En veiledning for konfigurasjoner for funksjon for mal og data / tilordning for sammenslåing for Adobe Sign for Salesforce

Oversikt

Adobe Sign gjør det mulig å bruke interaktive skjemaer for å samle inn data fra signatarene, plassere signatur- og initialfelt i dokumentene, samle inn informasjon fra to parter fra avsender og signatar, og mye mer.

Du kan opprette ditt eget Adobe Sign -malbibliotek ved å lagre Adobe Sign-skjemaer og -maler i Salesforce-dokumenterfanen.

Adobe Sign-tekstkoder gir følgende fordeler:

 • Angi spesifikke plasseringer der kunder kan signere og sette initialene sine på dokumenter
 • Samle inn data fra signatarer som senere kan sendes tilbake til Salesforce-kontoen. (Se Datatilordninger)
 • Slå sammen data fra Salesforce i dokumentfelt før sending til signering. (Se Slå sammen tilordninger)

Du kan opprette Adobe Sign-skjemaer ved å legge til spesielle tekstkoder i dokumentet du sender via Adobe Sign (Word, PDF, tekst osv.). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese dokumentasjonen for tekstkoder.

Merk:

Det er to valgfrie innstillinger når det gjelder data og flettetilordning. Begge kan konfigureres etter dine behov ved å gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger:

1. Ønsker du å få en e-postmelding når en data- eller flettetilordning mislykkes?

 • Aktiver varsel om tilordningsfeil (Aktivert som standard): Aktiver denne innstillingen for å sende e-postvarsler til eieren av datatilordninger eller flettetilordninger hvis det oppstår feil når tilordningene utføres.

2. Ønsker du å vise API-navnene når du velger felt i data-/flettetilordning?

 • Vis API-navn for felt (Deaktivert som standard): Aktiver dette alternativet for å vise API-navn for hvert felt og hver relasjon i Salesforce-objekter mens du angir datatilordning og flettetilordning.

Vis meg

Walk me thru

Du vil legge merke til at på noen sider er det en Vis meg-knapp.

Denne knappen flytter deg gjennom de overordnede trinnene som siden er utformet for. Det er ikke en kontroll av verdiene du setter inn, men er nyttig for å flytte gjennom en prosess i riktig rekkefølge og ikke gå glipp nødvendige elementer.


Merk:

Sammenslåing/datatilordning av feltnavn til SFDC-objektfelt kan tilrettelegges ved å "laste opp" feltnavnene til Salesforce. Dette lar deg velge feltnavn fra en valgliste i stedet for å skrive inn feltnavnene for hånd i et tekstfelt. Slik gjør du dette:

 1. Opprett skjemaet med alle felt definert
 2. Send skjemaet til signering gjennom Salesforce med et forklarende avtalenavn, som Mal for W4-felt
  • Dette gjør det enklere å finne riktig mal når du tilordner feltene
 3. Angi innhold (hva som helst) i alle feltene du vil tilordne, og signer avtalen slik at den registreres som fullført i Salesforce.
  • Fullføringsprosessen gir Salesforce en kilde å hente feltnavnene fra
 4. Du skal nå se malen når du bruker Import-funksjonen for data / slå sammen tilordninger

Merknad om skjemaer/tekstkoder

Vellykket tilordning krever at du har forhåndsbygde skjemaer med definerte navnefelt, slik at du kan logisk relatere SFDC-objektfeltet til Adobe Sign-skjemafeltet. 

Et enkelt skjema er illustrert nedenfor.Feltene er definert av par med klammeparenteser på hver side (definerer feltbredden) og feltnavnet (tegnstrengen mellom klammeparentesene). 

Eksempler på tekstkoder

Tekstkoder kan inneholde tilleggsargumenter i tillegg til navneverdi, inkluderingsvalideringer, beregninger og vanlige uttrykk. En grundig beskrivelse av skjemabygging finner du her, og denne kan dramatisk forbedre kvaliteten på dataene du registrerer under signeringsprosessen.

Merk:

Funksjonen Forkorting av tekstkoder kan være svært nyttig i skjemadesign og felttilordning ved å etablere en konvensjon for feltnavnene som gjentas i alle dokumenter (og sparer tid ved at man ikke trenger å opprette den formelle koden på nytt). Dette forbedrer datatilordningen på tvers av flere plattformer og danner et grunnlag for fremtidige skjemaer.

Slå sammen tilordninger – Generere dokumenter med Salesforce-data

Slå sammen tilordninger for Adobe Sign gjør det mulig å slå sammen feltdata fra Salesforce i dokumentfeltene før sending til signering.

Du kan for eksempel automatisk fylle ut et kundeemnes adresse og telefonnummer fra en Salesforce-oppføring i avtalen før den sendes til kundeemnet til signering. Du kan også endre statusen for en salgsmulighet når avtalen er fullstendig signert og fullført. Sammenslåtte datafelt kan eventuelt oppdateres av underskrivere hvis du velger å tilordne underskriveroppdateringer tilbake til Salesforce.

Du kan også bruke tilordninger for sammenslåing for å automatisk legge til produktlistene som er knyttet til en salgsmulighet. Du kan angi hvilke produktegenskaper (som antall og pris) som inkluderes i avtalene, samt angi hvordan de tilknyttede produktene skal sorteres og filtreres. 

Se Tilordning for sammenslåing

En datakildetype for en tilordning for sammenslåing kan være en spesifikk konstantverdi eller en verdi fra et Salesforce-objektfelt, som kan refereres fra Adobe Sign-avtalen. Målet for hvert element for tilordning for sammenslåing er et angitt felt på en Adobe Sign-avtale.

Tilordningen nedenfor oppdaterer for eksempel Adobe Sign-dokumentfeltene for FirstName og LastName med dataene i feltet Salesforce-mottaker (kontakt). Den fyller også ut firmafeltet i dokumentet med kontonavnet.

Eksempel på felt for sammenslåing

Merk:

Når du velger et objekt å tilordne, starter du med avtaleobjektet og går til et overordnet objekt / oppslagsobjekt. Tilknytningen mellom objektene må allerede være opprettet ved kjøretid.

Opprette en tilordning for sammenslåing

Opprette en ny tilordning for sammenslåing:

    1. Velg Adobe Sign fra Appstarter øverst til venstre på skjermen

    2. Klikk på fanen Tilordninger for sammenslåing

    3. Klikk Ny på hjemmesiden for Tilordning for sammenslåing.

Ny-knappen på siden Tilordning for sammenslåing

Siden Ny tilordning for sammenslåing vises.

Siden Ny tilordning for sammenslåing

    4. I inndelingen Informasjon om tilordning skriver du inn et navn på tilordningen og avgjør om du vil den skal være standardtilordning. Hvis du merker av for Standard tilordning for sammenslåing, vil tilordningen utføres som standard ved sending av en avtale til signering.

Gi navn til tilordningen

    5. Hvis du vil importere og tilordne skjemafelt fra et eksisterende dokument, kan du velge en avtale som ble sendt til signering og signert. Du kan importere felt fra flere avtaler for å legge til flere felt. Felt med dupliserte navn importeres ikke to ganger. Gjør følgende for å importere skjemafelt:

        a. Klikk på Vis for å vise inndelingen Importer skjemafelt for dokument.

Importere skjemafelt for dokument

        b. Klikk på søkeikonet etter felter der du ser Importer felt fra

        c. Klikk på avtalen du vil importere felt fra

        d. Klikk på Importer skjemafelt-knappen.

Antall importerte felt vises.

Antall importerte felt vises.

    6. I inndelingen Tilordne Salesforce-objektfelt til dokumentfelt kan du opprette en tilordning fra felt som kan refereres fra Adobe Sign-avtaleobjektet (inkludert egendefinerte felt). Du kan også legge til tilordningsregler for å slå sammen data i Adobe Sign-dokumenter. 

Inndelingen Tilordne Salesforce-objektfelt til dokumentfelt

Gjør følgende for å opprette en tilordningsrad for å slå sammen felt:

    1. Klikk på Legg til felttilordning for å legge til en ny, tom rad.

Legge til felttilordning

    2. Definer tilordningene og tilordningsreglene i følgende inndelinger:

 • Måldokumentfelt – Hvis du har importert skjemafelt, kan du velge disse feltene. Du kan også angi et bestemt feltnavn.
  • Klikk på ikonet til venstre for måldokumentfeltet feltet for å bytte mellom et tekstinndatafelt og en valgbar rullegardinmeny som viser tilgjengelige og importerte skjemafeltverdier.
 • Kildetype – Velg Salesforce-objektfeltet eller Konstant.
 • Kildeverdi – Avhengig av valgt kildetype må du angi følgende:
  • Hvis kildeverdien er Salesforce-objektfelt, må du velge en verdi. Du gjør dette ved å klikke på koblingen Valgt objekt for å vise dialogboksen Objektvelger, der du kan velge Salesforce-kildeobjektfeltet.
Objektvelgeren

        Hvis kildeverdien er konstant, må du skrive inn en verdi i kildeverdifeltet.

 • Deaktiver – Hvis merket, vil ikke denne tilordningsraden utføres
 • Handlinger – Klikking på dette ikonet sletter raden
Skriv inn en konstant hvis verdien er konstant

    3. Gjenta trinn 1-2 for å legge til flere tilordningsrader.

 

I inndelingen Tilordne Salesforce-produktlinjeelementfelt til Adobe-dokumentfelt kan du legge til produktlister knyttet til en salgsmulighet.

Gjør følgende for å opprette en tilordningsrad for å slå sammen felt:

 1. Klikk på Legg til felttilordning for å legge til en ny, tom rad.
Map SFDC product line fields

    2. Klikk på Valg objekt for å vise dialogboksen Objektvelger.

Objektvelgeren

    3. I dialogboksen Objektvelger velger du et Salesforce-kildefeltsalgsmulighet og produkt for salgsmulighet, og legger deretter til produktegenskapene, som antall, pris og linjebeskrivelse, som er inkludert i avtalene. Du kan også angi sorteringsfeltet og sorteringsrekkefølgen.

Object Selector Expanded

    4. Klikk på Fullført.

    5. Gjenta trinn 1-4 for å legge til flere tilordningsrader.

Når du har fullført malen for tilordning for sammenslåing, klikker du på Lagre

 

Bruke standardtilordning og flere tilordninger for sammenslåing

Du kan opprette så mange tilordninger for sammenslåinger som nødvendig, og én av dem kan defineres som standardtilordning som utføres når en avtale sendes til signering. Bare én tilordning kan være standardtilordning.

Du kan også eksplisitt angi hvilken tilordning for sammenslåing du vil bruke for en avtale, ved å referere til den i avtalens felt for tilordning for sammenslåing (echosign_dev1__Merge_Mapping__c). Du kan bruke en Salesforce-arbeidsflyt eller -utløser for å kjøre en egendefinert forretningslogikk for å fastslå hvilken mal som skal brukes. Vær oppmerksom på at du ikke trenger å angi at dette feltet skap peke til standardtilordningen. Standardtilordningen utføres hvis dette feltet er tomt.

Merk:

Det anbefales at store eller komplekse distribusjoner bare bruker standardtilordning under innledende prøve / konseptbevis. Eksplisitt tilknytning av maler bør være standard.


Filvedlegg

Det er innstillinger for tilordning av sammenslåing som definerer hvordan filvedlegg håndteres. Som standard vil det opprinnelige vedleggsdokumentet (for eksempel en NDA-mal) fjernes, og det sammenslåtte dokumentet legges ved avtaleoppføringen når avtalen sendes.

 • Legg ved sammenslått dokument: Når en tilordning for sammenslåing brukes for en avtale, vil valg av dette alternativet legge ved dokumentet med de sammenslåtte dataene i avtaleoppføringen etter at avtalen er sendt.
 • Fjern opprinnelig dokument: Når en tilordning for sammenslåing brukes for en avtale, vil valg av dette alternativet fjerne det opprinnelige maldokumentet fra avtaleoppføringen etter at avtalen er sendt.

Merk:

Disse innstillingene er globale og har innvirkning på alle maler for tilordning for sammenslåing.

Slik endrer du innstillingene:

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger.
 2. Klikk på etiketten for Innstillinger for tilordning for sammenslåing for Adobe Sign
 3. Klikk på Behandle-knappen.
 4. Klikk Ny-knappen
 5. Rediger innstillingene etter behov, og klikk på Lagre.

 

Feilsøke tilordninger for sammenslåing

Salesforce-felt har valideringsregler som kan føre til at en tilordning mislykkes. Hvis du for eksempel tilordner e-postfelt i Salesforce til et Adobe Sign-tekstfelt, kan dette mislykkes hvis innholdet i feltet ikke er en gyldig e-postadresse.

Hvis en tilordning mislykkes av en eller annen årsak, logges feilmeldingen i feltet Feil under tilordning av sammenslåing (echosign_dev1__Merge_Mapping_Error__c) for Adobe Sign-avtaleobjektet, og det sendes en e-postmelding til eieren av tilordningen av sammenslåingen som angir feilen.   

Merk:

Det et også mulig å opprette en rapport eller listevisning for å vise mislykkede tilordningsfelt

E-postvarslet er aktivert som standard, men kan deaktiveres ved å endre innstillingen:

1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger.

2. Klikk på etiketten Adobe Sign-innstillinger

Egendefinert Adobe Sign-innstillinger

    2. Klikk på Behandle-knappen på siden Definisjon for egendefinert innstilling

    3. Klikk på Ny eller Rediger på siden Egendefinert innstilling

    4. Finn Aktiver varsel for tilordningsfeil og endre etter behov

Aktivere varsel for tilordningsfeil

Datatilordninger – Sende signatardata og filer til Salesforce-oppføringer

Datatilordninger for Adobe Sign-skjemafelt lar deg definere hvordan Adobe Sign vil oppdatere Salesforce.com-objekter med data som registreres fra signatarer. Du kan for eksempel oppdatere en signatars kontaktoppføring i Salesforce.com med adressen og telefonnummeret de angav ved utfylling og signering av dokumentet. Du kan i tillegg også sende tilbake den signerte Adobe Sign-avtalen, revisjonssporet og opplastede støttedokumenter fra mottakere i Salesforce-objekter, ved å konfigurere filtilordninger. 

Om datatilordninger for skjemafelt

Datatilordninger for Adobe Sign oppdaterer Salesforce-objekter når en Adobe Sign-avtale signeres eller ved en angitt status i arbeidsflyten for avtale. Hver enkelt datatilordning konfigureres på forhånd og inneholder regler for datatilordning. Hver enkelt regel for datatilordning definerer datakilden og Salesforce-målfeltet som skal oppdateres.

En datakilde for en tilordning kan være et Adobe Sign-skjemafelt, en spesifikk kontantverdi eller en verdi fra et Adobe Sign-avtalefelt. Et mål for hvert datatilordningselement kan være et felt i alle Salesforce-objekter, som kan refereres fra Adobe Sign-avtalen.

Tilordningen nedenfor oppdaterer for eksempel signatarens for- og etternavn (som angitt av signataren) i Kontakt-objektet. Den oppdaterer også statusen for salgsmulighet og legger til den signerte avtalen og revisjonssporet i salgsmuligheten når avtalen signeres. 

Eksempel på felttilordninger

Her er noen andre eksempler på bruk av datatilordninger til å oppdatere Salesforce:

 • Oppdatere kontaktinformasjon for mottaker
 • Legge til et IO-nummer i salgsmuligheten
 • Oppdatere betalingsinformasjon i konto
 • Endre salgsmulighetsfase når kontrakten er signert
 • Legge til signert PDF og revisjonsspor i kontakt  

 

Opprette en datatilordning for skjemafelt

Følg fremgangsmåten nedenfor for å opprette en ny datatilordning for Adobe Sign:

 1. Velg Adobe Sign fra Appstarter øverst til venstre på skjermen
 2. Klikk på fanen Datatilordninger
 3. Klikk på Ny-knappen på hjemmesiden Datatilordninger
 4. Skriv et intuitivt navn på tilordningen på siden Ny datatilordning, og bestem om du vil at det skal være standardtilordningen. Hvis du merker av for Standard datatilordning, vil tilordningen utføres som standard når avtalene signeres. Du trenger ikke å angi en datatilordning som standard. Du kan tilordne den til en avtalemal som skal brukes når en avtale opprettes
Siden Ny datatilordning

    5. Bruk inndelingen Felttilordning for å definere datatilordninger til Salesforce-felt. Du kan legge til tilordningsregler for å oppdatere felt til tilknyttede Salesforce-objekter. Du kan opprette en tilordning til et hvilket som helst felt (inkludert egendefinerte felt). Det er to metoder for å opprette tilordningsrader og angi hvilke avtalefelt dataene kommer fra. Du kan importere felt fra et eksisterende dokument ved hjelp av Importer felt fra en eksisterende avtale. Du kan også definere hver enkelt tilordningsrad enkeltvis ved hjelp av Legg til tilordning.

Merk:

Hvis du ikke har egendefinerte Adobe Sign-felt i dokumentet du importerer fra, kan du ikke importere standard Adobe Sign-felt som følger med hvert enkelt signert avtale. (for eksempel signert (dato), e-postadresse, fornavn, etternavn, stilling og firma).

Du kan bruke Importer felt fra en eksisterende avtale for å importere en liste over skjemafeltnavn som det skal opprettes tilordninger fra, ved å velge en eksisterende avtale som ble sendt til signering og signert. Du kan importere felt fra flere avtaler for å legge til flere felt. Gjør følgende for å importere felt fra en avtale:

 1. Velg avtalen du vil importere felt fra.
Velg malen du vil importere

    2. Klikk på Importer skjemafelt-knappen. Antall importerte felt vises.

Klikk på Importer skjemafelt-knappen

Du kan bruke Legg til tilordning for å legge til tilordningsrader enkeltvis, som vist nedenfor:

Koblingen Legg til tilordning

Angi følgende for hver enkelt felttilordningsrad:

    1a. Hvilket Salesforce-objekt skal oppdateres? – Velg Salesforce-målobjektet dataene skal kopieres til.

    1b. Hvilket Salesforce-felt skal oppdateres – Velg Salesforce-målfeltet dataene skal kopieres til.

    2a. Hvor kommer dataene fra? – Velg type – Velg ett av følgende alternativer: EchoSign Skjemafelt, Konstant eller Avtalefelt.

    2b. Hva er verdien av dataene?– Avhengig av alternativet Data kommer fra som er valgt, må du angi følgende:

 • Data kommer fra EchoSign-skjemafelt – Velg et EchoSign-skjemafelt eller inndata i et spesifikt feltnavn. Klikk på ikonet til venstre for feltet for å bytte mellom et tekstinndatafelt og en valgbar rullegardinmeny som viser tilgjengelige og importerte skjemafeltverdier.
 • Data kommer fra konstant – Skriv inn en spesifikk verdi. Du kan for eksempel angi en feltverdi som du vil endre for en Salesforce-valgliste. Du kan også angi et tall eller en tekst som du vil oppdatere i et Salesforce-felt.
 • Data kommer fra avtalefelt – Velg et avtalefelt fra rullegardinmenyen.

    3. Når skal tilordningen kjøres? – Velg avtalestatus – Datatilordningen vil kjøre når avtalestatusen endres til den angitte statusen.

 • Signert/godkjent/Godtatt/Skjema-utfylt/Levert
 • Venter på motsignatur/Godkjenning/Godtak/Skjemautfylling/Levering
 • Ute til signering/Godkjenning/Godtak/Skjemautfylling/Levering
 • Avbrutt/avvist
 • Utløpt
Eksempel på oppføringer for datatilordning

Du kan også endre innstillingene for en tilordningsrad.

 1. Under Handlinger klikker du på Innstillinger-ikonet (tannhjul)
 2. I dialogboksen Innstillinger for verdi for felttilordning kan du angi følgende:
  • Ikke overskriv eksisterende – Hvis det er merket av for dette og verdien allerede finnes i Salesforce-målfeltet, ikke overskriv verdien ved hjelp av denne tilordningsregelen.
  • Ikke skriv tomt – Hvis det er merket av for dette og kildeverdien fra Adobe Sign-avtalen er tom, ikke overskriv den tomme verdien i Salesforce-målfeltet ved hjelp av denne tilordningsregelen.

Du kan også deaktivere en tilordningsrad slik at den ikke utføres, ved å merke av for Deaktiver-alternativet

 

Opprette en filtilordning

Du kan tilordne den signerte Adobe Sign-avtalen eller revisjonssporet til det valgte Salesforce-målobjektet ved å gjøre følgende:

    1. Klikk på Legg til tilordning i tabellen Filtiordning. 

Filtilordning – Koblingen Legg til tilordning

    2. Velg følgende for hver enkelt felttilordningsrad:

1. Hvilket Salesforce-objekt skal oppdateres? – Velg Salesforce-målobjektet dataene skal kopieres til

2a. Hvordan vil du legge til filen? – Alternativene er som følger:

• Legg til en referansekobling til filen – Angir nettadressen for å hente den signerte PDF-filen for avtalen.

• Legg ved filen direkte i objektet – Legg ved PDF-dokumentet direkte i objektet du tilordner til hvis en vedleggsliste er tilgjengelig for objektet.

Merk:

Ikke alle objekter (for eksempel brukere) støtter filvedlegg, så du må ikke tilordne filer til disse objektene.

 

2b. Hvilket felt skal nettadressen for filen legges til i? – Bare nødvendig hvis du velger Legg til en referansekobling til filen. Du må velge målfeltet som nettadressen skal kopieres til.

Merk:

Hvis det legges til en referansekobling for revisjonssporet, støttes ikke støttedokument eller PDF-filer med delt signering. Du kan legge ved disse PDF-filene i Salesforce-objektoppføringen.

Referansekoblingen kan også bare tilordnes til et tekstbasert felt (for eksempel streng, valgliste)

 

3. Hvilken fil skal legges til? – Alternativene er som følger:

• Signert avtale – Sammenslått PDF – Velg dette alternativet hvis du sender flere dokumenter til signering i én enkelt transaksjon. Dette alternativet vil sende de signerte dokumentene tilbake til Salesforce-objektoppføringen som én enkelt sammenslått PDF-fil.

• Signert avtale – Separate PDF-filer – Velg dette alternativet hvis du sender flere dokumenter til signering i én enkelt transaksjon. Dette alternativet vil sende de signerte dokumentene tilbake til Salesforce-objektoppføringen som separate PDF-filer.

• Revisjonsspor – Velg dette alternativet for å sende revisjonssporet i PDF-format tilbake til Salesforce-objektoppføringen.

• Støttedokumenter – Velg dette alternativet for å sende eventuelle støttedokumenter som lastes opp av signatarene, tilbake til Salesforce-objektoppføringen.

Merk:

Hvis du har en egendefinert nettadresse i Adobe Sign med et egendefinert underdomene (for eksempel https://firmaxyz.echosign.com), må du utføre ett ekstra trinn for å få den signerte avtalen-PDF-filen tilbake til Salesforce. 

 

 1. Gå til Oppsett > Innstillinger > Sikkerhet > Innstillinger for eksternt nettsted
 2. Klikk på Nytt eksternt nettsted-knappen
 3. Legg til Adobe Sign-nettadressen som en ny nettadresse for eksternt nettsted. Dette er bare nødvendig ved tilordning av den signerte avtalen|.
Siden for redigering av eksternt nettsted

4. Når skal tilordningen kjøres? – Velg avtalestatus – Datatilordningen vil kjøre når avtalestatusen endres til en angitt status. Følgende alternativer finnes:

• Signert/godkjent/Godtatt/Skjema-utfylt/Levert

• Venter på motsignatur/Godkjenning/Godtak/Skjemautfylling/Levering

• Ute til signering/Godkjenning/Godtak/Skjemautfylling/Levering

• Avbrutt/avvist

• Utløpt

Når datatilordningen er fullført, klikker du på Lagre-knappen

 

Bruke standardtilordning og flere datatilordninger

Du kan opprette så mange datatilordninger som nødvendig, og én av dem kan defineres som standardtilordning som utføres når statusen for en avtale endres. Bare én tilordning kan være standardtilordning.

