Användarhandbok Avbryt

Arbeta med Adobe Media Encoder

Du kan enkelt välja videoresurser i Bridge och öppna dem i Adobe Media Encoder för att koda om eller sätta ihop de valda videorna.

Följ dessa snabba steg för att skapa din kö eller sammanfogade video i Media Encoder direkt från Bridge:

  1. Välj dina videor i Bridge i den ordning du vill. Om du vill ordna om videorna i en viss ordning väljer du Sortera manuellt i sökvägsfältet över panelen Innehåll.

  2. När du har valt videor går du till Verktyg > Media Encoder > Lägg till i Encoder-kö/Sammanfoga videoklipp

    • Lägg till i Encoder-kö: Lägg till videoklipp från Bridge i Encoder-kö och välj det kodningsalternativ som krävs för varje fil separat i Adobe Media Encoder. I Media Encoder placeras resurserna i kö för kodning.
    • Sammanfoga videoklipp: Sammanfoga videoklippen från Bridge till en fil. Du kan ändra ordning på videoklippen i Media Encoder innan du börjar bearbeta kön. I Media Encoder placeras resurserna i kö för kodning så att resultatet matas ut som ett enda sammanfogat klipp.

    Dra och släpp innehåll som du vill och markera sedan uppsättningen med klipp när du vill starta arbetsflödena för Media Encoder.

    Koda i Adobe Media Encoder

Om du vill lägga till fler videoklipp i din befintliga kö i Media Encoder kan du välja videor i Bridge och kommando-klicka eller högerklicka för att öppna sammanhangsberoende alternativ. Välj Placera > I Adobe Media Encoder. De nya videorna visas på Media Encoder-arbetsytan där du enkelt kan dra och placera dem i din befintliga sekvens.

Placera i Media Encoder

Om du har installerat Media Encoder på din dator öppnas dina videomarkeringar direkt i Media Encoder där du kan återuppta ytterligare redigering. Om du inte har installerat Media Encoder uppmanas du att installera den på datorn. 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online