Högerklick på snabbmenyn blir den avskuren på en bildskärm med hög upplösning och skalning 150 %

Problem: Den nya högerklickssnabbmenyn är avskuren och menyalternativen är otillgängliga på en högupplöst bildskärm

Högerklickssnabbmenyn i Acrobat blir avskruen och menyalternativen är otillgängliga när bildskärmens upplösning är 1920x1080 pixlar och visningsskalningen är inställd på 150 %.

Lösning: Inaktivera högerklickssnabbmenyn genom att skapa en ny registernyckel i Windows och redigera Filen FeatureLockDown.plist på macOS

Skapa en ny registernyckel på Windows

 1. Avbryt Acrobat- eller Acrobat Reader-programmet om det redan körs.

 2. I Starta > Sök, skriv RegEdit och tryck på Enter. Registreringsredigeraren visas.

 3. Bläddra till HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Adobe\(product name)\(version)\FeatureLockDown.

  Vägen för Acrobat är till exempel LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureLockDown.

 4. Skapa följande nyckel:

  Nyckel: bEnableRCMNewPOPUp

  Datatyp: REG_DWORD

  Standardvärde: 0

 5. Stäng Registreringsredigeraren.

Redigera filen FeatureLockDown.plist på macOS

 1. Avbryt Acrobat- eller Acrobat Reader-programmet om det redan körs.

 2. Navigera till mappen /Bibliotek/Inställningar.

 3. Öppna filen com.adobe.acrobat.plist i en plistredigerare. Om du inte hittar plistfilen skapar du en fil av typen Egenskapslista med namnet 'com.adobe.acrobat' med hjälp av en plistredigerare.

  
  		
  	
  
  
  
  
  
  
 4. Skapa följande post i nyckeln FeatureLockDown:

  Nyckel: bEnableRCMNewPOPup

  Låssökväg: FeatureLockdown

  Skriv: 0 (bool)

  Standardvärde: 0

  bEnableRCMNewPOPUp

 5. Spara filen com.adobe.acrobat.plist.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?