Användarhandbok Avbryt

Arbeta med Adobe Premiere Pro

Du kan enkelt välja dina videoresurser i Bridge och ta dem till Adobe Premiere Pro för att skapa en sekvens för ytterligare redigering.

Följ de här snabba stegen om du vill skapa en redigeringssekvens i Premiere Pro direkt från Bridge:

  1. Välj dina videor i Bridge i den ordning du vill. Om du vill ordna om videorna i en viss ordning väljer du alternativet Sortera manuellt i sökvägsfältet över panelen Innehåll.

  2. När du har valt dina videor går du till Verktyg > Premiere Pro > Redigera (skapa en sekvens).

    Redigera i Adobe Premiere Pro

Om du vill lägga till fler resurser till ett nytt projekt i Premiere Pro kan du välja videor i Bridge och kommando-klicka eller högerklicka för att öppna sammanhangsberoende alternativ. Välj Placera > i Adobe Premiere Pro.

Placera i Premiere Pro

Om Premiere Pro är installerat på din maskin kommer de markerade klippen att importeras till ett nytt Premiere Pro-projekt och en sekvens med de valda klippen skapas automatiskt för dig. Du kan göra ytterligare redigeringar och exportera din film från Premiere Pro. Sekvensen av videor i Premiere Pro är densamma som ordningen på videoklipp i Bridge.

Om du inte har installerat Premiere Pro uppmanas du att installera den på datorn.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto