Automatisk perspektivkorrigering i Camera Raw

Felaktiga objektiv eller kameraskakningar kan göra att perspektivet i fotografier blir vinklat eller skevt. Perspektivet kan bli förvrängt, och detta är tydligare i fotografier som innehåller kontinuerliga lodräta linjer eller geometriska former.

Det finns fyra Upright-lägen i Adobe Camera Raw som du kan använda till att korrigera perspektiv automatiskt - Auto, Nivå, Lodrät och Hel - och läget Med stödlinjer. När du har valt ett Upright-läge kan du justera fotot ytterligare manuellt med hjälp av skjutreglagen för omformningsinställningar.

Obs!

Du bör använda de korrigeringsprofiler som är tillgängliga för den kombination av kamera och objektiv som du använder innan du använder någon av de fem Upright-förinställningarna. När du använder en korrigeringsprofil för objektivet förbereds bilden, och den kan bättre analyseras för korrigering av förvrängning.

Manuell korrigering av objektivförvrängning med korrigeringsinställningar

 1. Gör något av följande:

  • Öppna en Camera Raw-fil.
  • Öppna en bild i Photoshop och klicka på Filter > Camera Raw-filter.
 2. (Valfritt) Gå till panelen Objektivkorrigeringar i dialogrutan Camera Raw. Gå till fliken Profil och markera kryssrutan Aktivera objektivprofilkorrigering.

  Obs!

  Du bör aktivera objektivprofilkorrigeringar baserat på den kombination av kamera och objektiv som du använder innan du bearbetar fotot med hjälp av Upright-förinställningarna.

 3. Gå till panelen Omforma. De fem Upright-lägena är tillgängliga i den här panelen. Klicka på ett läge om du vill använda korrigeringen för ditt foto.

  Auto Använd en balanserad uppsättning med perspektivkorrigeringar.

  Nivå Använd en perspektivkorrigering som ser till att fotot är jämnt.

  Lodrät Använd nivåkorrigering och vertikal perspektivkorrigering

  Hel Använd nivåperspektivkorrigering, vertikal perspektivkorrigering och horisontell perspektivkorrigering.

  Med stödlinjer Anpassa perspektivkorrigeringen genom att rita två eller fler stödlinjer på fotot. Gör så här:

  1. Ange vilka objekt i fotot som ska justeras efter den horisontella eller vertikala axeln genom att rita stödlinjer direkt i fotot.
  2. När du har ritat minst två stödlinjer omformas fotot interaktivt.

   

  Upright-läget Med stödlinjer i Camera Raw

  Obs!

  När du testar de dem Upright-lägena och markerar eller avmarkerar kryssrutan Aktivera objektivprofilkorrigering (Objektivkorrigering > Profil) kan du klicka på länken Uppdatera under förinställningsknapparna för Upright.

  Panelen Omforma i Camera Raw
  Välj ett Upright-läge och gör ytterligare justeringar med reglagen

 4. Växla mellan Upright-lägena tills du hittar de inställningar du vill använda.

  Obs!

  Du kan använda alla de fem Upright-lägena till att korrigera och hantera förvrängnings- och perspektivfel. Ingen av inställningarna är att föredra generellt. Vilken inställning som är bäst varierar med olika foton. Du kan testa de fem Upright-lägena innan du bestämmer dig för vilket som är det bästa läget för fotot.

 5. Förutom alternativen för automatisk korrigering kan du även justera perspektivet för ett foto manuellt. Du kan använda skjutreglagen Lodrät, Vågrät, Rotera, Proportioner, Skala, X-förskjutning och Y-förskjutning till att finjustera perspektivkorrigeringarna.

Exempelbilder

Bild utan korrigering (vänster), bild med korrigeringen Auto (mitten) och bild med korrigeringen Nivå (höger)

Bild utan korrigering (vänster), bild med korrigeringen Lodrät (mitten) och bild med korrigeringen Hel (höger)

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto