Du kan förhandsvisa de flesta video- och ljudfiler i Adobe Bridge. Du kan förhandsvisa SWF-innehåll, FLV- och F4V-filer samt de flesta filer som kan användas med den version av QuickTime som är installerad på datorn. Med inställningarna för uppspelning kan du kontrollera hur mediefilerna spelas upp.

Obs!

Uppspelning vid förhandsvisning av videofilmer stöds inte i 32-bitarsversioner av Windows. Stöd finns endast i 64-bitarsversioner av Windows.

Förhandsvisa mediefiler i panelen Förhandsvisa

 1. Markera filen som du vill förhandsvisa i panelen Innehåll.
 2. Gå till panelen Förhandsvisa och klicka på uppspelningsknappen  när du vill starta videon, knappen Paus  om du vill pausa uppspelningen, knappen Slinga  om du vill slå på eller av kontinuerlig slinga, och på volymknappen  om du vill justera volymen.

  Obs!

  Du kan göra Adobe Bridge-gränssnittet ljusare eller mörkare så att det blir enklare att förhandsvisa dynamiska mediefiler. Se Justera intensitet och färger.

Spela upp förhandsvisningar av dynamiska mediefiler i helskärmsläge

 1. Markera filen som du vill förhandsvisa i panelen Innehåll.
 2. Välj Visa > Förhandsvisning i helskärm.
 3. Klicka på pausknappen  om du vill pausa uppspelningen, klicka på uppspelningsknappen  om du vill återuppta uppspelningen, klicka på Slinga  om du vill slå på eller av kontinuerlig slinga och klicka på volymknappen  om du vill justera volymen.
 4. Tryck på Esc om du vill återgå till Adobe Bridge.

Ange uppspelningsinställningar

 1. I Adobe Bridge väljer du Redigera > Inställningar (Windows) eller Adobe Bridge CS5.1 > Inställningar (Mac OS).
 2. Klicka på Uppspelning.
 3. Ändra någon av följande inställningar och klicka på OK.

  Bildhastighet för uppspelning av stapel

  I staplar som innehåller tio eller fler bilder kan du förhandsvisa bilderna. Med det här alternativet kan du ange en bildhastighet vid förhandsvisning av bildstaplar. (Se Stapla filer i Adobe.)

  Spela automatiskt ljudfiler vid förhandsvisning

  När du klickar på en ljudfil för att visa den i panelen Förhandsvisa börjar ljudfilen spelas upp automatiskt. Avaktivera det här alternativet om du vill spela upp ljudfiler manuellt.

  Spela ljudfiler i loop vid förhandsvisning

  Ljudfilen spelas upp i en loop. Avmarkera det här alternativet om du vill att ljudfilen endast ska spelas upp en gång.

  Spela automatiskt videofiler vid förhandsvisning

  Spela upp en videofil automatiskt i panelen Förhandsvisa när du markerar den i panelen Innehåll.

  Spela videofiler i loop vid förhandsvisning

  Videofilen spelas upp i en loop. Avmarkera det här alternativet som du vill att videofilen endast ska spelas upp en gång.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy