Microsoft WebBrowser-kontrollen ären .Net-komponent som gör det möjligt för utvecklare att skapa formulär som kan bläddra webbsidor.En sidoeffekt av denna kontroll är att den kan också användas för att visa PDF-filer i formuläret genom attanvändafilen AcroPDF.dll.

Adobe rekommenderar inte eller stöderanvändningav filen AcroPDF.dll på detta sätt och utvecklare som implementerar den här typen av lösning för att visa PDF-filer i sina program kan stöta på oväntade beteenden.

Direkt infogande av AcroPDF-kontrollen direkt i själva formuläret stöds och detta beskrivs i Acrobat SDK. Mer information finns i kapitlet ”Acrobat Interapplication Communication” och specifikt beskrivningen av objektet AxAcroPDF i API-referensen Interapplication Communication. Denna mekanism stöds i både Acrobat och Reader.

Acrobat möjliggör andra sätt att göra PDF-filer tillgängliga i ditt eget program och dessa beskrivs i Acrobat SDK. Dessa finns dokumenterade här.