Användarhandbok Avbryt

Kortkommandon för Adobe Bridge

Med kortkommandon kan du snabbt välja verktyg och utföra kommandon utan att behöva använda menyerna. Eventuella kortkommandon visas till höger om kommandonamnen på menyn.

Obs!

Förutom att du kan använda kortkommandon kan du även använda många kommandon via sammanhangskänsliga menyer. Sammanhangskänsliga menyer innehåller kommandon som är relevanta för det verktyg, den markering eller den panel som är aktiv. Om du vill visa en sammanhangsberoende meny högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (Mac OS) du i ett område.

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller verktygstips.

Resultat

Windows

Mac OS

Gå till nästa vy

Ctrl+\

Kommando+\

Gå till föregående vy

Ctrl+Skift+\

Kommando+Skift+\

Visa/dölj paneler

Tabb

Tabb

Växla mellan stjärnklassificering 0 och 1

Ctrl+‘

Kommando+‘

Öka miniatyrstorlek

Ctrl++ (plustecken)

Kommando++ (plustecken)

Minska miniatyrstorlek

Ctrl+- (minustecken)

Kommando+- (minustecken)

Öka miniatyrstorlek med ett steg

Ctrl+Skift++ (plustecken)

Kommando+Skift++ (plustecken)

Minska miniatyrstorlek med ett steg

Ctrl+Skift+- (minustecken)

Kommando+Skift+- (minustecken)

Flytta upp en mapp (på mappanelen eller en rad)

Uppåtpil

Uppåtpil

Flytta ned en mapp (på mappanelen eller en rad)

Nedåtpil

Nedåtpil

Flytta upp en nivå (på mappanelen)

Ctrl+Uppåtpil

Kommando+Uppåtpil

Flytta ett objekt till vänster

Vänsterpil

Vänsterpil

Flytta ett objekt till höger

Högerpil

Högerpil

Flytta till första objektet

Home

Home

Flytta till sista objektet

End

End

Lägga till urval (ej angränsande)

Ctrl-klicka

Kommando-klicka

Uppdatera panelen Innehåll

F5

F5

Lägga till ett objekt i urvalet

Skift+Högerpil, Skift+Vänsterpil, Skift+Uppåtpil eller Skift+Nedåtpil

Skift+Högerpil, Skift+Vänsterpil, Skift+Uppåtpil eller Skift+Nedåtpil

Visa hjälpen

F1

Kommando+/

Byt namn på nästa (till det filnamn som har markerats i panelen Innehåll)

Tabb

Tabb

Byt namn på föregående (till det filnamn som har markerats i panelen Innehåll)

Skift+Tabb

Skift+Tabb

Visa objekt med stjärnklassificering 1–5 eller högre i panelen Filter

Ctrl+Alt+1 till 5

Kommando+Alt+1 till 5

Visa objekt med vald stjärnklassificering i panelen Filter

Ctrl+Alt+Skift+1 till 5

Kommando+Alt+Skift+1 till 5

Visa objekt med etiketterna 1–4 i panelen Filter

Ctrl+Alt+6 till 9

Kommando+Alt+6 till 9

Visa alla objekt med vald klassificering eller högre i panelen Filter

Skift-klicka

Skift-klicka

Radera filter

Ctrl+Alt+A

Kommando+Alt+A

Välj motsatt på filterpanelen

Alt-klicka

Alt-klicka

Visa luppverktyg i panelen Förhandsvisa eller i Granskningsläge

Klicka

Klicka

Flytta luppverktyg

Klicka eller dra

Klicka eller dra

Visa flera luppar i panelen Förhandsvisa (välja flera)

Klicka

Klicka

Flytta flera luppverktyg samtidigt

Ctrl-klicka eller Ctrl-dra

Kommando-klicka eller Kommando-dra

Zooma in med luppverktyget

+

+

Zooma ut med luppverktyget

-

-

Zooma in med luppverktyget (flera markerade)

Ctrl++ (plustecken)

Kommando++ (plustecken)

Zooma ut med luppverktyget (flera markerade)

Ctrl+- (minustecken)

Kommando+- (minustecken)

Markera alla objekt i en stapel

Alt-klicka

Alt-klicka

Använd eller ta bort aktuellt nyckelord och alla överordnade nyckelord i panelen Nyckelord

Skift-klicka

Skift-klicka

Ta bort aktuellt nyckelord med tvång i panelen Nyckelord

Alt-klicka

Alt-klicka

Visa lista (triangel) i panelen Nyckelord

Ctrl+Högerpil

Kommando+Högerpil

Dölja lista (triangel) i panelen Nyckelord

Ctrl+Vänsterpil

Kommando+Vänsterpil

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto