Att använda AcroPDF.dll i Microsoft WebBrowser-kontrollen stöds inte

Microsoft WebBrowser-kontrollen är en . Net-komponent som gör det möjligt för utvecklare att skapa formulär som kan bläddra webbsidor.En sidoeffekt av denna kontroll är att den kan också användas för att visa PDF-filer i formuläret genom att använda filen AcroPDF.dll.

Adobe rekommenderar inte eller stöder användning av filen AcroPDF.dll på detta sätt och utvecklare som implementerar den här typen av lösning för att visa PDF-filer i sina program kan stöta på oväntade beteenden.

Direkt infogande av AcroPDF-kontrollen direkt i själva formuläret stöds och detta beskrivs i Acrobat SDK. Mer information finns i kapitlet ”Acrobat Interapplication Communication” och specifikt beskrivningen av objektet AxAcroPDF i API-referensen Interapplication Communication. Denna mekanism stöds i både Acrobat och Reader.

Acrobat möjliggör andra sätt att göra PDF-filer tillgängliga i ditt eget program och dessa beskrivs i Acrobat SDK. Dessa finns dokumenterade här.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto