Användarhandbok Avbryt

Använda samlingar i Adobe Bridge

Du kan göra det enklare att visa dina foton genom att gruppera dem på en enda plats.

Samlingar är ett sätt att gruppera foton på en enda plats så att det blir enkelt att visa dem, även om de finns i flera olika mappar eller på olika hårddiskar. Smarta samlingar är en typ av samlingar som genereras från en sparad sökning. Med panelen Samlingar kan du skapa, söka efter och öppna samlingar, och skapa och redigera smarta samlingar.

Skapa en samling

 1. Utför ett av följande alternativ:
  • Klicka på knappen Ny samling längst ned i panelen Samlingar om du vill skapa en ny, tom samling.

  • Markera en eller flera filer i panelen Innehåll och klicka sedan på knappen Ny samling i panelen Samlingar. Klicka på Ja när du får en fråga om du vill ta med de markerade filerna i den nya samlingen.

Obs!

Om du väljer en fil i en samling visas den som standard i samlingsmappen. Markera filen och välj Arkiv > Visa i Bridge om du vill navigera till mappen där filen finns fysiskt.

Skapa en smart samling

 1. Klicka på Ny smart samling  längst ned i panelen Samlingar.
Obs!

Om du vill lägga till eller ta bort en smart samling från panelen Favoriter högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (Mac OS) du först på den smarta samlingen i panelen Samlingar. Sedan väljer du Lägg till i Favoriter eller Ta bort från Favoriter.

Redigera en smart samling

 1. Markera en smart samling i panelen Samlingar.
 2. Klicka på Redigera smart samling  .
 3. Ange nya villkor för den smarta samlingen och klicka på Spara.
  Obs!

  Ta bort foton från en smart samling genom att ändra villkoren. Om du tar bort ett foto samtidigt som du visar en smart samling flyttas fotot till papperskorgen.

Ändra namn på en samling

 1. Utför ett av följande alternativ:
  • Dubbelklicka på samlingens namn och skriv ett nytt namn.

  • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på samlingens namn och välj Byt namn på menyn. Sedan skriver du över samlingens namn.

Ta bort en samling

När du tar bort en samling tar du helt enkelt bort den från listan med samlingar i Adobe Bridge. Inga filer tas bort från hårddisken.

 1. Gör något av följande om du vill ta bort en samling:
  • Markera ett namn i panelen Samlingar och klicka sedan på papperskorgsikonen.

  • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på samlingens namn och välj sedan Ta bort på menyn.

Lägga till filer i en samling

 1. Gör något av följande om du vill lägga till filer i en samling:
  • Dra filerna från panelen Innehåll, Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac OS) till samlingens namn i panelen Samlingar.

  • Kopiera och klistra in filer från panelen Innehåll till ett samlingsnamn i panelen Samlingar.

Ta bort filer från en samling

 1. Om du vill ta bort filer från en samling markerar du samlingen i panelen Samlingar och gör något av följande:
  • Markera en fil i panelen Innehåll och klicka på Ta bort från samling, eller högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) och välj Ta bort från samling.

  • Markera en fil i panelen Innehåll och tryck på Delete. Klicka på Ignorera om du vill markera filen som ignorerad, på Ta bort om du vill flytta den till papperskorgen eller Avbryt om du vill behålla filen.

Kopiera filer mellan samlingar

 1. Markera en samling i panelen Samlingar.
 2. Dra en fil från panelen Innehåll till den samling i panelen Samlingar som du vill kopiera filen till.

Söka efter filer som saknas

I Adobe Bridge spåras filernas platser i samlingen. Om en fil flyttas i Adobe Bridge finns namnet kvar i samlingen. Om en samling innehåller filer som har flyttats eller bytt namn i Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac OS), eller om filerna finns på en flyttbar hårddisk som inte är ansluten när du visar samlingen, visas en varning högst upp i panelen Innehåll om att filerna saknas.

 1. Leta reda på de saknade filerna genom att klicka på Korrigera.
 2. Markera de saknade filerna i dialogrutan Hitta filer som saknas och gör något av följande:
  • Klicka på Bläddra om du vill flytta till filernas nya plats.

  • Klicka på Hoppa över om du vill ignorera de saknade filerna.

  • Klicka på Ta bort om du vill ta bort de saknade filerna från samlingen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?