Användarhandbok Avbryt

Hantera mediecachen

Det finns en cache för alla ljud- och videouppspelningsfiler i Adobe Bridge. Det ger bättre prestanda för uppspelningsfiler eftersom filerna är tillgängliga för omedelbar användning när du vill visa dem. Du bör rensa gamla och oanvända mediecachefiler med regelbundna intervall för att optimera prestanda. Cachen för borttagna filer genereras när det krävs för källmediefilen.

Ange mediecacheinställningar

Så här anger du inställningar för mediecachen:

 1. Gör något av följande:

  • (Windows) Välj Redigera > Inställningar.
  • (macOS) Välj Bridge > Inställningar.
 2. Dialogrutan Inställningar visas. Välj Mediecache.

 3. Ange inställningar för mediecachen genom att välja något av följande alternativ:

  • Ta inte bort cachefiler automatiskt: välj det här alternativet om du vill förhindra automatisk borttagning av mediecachefiler. Alternativet är aktiverat som standard. 
  • Ta bort cachefiler automatiskt som är äldre än: välj det här alternativet om du vill ta bort cachefiler som är äldre än det angivna antalet dagar automatiskt. Standardvärdet är 90 dagar. Du kan ändra det till en valfri tidsperiod. 
  • Ta bort de äldsta cachefilerna automatiskt när cachen överstiger: välj det här alternativet om du vill ta bort gamla cachefiler automatisk när den största gränsen för cachen överskrider den angivna storleken (i GB). Standardstorleken är 10 % av storleken för den plats som mediecachen finns på. 
  Obs!

  Automatisk borttagning av mediecachefiler utförs endast för .pek-, .cfa- och .ims-filer som finns i underkatalogsmapparna Peak Files och Media Cache Files.

 4. I fältet Plats visas sökvägen till de cachade mediefilerna. Klicka på Visa i Utforskaren om du vill visa de mediemappar som är tillgängliga på den angivna sökvägen.

 5. Klicka på OK om du vill använda ändringarna.

  Obs!

  Om du aktiverar inställningen för ålder eller storlek utförs ändringar endast när du avslutar och startar om Bridge. När du startar Bridgen nästa gång utförs en kontroll av om mediecachefilerna uppfyller villkoren för borttagning och i så fall påbörjas borttagningen fem minuter efter att du har startat Bridge. Den här rensningen sker sedan en gång i veckan.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online