Användarhandbok Avbryt

Åtgärdade problem i Bridge

Hitta problem som har åtgärdats i den senaste versionen av Bridge.

Det här dokumentet visar information om kundrapporterade problem som har korrigerats i varje version. Om du vill rapportera ett problem skickar du det till vår feedback-webbplats.

En sammanfattning av funktioner som har introducerats i Bridge finns i Sammanfattning av nya funktioner.

Letar du efter problem som har åtgärdats i tidigare versioner av Bridge?

Se Åtgärdade problem i tidigare versioner av Bridge.

Maj 2024-versionen (version 14.1)

April 2024-versionen (version 14.0.4)

Mars 2024-versionen (version 14.0.3)

Startfel

Panelen Metadata

Panelen Innehåll

Stapla automatiskt

 • Stapla automatiskt/panorama och processamlingar i Photoshop är inte tillgängliga på Mac ARM

Panelen Favoriter

Panelen Samling

 • Den smarta samlingens källa ändras till Använd aktuell mapp efter att preferenserna har migrerats

SORTERA

Prestandaproblem

Panelen Filter

 • Det går inte att aktivera kryssrutor med tangentbordet i panelen Filter

UTDATAMALLAR

 • Utdatamallar migreras inte från 13.x till 14.0.

FÖRHANDSVISNING

Övrigt

Filåtgärder

Panelen Mapp

Panelen Favoriter

Utdatamallar

 • Utdatamallar migreras inte från 13.x till 14.0.

Nytt fönster

Satsvis ändring av namn

Panelen Samlingar

 • Som standard är samlingsnamnet inte markerat eller i redigerbart läge när en ny samling skapas. 

Adobe Photo Downloader (APD)

 • Det går inte att hämta foton från kameran
 • Mycket minne används och Bridge hänger sig när du tar bort/kopplar från den externa enheten efter att du har importerat/bläddrat bland filer på den externa enheten. [Mac]

Prestandaproblem

 • Hög CPU-användning av Bridge vid inaktivitet.
 • Dra och släpp filer i samma mapp i panelen Innehåll för att ändra ordning på filerna.
 • Bläddra med hjälp av uppåt-/nedåtpilarna och styrplattan/musen.
  • Viss långsamhet kan fortfarande observeras när man arbetar med mappar som innehåller många stora och tunga filer. Vi arbetar med detta, och kommande versioner kommer att medföra ytterligare förbättringar.

Övrigt

 • Page Up-/Page Down-knappen på tangentbordet fungerar inte i panelen Innehåll.
 • När man trycker på ”-” i panelen Innehåll markeras inte filen om filnamnet innehåller ”-”.
 • När man placerar flera filer som stöds i Stager bearbetas endast en markerad fil, och det saknas ett korrekt felmeddelande.
 • Mappnamn med akuta accenter hålls inte separat när man sorterar efter filnamn. [Svenska] 
 • När zip-filer skapas genereras dubblettposter/-filer på några engelska språk som inte är engelska. [Mac] 
 • Stabilitets- och säkerhetskorrigeringar

Liknande innehåll

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online