Utskriftsproblemer | Acrobat 9.4.2-oppdatering

Problem

Ett av følgende skjer etter at du har oppdatert til Acrobat 9.4.2 og skriver ut til en skriver fra Acrobat:

 • Feil: "Before you can perform print-related tasks such as page setup or printing a document, you need to install a printer."
 • Ingenting skjer etter at du har klikket OK i utskriftsdialogboksen. Det vises f.eks. ingen fremdriftsindikator, og ingenting blir skrevet ut.


Løsning

Installer den nyeste oppdateringen av Acrobat. Du installerer den siste oppdateringen ved å åpne Acrobat og velge Hjelp > Se etter oppdateringer.

Bedriftsmiljøer

Dersom bedriften din ikke er klar til å installere den nyeste Acrobat-oppdateringen, kan du følge instruksjonene nedenfor for å løse det angitte utskriftsproblemet med Acrobat 9.4.2.

Løsninger for feilmeldingen "Før du kan utføre skriverrelaterte oppgaver..."

1. Last ned og kjør filen AcrobatPatchApplication.exe.  

Følg denne fremgangsmåten for å laste ned og ta i bruk reparasjonen:

 1. Logg på datamaskinen som administrator.
 2. Klikk på lenken for å laste ned zip-filen som inneholder AcrobatPatchApplication.exe-filen – AcrobatPatchApplication.zip.

 3. Pakk ut den nedlastede filen, og gjør ett av følgende for å kjøre AcrobatPatchApplication.exe-filen:  

 • Dobbeltklikk på filen AcrobatPatchApplication.exe.
 • Du kan kjøre AcrobatPatchApplication.exe i stillemodus ved å angi flagget -silent på kommandolinjen.

Eksempel: <path of AcrobatPatchApplication.exe> –silent Det opprettes en logg i mappen med midlertidige filer (%temp%). Den har navnet AcroPatchApplication942.log. Endringene trer i kraft etter at du har startet maskinen på nytt. Når du kjører i stillemodus, holdes alle dialogbokser tilbake. Det vises en dialog som melder om at operasjonen var mislykket, og at du bør starte maskinen på nytt.

2. Erstatt den installerte manifestfilen med en oppdatert versjon.

Last ned filen Adobe.Acrobat.Dependencies.manifest fra koblingen nedenfor. Høyreklikk koblingen og velg Lagre mål som eller Lagre kobling som fra høyreklikkmenyen. 

Adobe.Acrobat.Dependencies.manifest

 1. Høyreklikk den nedlastede manifestfilen og velg Kopier fra høyreklikkmenyen.
 2. Klikk på Start og gå til Datamaskin\Lokal disk (C:)\Programfiler\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat. (32-biters) eller Datamaskin\Lokal disk (C:)\Programfiler (x86)\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Adobe.Acrobat.Dependencies.manifest file (64-biters).
 3. Høyreklikk og velg Lim inn fra høyreklikkmenyen. Velg Ja når du blir spurt om du vil overskrive den gamle filen.
 4. Lukk dialogboksen og start datamaskinen på nytt.

3. Slett eller erstatt filen atl.dll i Adobe.Acrobat.Dependencies.manifest.

Dersom du bruker denne fremgangsmåten i Vista eller Windows 7, må du redigere følgende mapper med full administratortilgang. Du kan prøve å redigere med full administratortilgang ved å deaktivere Brukerkontokontroll på systemet. Bruk fremgangsmåten i følgende technote for ditt operativsystem. Når du har fullført trinnene, kan du aktivere Brukerkontokontroll igjen. 

 1. Klikk Start. Gå til Datamaskin\Lokal disk (C:)\Programfiler\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Adobe.Acrobat.Dependencies.manifest (32-biters) eller Datamaskin\Lokal disk (C:)\Programfiler (x86)\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Adobe.Acrobat.Dependencies.manifest (64-biters).
 2. Høyreklikk på manifestfilen og åpne den i enten Notepad eller WordPad.
 3. Trykk på Ctrl+F og søk etter "atl.dll" uten anførselstegn.
 4. Slett linjen som inneholder atl.dll, lukk tekstredigeringsprogrammet og godta endringene.

Merk: Hvis du starter reparasjon av Acrobat 9, gjenta denne prosessen. Den nye filen overskrives av den gamle filen som pakkes ut under reparasjonen. 

4. Velg Adobe PDF-skriveren som standardskriver.

 1. Klikk på Start og velg Kontrollpanel.
 2. I Kontrollpanel velger du Skrivere og telefakser.
 3. Høyreklikk Adobe PDF-skriveren og velg Angi som standardskriver fra høyreklikkmenyen.
 4. Lukk Kontrollpanel og åpne dialogboksen Skriv ut i Acrobat.
 5. Velg skriveren din fra popup-menyen Navn, og klikk deretter på Skriv ut.

Løsninger når ingenting skjer etter at du har klikket OK i utskriftsdialogboksen

Merk: Dette problemet oppstår på maskiner som kjører Windows XP og Windows 7, og opptrer oftere med skrivere som er koblet sammen via et nettverk.Prøv én eller flere av disse løsningene, i angitt rekkefølge: 

1. Last ned og kjør filen AcrobatPatchApplication.exe.  

Følg denne fremgangsmåten for å laste ned og ta i bruk reparasjonen:

 1. Logg på datamaskinen som administrator.
 2. Klikk på lenken for å laste ned zip-filen som inneholder AcrobatPatchApplication.exe-filen – AcrobatPatchApplication.zip.

 3. Pakk ut den nedlastede filen, og gjør ett av følgende for å kjøre AcrobatPatchApplication.exe-filen:  

 • Dobbeltklikk på filen AcrobatPatchApplication.exe.
 • Du kan kjøre AcrobatPatchApplication.exe i stillemodus ved å angi flagget -stille på kommandolinjen.

Eksempel: <path of AcrobatPatchApplication.exe> –stille Det opprettes en logg i mappen med midlertidige filer (%temp%). Den har navnet AcroPatchApplication942.log. Endringene trer i kraft etter at du har startet maskinen på nytt. Når du kjører i stillemodus, holdes alle dialogbokser tilbake. Det vises en dialog som melder om at operasjonen var mislykket, og at du bør starte maskinen på nytt. 

2. Erstatt den installerte manifestfilen med en oppdatert versjon.

Last ned filen Adobe.Acrobat.Dependencies.manifest fra koblingen nedenfor. Høyreklikk koblingen og velg Lagre mål som eller Lagre kobling som fra høyreklikkmenyen.

Adobe.Acrobat.Dependencies.manifest

 1. Høyreklikk den nedlastede manifestfilen og velg Kopier fra høyreklikkmenyen.
 2. Klikk Start. Gå til Datamaskin\Lokal disk (C:)\Programfiler\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat (32-biters) eller Datamaskin\Lokal disk (C:)\Programfiler (x86)\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Adobe.Acrobat.Dependencies.manifest (64-biters).
 3. Høyreklikk og velg Lim inn fra høyreklikkmenyen. Velg Ja når du blir spurt om du vil overskrive den gamle filen.
 4. Lukk dialogboksen og start datamaskinen på nytt. 

3. Slett eller erstatt filen atl.dll i Adobe.Acrobat.Dependencies.manifest.

Dersom du bruker denne fremgangsmåten i Vista eller Windows 7, må du redigere følgende mapper med full administratortilgang. Du kan prøve å redigere med full administratortilgang ved å deaktivere Brukerkontokontroll på systemet. Bruk fremgangsmåten i følgende technote for ditt operativsystem. Når du har fullført trinnene, kan du aktivere Brukerkontokontroll igjen. 

 1. Klikk Start. Gå til Datamaskin\Lokal disk (C:)\Programfiler\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Adobe.Acrobat.Dependencies.manifest (32-biters) eller Datamaskin\Lokal disk (C:)\Programfiler (x86)\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Adobe.Acrobat.Dependencies.manifest (64-biters).
 2. Høyreklikk på manifestfilen og åpne den i enten Notepad eller WordPad.
 3. Trykk på Ctrl+F og søk etter "atl.dll" uten anførselstegn.
 4. Slett linjen som inneholder atl.dll, lukk tekstredigeringsprogrammet og godta endringene.

Merk: Hvis du starter reparasjon av Acrobat 9, gjenta denne prosessen. Den nye filen overskrives av den gamle filen som pakkes ut fra datacab-filene under reparasjonen.

4. Høyreklikk på PDF-ikonet og velg Skriv ut.

 1. Klikk på Start og velg Kontrollpanel.
 2. I Kontrollpanel velger du Skrivere og telefakser (Windows XP) eller Enheter og skrivere (Windows 7/Vista).
 3. Høyreklikk skriveren og velg Angi som standardskriver fra høyreklikkmenyen.
 4. Gå til plasseringen du har lagret PDF-filen du vil skrive ut på, f.eks. Documents and Settings.
 5. Høyreklikk PDF-ikonet.
 6. Velg Skriv ut på høyreklikkmenyen.

5. Dra PDF-en til utskriftskøen.

 1. Klikk på Start og velg Kontrollpanel.
 2. I Kontrollpanel velger du Skrivere og telefakser (Windows XP) eller Enheter og skrivere (Windows 7/Vista).
 3. Dobbeltklikk ikonet til standardskriveren for å åpne utskriftskøen. Standardskriveren er merket med en hake på ikonet sitt. 
 4. Dra ikonet til PDF-filen du vil skrive ut, inn i køen.

6. Åpne og lukk skriveregenskapene.

 1. Åpne PDF-filen i Acrobat.
 2. Velg Fil > Skriv ut og velg deretter skriveren fra popup-menyen Navn.
 3. Klikk på Egenskaper i øvre høyre hjørne av utskriftsdialogboksen.
 4. Klikk på OK og lukk dialogboksen Egenskaper.
 5. Klikk på OK for å lukke dialogboksen Egenskaper og skrive ut med valgt skriver. 

Merk: Du må klikke på Egenskaper og deretter klikke på OK for å lukke den hver gang du starter Acrobat og vil skrive ut en PDF-fil. Denne handlingen tilbakestiller skriveren.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din