Med hjälp av version 9.4 och senare av plugin-programmet Camera Raw kan du sammanfoga DNG-fotofiler som du har tagit i en panoramasekvens till ett sammansatt panorama. Du kan visa en snabb förhandsvisning av panoramat och justera det innan du genererar det sammanfogade fotot.

Från och med Adobe Camera Raw 11.0 kan du skapa HDR-panoramor genom att sammanfoga foton med flera exponeringar (med konsekventa exponeringsförskjutningar) i ett enda steg. Du kan visa en förhandsvisning av panoramat eller HDR-panoramat och justera det innan du genererar det slutliga sammanfogade fotot.

Skapa panoramor med hjälp av Adobe Camera Raw
Skapa panoramor i Adobe Camera Raw.

Skapa panoramor eller HDR-panoramor genom att sammanfoga foton

Så här skapar du ett panorama eller HDR-panorama genom att sammanfoga fotona:

 1. Välj Arkiv > Öppna och välj DNG-källfotona. Fotona öppnas i dialogrutan Camera Raw.

 2. Markera de foton du vill sammanfoga i panelen Bildband till vänster i dialogrutan Camera Raw. Om du vill markera alla foton i panelen Bildband trycker du på Ctrl+A.

  Panelen Bildband i dialogrutan Adobe Camera Raw
  Markera de foton du vill använda i panelen Bildband i dialogrutan Adobe Camera Raw.
 3. I panelen Bildband: klicka på ikonen  eller högerklicka i panelen och gör något av följande:

  • Standardfoton: sammanfoga fotona till ett panorama genom att välja Sammanfoga till panorama eller trycka på Ctrl+M.
  • Foton med flera exponeringar: sammanfoga fotona till ett HDR-panorama genom att välja Sammanfoga till HDR-panorama. Det går inte att använda smarta förhandsvisningar när du sammanfogar till HDR-panoramor i ett enda steg.
  Skapa ett panorama
  Skapa panoramor genom att sammanfoga foton

  När panoramaförhandsvisningen skapas visas en förloppsindikator.

 4. Du kan välja en layoutprojektion manuellt i dialogrutan Förhandsvisa panoramasammanfogning/Förhandsvisa HDR-panoramasammanfogning:

  Sfärisk: justera och omforma fotona som om de hade avbildats på insidan av en sfär. Den här projektionen passar bäst för mycket breda panoramor och för panoramor med flera rader.

  Cylindrisk: projicera panoramat som om det var avbildat på insidan av en cylinder. Det här projektionsläget passar bäst för breda panoramor, men du ser även till att vertikala linjer förblir raka.

  Perspektiv: projicera panoramat som om det var avbildat på en plan yta. Eftersom du ser till att raka linjer förblir raka med det här läget passar det bra för arkitekturfoton. Mycket breda panoramor kommer eventuellt inte att fungera på rätt sätt i det här läget på grund av den stora förvrängningen nära gränserna i det resulterande panoramat.

 5. Du kan använda skjutreglaget Gränsförvrängning (0-100) till att förvränga panoramor/HDR-panoramor så att de fyller ritytan. Du kan använda den här inställningen till att bevara fotoinnehåll nära gränserna för det sammanfogade fotot som du i annat fall skulle kunna förlora på grund av beskärning. Du använder skjutreglaget till att ange hur mycket gränsförvrängning du vill använda.

  Om du drar skjutreglaget till ett högt värde medför det att gränsen på panoramat hamnar närmare den omgivande rektangulära ramen.

 6. Om du vill ta bort oönskade områden med genomskinlighet runt det sammanslagna fotot när du förhandsvisar panoramat väljer du Beskär automatiskt. Du kan visa totalt antal sammanfogade foton i dialogrutan Förhandsvisa panoramasammanfogning/Förhandsvisa HDR-panoramasammanfogning.

  Förhandsvisa HDR-panoramasammanfogning
  Visa totalt antal sammanfogade foton för att skapa panoramat
 7. När du har använt de inställningar du vill använda klickar du på Sammanfoga i förhandsvisningsdialogrutan.

  Dialogrutan Sammanfogningsresultat visas. Ange plats och filnamn och klicka sedan på Spara. Om du vill kan du spara panoramat i samma mapp som källfotot med standardfilnamnet genom att Alt-klicka på Sammanfoga.

  Obs!

  När du har genererat ett panorama går det inte att redigera projektionsinställningarna för layouten eller gränsförvrängningen, men det går att redigera fotoarbetsflödesinställningarna.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy