Användarhandbok Avbryt

Använda nyckelord i Adobe Bridge

Använda Adobe Bridge-nyckelord på filer

I panelen Nyckelord kan du skapa och använda Adobe Bridge-nyckelord för filer. Nyckelord kan sorteras i hierarkiska kategorier som består av överordnade nyckelord och underordnade nyckelord (som kallas undernyckelord). Du kan identifiera filer baserat på deras innehåll med hjälp av nyckelord. Du kan till exempel använda panelen Filter om du vill visa alla filer i en mapp med delade nyckelord, och du kan använda kommandot Sök om du vill hitta filer som innehåller det angivna nyckelordet.

Skapa nya nyckelord eller undernyckelord

 1. Markera ett nyckelord i panelen Nyckelord.

  Om du till exempel markerar Namn skapas ett nyckelord på samma nivå som Namn, t.ex. Sport, när ett nytt nyckelord läggs till. Om du lägger till ett nytt undernyckelord kan du skapa ett nyckelord under Namn, t.ex. Johanna.

 2. Klicka på Nytt nyckelord  eller Nytt undernyckelord  eller välj Nytt nyckelord eller Nytt undernyckelord på panelmenyn.
 3. Ange det nya nyckelordet och tryck på Enter.

Om du vill att ett överordnat nyckelord ska användas endast i strukturellt syfte sätter du nyckelordet inom hakparenteser, t.ex. [Namn]. Nyckelord inom hakparentes kan inte läggas till i filer.

Obs!

Du kan också lägga till nyckelord genom att använda rutan Sök i nederkanten av panelen Nyckelord. Använd kommatecken för att ange undernyckelord och semikolon för att ange separata poster. Om du till exempel vill lägga till "Los Angeles" i kategorin Platser markerar du nyckelordet "Platser", skriver Los Angeles och klickar sedan på Nytt undernyckelord.

Lägga till nyckelord i filer

 1. Markera den eller de filer som du vill lägga till nyckelord i.
 2. I panelen Nyckelord markerar du rutan bredvid namnet på nyckelordet eller undernyckelordet. Skift-klicka på rutan om du vill markera alla överordnade nyckelord.

Kryssrutan vid det aktuella nyckelordet är markerad när du har lagt till nyckelordet i en markerad fil. Om du markerar flera filer, men nyckelordet endast läggs till i vissa av dem, visas ett bindestreck (-) i nyckelordsrutan.

Obs!

Om du Skift-klickar på ett undernyckelord läggs de överordnade nyckelorden också till för filen. Om du vill ändra detta så att de överordnade nyckelorden automatiskt läggs till när du klickar på ett undernyckelord (och endast undernyckelordet läggs till när du Skift-klickar) markerar du Tillämpa överordnat nyckelord automatiskt i inställningarna för nyckelord.

Ta bort nyckelord från en fil

 • Markera filen och klicka sedan i rutan bredvid namnet på nyckelordet eller nyckelordsuppsättningen om du vill ta bort markeringen. Om du vill avmarkera alla överordnade nyckelord också Skift-klickar du på nyckelordsrutan.
 • Om du vill tvinga borttagning av markeringen Alt-klickar du på nyckelordsrutan. Den här metoden är särskilt användbar när du markerar flera filer där nyckelordet endast har använts i vissa, vilket leder till att ett bindestreck visas i nyckelordsrutan. Om du vill tvinga bort en markering från ett nyckelord och alla överordnade nyckelord trycker du på Alt+Skift och klickar på nyckelordsrutan.
 • Markera filen och välj sedan Ta bort nyckelord på panelmenyn Nyckelord. Om du vill ta bort alla nyckelord från filen klickar du på Ja.

  Tips: Om du vill låsa en fil så att nyckelorden inte tas bort av misstag högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (Mac OS) du på filen i panelen Innehåll och väljer Lås objekt. När ett objekt är låst kan du inte lägga till eller ta bort nyckelord, redigera metadata eller använda etiketter eller värderingar.

Hantera nyckelord

 1. Utför ett av följande alternativ:
  • Om du vill ändra namn på ett nyckelord markerar du nyckelordet eller nyckelordsuppsättningen och väljer sedan Ändra namn på panelmenyn. Skriv sedan över namnet i panelen och tryck på Enter.

   Obs! När du ändrar namn på ett nyckelord ändras namnet bara för de valda filerna. Det ursprungliga nyckelordsnamnet behålls i alla andra filer där nyckelordet har lagts till tidigare.

  • Om du vill flytta ett nyckelord till en annan nyckelordsgrupp drar du nyckelordet till det överordnade nyckelord som det ska visas i, och släpper sedan musknappen.

  • Om du vill ändra ett undernyckelord till ett nyckelord drar du undernyckelordet under listan listan med nyckelord till nedre delen av panelen Nyckelord.

  • Om du vill ta bort ett nyckelord väljer du det genom att klicka på namnet och klickar sedan på Ta bort nyckelord längst ned i panelen, eller väljer Ta bort på panelmenyn.

   Obs! Tillfälliga nyckelord, t.ex. nyckelord du får från andra användare, visas i kursiv stil i panelen Nyckelord. Om du vill göra tillfälliga nyckelord permanenta i Adobe Bridge högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (Mac OS) du på nyckelordet och väljer sedan Gör permanent på snabbmenyn.

  • Om du vill utvidga eller komprimera nyckelordskategorier klickar du på pilen bredvid kategorin eller väljer Utvidga alla eller Komprimera alla på panelmenyn.

  • Om du vill söka efter filer med hjälp av nyckelord väljer du Sök på panelmenyn Nyckelord. (Se Söka efter filer och mappar med Adobe Bridge.)

Söka efter nyckelord

 1. I rutan i nederkanten av panelen Nyckelord skriver du in namnet på det nyckelord som du söker efter.

Som standard markeras alla nyckelord som innehåller de tecken du skriver. Den första träffen markeras med grönt, och alla övriga träffar markeras med gult. Klicka på Hitta nästa nyckelord eller Hitta föregående nyckelord om du vill välja ett annat nyckelord som är markerat.

Obs!

Om du vill markera bara nyckelord som inleds med det tecken som du skriver, klickar du på förstoringsglaset i sökrutan och väljer Börjar med som sökmetod. Om du till exempel markerar Innehåller markeras både "Indiana" och "Maine" om du skriver in "in". Om du i stället markerar Börjar med markeras endast "Indiana".

Importera eller exportera nyckelord

Du kan importera textfiler med tabbindrag som exporterats från andra program, t.ex. Adobe Photoshop Lightroom. Du kan också exportera Adobe Bridge-nyckelord som textfiler. Dessa filer kodas som UTF-8 eller ASCII, som är en delmängd av UTF-8.

 • Om du vill importera en nyckelordsfil till Adobe Bridge utan att ta bort befintliga nyckelord väljer du Importera på panelmenyn Nyckelord och dubbelklickar sedan på den fil som ska importeras.
 • Om du vill importera en nyckelordsfil till Adobe Bridge och ta bort befintliga nyckelord väljer du Rensa och importera på panelmenyn Nyckelord och dubbelklickar sedan på den fil som ska importeras.
 • Om du vill exportera en nyckelordsfil väljer du Exportera på panelmenyn Nyckelord, anger ett filnamn och klickar på Spara.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto