Ombrydning af tekst omkring objekter

Du kan ombryde tekst omkring objekter, herunder tekstrammer, importerede billeder og objekter, du tegner i InDesign. Når du anvender en figursats på et objekt, opretter InDesign en afgrænsningsramme, der afviser tekst, omkring objektet. Det objekt, teksten ombrydes omkring, kaldes ombrydningsobjektet. Tekstombrydning omtales også som ombrudt tekst.

Husk på, at indstillinger for figursats anvendes på objektet, som teksten brydes omkring, og ikke på selve teksten. Eventuelle ændringer af figursatsrammen bevares, hvis du flytter ombrydningsobjektet tæt på en anden tekstramme.

Ombryd tekst omkring enkle objekter

 1. Vælg Vindue > Tekstombrydning for at få vist panelet Tekstombrydning.
 2. Vælg det objekt, som teksten skal ombrydes omkring, ved hjælp af markeringsværktøjet  eller værktøjet Direkte markering .
 3. Klik på den ønskede tekstombrydningsform i panelet Tekstombrydning:

  Ombryd omkring afgrænsningsramme 

  Opretter en rektangulær ombrydning, hvis bredde og højde bestemmes af det markerede objekts afgrænsningsramme, herunder evt. forskydninger, du angiver.

  Ombryd omkring objektform 

  Kaldes også konturombrydning. Opretter en tekstombrydningsramme med samme form som den markerede ramme (plus/minus angivne forskydninger).

  Ombryd omkring afgrænsningsramme
  Indstillingen Ombryd omkring afgrænsningsramme (til venstre) sammenlignet med indstillingen Ombryd omkring objektform (til højre)

  Spring over objekt 

  Forhindrer, at teksten vises på ledig plads til højre eller til venstre for rammen.

  Spring til næste kolonne  

  Tvinger det omgivende afsnit hen til toppen af den næste spalte eller tekstramme.

 4. I menuen Figursats til skal du angive, om figursatsen anvendes på en bestemt side (f.eks. højre side eller det største område) eller mod/væk fra ryggen. (Hvis menuen Figursats ikke bliver vist, skal du vælge Vis indstillinger i panelmenuen Figursats).

  Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har valgt Ombryd omkring afgrænsningsramme eller Ombryd omkring objektform.

  Indstillinger for Figursats til
  Indstillinger for Figursats til

  A. Både højre og venstre side B. Side mod ryg C. Side væk fra ryg 
 5. Angiv forskydningsværdier. Positive værdier flytter figursatsen væk fra rammen. Negative værdier flytter figursatsen inden for rammen.

Hvis du ikke kan få tekst til at ombrydes omkring et billede, skal du kontrollere, at Ignorer figursats ikke er markeret for den pågældende tekstramme. Hvis indstillingen Tekstombrydning påvirker kun tekst nedenunde er markeret under tekstombrydningsindstillinger, skal du desuden sørge for, at tekstrammen befinder sig under ombrydningsobjektet.

Tekstrammer i en gruppe påvirkes ikke af en figursats, du anvender på gruppen.

Bemærk:

Hvis du vil angive standardindstillinger for figursats for alle nye objekter, skal du fjerne markeringen af alle objekter og derefter angive figursatsindstillingerne.

Ombrydning af tekst omkring importerede billeder

Hvis du vil ombryde tekst omkring et importeret billede, skal du arkivere fritlægningskurven i det program, du har oprettet billedet i, hvis det er muligt. Når du indsætter billedet i InDesign, skal du vælge indstillingen Anvend Photoshop-fritlægningskurve i dialogboksen Billedimportindstillinger.

 1. Vælg Vindue > Figursats for at få vist panelet Figursats.
 2. Vælg et importeret billede, og klik på Ombryd omkring objektform i panelet Tekstombrydning .
 3. Angiv forskydningsværdier. Positive værdier flytter figursatsen væk fra rammen. Negative værdier flytter figursatsen inden for rammen.
 4. Vælg Vis indstillinger i panelmenuen Tekstombrydning for at få vist yderligere indstillinger.
 5. Vælg en konturindstilling i menuen Tekst.

  Afgrænsningsramme

  Ombryder tekst efter det rektangel, der bestemmes af billedets højde og bredde.

  Find kanter

  Genererer rammen ved hjælp af automatisk kantfinding. Hvis du vil justere kantregistreringen, skal du markere objektet og vælge Objekt > Fritlægningskurve >Indstillinger.

  Alfakanal

  Genererer rammen ved hjælp af en alfakanal, som er arkiveret sammen med billedet. Hvis denne indstilling ikke er tilgængelig, er der ikke arkiveret nogen alfakanaler sammen med billedet. InDesign genkender Adobe Photoshops standardgennemsigtighed (skakbrætmønstret) som en alfakanal. I modsat fald skal du bruge Photoshop til at slette baggrunden eller oprette og arkivere en eller flere alfakanaler sammen med billedet.

  Photoshop-kurve

  Genererer rammen ved hjælp af en kurve, som er arkiveret sammen med billedet. Vælg Photoshop-kurve, og vælg derefter en kurve i menuen Kurve. Hvis Photoshop-kurve ikke er tilgængelig, er der ikke arkiveret nogen navngivne kurver sammen med billedet.

  Grafikramme

  Genererer rammen ved hjælp af objektholderrammen.

  Samme som fritlægning

  Genererer rammen ved hjælp af fritlægningskurven for det importerede billede.

 6. Marker Medtag inderkanter for at placere teksten i "huller" i et billede, f.eks. i et billede af et dæk.
Medtag inderkanter slået til (til venstre) slået fra (til højre)
Medtag inderkanter slået til (til venstre) slået fra (til højre)

Oprettelse af en inverteret figursats

 1. Brug markeringsværktøjet  eller værktøjet Direkte markering  til at vælge et objekt, f.eks. en sammensat kurve, der tillader indvendig tekstombrydning.
 2. Vælg Vindue > Figursats for at få vist panelet Figursats.
 3. Anvende figursats på et objekt og vælge indstillingen Inverter. Inverter bruges normalt sammen med Ombryd omkring objektform.
Ombryd omkring objektform (til venstre) og Inverter valgt (til højre)
Ombryd omkring objektform (til venstre) og Inverter valgt (til højre)

Ændring af figursatsens form

 1. Brug værktøjet Direkte markering  til at vælge et objekt med tekstombrydning. Hvis figursatsrammen har samme form som objektet, ligger afgrænsningsrammen oven på objektet.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil foretage en ensartet ændring af afstanden mellem teksten og ombrydningsobjektet, skal du angive forskydningsværdier i panelet Figursats.
  • Hvis du vil redigere tekstombrydningsrammen, skal du bruge penværktøjet  og værktøjet Direkte markering.
Redigering af figursatsramme
Redigering af figursatsramme

Hvis du ændrer formen på en figursatskurve, markeres Brugerredigeret kurve i menuen Tekst og vises nedtonet i menuen. Dette angiver, at kurven for formen er ændret.

Bemærk:

Hvis du vil bruge den originale fritlægningskurve i stedet for den redigerede figursatsramme, skal du vælge Samme som fritlægning i menuen Tekst i panelet Figursats.

Anvendelse af tekstombrydning på mastersideelementer

Hvis indstillingen Anvend kun på masterside er markeret, skal du tilsidesætte et mastersideelement på en dokumentside, hvis du vil ombryde tekst omkring det. Hvis markeringen af denne indstilling fjernes, kan tekst på både master- og dokumentsiderne ombrydes omkring mastersideelementerne, uden at mastersideelementerne tilsidesættes.

 1. Marker objektet på mastersiden
 2. Vælg Anvend kun på masterside i menuen i panelet Figursats.

Denne indstilling er kun tilgængelig, når et objekt med figursats er markeret på en masterside.

Ombrydning af tekst omkring forankrede objekter

Hvis du anvender tekstombrydning i forbindelse med et forankret objekt, påvirker ombrydningen de tekstlinjer i tekstenheden, som følger mærket for forankring. Ombrydningen påvirker dog ikke den tekstlinje, der indeholder mærket for forankring eller linjer før det.

Når du indsætter et objekt som et indlejret objekt, bevares dets figursatsrammer.

Udeladelse af tekstombrydning på skjulte lag

Når du skjuler et lag, der indeholder et ombrydningsobjekt, ombrydes tekstrammerne på andre lag omkring objektet, medmindre du markerer indstillingen Udelad figursats, når laget er skjult i dialogboksen Lagindstillinger. Hvis denne indstilling er markeret, kan det medføre, at tekst på andre lag genombrydes, når du skjuler et lag.

 1. Dobbeltklik på laget med ombrydningsobjektet i panelet Lag.
 2. Vælg Udelad figursats, når laget er skjult.

Justering af tekst ved siden af ombrydningsobjekter

Når du angiver, hvordan tekst skal justeres ved siden af ombrydningsobjekter, anvendes ændringen på hele dokumentet.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Tekstombrydning (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Tekstombrydning (Mac OS).
 2. Vælg en eller flere af følgende indstillinger, og klik på OK:

  Juster tekst ved siden af et objekt

  Justerer tekst ved siden af ombrydningsobjekter, der deler en tekstspalte. Denne indstilling træder kun i kraft, når figursats fuldstændigt afbryder tekstlinjerne, så de enkelte linjer deles i to eller flere dele.

  Bemærk:

  Tekst ved siden af ​​et objekt er justeret til venstre eller øverst på objektet, når den er indstillet til Venstrejusteret, til højre eller i bunden af ​​objektet, når den er indstillet til Højrejusteret, eller justeret lige meget til begge kanter, når den er indstillet til Fuld justering.

  Juster tekst ved siden af et objekt
  Juster tekst ved siden af et objekt

  Ignorer ved linjeafstand

  Flytter ombrudt tekst til næste mulige linjeafstandsinterval under et ombrydningsobjekt. Hvis denne indstilling ikke markeres, risikerer du, at tekstlinjer hopper ned under et objekt, så teksten ikke justeres i forhold til tekst i tilstødende spalter eller tekstrammer. Det er især nyttigt at vælge denne indstilling, hvis du vil være sikker på, at teksten justeres til grundlinjenettet.

  Figursats påvirker kun tekst nedenunder

  Tekst, der er placeret over ombrydningsobjektet, påvirkes ikke af figursatsen. Stakrækkefølgen bestemmes af lagets placering i panelet Lag og af stakrækkefølgen for objekterne på et lag.

Ignorer tekstombrydning i en tekstramme

I nogle tilfælde får du brug for at slå figursats fra i en tekstramme. Det kan f.eks. være, at du vil ombryde én tekstramme omkring et billede og vise en anden tekstramme i selve billedet.

 1. Marker tekstrammen, og vælg Objekt > Tekstrammeindstillinger.
 2. Vælg Ignorer figursats, og klik på OK.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online