Du kan tilføje et aktuelt sidetalsmærke på siderne for at angive, hvor et sidetal skal placeres på en side, og hvordan det skal se ud. Sidetalsmærket opdateres automatisk, og derfor er sidetallet altid korrekt, uanset om du tilføjer, fjerner eller flytter sider i dokumentet. Sidetalsmærker kan formateres som tekst.

Tilføje et sidenummereringsmærke på en masterside

Sidetalsmærker føjes typisk til mastersiderne. Når mastersider anvendes på dokumentsider, opdateres sidenummereringen automatisk, ligesom sidehoveder og sidefødder.

Sidetal på master
Sidetal på master A (til venstre) og side 5 baseret på samme master (til højre)

Hvis den automatiske sidenummerering befinder sig på en masterside, har den masterens sidepræfiks. På en dokumentside viser den automatiske sidenummerering sidetallet. På montagebordet viser den PB (pasteboard/montagebord).

Se videoselvstudiet Tilføje sidetal.

  1. Dobbeltklik i panelet Sider på den masterside, hvor du vil tilføje sidetallet. Du kan få oplysninger om, hvordan du opretter mastersider, under Oprette mastere.

  2. Opret en tekstramme, der er stor nok til at indeholde det længste sidetal og eventuel tekst ved siden af sidetallet. Anbring tekstrammen på det sted, hvor sidetallet skal vises.

    Hvis dokumentet har modstående sider, skal du oprette separate tekstrammer til venstre og højre mastersider.

  3. I sidetalstekstrammen skal du tilføje eventuel tekst, der skal stå før eller efter sidetallet (f.eks. "Side").

  4. Anbring indsættelsespunktet på det sted, hvor sidetallet skal vises, og vælg derefter Tekst > Indsæt specialtegn > Mærker > Aktuelt sidenummer.

  5. Anvend mastersiden på de dokumentsider, hvor sidenummereringen skal vises. Du kan få oplysninger om, hvordan du anvender mastersider, under Anvendelse af mastersider.

Bemærk:

Du har to muligheder for at fjerne sidenummeret fra den første side i dokumentet. Du kan enten anvende en anden Ingen-master eller tilsidesætte og slette mastertekstrammen på dokumentsiden. Tryk på Ctrl/Kommando+Skift, og klik på en mastertekstrammen for at tilsidesætte den.

Ændre sidenummereringsformatet

Sider nummereres som standard med arabertal (1, 2, 3...), men du kan nummerere sider med store eller små romertal (i, ii, iii ...) eller alfanumeriske (a, b, c ...) tegn. Du kan også nummerere sider ved hjælp af foranstillede nuller. Hver del af dokumentet, der bruger et anderledes nummereringsformat, kaldes en sektion.

Som standard bruges arabertal til sidenumre i til japanske kinesiske og koreanske versioner. Hvis du bruger kommandoen Nummererings- og sektionsindstillinger, kan du dog angive nummereringsformatet, f.eks. romertal, arabertal, kanji osv. Indstillingen Format giver dig mulighed for at vælge antallet af cifre i sidenummereringen, f.eks. 001 eller 0001. Hver del af dokumentet, der bruger et anderledes nummereringsformat, kaldes en sektion. Du kan få flere oplysninger om sektioner under Definition af sektionsnummerering.

Brug dialogboksen Nummererings- og sektionsindstillinger til at ændre sidenummereringsformatet til et andet format. Du kan også bruge denne dialogboks til at starte sidenummereringen forfra eller starte sidenummereringen ved det nummer, du angiver.

  1. Marker den side i panelet Sider, hvor den nye nummereringsformatsektion skal begynde.

  2. Vælg Layout > Nummererings- og sektionsindstillinger.

  3. Angiv indstillinger, og klik derefter på OK. Se Nummereringsindstillinger for dokument.

Der vises et sektionsindikatorikon  over sideikonet i panelet Sider for at angive starten på en ny sektion.

Bemærk:

Hvis der forekommer et tal eller et bogstav før det aktuelle sidetal, du indsatte, betyder det, at der er medtaget et sektionspræfiks. Hvis der ikke skal være et præfiks, skal du fjerne markeringen fra Medtag præfiks ved sidenummerering i dialogboksen Nummererings- og sektionsindstillinger.

Almindelige opgaver med sidenummerering

InDesign indeholder en række forskellige funktioner, du kan bruge til at oprette sidenummereringseffekter.

Formål:

Gør dette:

Føje sidernummerering til dokumenter i en bog.

Se Nummerere sider, kapitler og afsnit i en bog.

Tilføje sektionsnumre og kapitelnumre.

Se Tilføje sektions- og kapitelnummerering.

Oprettelse af fortløbende sidehoveder eller sidefødder, der bruger tekstvariabler, f.eks. oprettelsesdatoen, filnavnet eller den aktuelle overskrift eller titel.

Se Oprette sidehoveder og sidefødder og Tekstvariabler.

Oprette "Side x af y", hvor x er den aktuelle side, og y er det samlede antal sider.

Indsætte et aktuelt sidenummer for x og indsætte det sidste sidenummer som tekstvariabel for y (vælg Tekst > Tekstvariabler > Indsæt variabel > Sidste sidenummer).

Oprette "Fortsættes på side x" som henvisning til tekstenhed.

Se Tilføje automatisk sidenummerering i henvisninger til tekstenheder.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online