Användarhandbok Avbryt

Förhandsvisa bilder och redigera fångsttid

Förhandsvisa bilder i panelen Förhandsvisa, i Förhandsvisa i helskärmsläge och i Granskningsläge

Du kan förhandsvisa bilder i Adobe Bridge i panelen Förhandsvisa, i Förhandsvisa i helskärmsläge och i Granskningsläge. Panelen Förhandsvisa kan visa upp till nio miniatyrer för snabba jämförelser. Med Förhandsvisa i helskärmsläge visas bilder på hela skärmen. I Granskningsläge visas bilder i helskärmsvy så att du kan navigera bland bilderna, finjustera urvalet, etikettera, klassificera och rotera bilder samt öppna bilder i Camera Raw.

Visa bilder som ett bildspel

Med kommandot Bildspel kan du visa miniatyrbilder som ett bildspel som tar över hela skärmen. Detta är ett enkelt sätt att arbeta med stora versioner av alla grafikfiler i en mapp. Du kan panorera och zooma bilder under ett bildspel och ange alternativ som styr visningen, bland annat övergångar och bildtexter.

 • Om du vill visa ett bildspel öppnar du en mapp med bilder, eller markerar de bilder som du vill visa i bildspelet och väljer Visa > Bildspel.
 • Om du vill visa kommandon som du kan använda när du arbetar med bildspel trycker du på H när vyn Bildspel är aktiv.
 • Om du vill ange alternativ för bildspel trycker du på L när vyn Bildspel är aktiv eller väljer Visa > Alternativ för bildspel.

  Visningsalternativ:

  Välj om vill stänga av andra bildskärmar, upprepa bildspelet eller zooma bakåt och framåt.

   

  Bildalternativ:

  Ange bildens varaktighet, bildtexter eller skalning för bilden.

   

  Övergångsalternativ:

  Ange övergångsformat och hastighet.

   

Förhandsvisa bilder med panelen Förhandsvisa

 1. Markera upp till nio bilder i panelen Innehåll och välj Fönster > Panelen Förhandsvisa.

Förhandsvisa bilder med hjälp av Förhandsvisa i helskärmsläge

 • Välj en eller flera bilder och välj Visa > Förhandsvisa i helskärmsläge eller tryck på Blanksteg.
 • Tryck på tangenten plustecken (+) eller minustecken (-) om du vill zooma in respektive ut i bilden, eller klicka på bilden om du vill zooma till den punkten. Du kan också använda musens rullningshjul när du vill öka och minska förstoringen.
 • Zooma in och dra sedan om du vill panorera bilden.
 • Tryck på Högerpil eller Vänsterpil om du vill flytta till nästa eller föregående bild i mappen.

  Obs! Om du markerar flera bilder innan du öppnar Förhandsvisa i helskärmsläge trycker du på Högerpil eller Vänsterpil om du vill flytta mellan de markerade bilderna.

 • Tryck på Blanksteg eller Esc om du vill avsluta Förhandsvisa i helskärmsläge.

Utvärdera och markera bilder med Granskningsläge

Granskningsläge är en helskärmsvy där du kan bläddra i ett urval av foton, förfina urvalet och utföra grundläggande redigering. I Granskningsläge visas bilderna i en roterande ”karusell” som du kan navigera i interaktivt.

Granskningsläge

 1. Öppna en mapp med bilder eller markera bilderna som du vill förhandsvisa, och välj Visa > Granskningsläge.
 2. Utför ett av följande alternativ:
  • Om du vill flytta till föregående eller nästa bild klickar du på vänsterpilen eller högerpilen i skärmens nedre vänstra hörn, eller trycker på Högerpil eller Vänsterpil.

  • Dra förgrundsbilden åt höger eller vänster om du vill flytta fram föregående eller nästa bild.

  • Klicka på en bild i bakgrunden om du vill placera den längst fram.

  • Dra en bild ut från skärmens nederkant om du vill flytta den från markeringen. Eller klicka på nedåtpilsknappen längst ned till vänster på skärmen.

  • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på en bild om du vill värdera den, ange en etikett för den, rotera den eller öppna den.

  • Tryck på ] om du vill rotera förgrundsbilden 90° medurs. Tryck på [ om du vill rotera bilden 90° moturs.

  • Avsluta Granskningsläge genom att trycka på Esc eller klicka på X i skärmens nedre högra hörn.

  • Klicka på Ny samling i skärmens nedre högra hörn om du vill skapa en mängd av de markerade bilderna och avsluta Granskningsläge.

  Obs!

  Om du vill visa kortkommandon för åtgärder i Granskningsläge trycker du på H i Granskningsläge.

Använda luppverktyget

Med luppverktyget kan du förstora en del av en bild. Luppverktyget är tillgängligt i panelen Förhandsvisa och på den översta eller markerade bilden i Granskningsläge. Som standard förstorar luppverktyget till 100 % om bilden visas som mindre än 100 %. Du kan visa ett luppverktyg per bild.

 • Om du vill förstora en bild med luppverktyget klickar du på den i panelen Förhandsvisa eller i Granskningsläge. I Granskningsläge kan du också klicka på Luppverktyg i skärmens nedre högra hörn.
 • Du döljer luppverktyget genom att klicka på X i verktygets nedre högra hörn, eller klicka i verktygets förstorade område. I Granskningsläge kan du också klicka på Luppverktyg i skärmens nedre högra hörn.
 • Dra luppverktyget i bilden, eller klicka på ett annat område i bilden, om du vill ändra det förstorade området.
 • Om du vill zooma in och ut med luppverktyget använder du musens rullningshjul, eller trycker på plustecknet (+) eller minustecknet (-) på tangentbordet.
 • Om du vill visa flera luppverktyg i flera bilder i panelen Förhandsvisa klickar du på de enskilda bilderna.
 • Om du vill synkronisera flera luppverktyg i panelen Förhandsvisa Ctrl-klickar eller Ctrl-drar (Windows) eller Kommando-klickar eller Kommando-drar (Mac OS) du någon av bilderna.

Använda programvaruåtergivning vid förhandsvisning

Välj det här alternativet om bildspel eller bilder i panelen Förhandsvisa, Förhandsvisa i helskärmsläge eller Granskningsläge inte visas på rätt sätt. När du använder programvaruåtergivning vid förhandsvisning visas förhandsvisningen korrekt men visningshastigheten kan bli långsam och det kan uppstå andra begränsningar.

 1. Välj Använd programrvaruåtergivning i Avancerade inställningar.
 2. Starta om Adobe Bridge.
Obs!

Programvaruåtergivning aktiveras automatiskt på datorer med mindre än 64 MB VRAM och på system med dubbla bildskärmar med mindre än 128 MB VRAM.

Redigera bildfångsttid

Om du reser till en annan tidszon och inte ändrar datum eller tid i kameran innan du börjar fotografera kan du behöva ändra fångsttid för dina bildfiler. Du kan använda Bridge till att ändra fångsttid för JPEG- och RAW-bildfiler.

Om du vill ändra fångsttid markerar du en eller flera bildfiler och utför följande steg:

  • Välj Redigera > Redigera fångsttid
  • Högerklicka på miniatyrbilden i panelen Innehåll och välj Redigera fångsttid.
  • Klicka på ikonen Redigera bredvid fältet Ursprungligt datum och tid i avsnittet Kameradata (Exif) i panelen Metadata.
  Knappen Redigera i panelen Metadata

  Dialogrutan Redigera fångsttid visas, enligt nedan:

 1.  Ange följande i avsnittet Typ av justering i dialogrutan Redigera fångsttid:

  • Markera kryssrutan Ändra till ett angett datum och en angiven tid om du vill ändra fångstdatum och -tid. Välj ett nytt datum och tid i fältet Korrigerad tid.
  • Markera kryssrutan Förskjut med ett visst antal timmar, minuter och sekunder om du vill förskjuta fångsttiden med angett antal timmar, minuter och sekunder. 
   • Välj Lägg till om du vill lägga till det angivna antalet timmar, minuter och sekunder till den ursprungliga fångsttiden.
   • Välj Ta bort om du vill ta bort det angivna antalet timmar, minuter och sekunder från den ursprungliga fångsttiden.
  • Markera kryssrutan Ändra till det datum och den tid när filen skapades om du vill ange fångsttiden i kameradata till det datum när filen skapades.
 2. Klicka på Ändra om du vill använda ändringarna på de markerade filerna.

Återställa till ursprunglig fångsttid

Om du vill ändra till den ursprungliga fångsttiden markerar du bilden och gör något av följande: 

 • Välj Redigera > Återställ fångsttiden till den ursprungliga
 • Högerklicka på bilden och välj Återställ fångsttiden till den ursprungliga.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto