Rotera bilder

 • Klicka på Rotera bild 90° moturs  (eller tryck på L).
 • Klicka på knappen för att rotera bilden 90° medsols  (eller tryck på R).

Obs!

Med kommandona på menyn Redigera kan du också rotera bilder i Adobe Bridge utan att öppna dialogrutan Camera Raw.

Räta upp bilder

 1. Välj verktyget Räta upp i dialogrutan Camera Raw   . Eller tryck på A.

 2. Dra verktyget Räta upp i förhandsgranskningen till baslinjen horisontellt och vertikalt.

Obs!

Beskärningsverktyget blir aktivt direkt efter att du använt verktyget Räta upp.

Räta upp ett foto automatiskt

Du kan räta upp en bild automatiskt på något av följande tre sätt:

 • Dubbelklicka på verktyget Räta upp () i verktygsfältet.
 • När du har valt verktyget Räta upp dubbelklickar du var som helst i förhandsvisningsbilden.
 • När du har valt verktyget Beskär trycker du på Kommando (OS X) eller Ctrl (Windows) för att tillfälligt byta till verktyget Räta upp. Dubbelklicka sedan var som helst på den förhandsvisade bilden.

Beskära bilder

 1. Välj verktyget Beskär i dialogrutan Camera Raw  (eller tryck på C).

  Om du vill begränsa det inledande beskärningsområdet till ett visst bildformat, håller du ned musknappen medan du väljer beskärningsverktyget . Välj sedan ett alternativ på menyn. Om du vill begränsa en tidigare gjord beskärning Ctrl-klickar (Mac OS) eller högerklickar (Windows) du på beskärningen.

 2. Dra i förhandsvisningsbilden för att rita upp beskärningsområdet.
 3. Dra i beskärningsområdet eller dess handtag om du vill flytta, skala eller rotera beskärningsområdet.

  Obs!

  Om du vill avbryta beskärningsåtgärden trycker du på Esc med beskärningsverktyget aktivt, eller klickar på och håller ned knappen för beskärningsverktyget och väljer Radera beskärning på menyn. Om du vill avbryta beskärningen och stänga dialogrutan Camera Raw utan att bearbeta Camera Raw-filen, klickar du på Avbryt eller avmarkerar beskärningsverktyget och trycker på Esc.

 4. När du är nöjd med beskärningen trycker du på Enter.

Den beskärda bilden ändrar storlek så att den fyller förhandsvisningsområdet och på länken Alternativ för arbetsflöde under förhandsvisningsområdet visas den uppdaterade bildens storlek och mått.

Korrigera röda ögon

 1. Zooma in bilden till minst 100 %.
 2. I verktygsfältet väljer du verktyget Borttagning av röda ögon ().

 3. I den högra panelen väljer du Röda ögon eller Djurögon på snabbmenyn Text.

 4. Markera området runt ögat på bilden.

  Markeringens storlek anpassas automatiskt efter pupillen i Camera Raw. Du kan justera markeringens storlek genom att dra i dess kanter.

 5. Vid verktygsalternativen under histogrammet drar du skjutreglaget Pupillstorlek åt höger för att öka storleken på det korrigerade området.
 6. (Gäller endast för att ta bort röda ögon på bilder med djur) Om så behövs väljer du Lägg till spegling. Med en spegling kan du ge en bild med ett öga speglande högdagrar.

 7. (Gäller endast för att ta bort röda ögon på bilder med människor) Dra reglaget Mörkare till höger för att göra pupillen inom det markerade området och irisområdet utanför det markerade området mörkare.

 8. Avmarkera Visa överdrag så avaktiveras det markerade området och du kan se justeringen.

  Obs!

  Växla mellan olika ögonområden genom att klicka på det markerade området.

Ta bort fläckar

Med verktyget Fläckborttagning kan du reparera ett markerat område i en bild med ett prov från ett annat område.

 1. Klicka på verktyget Fläckborttagning  i verktygsfältet.
 2. Välj något av följande på menyn Typ:

  Lagning

  Matchar textur, ljus och skuggning från provområdet mot det markerade området.

  Klona

  Använder provområdet på det markerade området.

 3. (Valfritt) Dra skjutreglaget Radie vid verktygsalternativen under histogrammet för att ange storleken på området som påverkas av verktyget Fläckborttagning.
 4. Flytta verktyget Fläckborttagning till fotot och klicka på den del av fotot som ska retuscheras. En röd och vit streckad cirkel visas över det markerade området. Den gröna och vita streckade cirkeln visar vilket provområde i bilden som ska användas vid kloningen eller lagningen.
 5. Gör något av följande:
  • Välj ett provområde genom att dra den gröna och vita cirkeln till ett annat område i bilden.
  • Dra den röda och vita cirkeln till det område som ska klonas eller lagas.
  • Justera storleken på cirklarna genom att föra pekaren över kanten på cirkeln tills den ändras till en dubbelpil och dra i cirklarna för att göra dem större eller mindre.
  • Om du vill ångra åtgärden trycker du på Backsteg (Windows) eller Delete (Mac OS).

Upprepa den här proceduren för varje område i bilden som behöver retuscheras. Om du vill ta bort alla provområden och börja om klickar du på knappen Rensa alla i verktygsalternativen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy