Åtgärda problemet med skadat dokument när PDF-filer öppnas

Fel: PDF-dokument är skadat och kan inte repareras

Acrobat-produkter har tidigare öppnat en PDF om %PDF-rubriken började inom filens första 1 024 byte. Inga kontroller genomfördes på extra byte före %PDF-sidhuvudet. Uppdateringarna 10.1.5 och 11.0.01 förbättrar dock säkerheten genom att genomdriva strängare tolkning av PDF-rubriken. Produkten vägrar nu att öppna de få PDF-filer som inte börjar på rätt sätt med '%PDF-'-filen och följande felmeddelande visas:

Fel: Dokument är skadat och kan inte repareras. Adobe Reader kunde inte öppnas eftersom filformatet inte stöds eller filen är skadad (den kan t.ex. ha skickats som bifogad fil och inte avkodats korrekt).

Lösning: använd en av följande lösningar:

PDF-skapare

Ändra hur PDF-filen produceras om du hanterar och administrerar programvara som skapar PDF-dokument automatiskt. Se till att inga extra byte finns före %PDF-dokumentet i filhuvudet.

PDF-kunder: företagsadministratörer och användare

Om du är kund eller IT-tekniker på ett företag kan du stänga av sidhuvudverifieringen på datorer genom att ange en lämplig inställning. Du kan ange den här inställningen per användare i HKCU eller på datornivå för alla användare i HKLM. Du kan använda en liknande metod på Mac OS genom att ändra samma plist-inställning. Skapa nyckeln AVGeneral manuellt om den inte finns.

Sökvägen HKLM är allmänt följande: 

HKLM\Software\Adobe\(product name)\(version)\AVGeneral\bValidateBytesBeforeHeader=dword:00000000

För att exempelvis ändra beteendet i Acrobat 11.0 skapar du en DWORD på denna plats: HKLM\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\11.0\AVGeneral\bValidateBytesBeforeHeader=dword:00000000

Sökvägen HKCU är allmänt följande:

HKCU\Software\Adobe\(product name)\(version)\AVGeneral\bValidateBytesBeforeHeader=dword:00000000

För att exempelvis ändra beteendet i Acrobat 10.0 skapar du en DWORD på denna plats: HKCU\SOFTWARE\Adobe\Acrobat Reader\10.0\AVGeneral\bValidateBytesBeforeHeader=dword:00000000

Ändra alltid produkt- och versionsnummer i den inställda sökvägen så att den matchar din installation. Med denna metod visas PDF-filen på datorer som du styr.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto