Brugerhåndbog Annuller

Tilføj grundlæggende sidenummerering

 1. Brugerhåndbog til InDesign
 2. Lære InDesign at kende
  1. Introduktion til InDesign
   1. Nyheder i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Almindelige spørgsmål
   4. Brug af Creative Cloud Libraries
  2. Arbejdsrum
   1. Generelt om arbejdsrum
   2. Værktøjspanel
   3. Angiv indstillinger
   4. Touch-arbejdsrum
   5. Standardtastaturgenveje
   6. Dokumentgendannelse og fortryd
   7. Capture-udvidelse
 3. Oprette og layoute dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opret dokumenter
   2. Arbejd med overordnede sider
   3. Arbejde med dokumentsider
   4. Angiv sidestørrelse, margener og beskæring
   5. Arbejde med filer og skabeloner
   6. Opret bogfiler
   7. Tilføj grundlæggende sidenummerering
   8. Nummerer sider, kapitler og sektioner
   9. Konverter QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Del indhold
   11. Forstå et grundarbejdsforløb med styrede filer
   12. Gem dokumenter
  2. Linjenet
   1. Linjenet
   2. Formatér linjenet
  3. Layouthjælpemidler
   1. Linealer
 4. Tilføj indhold
  1. Tekst
   1. Tilføj tekst i rammer
   2. Sammenkæd tekst
   3. Arabiske og hebraiske funktioner i InDesign
   4. Opret tekst på en kurve
   5. Punktopstilling
   6. Glyffer og specialtegn
   7. Tekstombrydning
   8. Tekstvariabler
   9. Opret QR-koder
   10. Rediger tekst
   11. Juster tekst
   12. Ombryd tekst omkring objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Sammenkædet indhold
   15. Formatér afsnit
   16. Formatér tegn
   17. Find/Erstat
   18. Stavekontrol og sprogordbøger
  2. Typografi
   1. Brug af skrifttyper i InDesign
   2. Knibning og spatiering
  3. Formatering af tekst
   1. Formatering af tekst
   2. Tabulatorer og indrykninger
  4. Gennemse tekst
   1. Spor og gennemse ændringer
   2. Tilføj redigeringsnoter i InDesign
   3. Importér PDF-kommentarer
  5. Tilføj referencer
   1. Opret en indholdsfortegnelse
   2. Fodnoter
   3. Opret et indeks
   4. Slutnoter
   5. Billedtekster
  6. Formater
   1. Afsnits- og tegnformater
   2. Objektformater
   3. Uncialer og indrykkede formater
   4. Arbejde med formater
   5. Linjeafstand
  7. Tabeller
   1. Formatér tabeller
   2. Opret tabeller
   3. Tabel- og celleformater
   4. Markér og rediger tabeller
   5. Tabelstreger og -fyld
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlinks
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bogmærker
   4. Knapper
   5. Formularer
   6. Animation
   7. Krydshenvisninger
   8. Strukturer PDF-filer
   9. Sideovergange
   10. Film og lyde
   11. Formularer
  9. Grafik
   1. Forstå kurver og former
   2. Tegn med blyantværktøjet
   3. Tegn med penneværktøjet
   4. Anvend stregindstillinger 
   5. Sammensatte kurver og former
   6. Rediger kurver
   7. Fritlægningskurver
   8. Ændring af hjørneudseende
   9. Juster og fordel objekter
   10. Sammenkædet og integreret grafik
   11. Integrer AEM-aktiver
  10. Farve og gennemsigtighed
   1. Anvend farve
   2. Brug af farver i importeret grafik
   3. Arbejde med farveprøver
   4. Bland trykfarver
   5. Nuancer
   6. Forstå staffage- og procesfarver
   7. Bland farver
   8. Forløb
   9. Samkopiér gennemsigtig grafik
   10. Tilføj gennemsigtighedseffekter
 5. Del
  1. Del og samarbejd        
  2. Del til gennemgang
  3. Gennemgå et delt InDesign-dokument
  4. Administrer feedback 
 6. Udgiv
  1. Eksportere og udgive
   1. Publish Online
   2. Eksportér indhold til EPUB
   3. Indstillinger for Adobe PDF
   4. Eksportér indhold til HTML
   5. Eksportér til Adobe PDF
   6. Eksportér til JPEG-format
   7. Eksportere HTML
   8. Oversigt over DPS og AEM Mobile
  2. Udskriv
   1. Udskriv hæfter
   2. Printermærker og beskæringer
   3. Udskriv dokumenter
   4. Trykfarver, separation og rasterfrekvens
   5. Overprint
   6. Opret PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollér filer inden aflevering
   8. Udskriv miniaturebilleder og store dokumenter
   9. Klargør PDF-filer til prepress-bureauer
   10. Forbered udskrivning af separationer
 7. Udvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Datafletning
   2. Ekstramoduler
   3. Capture-udvidelse i InDesign
   4. Script
Bemærk:

Ligestillet sprogbrug: Vi erstatter ikke-inkluderende sprogbrug fra InDesign 2022 (version 17.0) og fremefter for at afspejle Adobes kerneværdier for inklusion. Enhver henvisning til mastersiden erstattes af overordnet side i vores hjælpeartikler for sprogene engelsk, dansk, ungarsk, spansk, italiensk, brasiliansk, portugisisk og japansk .

