Brugerhåndbog Annuller

Tilføj og formatér sidetal

Lær, hvordan du tilføjer og formaterer grundlæggende sidenummerering i Adobe InDesign.

 1. Brugerhåndbog til InDesign
 2. Lære InDesign at kende
  1. Introduktion til InDesign
   1. Nyheder i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Almindelige spørgsmål
   4. Brug af Creative Cloud Libraries
  2. Arbejdsrum
   1. Grundlæggende om arbejdsrum
   2. Tilpas dit arbejdsrum i InDesign
   3. Værktøjspanel
   4. Angiv indstillinger
   5. Panelet Egenskaber
   6. Touch-arbejdsrum
   7. Standardtastaturgenveje
   8. Dokumentgendannelse og fortryd
  3. Generativ AI (kun tilgængelig i USA)
   1. Tekst til billede (beta)
   2. Ofte stillede spørgsmål om generativ AI
 3. Opret og layout dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opret dokumenter
   2. Arbejd med overordnede sider
   3. Arbejde med dokumentsider
   4. Angiv sidestørrelse, margener og beskæring
   5. Arbejde med filer og skabeloner
   6. Opret bogfiler
   7. Tilføj grundlæggende sidenummerering
   8. Nummerer sider, kapitler og sektioner
   9. Konverter QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Del indhold
   11. Forstå et grundarbejdsforløb med styrede filer
   12. Gem dokumenter
  2. Linjenet
   1. Linjenet
   2. Formatér linjenet
  3. Layouthjælpemidler
   1. Linealer
   2. Juster og fordel objekter ved hjælp af linealer
   3. Mål objekter ved hjælp af måleværktøjet
 4. Tilføj indhold
  1. Tekst
   1. Tilføj tekst i rammer
   2. Sammenkæd tekst
   3. Sydøstasiatiske scripts
   4. Arabiske og hebraiske funktioner i InDesign
   5. Opret tekst på en kurve
   6. Punkttegn og nummerering
   7. Glyffer og specialtegn
   8. Tekstombrydning
   9. Tekstvariabler
   10. Opret QR-koder
   11. Rediger tekst
   12. Juster tekst
   13. Ombryd tekst omkring objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Sammenkædet indhold
   16. Formatér afsnit
   17. Formatér tegn
  2. Typografi
   1. Brug af skrifttyper i InDesign
   2. Knibning og spatiering
  3. Formatering af tekst
   1. Formatering af tekst
   2. Formatér automatisk tekst
   3. Arbejd med formatpakker
   4. Tabulatorer og indrykninger
  4. Gennemse tekst
   1. Spor og gennemse ændringer
   2. Tilføj redigeringsnoter i InDesign
   3. Importér PDF-kommentarer
  5. Stavekontrol og sprogordbøger
   1. Stavekontrol, autokorrektion og dynamisk stavning
   2. Opret, tilføj og administrer ordbøger og ord
   3. Skift ordbogsindstillinger
   4. Duden-ordbog
  6. Tilføj referencer
   1. Opret en indholdsfortegnelse
   2. Fodnoter
   3. Opret et indeks
   4. Slutnoter
   5. Billedtekster
  7. Formater
   1. Afsnits- og tegntyper
   2. Tilknyt, eksportér og administrer formater
   3. Objektformater
   4. Uncialer og indrykkede formater
   5. Arbejde med formater
   6. Linjeafstand
  8. Tabeller
   1. Formatér tabeller
   2. Opret tabeller
   3. Tabel- og celleformater
   4. Markér og rediger tabeller
   5. Tabelstreger og -fyld
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlinks
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bogmærker
   4. Knapper
   5. Formularer
   6. Animation
   7. Krydshenvisninger
   8. Strukturer PDF-filer
   9. Sideovergange
   10. Film og lyde
  10. Grafik
   1. Forstå kurver og former
   2. Tegn med blyantværktøjet
   3. Tegn med penneværktøjet
   4. Anvend stregindstillinger 
   5. Sammensatte kurver og former
   6. Rediger kurver
   7. Fritlægningskurver
   8. Ændring af hjørneudseende
   9. Rammer og objekter
   10. Juster og fordel objekter
   11. Sammenkædet og integreret grafik
   12. Integrer AEM-aktiver
  11. Farve og gennemsigtighed
   1. Anvend farve
   2. Brug af farver i importeret grafik
   3. Arbejde med farveprøver
   4. Blanding af farver
   5. Nuancer
   6. Forstå staffage- og procesfarver
   7. Bland farver
   8. Forløb
   9. Samkopiér gennemsigtig grafik
   10. Tilføj gennemsigtighedseffekter
 5. Søg og erstat
  1. Søg efter og erstat tekst
  2. Søg efter og erstat skrifttyper
  3. Søg efter og erstat glyffer
  4. Find og erstat ved hjælp af GREP-udtryk og -forespørgsler
  5. Søg efter og erstat objekter
  6. Søg efter og erstat farver
  7. Indstillinger for find og erstat
 6. Del
  1. Arbejd med InDesign-cloud-dokumenter (beta)
  2. Almindelige spørgsmål om InDesign-cloud-dokumenter (beta)
  3. Del og samarbejd        
  4. Del til gennemgang
  5. Gennemgå et delt InDesign-dokument
  6. Administrer feedback 
 7. Udgiv
  1. Placer, eksportér og udgiv
   1. Publish Online
   2. Dashboardet Publish Online
   3. Kopiér, indsæt grafik
   4. Eksportér indhold til EPUB
   5. Indstillinger for Adobe PDF
   6. Eksportér indhold til HTML
   7. Eksportér til Adobe PDF
   8. Eksportér til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversigt over DPS og AEM Mobile
   11. Understøttede filformater
   12. Eksportér og importér brugerindstillinger
  2. Udskriv
   1. Udskriv hæfter
   2. Printermærker og beskæringer
   3. Udskriv dokumenter
   4. Trykfarver, separation og rasterfrekvens
   5. Overprint
   6. Opret PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollér filer inden aflevering
   8. Udskriv miniaturebilleder og store dokumenter
   9. Klargør PDF-filer til prepress-bureauer
   10. Forbered udskrivning af separationer
 8. Udvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Datafletning
   2. Ekstramoduler
   3. Capture-udvidelse i InDesign
   4. Script
 9. Fejlfinding
  1. Løste problemer
  2. Bryder sammen ved opstart
  3. Problem, der skyldes, at mappen med indstillinger er skrivebeskyttet
  4. Udfør fejlfinding af problemer med filer
  5. Det er ikke muligt at eksportere PDF
  6. Genoprettelse af InDesign-dokumenter

Sidetal er et must, når du arbejder med store dokumenter. Du kan tilføje et sidetalsmærke, der opdateres automatisk. Når du tilføjer, fjerner eller omarrangerer sider i dokumentet, opdateres sidetallet i overensstemmelse hermed. Du kan også formatere sidetalsmærker.

Prøv appen!

Tag udgangspunkt i et hvilket som helst projekt for at lære, hvordan du tilføjer og formaterer sidetal.

Tilføj et sidetalsmærke på en overordnet side

Sidetalsmærker føjes typisk til de overordnede sider. Når der bruges overordnede sider på dokumentsider, opdateres sidenummereringen automatisk.

Hvis den automatiske sidenummerering befinder sig på en overordnet side, vises den overordnede sides præfiks. På en dokumentside viser den automatiske sidenummerering sidetallet. På montagebordet viser den PB (pasteboard/montagebord).

Følg disse instruktioner for at tilføje et sidetalsmærke på en overordnet side:

 1. Dobbeltklik på den overordnede side, hvor du vil tilføje sidetallet, i panelet Sider.

 2. Opret en tekstramme, der er stor nok til at indeholde det længste sidetal og eventuel tekst ved siden af sidetallet. Anbring tekstrammen på det sted, hvor sidetallet skal vises.

  Hvis dokumentet har modstående sider, skal du oprette separate tekstrammer til venstre og højre overordnede sider.

 3. Vælg Tekst > Indsæt specialtegn > Mærker > Aktuelt sidenummer.

 4. Anvend den overordnede side på de dokumentsider, hvor sidenummereringen skal være.

Skift sidenummereringsformat

Brug dialogboksen Nummererings- og sektionsindstillinger til at ændre sidenummereringsformatet til et andet format. Du kan også bruge denne dialogboks til at starte sidenummereringen forfra eller starte sidenummereringen ved det nummer, du angiver.

 1. Markér den side, hvor den nye nummereringsformatsektion skal begynde, i panelet Sider.

 2. Vælg Layout > Nummererings- og sektionsindstillinger.

 3. Vælg de ønskede indstillinger for dokumentnummerering, og vælg OK.

Almindelige opgaver med sidenummerering

InDesign indeholder en række forskellige funktioner, du kan bruge til at oprette sidenummereringseffekter.

Tilføjelse af sidenummerering på dokumenter i en bog.

Tilføjelse af sektionsnumre og kapitelnumre.

Oprettelse af fortløbende sidehoveder eller sidefødder, der bruger tekstvariabler, som f.eks. oprettelsesdatoen, filnavnet eller den aktuelle overskrift eller titel.

Oprettelse af “Side x af y”, hvor x er den aktuelle side, og y er det samlede antal sider.

Indsæt et aktuelt sidenummermærke for x og indsæt det sidste sidenummer som tekstvariabel for y (vælg Tekst > Tekstvariabler > Indsæt variabel > Sidste sidenummer).

Oprettelse af “Fortsættes på side x” som henvisning til tekstenhed.


relaterede ressourcer

Tal med os

Vi vil meget gerne høre fra dig. Del dine tanker med Adobe InDesign Community

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?