Bemærk:

Hvis knappen Store ikke er synlig på dine båndindstillinger, skyldes det sandsynligvis, at din Office-administrator ikke har tilladt individuel adgang til Store.

Kontakt din Office-administrator eller dit IT-team for at få adgang, eller installér tilføjelsesprogrammet til din organisation.

Oversigt

Adobe Sign-tilføjelsesprogrammet lader en bruger åbne enhver Word- eller PowerPoint-fil (5 MB eller mindre) og bruge den fil som basis for en ny aftale.

Dette dokument er opdelt i tre dele:

 • Installation/aktivering af tilføjelsesprogrammet på din Office-konto – engangsprocessen for aktivering af tilføjelsesprogrammet fra 365-butikken. Alle brugere bør kunne gøre dette uden yderligere systemtilladelser.
 • Etablering af den godkendte forbindelse mellem Office og Adobe Sign – når tilføjelsesprogrammet er aktiveret, skal der oprettes et tillidsforhold mellem Microsoft og Adobe Sign. Dette sker ved at godkende begge miljøer, og forbindelsen skal kun etableres én gang.
 • Brug af tilføjelsesprogrammet – denne sektion beskriver funktionerne i tilføjelsesprogrammet, og hvordan du kan bruge den til at udnytte Adobe Sign direkte fra din Word- eller PowerPoint-klient.

365-administratorer kan centralt installere tilføjelsesprogrammet på lejerniveauet og styre adgang på brugerniveauet som ønsket. Dette tillader adgang for både Word og PowerPoint til alle brugere i lejeren.

Individuelle brugere, der installerer tilføjelsesprogrammet uafhængigt, skal installere til enten Word og/eller PowerPoint separat.

Bemærk! Under godkendelse og brug af tilføjelsesprogrammet vil Office 365 vise et godkendelsespanel, når der forsøges at åbne et nyt vindue. Klik på Tillad, når dette sker.

4. Allow Window

Forudsætninger

For at tilføjelsesprogrammet kan virke korrekte, skal cookies været aktiveret i din browser.

Understøttede platforme:

 • Word eller PowerPoint 2013 (Windows v15+)
 • Word eller PowerPoint 2016 (Windows v16+)
 • Word eller PowerPoint Online (365) – ved brug af:
  • Chrome v59+
  • Firefox v53+
  • Safari 9+
  • Edge 38+
  • IE 11+
 • Word eller PowerPoint 2016 (Mac v15.34+)

Du skal også opfylde de grundlæggende Microsoft-krav for at kunne bruge Office

Brugere af pc-programmer skal sikre, at cookies er aktiveret i Internet Explorer.

Bemærk:

Private/Incognito-browsersessioner understøttes ikke.


IE/Edge-browsere

For at tilføjelsesprogrammet kan virke problemfrit i Internet Explorer og Edge, skal du give tillid til nedenstående websteder i din browsers sikkerhedskonfiguration:

 • https://*.adobesigncdn.com
 • https://*.adobesign.com
 • https://*.echocdn.com
 • https://*.echosign.com
 • https://*.microsoftonline.com
 • https://*.office.com
 • https://*.office365.com
 • https://*.live.com (hvis en Live-konto bruges)
 • https://*.sharepoint.com
 • Hvis du bruger et id-administrationssystem fra tredjepart, skal den URL også tilføjes


Mac High Sierra OS

High Sierra-brugere kan støde på et problem, når de prøver at få adgang til tilføjelsesprogrammer fra Word-/PowerPoint-pc-apps (version 16.11 og op), som viser en generisk fejlbesked fra Adobe Sign om, at cookies ikke er aktiveret. 

 

Hvis det sker:

 • Åbn tilføjelsesprogrammets Indstillinger, og log af
 • Godkend til tjenesten igen ved at klikke på Start

Hvis godkendelsen ikke løser problemer, skal du kontakte kundesupport.

Installation af tilføjelsesprogrammet

1. Log på din 365 Outlook-konto, og vælg valgmuligheden Word eller PowerPoint

2. Åbn en Word- eller PowerPoint-fil

3. Gå til fanen Indsæt på båndet, og vælg derefter Office-tilføjelsesprogrammer fra sektionen Tilføjelsesprogrammer på båndet

4. En side med Office-tilføjelsesprogrammer åbnes. Vælg Store

5. Skriv Adobe i søgefeltet, og klik på søgeikonet

6. Når du finder tilføjelsesprogrammet Adobe Sign til Word/PowerPoint, skal du klikke på knappen Tilføj til højre for listen

OWA Kom fra butik

7. Når tilføjelsesprogrammet er installeret, føjes Adobe Sign-ikonerne til dit bånd på fanen Hjem. Tre muligheder er tilgængelige:

 • Udfyld og underskriv – til dokumenter, det kun er dig, der skal udfyldes og underskrives
 • Send til underskrivelse – dokumenter, som mindst én person ud over dig selv skal underskrive
 • Aftalestatus – en liste over de 10 senest opdaterede dokumenter.

 

3_adobe_sign_iconsaddedtotheribbon

Bemærk:

Individuelle brugere behøver kun at installere tilføjelsesprogrammet i ét program: Word eller PowerPoint. Pakken installeres automatisk i begge.

Hvis du ikke kan se båndets knapper, skal du se sektionen Mine tilføjelsesprogrammer for at aktivere tilføjelsesprogrammet.

Etablering af den godkendte relation

Når tilføjelsesprogrammet er aktiveret, skal du derefter oprette en relation mellem din Microsoft-konto og din Adobe Sign-konto. Dette sikrer, at du og kun du sender aftaler via din Adobe Sign-bruger.

Konfigurationsprocessen er hurtig og kræver kun, at du ved, hvordan du godkender til de to systemer.

 • Hvis du ikke har en Adobe Sign-konto, kan du bruge en gratis prøveversion. (Se trin 3 nedenfor)

Når du har etableret denne relation, behøver du ikke at godkende til Adobe Sign igen. Den godkendte relation vil fortsæt være i kraft, medmindre den eksplicit slettes ved at logge ud af tilføjelsesprogrammet.

Bemærk! Office bil bede brugeren om at godkende igen efter en times inaktivitet eller 24 timer

 

Sådan etableres der tillid:

1. Åbn en fil i Word eller PowerPoint (der, hvor tilføjelsesprogrammet er aktiveret)

2. Find Adobe Sign-ikonerne på båndet, og klik op Send til underskrivelse.

 • Dette åbner tilføjelsesprogrammets panel i højre side af vinduet

3. Klik på knappen Start i tilføjelsesprogrammets panel

 • Linket Hent gratis prøveversion åbner et nyt vindue til registreringssiden Adobe Sign 30 dages gratis prøveversion. Hvis du ikke allerede har en Adobe Sign-konto, skal du oprette den gratis prøveversion, før du fortsætter. Der indsamles ingen faktureringsoplysninger, og du forpligtes på ingen måde til at betale noget i løbet af eller efter prøveversionen.
3. Get Started

4. Du bliver måske bedt om at godkende til 365-miljøet. Klik på den bruger, du vil bruge. (Den bruger, du allerede har godkendt som, vil være øverst på listen)

5. Authenticate to 365 pdfd

5. Office beder dig derefter om at give adgang til tilføjelsesprogrammet. Klik på Acceptér

6 Grant 365 Access PDF

Et nyt vindue åbnes for at registrere godkendelsen for Adobe Sign.

6. Godkend med dine Adobe Sign-loginoplysninger. 

OWA Godkendelse til AdobeSign

7. Efter godkendelsen til Adobe Sign bliver du bedt om at bekræfte adgangen.  Klik på Giv adgang

Giv Adobe adgang

Når Adobe Sign-godkendelsen er fuldført, skifter tilføjelsesprogrammets panel i højre side for at vise tilføjelsesprogrammets velkomstside.  Klik på Forstået for at åbne konfigurationspanelet.

9. Splash page

Brug af tilføjelsesprogrammet

Når tilføjelsesprogrammet er åbent, kan du åbne alle Word- og PowerPoint-filer og starte en signaturproces, ligesom du ville ved at logge på Adobe Sign og uploade filen.

I tilfælde af de to signaturfunktioner vedhæftes det aktuelle dokument, der er åbent i Word eller PowerPoint, automatisk, og der er en mulighed for at tilføje flere filer.

Funktionen Aftalestatus viser dig de seneste aftaler og nyttige links, så du kan interagere med dem baseret på deres aktuelle status.

Bemærk to ting:

 • Når du bruger pc-programmet (modsat online), skal der gemmes en fil mindst én gang, før den kan underskrives/sendes
 • Brugeren bliver bedt om at godkende igen, hvis de er inaktive i en time, eller efter 24 timers kontinuerlig brug


Udfyld og underskriv

Udfyld og underskriv er designet til at lade dig, brugeren, udfylde et dokument og sætte en signatur. Ingen andre modtagere kan være del af transaktionen.

Når du har sat din signatur, findes din dokument på din Adobe Sign-konto og kan ses, gemmes som en PDF eller sendes (via Adobe Sign-deling) til en mailadresse efter ønske.

Når Udfyld og underskriv startes første gang, har du kun mulighed for at tilføje/fjerne de vedhæftede filer og derefter klikke på Fortsæt. Ingen yderligere konfiguration kræves, da der ikke er nogen formodet afsendelsesproces.

fill_and_sign_launchpanel

Efter at have klikket på Fortsæt åbnes siden Udfyld og underskriv, der viser den eller de vedhæftede filer.

Grænsefladen tillader indtastning af tekst og tre afkrydsningsfelter (kryds, flueben og udfyldt prik). En intuitiv størrelsesmenu svæver over inputfeltet, så du kan justere din inputtekst.

Indtastet tekst ombrydes ikke automatisk, men respekterer nye linjer med det samme felt.

Foruden inputfelterne er der to muligheder for signaturfelter: feltet Signatur og feltet Initialer. Der skal placeres mindst ét signaturfelt.

Dybere detaljer om Udfyld og underskriv-grænsefladen kan findes her.

fill_and_sign_interface

Efter dokumentet er udfyldt, og en signatur er placeret, skal du klikke på Udført øverst til højre i vinduet.

Siden Udfyld og underskriv lukkes, og Adobe Sign-panelet i Word/PowerPoint-grænsefladen skifter for at vise, at signaturprocessen blev fuldført.

Fuldført-panelet har tre muligheder:

 • Vis underskrevet PDF – åbner en ny fane, der viser det underskrevne dokument
 • Gem en kopi – åbner den underskrevne PDF på dit lokale system, hvor du kan gemme en kopi
 • Adobe Sign-menu – opdaterer tilføjelsesprogrammets panel for at vise de tre funktioner 

 

fill_and_sign_completepanel


Send til underskrivelse

Funktionen Send til underskrivelse antyder (og kræver), at aftalens sendes til mindst én anden modtager end afsenderen.

Med filen åben skal du klikke på ikonet Send til underskrivelse på båndet for at åbne tilføjelsesprogrammets panel til højre i vinduet

10_send_for_signatureiconintheribbon


Konfiguration af aftalen

Når der startes en aftale fra en åben fil, skal du bemærke, at øverst i panelet er der en liste over Dokumentfiler, der i øjeblikket er "vedhæftet".

1. Filen, som er åben, når der klikkes på knappen Send til underskrivelse, vedhæftes som standard automatisk. Det er helt OK at slette standardfilen.

11. RHP Docs

 

Lige til højre for dokumentoverskriften er linket + Tilføj filer, der lader dig føje flere filer til aftalen. Tilføjelse af aftaler virker ligesom webprogrammet. Dokumenterne vises for modtagerne i den rækkefølge, de vises i i tilføjelsesprogrammets panel

12. Add File

Understøttede filformater:

 • Word (.doc, .docx)
 • PowerPoint (.ppt, .pptx)
 • Excel (.xls, xlsx)
 • PDF
 • HTML
 • RTF

 

 • TIF/TIFF
 • JPG/JPEG
 • BMP
 • GIF
 • PNG

2. Lige under sektionen Dokumenter vises Modtagerne.

Klik på det hvide felt under overskriften Modtagere, og skriv enten et navn eller en mailadresse. Tilføjelsesprogrammet viser kontakter fra din 365-kontaktliste, der matcher den streng, du har skrevet, hvilket hjælper med at finde den korrekte modtager.

Rækkefølgen, som modtagerne angives i, dikterer underskrivelsesrækkefølgen for aftalen (i en sekventiel underskrivelsesproces).

Bemærk! Hvis du er vant til at indstille modtagerroller, skal du være opmærksom på, at alle modtagere betragtes som Underskrivere, hvis de er konfigureret i tilføjelsesprogrammet. Hvis der kræves andre roller, skal du klikke på linket Flere indstillinger under knappen Send/Fortsæt.

Al bekræftelse er desuden udelukkende mailbaseret. Hvis du kræver sekundær faktorbekræftelse, skal du klikke på Flere indstillinger.

 

3. Under listen Modtagere findes sektionen Besked, der består af to felter.

Det øverste felt er aftalens navn. Dette felt benytter som standard det åbne dokuments filnavnværdi. Det kan ændres manuelt til den ønskede værdi.

Det sekundære felt er beskedteksten, som vises i mailens brødtekst, når modtageren bliver bedt om at underskrive aftalen. Der indsættes en generisk værdi, som frit kan redigeres.

Dette beskedfelt som en grænse på 1000 tegn.

13. Exploded panel

Øverst til højre i sektionen Besked er der et Ryd besked-link, der fjerner alt indholdet fra Besked-vinduet.

Beskedskabeloner eller private beskeder kan inkluderes ved at klikke på linket Flere indstillinger.

 

4. Lige under feltet Besked er det valgfrie afkrydsningsfelt Vis og send. Markering af dette felt åbner en vinduesversion af forfattersiden, som viser alle standardfelterne og værktøjerne til at oprette formularer.

Forfattersiden åbnes ikke, indtil der klikkes på knappen Fortsæt.

 

5. Knappen Send/Fortsæt sender aftalen, som den er konfigureret i øjeblikket.  Hvis afkrydsningsfeltet Vis og send er markeret, åbnes forfattersiden, så der kan placeres felter på dokumentet.  Når alle felter er placeret, skal du klikke på knappen Send nederst til højre på forfattersiden.

 

6. Under knappen Send/Fortsæt er linket Flere indstillinger. Hvis der klikkes på dette link, åbnes der en vinduesversion af siden Send i webprogrammet, der viser alle standardindstillingerne, som du vil se i programmet. Enhver konfiguration, der udføres i tilføjelsesprogrammets panel, udfyldes i vinduet Send og er fuldt redigerbar.

Alle felter og indstillinger er tilgængelige ligesom siden Send i webprogrammet, og ændringer af modtager- eller fillisten er inkluderet i aftalen.

Rul til bunden af vinduet, og klik på Næste for at aktivere oprettelse, eller fravælg feltet Vis og tilføj signaturfelter, og klik på Send

 

Aftalen sendes, og tilføjelsesprogrammets panel viser en fuldført-notifikation.

Der er to indstillinger i panelet efter afsendelse:

 • Vis aftale – åbner en vinduesvisning af aftalen, der lige er blevet sendt
 • Adobe Sign-menu – denne indstilling skifter panelet til at vise tilføjelsesprogrammets funktionsindstillinger (Send til underskrivelse)


Aftalestatus

Indstillingen Aftalestatus viser de 10 seneste aftaler (baseret på datoen for seneste opdatering), som stadig er åbne og venter på en handling. Dette omfatter kladder, der venter på oprettelse, aftaler, der venter på din signatur, og aftaler, der venter på en anden modtager.

Hver vist aftale kan udvides til at vise den seneste hændelse, der er postet for den aftaler, hvilket indikerer, hvor i signaturprocessen aftalen er.

 • De tre seneste hændelser, der er logget i forhold til aftalen, vises (oprettet, vist, underskrevet osv.) med den seneste øverst
 • Hvis der klikkes på linket Vis aftale i aftaleoplysningerne, åbnes der et nyt vindue, der viser dokumentet i dets nuværende tilstand
 • Dokumenter, der venter på din signatur, viser et Underskriv aftale-link, der åbner et nyt vindue med dokumentet, der er klar til underskrivelse

Nederst på hændelseslisten er der et Spor alle aftaler-link, der åbner en vinduesversion af siden Administrer fra programmet. På siden Administrer er hele kontoens historik tilgængelig.

Aftalestatus

Indstillinger for tilføjelsesprogram

Helt nederst i tilføjelsesprogrammets panel til højre for Adobe Document Cloud er der et tandhjul, der åbner tilføjelsesprogrammets indstillinger:

15Settings Panel

Opgrader – kun prøveversioner

Dette link åbner et nyt vindue i Adobe Sign-opgraderingsprocessen, hvor du kan købe adgang til Adobe Sign på et månedsabonnement.

Log af – afbryder den godkendte relation

Relationen mellem dine Outlook- og Adobe Sign-brugerkonti "huskes" af tilføjelsesprogrammet, og derfor behøver du ikke at godkende, hver gang du bruger tilføjelsesprogrammet.

Det er dog ikke ualmindeligt for nogle brugere at sende aftaler fra flere Adobe Sign-konti.  Dette nødvendiggør, at brugeren bruger funktionen Log af til at afbryde den eksisterende godkendte relation ved hjælp af den nye Adobe Sign-brugerkonto.

Afbryd relationen ved at klikke på tandhjulet nederst til højre i tilføjelsesprogrammets panel. En pop op-menu vises, og muligheden Log af findes øverst i den menu.

Hjælp

Et link til denne vejledning og andet oprettet indhold om tilføjelsesprogrammet

Om

Dette udløser en lille pop op med oplysninger om det tilføjelsesprogram, du bruger.

Politik for beskyttelse af personlige oplysninger

Administrator – giv brugere mulighed for at acceptere programmer

Office 365-administratoren skal give brugere mulighed for at acceptere at bruge programmer.

Sådan gør du:

    1. Log på som Office 365-administrator

    2. Klik på administratorportalen

    3. Klik på Administratorcentre > Azure AD

        ○ Dette åbner Azure Active Directory-administratorcenter

nave_to_azure_ad

 

    4. Gå til: Brugere og grupper > Brugerindstillinger

    5. Sørg for, at Brugere kan acceptere apps, der har adgang til virksomhedsdata på deres vegne er indstillet til Ja

azure_ad_admin

Administrator – installation på lejerniveauet

Installation på lejerniveauet lader administratoren vise tilføjelsesprogrammet som standard, hvilket sparer brugerne for installationstrinnene og sikrer, at alle brugere har adgang uden problemer.

Aktivering er nem og hurtig og tager kun ca. 5 minutter:

1. Log på som Lejer-administrator, og gå til panelet Administrator

2. Klik på Tjenester og tilføjelsesprogrammer i den venstre menu

3. Klik på + Upload tilføjelsesprogram 

 • Dette åbner panelet Nyt tilføjelsesprogram

4. Klik på Næste

 • Det nye tilføjelsesprograms panel opdateres for at give dig muligheder for at uploade tilføjelsesprogrammets fil

5. Vælg Jeg ønsker at tilføje et tilføjelsesprogram fra Office Store

6. Søg efter Adobe Sign, og vælg det

7. På Adobe Sign-tilføjelsesprogrammets panel skal du klikke på Næste

8. Adobe Sign-panelet opdateres og viser indstillingerne for adgang til tilføjelsesprogrammet:

 • Alle – aktiverer tilføjelsesprogrammet for alle i din organisation
 • Specifikke brugere/grupper – lader dig vælge, hvilke grupper i din organisation du ønsker tilføjelsesprogrammet aktiveret for
 • Kun mig – dette aktiverer tilføjelsesprogrammet for kun din bruger
Word Tenant panel

 

9. Klik på Gem, når du har valgt din aktiveringsindstilling

10. Klik på Luk på det endelige landingspanel.

Almindelige spørgsmål

Prøv følgende trin:

 1. Log ud af Word 2016/PowerPoint 2016.
 2. Installer Adobe Sign-tilføjelsesprogrammet eller andre tilføjelsesprogrammer.
 3. Log på Word 2016 med Adobe-konto.
 4. Du kan bruge tilføjelsesprogrammet uden problemer.

Hvis der stadig opstår fejl:

For Windows:

 • Slet indholdet i mappen %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Office\16.0\Wef\
 • Ryd …\16.0\WebServiceCache

For Mac:

 • Slet indholdet i mappen /Users/{your_name_on_the_device}/Library/Containers/com.Microsoft.OsfWebHost/Data/
 • Åbn Word, og tilføj tilføjelsesprogrammet, hvis du ikke allerede er blevet bedt om det
 • Du bliver bedt om at have tillid til tilføjelsesprogrammet igen