Användarhandbok Avbryt

Automatisera uppgifter i Adobe Bridge

Köra åtgärder från Verktyg-menyn

Använda Photoshop- och Illustrator-tillägg i Adobe Bridge

Menyn Verktyg innehåller undermenyer för diverse kommandon som är tillgängliga i olika produkter från Adobe. Om du har installerat Adobe Photoshop kan du exempelvis använda kommandona på undermenyn Verktyg > Photoshop för att bearbeta fotografier som du väljer i Adobe Bridge. När du kör dessa åtgärder från Adobe Bridge sparar du tid eftersom du slipper öppna varje fil separat.

Obs!

Externa parter kan också skapa och lägga till egna objekt på Verktyg-menyn för att utöka funktionerna i Adobe Bridge. Information om hur du skapar egna skript finns på Bridge Developer Center.

Adobe Bridge innehåller även användbara automatiseringsskript. I Adobe Bridge kan du till exempel använda skriptet Adobe Output Module till att skapa webbfotogallerier, Adobe-PDF-kontaktkartor samt helskärmspresentationer. Du kan använda skriptet Auto Collection CS2014 till att stapla grupper med foton så att du kan bearbeta dem till panoramor eller HDR-bilder i Photoshop.

 1. Välj de filer och mappar som du vill använda. Om du väljer en mapp används kommandot om möjligt på alla filer som finns i mappen.
 2. Välj Verktyg > [komponent], följt av det kommando som du vill använda. (Om din komponent inte har några automatiserade åtgärder tillgängliga visas den inte på menyn Verktyg.)

Information om ett visst kommando finns i dokumentationen till komponenten.

Döp om filer i grupp

Ändra namn på filer i grupp Adobe Bridge

Du kan ändra namn på filer i en grupp. När du ändrar namn på en grupp av filer kan du välja samma inställningar för alla filer. Vid andra gruppbearbetningsåtgärder kan du använda skript för att köra automatiserade åtgärder.

 1. Välj de filer som du vill ändra namn på.
 2. Välj Verktyg > Döp om i grupp.
 3. Ange följande alternativ:

  Målmapp

  Placera de omdöpta filerna i samma mapp, flytta dem till en annan mapp eller placera kopior i en annan mapp. Om du väljer att lägga de omdöpta filerna i en annan mapp klickar du på Bläddra och markerar mappen.

  Nya filnamn

  Välj element från menyerna och skapa nya filnamn genom att skriva text. Klicka på plus- (+) eller minusknappen (–) om du vill lägga till eller ta bort element.

  Strängersättning

  Med det här alternativet kan du ändra hela eller en del av filnamnet till anpassad text. Börja med att välja vad du vill ersätta: Med Ursprungligt filnamn ersätts strängen från det ursprungliga filnamnet. Med Tillfälligt filnamn ersätts en sträng som definieras genom föregående alternativ på snabbmenyerna i Nya filnamn. Med alternativet Använd reguljärt uttryck kan du använda reguljära uttryck för att söka efter strängar baserat på mönster i filnamn. Ersätt alla ersätter alla understrängar som matchar mönstret i källsträngen.

   

  Alternativ

  Välj Behåll aktuellt filnamn i XMP-metadata om du vill behålla det ursprungliga filnamnet i filens metadata. För Kompatibilitet väljer du det operativsystem som du vill att de namnändrade filerna ska vara kompatibla med. Det aktuella operativsystemet är markerat som standard, och du kan inte avmarkera det.

  Förhandsvisa

  Ett nuvarande och nytt filnamn visas i förhandsvisningsområdet längst ned i dialogrutan Döp om i grupp. Om du vill se hur alla markerade filer ändrar namn klickar du på Förhandsvisa.

 4. (Valfritt) Markera en förinställning på menyn Förinställningar om du vill ändra namn enligt ofta använda namnscheman. Klicka på Spara om du vill spara inställningarna för att ändra namn i grupp för att återanvända dem.

Mer information (på engelska) om hur du ändrar namn på en grupp filer finns i följande självstudiematerial:

Stapla HDR och panoramabilder automatiskt

Stapla HDR- och panoramabilder i Adobe Bridge

Du kan använda skriptet Auto Collection  i Adobe Bridge till att samla ihop grupper med bilder i staplar så att du kan bearbeta dem som HDR-bilder (High Dynamic Range) eller sammansatta panoramabilder i Photoshop. Skriptet samlar bilder i staplar utifrån insamlingstid, exponeringsinställningar och bildjustering. Tidstämplar måste ligga inom 18 sekunder för att skriptet Auto Collection ska bearbeta fotografierna. Om exponeringsinställningarna varierar mellan fotografierna och innehållet överlappar med mer än 80 %, tolkas fotografierna som en HDR-uppsättning. Om exponeringen är konstant och innehållet överlappar med mindre än 80 %, tolkas det som att fotografierna tillhör ett panorama.

Obs!

Du måste ha Adobe Bridge med Photoshop CS5 eller senare för att funktionen Auto Collection ska vara tillgänglig.

 1. Aktivera skriptet Auto Collection genom att välja Redigera > Inställningar (Windows) eller Adobe Bridge > Inställningar (Mac OS).

 2. I panelen Starta skript väljer du Auto Collection och klickar sedan på OK.

 3. Välj en mapp med HDR- eller panoramabilder och välj sedan Staplar > Stapla Panorama/HDR automatiskt.

  Obs!

  Om funktionen för att stapla automatiskt inte fungerar för mappen väljer du de HDR-/panoramafiler som krävs i mappen och sedan väljer du Staplar > Stapla Panorama/HDR automatiskt.

 4. Välj Verktyg > Photoshop > Bearbeta samlingar i Photoshop om du vill sammanfoga dem automatiskt och visa resultatet i Adobe Bridge.
  Obs!

  Mer information om panorama- och HDR-bilder i Photoshop finns i Skapa panoramabilder med Photomerge och High Dynamic Range-bilder.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?