Användarhandbok Avbryt

Stapla filer i Adobe Bridge

Med staplar kan du gruppera filer tillsammans under en enskild miniatyr. Du kan stapla alla typer av filer. Du kan till exempel använda staplar om du vill ordna bildsekvenser som ofta innehåller många bildfiler.

Obs!

Staplarna i Adobe Bridge skiljer sig från bildstaplar i Photoshop, som konverterar grupper med bilder till lager och lagrar dem i ett smart objekt.

De kommandon som används för enskilda filer kan också användas för staplar. Du kan till exempel ange etikett på en stapel på samma sätt som på en enskild fil. De kommandon som du använder på utvidgade staplar gäller på alla filer i stapeln. De kommandon som du använder på komprimerade staplar gäller bara för den översta filen i stapeln (om du bara har markerat den översta filen i stapeln) eller på alla filer i stapeln (om du har markerat alla filer i stapeln genom att klicka på stapelkanten).

Standardsorteringsordningen i en stapel baseras på sorteringsordningen för mappen som innehåller stapeln.

En Adobe Bridge-stapel i panelen Innehåll (komprimerad).

En utökad stapel.

En självstudiekurs (på engelska) om hur du staplar filer finns i Stapla och ändra namn på filer (Stacking and renaming files) av Conrad Chavez.

Skapa en filstapel

 1. Markera de filer som du vill ha med i stapeln och välj Staplar > Gruppera som stapel. Den första filen som du markerar blir stapelns miniatyrbild. Numret på stapeln anger hur många filer som finns i den.

Hantera staplar

 • Om du vill ändra stapelns miniatyrbild högerklickar du (Windows) eller Ctrl-klickar du (Mac OS) på filen som ska användas som ny miniatyrbild och väljer Staplar > Befordra till stapelns topp.
 • Om du vill utvidga en komprimerad stapel klickar du på stapelns nummer eller väljer Staplar > Öppna stapel. Om du vill utvidga alla staplar väljer du Staplar > Visa alla staplar.
 • Om du vill komprimera en utvidgad stapel klickar du på stapelns nummer eller väljer Staplar > Stäng stapel. Om du vill komprimera alla staplar väljer du Staplar > Komprimera alla staplar.
 • Om du vill lägga till filer i en stapel drar du filerna till stapeln.

  Obs! Även om du kan lägga till en hög till en annan hög kan du inte kapsla högar. Filerna i den stapel som har lagts till grupperas tillsammans med de befintliga filerna i stapeln.

 • Om du vill ta bort filer från en stapel utvidgar du stapeln och drar sedan filerna från stapeln. Om du vill ta bort alla filer från en stapel markerar du den komprimerade stapeln och väljer Staplar > Dela upp grupp från stapel.
 • Om du vill markera alla filer i en komprimerad stapel klickar du på stapelns kant. Du kan också Alt-klicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på stapelns miniatyrbild.

Förhandsvisa bilder i staplarna

I staplar som innehåller tio eller fler bilder kan du förhandsvisa bilderna vid en angiven bildhastighet och aktivera Onion Skin-funktionen, så att du kan visa föregående och efterföljande bilder som mellangenomskinliga överlägg till den aktiva bilden.

 • Om du vill förhandsvisa en stapel håller du musen över stapeln på panelen Innehåll tills skjutreglaget visas och klickar sedan på Spela upp eller drar i skjutreglaget. Om knappen Spela upp eller skjutreglaget inte visas ökar du miniatyrens storlek genom att dra miniatyrskjutreglaget längst ned i Adobe Bridge-fönstret.
 • Om du vill ange bildhastighet för uppspelningen högerklickar du (Windows) eller Ctrl-klickar (Mac OS) på stapeln och väljer en bildhastighet på menyn Staplar > Bildhastighet.
 • Om du vill ange standardbildhastighet för uppspelning väljer du bildhastighet på menyn Bildhastighet för uppspelning av stapel i uppspelningsinställningarna.
 • Om du vill aktivera lökskalning högerklickar du (Windows) eller Ctrl-klickar (Mac OS) på stapeln och väljer Stapel > Aktivera Onion Skin.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?