Användarhandbok Avbryt

Objektkonvertering med panelen Exportera

Läs om hur du använder panelen Exportera i Bridge för att exportera alla filtyper som stöds som bildfiler.

Med panelen Exportera i Bridge kan du nu konvertera dina resurser, till exempel videoklipp, PDF-filer eller bilder och exportera dem som ett bildfilsformat. Standardinställningen är att panelen Exportera är i fokus när du arbetar i arbetsytorna Standard och Utdata i Bridge

Öppna panelen Exportera genom att:

 1. Gå till Fönster på menyraden 

 2. I listrutan väljer du panelen Exportera.

 3. Justera positionen och bredden på panelen Exportera som öppnas enligt dina preferenser. I panelen Exportera kan du välja Anpassad export eller Skapa ny förinställning om du vill påbörja exporten.

Välj panelen Exportera via alternativet Fönster på menyraden
Välj panelen Exportera via Fönster på menyraden.

Exportera dina resurser i .jpeg-format till hårddisken med panelen Exportera i Bridge.
Exportera dina resurser med olika bildformat till hårddisken via panelen Exportera i Bridge.

Så här exporterar du dina resurser

Exportera dina filer med panelen Exportera genom att antingen välja Anpassad export eller Skapa ny förinställning.

Anpassad export

 1. Välj resurser som du vill exportera från panelen Innehåll och gör något av följande:

  • Dra och släpp de valda resurserna från panelen Innehåll till alternativet Anpassad export på panelen Exportera.
  Anpassad export i Bridge 
  Anpassad export i Bridge

  • Ctrl-klicka (macOS) eller högerklicka (Windows) om du vill öppna snabbmenyn. Välj Exportera till > Anpassad export.
  • Gå till Fil (menyraden) > Exportera till > Anpassad export.
 2. I dialogrutan Exportera som öppnas anger du ett förinställningsnamn och anger inställningar för – Alternativ för spara, Bildformat, Bildstorlek och Metadata.

  Alternativ för spara:

  • Exportera till: Expandera alternativet i listrutan om du vill välja en plats – Ursprunglig filplats och Specifik mapp.
  • Om du väljer alternativet Specifik mapp kan du sedan använda fältet Bläddra om du vill ange en plats för de exporterade filerna. 
  • Aktivera kryssrutan med namnet Spara till undermapp och skriv in ett namn om du vill specificera en plats för undermapp. 
  • Du kan också Hantera konflikter genom att välja något av alternativen i listrutan – Skapa unikt filnamn, Skriv över befintlig fil eller Hoppa över fil.
  Utforska olika alternativ för att spara i Bridge.
  Utforska olika alternativ för att spara i Bridge.

  Bildformat: Använd det här alternativet för att välja ett format i panelen Exportera. Bridge har stöd för export av JPEG, DNG, TIFF och PNG. Beroende på vilket format du har valt kan du välja bland fler inställningar.

  Välj bildformat efter önskemål.
  Välj bildformat efter önskemål.

  Bildstorlek:

  • Skalförändra: Välj Skalförändra om du vill ställa in en skalförändringsprocent i fältet Bild.
  • Ändra storlek till: Välj det här alternativet om du vill ändra storlek på objekt så att de passar i eller fyller ett rektangulärt målområde och ställ in måtten. Du kan ändra storlek på bilder baserat på bildernas lång- eller kortsida och bredd eller höjd i panelen Exportera. Du kan också aktiver alternativet Förstora inte så att din bild inte förstoras när den exporteras. Som standard är Förstora inte aktiverat för Anpassa och inaktiverat för Fyll.
   • När du väljer Anpassa kan du anpassa bilden så att storleken ändras efter bildens långsida, kortsida eller bredd och höjd.
    1. Långsida: Du kan ändra mått och upplösning manuellt innan du exporterar dina bilder.
    2. Kortsida: Du kan ändra mått och upplösning manuellt innan du exporterar dina bilder.
    3. Bredd och höjd: Du kan ändra bredd, höjd och upplösning manuellt innan du exporterar dina bilder. När du väljer Bredd/Höjd som alternativ för anpassning ändras storleken på du din bild efter en målrektangel.
   • När du väljer Fyll kan du ändra storlek efter bredd och höjd. Du kan även se miniatyrbilder under Ändra storlek till och visa de ursprungliga och nya storlekarna på bilderna under varje miniatyrbild.
   • Du kan ange bildens upplösning i Pixlar/tum eller Pixlar/cm och mått i pixlar/tum/cm.
  • Bildförhandsvisning: Du kan också se en förhandsvisning av dina bilder bredvid alternativet ändra storlek om du snabbt vill se de ändringar du gjort under alternativen för bredd och höjd.
  • Omsamplingsmetod: Välj en tillgänglig Omsamplingsmetod – Bilinjär, Bikubisk (passar bäst för mjuka övertoningar) eller Bikubisk skarpare (passar bäst vid förminskning).
  Välj alternativet Anpassa storlek i Adobe Bridge.
  Välj alternativet Anpassa storlek i Adobe Bridge.

  Välj alternativet Fyll och anpassa storlek i Adobe Bridge.
  Välj alternativet Fyll och anpassa storlek i Adobe Bridge.

  Metadata:

  • Inkludera ursprungliga metadata: Markera den här kryssrutan och använd listrutan om du vill välja bland de metadata som associeras med filer som du vill behålla.
  • Markera kryssrutan Ta bort platsinformation om du vill ta bort platsspecifika metadata från de exporterade filerna.
  • Tillämpa metadatamall: Markera den här kryssrutan och välj något av följande fält:
  1. Namn: Välj några tillgängliga metadata i listrutan Namn. 
  2. Metod: Välj en metod – Lägg till metadata eller Ersätt metadata.
  3. Ytterligare nyckelord (åtskilda med semikolon): Lägg till ytterligare nyckelord till de filer du vill exportera med det här fältet.

  Mer information om hur du använder metadatamallar finns i Arbeta med metadatamallar.

  Utforska olika alternativ för metadata i Adobe Bridge.
  Utforska olika alternativ för metadata i Adobe Bridge.

 3. Klicka på Starta export i dialogrutan Exportera eller från nedre delen av panelen Exportera om du vill starta exporten.

  Utforska dialogrutan för exportstatus i Adobe Bridge.
  Utforska dialogrutan för exportstatus i Adobe Bridge.

Skapa ny förinställning

Du kan skapa anpassade förinställningar med dina vanliga exportinställningar och spara dem för enkel tillgänglighet i framtiden.

Gör något av följande om du vill skapa en ny förinställning:

 • Klicka på alternativet Skapa ny förinställning i panelen Exportera.
 • Klicka på ikonen Lägg till förinställning () längst ned i panelen Exportera
 • Ctrl-klicka (macOS) eller högerklicka (Windows) i panelen Exporteraså att snabbmenyn visas. Välj Skapa ny förinställning.

När dialogrutan Skapa ny förinställning öppnas kan du skriva ett förinställningsnamn och ange inställningar för Alternativ för Spara, Bildformat, Bildstorlek och Metadata, på samma sätt som i Anpassad export (steg 2–3). Klicka på knappen Spara i dialogrutan Skapa ny förinställning om du vill spara förinställningen och hitta den listad i panelen Exportera.

Läs om hur du skapar nya förinställningar i Adobe Bridge.
Läs om hur du skapar nya förinställningar i Adobe Bridge.

Ändra ordning på exportförinställningar

I panelen Exportera kan du enkelt dra exportförinställningar för att ordna dem i önskad ordning för enkel åtkomst. Ordningen på dina förinställningar ändras inte för standardarbetsytor eller anpassade arbetsytor i Bridge. Ordningen på förinställningarna förblir oförändrad även vid nästa start av Bridge. Som standard läggs nya förinställningar till längst ned i förinställningslistan i panelen Exportera.

Läs om hur du arrangerar om exportförinställningar i Adobe Bridge.
Läs om hur du arrangerar om exportförinställningar i Adobe Bridge.

Bildformat som stöds

JPEG

Bildkvalitet: Ställ in bildkvalitet för export med reglaget. Värden kan variera mellan 1 (lägsta bildkvalitet) till 12 (högsta bildkvalitet). Nu kan du exportera filen med tillägget .jpg/.jpeg för export och Workflow Builder.

Välj bildformatet JPEG och ange önskat filtillägg.
Välj bildformatet JPEG och ange önskat filtillägg.

PNG

Bilder kan exporteras i PNG, du kan konfigurera följande alternativ innan du exporterar till PNG:

 • Bitdjup: 16- eller 8-bitarsversion
 • Färgrymd: För de flesta färghanterade arbetsgångar är det bäst att använda en förinställd färginställning som har utvärderats av Adobe Systems, till exempel sRGB. Välj ett alternativ för färgrymd efter önskemål.
 • Spara genomskinlighet: Bevarar bildens genomskinlighet.
Välj bildformatet PNG.
Välj bildformatet PNG.

TIFF

TIFF är ett annat populärt format inom publiceringsbranschen och bland yrkesanvändare som grafiska designers, konstnärer och fotografer. Konfigurera följande alternativ innan export till TIFF:

 • Komprimering: Vid export av bilder i TIFF-format kan du välja att komprimera filerna.
 • Färgrymd: För de flesta färghanterade arbetsgångar är det bäst att använda en förinställd färginställning som har utvärderats av Adobe Systems, till exempel sRGB. Välj någon av dem efter önskemål.
 • Bitdjup: Användare kan välja att lagra färginformation i två scheman – 8 bitar per komponent eller 16 bitar per komponent.
 • Spara genomskinlighet: Bevarar bildens genomskinlighet.
Välj bildformatet TIFF.
Välj bildformatet TIFF.

DNG

När du har valt DNG – det Raw-bildformat som utvecklats av Adobe, kan du konfigurera följande alternativ innan du exporterar:

 • JPEG-förhandsgranskning: Välj ett alternativ för förhandsgranskning – Ingen, Medel och Fullständig.
 • Bädda in ursprunglig Raw-fil: Markera det här alternativet för att bädda in den ursprungliga Raw-filen vid export.
 • Ta bort originalfil: Aktivera detta för att ta bort originalfilen efter genomförd export.
Välj bildformatet DNG.
Välj bildformatet DNG.

Exportera till DNG Förinställning: Det här är en inbyggd provförinställning för export av filer, med standardalternativ som konfigurerats för export till DNG-format. Arbeta med den här förinställningen, redigera den eller ta bort den. När förinställningen har tagits bort är den inte längre tillgänglig i panelen Exportera.

Läs om hur du exporterar till DNG i Adobe Bridge.
Läs om hur du exporterar till DNG i Adobe Bridge.

Avaktiverade alternativ i Exportera till DNG: Vid export av filer till DNG avaktiveras alternativen Bildstorlek och Metadata > Inkludera ursprungliga metadata i dialogrutan Exportera.

Redigera dina exportförinställningar

Ctrl-klicka (macOS) eller högerklicka (Windows) i panelen Exportera så att snabbmenyns alternativ visas:

 • Duplicera: Duplicera en exportförinställning när du gör minimala ändringar och spara för senare användning med det här alternativet.
 • Byta namn: Byt namn på en exportförinställning med det här alternativet.
 • Ta bort: Ta bort en exportförinställning med det här alternativet.
 • Redigera: Redigera alla inställningar i din exportförinställning och spara för framtida användning med det här alternativet.

Du kan också välja ikonen Redigera förinställning () längst ned i panelen Exportera om du vill redigera dina exportinställningar. Klicka på ikonen Ta bort förinställning () om du vill ta bort en förinställning.

Läs om hur du redigerar inställningar i exportförinställningar.
Läs om hur du redigerar inställningar i exportförinställningar.

Visa exportstatus

Du kan visa hela exportjobblistan som inkluderar alla väntande jobb, aktiva jobb och färdiga jobb.

Om du vill se status för dina exportjobb gör du följande:

1. Välj Visa status längst ned i panelen Exportera.

2. Se status för dina exportjobb i dialogrutan Exportstatus som öppnas.

3. Välj Rensa för att ta bort jobblistan. Välj Stäng om du vill stänga statusfönstret.

Visa status för dina exportjobb i fönstret Exportstatus.
Visa status för dina exportjobb i fönstret Exportstatus.

Avbryt export

I dialogrutan Exportstatus klickar du på ikonen Avbryt () som visas bredvid en markerad jobbstatus för att när som helst avbryta exportprocessen. Välj Stäng om du vill stänga statusfönstret.

Exportprocessen påverkas inte när du klickar på ikonen Avbryt () när ett exportjobb har slutförts. Det tar endast bort jobbinformation från listan.

Läs om hur du avbryter export i Adobe Bridge.
Läs om hur du avbryter export i Adobe Bridge.

Ange exportinställningar

Så här anger du exportinställningarna:

1. Gå till Adobe Bridge > Inställningar > Exportera (macOS) eller Redigera > Inställningar > Exportera (Windows).

2. I panelen Alternativ kan du göra egna inställningar för den information som visas i dialogrutan Exportstatus.

 • Maximalt antal exportjobb att behålla i jobblistan: Ange ett önskat värde manuellt. Det maximala antalet jobbdetaljer i dialogrutan för jobbstatus har ett standardvärde på 100. Bridge tar bort den äldre historiken som överskrider 100 jobbdetaljer.
 • Maximalt antal pågående exportjobb: Ange ett önskat värde manuellt. Du kan placera 20 exportjobb i kö åt gången.
Läs om hur du anger exportinställningar i Adobe Bridge.
Läs om hur du anger exportinställningar i Adobe Bridge.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?