Lær, hvordan du føjer grundlæggende sidenummerering til sider i Adobe InDesign.

Du kan tilføje et aktuelt sidetalsmærke på siderne for at angive, hvor et sidetal skal placeres på en side, og hvordan det skal se ud. Sidetalsmærket opdateres automatisk, og derfor er sidetallet altid korrekt, uanset om du tilføjer, fjerner eller flytter sider i dokumentet. Sidetalsmærker kan formateres som tekst.

Tilføj et sidetalsmærke på en overordnet side

Sidetalsmærker føjes typisk til de overordnede sider. Når overordnede sider anvendes på dokumentsider, opdateres sidenummereringen automatisk, ligesom sidehoveder og sidefødder.

Hvis den automatiske sidenummerering befinder sig på en overordnet side, vises den overordnede sides præfiks. På en dokumentside viser den automatiske sidenummerering sidetallet. På montagebordet viser den PB (pasteboard/montagebord).

 1. Dobbeltklik i panelet Sider på den overordnede side, hvor du vil tilføje sidetallet. Der er oplysninger om at oprette overordnede sider under Opret overordnede sider.

 2. Opret en tekstramme, der er stor nok til at indeholde det længste sidetal og eventuel tekst ved siden af sidetallet. Anbring tekstrammen på det sted, hvor sidetallet skal vises.

  Hvis dokumentet har modstående sider, skal du oprette separate tekstrammer til venstre og højre overordnede sider.

 3. I sidetalstekstrammen skal du tilføje eventuel tekst, der skal stå før eller efter sidetallet (f.eks. “Side “).

 4. Anbring indsættelsespunktet på det sted, hvor sidetallet skal vises, og vælg derefter Tekst > Indsæt specialtegn > Mærker > Aktuelt sidenummer.

 5. Anvend den overordnede side på de dokumentsider, hvor sidenummereringen skal vises. Der er oplysninger om at anvende overordnede sider under Anvende overordnede sider.

Bemærk:

Du har to muligheder for at fjerne sidenummeret fra den første side i dokumentet. Du kan enten anvende en anden Ingen-overordnet eller tilsidesætte og slette den overordnede tekstramme på dokumentsiden. Tryk på Ctrl/Kommando+Skift, og klik på en overordnet tekstramme for at tilsidesætte den.

Ændre sidenummereringsformatet

Sider nummereres som standard med arabertal (1, 2, 3...), men du kan nummerere sider med store eller små romertal (i, ii, iii ...) eller alfanumeriske (a, b, c ...) tegn. Du kan også nummerere sider ved hjælp af foranstillede nuller. Hver del af dokumentet, der bruger et anderledes nummereringsformat, kaldes en sektion.

Som standard bruges arabertal til sidenumre i til japanske kinesiske og koreanske versioner. Hvis du bruger kommandoen Nummererings- og sektionsindstillinger, kan du dog angive nummereringsformatet, f.eks. romertal, arabertal, kanji osv. Indstillingen Format giver dig mulighed for at vælge antallet af cifre i sidenummereringen, f.eks. 001 eller 0001. Hver del af dokumentet, der bruger et anderledes nummereringsformat, kaldes en sektion. Der er flere oplysninger om sektioner i Definere sektionsnummerering.

Brug dialogboksen Nummererings- og sektionsindstillinger til at ændre sidenummereringsformatet til et andet format. Du kan også bruge denne dialogboks til at starte sidenummereringen forfra eller starte sidenummereringen ved det nummer, du angiver.

 1. Markér den side i panelet Sider, hvor den nye nummereringsformatsektion skal begynde.

 2. Vælg Layout > Nummererings- og sektionsindstillinger.

 3. Angiv indstillinger, og klik derefter på OK. Se Nummereringsindstillinger for dokument.

Der vises et sektionsindikatorikon  over sideikonet i panelet Sider for at angive starten på en ny sektion.

Bemærk:

Hvis der forekommer et tal eller et bogstav før det aktuelle sidetal, du indsatte, betyder det, at der er medtaget et sektionspræfiks. Hvis du ikke ønsker, at der skal være et præfiks, skal du fjerne markeringen fra Medtag præfiks ved sidenummerering i dialogboksen Nummererings- og sektionsindstillinger.

Almindelige opgaver med sidenummerering

InDesign indeholder en række forskellige funktioner, du kan bruge til at oprette sidenummereringseffekter.

Formål:

Handling:

Tilføjelse af sidenummerering på dokumenter i en bog.

Tilføjelse af sektionsnumre og kapitelnumre.

Oprettelse af fortløbende sidehoveder eller sidefødder, der bruger tekstvariabler, som f.eks. oprettelsesdatoen, filnavnet eller den aktuelle overskrift eller titel.

Oprettelse af “Side x af y”, hvor x er den aktuelle side, og y er det samlede antal sider.

Indsættelse af et aktuelt sidenummer for x og indsættelse af det sidste sidenummer som tekstvariabel for y (vælg Tekst > Tekstvariabler > Indsæt variabel > Sidste sidenummer).

Oprettelse af “Fortsættes på side x” som henvisning til tekstenhed.

Adobe-logo

Log ind på din konto