Send For Signature kraschar i App-V Acrobat

Problem

Om IT-administratörer planerar att distribuera både Reader och Acrobat med App-V 5.0 SP3 på klientdatorerna kan användarna stöta på problem när de använder Acrobat om de inte har startat App-V Reader minst en gång på sina datorer.

Felorsak: App-V Reader lägger till flera “HKCU/Adobe/*”-registreringsdatafiler till App-V-direktlistan, vilket får alla dessa registernycklar att skapas utanför VREG på klientdatorerna.

Lösning

Om du vill få direktregisternycklarna att fungera korrekt måste HKCU/Adobe/Adobe Acrobat/{DC|2015} vara närvarande i den lokala registreringsdatafilen på datorn. Den här nyckeln skapas första gången som App-V Reader startas med Runtime.bat-skriptet, liknande den som ges i Acrobat Reader Sequencing Guidelines.

Försök någon av följande lösningar:

  • Skapa HKCU/Adobe/Adobe Acrobat/{DC|2015} manuellt på klientdatorerna istället för att lita på Runtime.bat-skriptet i App-V Reader. En administratör kan t.ex. trycka på dessa tangenter på klienterna via ADM-mallar etc.
  • Användare kan starta App-V Reader en gång på sina datorer, och sedan använda Acrobat.
  • Lägg till följande Runtime.bat-skript i App-V Acrobat-filen DeploymentConfig.xml i avsnittet <UserScripts> enligt följande. Skriptet skapar ovan nämnda register i HKCU-registreringsdatafilen första gången som App-V Acrobat startas.

Skriptet körs dock enbart för domänanvändare, och utlöser fel 534 om en lokal användare försöker att öppna App-V Adobe Acrobat.

 

Runtime.bat

@echo off

SET ChannelName=2015

REM Set the ChannelName to DC to run this script on Continuous track.

SET NativeKey="HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adobe Acrobat\%ChannelName%"

REG QUERY %NativeKey%

IF %ERRORLEVEL% EQU 0 GOTO EXIT

REG ADD %NativeKey%

:EXIT

DeploymentConfig.xml

<UserScripts>

        <StartVirtualEnvironment  RunInVirtualEnvironment="false">

        <Path>cmd.exe</Path>

        <Arguments>/c "[{AppVPackageRoot}]\..\Scripts\Runtime.bat"</Arguments>

        <Wait RollbackOnError="false"/>

        </StartVirtualEnvironment>

</UserScripts>

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto