Användarhandbok Avbryt

Starta Adobe Bridge

Lär dig hur du startar Bridge på datorn och bläddrar bland filer från Creative Cloud-program

Du kan starta Adobe Bridge direkt eller starta det från någon av följande Adobe-produkter: After Effects, Captivate, Encore, Flash Professional, InCopy, InDesign, Illustrator, Photoshop och Premiere Pro.

Starta Adobe Bridge från en Adobe-produkt

Gör något av följande:

 • Välj Arkiv > Bläddra eller Arkiv >Bläddra i Bridge (beroende på vilket som är tillgängligt).

  Obs! När du använder After Effects eller Premier Pro och har valt Arkiv > Bläddra i Bridge för att starta Adobe Bridge och dubbelklickar på en fil öppnas eller importeras den till det Creative Cloud-programmet, inte till det ursprungliga programmet. Om du till exempel väljer Arkiv > Bläddra i Bridge i Adobe Premiere Pro och sedan dubbelklickar på en Photoshop-fil infogas filen i panelen Projekt i Premiere Pro. Den öppnas inte i Photoshop.

 • Klicka på Adobe Bridge- knappen i programfältet.

Obs!

Om du inte har Bridge installerat på din dator och väljer Bläddra i Bridge startas programmet Creative Cloud som hjälper dig att installera den senaste versionen av Bridge. Om den senaste versionen av Bridge är installerad på din maskin och du väljer alternativet Bläddra i Bridge startas fortfarande Creative Cloud. Avinstallera både Adobe Bridge och det Adobe-program som du försöker bläddra i Bridge från och installera om programmen.

Återgå till den senast öppnade Adobe-produkten från Adobe Bridge

 1. Välj Arkiv > Återgå till [komponent] eller klicka på knappen Återgå till [komponent]  i programfältet.

Starta Adobe Bridge direkt

 • (Windows) Välj Adobe Bridge på menyn Start > Program.
 • (MacOS) Dubbelklicka på Adobe Bridge-ikonen i mappen Program/Adobe Bridge.

Starta Adobe Bridge automatiskt

Du kan konfigurera Adobe Bridge så att det körs automatiskt i bakgrunden varje gång du loggar in. Om du kör Adobe Bridge i bakgrunden innebär att det krävs färre systemresurser tills du börjar använda det.

 1. Gör något av följande om du vill konfigurera Adobe Bridge så att det öppnas automatiskt i bakgrunden vid inloggning:
  • Första gången du startar Adobe Bridge klickar du på Ja när du får frågan om du vill starta Adobe Bridge automatiskt vid inloggning.

  • I panelen Avancerat i dialogrutan Adobe Bridge-inställningar väljer du Starta Bridge vid inloggning.

  • (Windows) När Adobe Bridge har öppnats högerklickar du på Adobe Bridge-ikonen i systemfältet och väljer Starta Bridge vid inloggning.

Dölja eller visa Adobe Bridge

(MacOS) Gör något av följande om du vill växla mellan användningslägena:

 1. Klicka på Adobe Bridge-ikonen i Dock och välj Visa eller Dölj.
 2. I Adobe Bridge väljer du Adobe Bridge >Dölj Adobe Bridge för att köra Adobe Bridge i bakgrunden.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?