Användarhandbok Avbryt

Förhandsvisa dynamiska mediefiler i Adobe Bridge

Du kan förhandsvisa de flesta video- och ljudfiler i Adobe Bridge. Du kan förhandsvisa SWF-innehåll, FLV- och F4V-filer samt de flesta filer som kan användas med den version av QuickTime som är installerad på datorn. Med inställningarna för uppspelning kan du kontrollera hur mediefilerna spelas upp.

Obs!

Uppspelning vid förhandsvisning av videofilmer stöds inte i 32-bitarsversioner av Windows. Stöd finns endast i 64-bitarsversioner av Windows.

Förhandsvisning av videominiatyrer

Bläddra enkelt bland dina videor i Adobe Bridge med den nya förhandsvisningen av videominiatyrer för alla videofiler som stöds. Förhandsvisningar av videominiatyrer snabbar upp arbetsflödet genom att visa en snabb förhandsvisning av alla bildrutor i videon utan ljuduppspelning. Du kan sedan enkelt välja de videoklipp som är användbara för ditt projekt.

Förhandsvisning av videominiatyrer

Så här aktiverar du funktionen för förhandsvisning av videominiatyrer:

 1. Gå till Redigera > Inställningar > Miniatyrbilder.
 2. I menyn Miniatyrbilder under avsnittet Video aktiverar du Förhandsvisning när muspekaren placeras över videon.

När du har aktiverat det här alternativet kan du helt enkelt hålla pekaren över en video i innehållspanelen om du vill se en snabb videoförhandsvisning. Förhandsvisningen av videominiatyrer avbryts när du flyttar bort pekaren och återgår till den ursprungliga miniatyrbilden. Förhandsvisning av videominiatyrer när du placerar pekaren över dem har alltid prioritet framför uppspelning i förhandsvisningspanelen.

Obs!

Om du får prestandaproblem med videoarbetsflöden, kontrollera de rekommenderade systemkraven för Bridge på både Mac och Windows.

Förhandsvisa mediefiler i panelen Förhandsvisa

 1. Markera filen som du vill förhandsvisa i panelen Innehåll.
 2. Gå till panelen Förhandsvisa och klicka på uppspelningsknappen  när du vill starta videon, knappen Paus  om du vill pausa uppspelningen, knappen Slinga  om du vill slå på eller av kontinuerlig slinga, och på volymknappen  om du vill justera volymen.
  Obs!

  Du kan göra Adobe Bridge-gränssnittet ljusare eller mörkare så att det blir enklare att förhandsvisa dynamiska mediefiler. Se Justera intensitet och färger.

Spela upp förhandsvisningar av dynamiska mediefiler i helskärmsläge

 1. Markera filen som du vill förhandsvisa i panelen Innehåll.
 2. Välj Visa > Förhandsvisning i helskärm.
 3. Klicka på pausknappen  om du vill pausa uppspelningen, klicka på uppspelningsknappen  om du vill återuppta uppspelningen, klicka på Slinga  om du vill slå på eller av kontinuerlig slinga och klicka på volymknappen  om du vill justera volymen.
 4. Tryck på Esc om du vill återgå till Adobe Bridge.

Ange uppspelningsinställningar

 1. I Adobe Bridge väljer du Redigera > Inställningar (Windows) eller Adobe Bridge CS5.1 > Inställningar (Mac OS).
 2. Klicka på Uppspelning.
 3. Ändra någon av följande inställningar och klicka på OK.

  Bildhastighet för uppspelning av stapel

  I staplar som innehåller tio eller fler bilder kan du förhandsvisa bilderna. Med det här alternativet kan du ange en bildhastighet vid förhandsvisning av bildstaplar. (Se Stapla filer i Adobe.)

  Spela automatiskt ljudfiler vid förhandsvisning

  När du klickar på en ljudfil för att visa den i panelen Förhandsvisa börjar ljudfilen spelas upp automatiskt. Avaktivera det här alternativet om du vill spela upp ljudfiler manuellt.

  Spela ljudfiler i loop vid förhandsvisning

  Ljudfilen spelas upp i en loop. Avmarkera det här alternativet om du vill att ljudfilen endast ska spelas upp en gång.

  Spela automatiskt videofiler vid förhandsvisning

  Spela upp en videofil automatiskt i panelen Förhandsvisa när du markerar den i panelen Innehåll.

  Spela videofiler i loop vid förhandsvisning

  Videofilen spelas upp i en loop. Avmarkera det här alternativet som du vill att videofilen endast ska spelas upp en gång.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto