\AppV\\Client\\Integration\\AD27D1EE-7CF5-4AD2-B5B3-C34AD99B76EA\\Root\\PDFMaker\\Office"  

Hämta

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online