Du kan eksplisitt angi hvilken for tilordning du vil bruke for en avtale, ved å referere til den i avtalens felt for datatilordning (echosign_dev1__Process_Template__c). Du kan bruke en Salesforce-arbeidsflyt eller -utløser for å kjøre en egendefinert forretningslogikk for å fastslå hvilken datatilordning som skal brukes. Vær oppmerksom på at du ikke trenger å angi at dette feltet skap peke til standardtilordningen. Standardtilordningen utføres hvis dette feltet er tomt.

Du kan også utføre en tilordning før eller etter at avtalestatusen endres til Signert (for eksempel utføre tilordningen etter at den første signataren har signert den) ved å merke av for Utløs datatilordning (echosign_dev1__Trigger_Process_Template__c). Du kan bruke en Salesforce-arbeidsflyt eller -utløser for å kjøre en egendefinert forretningslogikk for å fastslå når en datatilordning skal utføres.

I tillegg kan du knytte en datatilordning til en avtalemal. Se Avtalemaler for mer informasjon.

Feilsøke datatilordninger

Salesforce-felt har valideringsregler som kan føre til at en tilordning mislykkes. Hvis du for eksempel tilordner et Adobe Sign-tekstfelt til et e-postadressefelt for Salesforce, kan validering mislykkes hvis innholdet i feltet ikke er en gyldig e-postadresse.

Pass på å bruke valideringsregler for Adobe Sign-skjemafelt når dette er mulig, for å sikre at dataene som angis av signatarer, kan sendes tilbake til Salesforce. Standard valideringsregler for PDF-skjemafelt for Adobe Sign fra PDF-dokumenter. Lar deg opprette valideringsregler ved bruk av Adobe Sign-tekstkoder. Se Dokumentasjonen for tekstkode for mer informasjon.

Hvis en tilordning mislykkes av en eller annen årsak, logges feilmeldingen i feltet Feil under datatilordning (echosign_dev1__Data_Mapping_Error__c) for Adobe Sign-avtaleobjektet, og det sendes en e-postmelding til eieren av datatilordningen som angir feilen.   

Merk:

Det et også mulig å opprette en rapport eller listevisning for å vise mislykkede tilordningsfelt

E-postvarslet er aktivert som standard, men kan deaktiveres ved å endre innstillingen:

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger.
 2. Klikk på etiketten Adobe Sign-innstillinger
 3. Klikk på Administrer
 4. Klikk Ny (eller Rediger)
 5. Finn (Ctrl/Cmd+F) innstillingen Aktiver varsel for tilordningsfeil
 6. Rediger innstillingen etter behov
 7. Klikk på Lagre

Avtalemaler Send til signering-knappen

Adobe Sign-avtalemaler er en enkel måte for å forhåndskonfigurere mange standardverdier og -innstillinger for avtalene. Du kan også koble en avtalemal til en Send til signering-knapp.

Om avtalemaler

Dette omfatter forhåndsdefinering av avtalefelt til å inkludere navn, melding, språk, signaturtype, utløpsdatoer og sikkerhetsalternativer. Du kan også tilknytte en bestemt datatilordning, tilordning for sammenslåing og et objekt (for eksempel Salgsmulighet, Forretningsforbindelse, Kontakt, Kundeemne, Kontrakt) til avtalemalen. Du kan også forhåndsdefinere mottakerdefinisjonene, tilordne felt til avtalefelt og forhåndsdefinere filvedleggene.

Du kan også konfigurere en Sent til signering-knapp som vises på en tilknyttet objektoppføring (for eksempel Salgsmulighet), slik at den knyttes til en avtalemal som standard. Klikking på knappen genererer en avtale ved hjelp av en avtalemal.

Opprette en avtalemal

Følg fremgangsmåten nedenfor for å opprette en ny avtalemal:

 1. Velg Adobe Sign fra Appstarter øverst til venstre på skjermen
 2. Klikk på fanen Avtalemaler
 3. Klikk på Ny-knappen på hjemmesiden Avtalemaler
Gå til nye avtalemaler

Siden Ny avtalemal åpnes:

Siden Avtalemal

4. I inndelingen Informasjon angir eller aktiverer du følgende:

Inndelingen Informasjon

• Navn på avtalemal – Skriv inn et navn på avtalemalen.

• Hovedobjekttype – Skriv inn API-navnet (ikke etiketten) på Salesforce-objektet som du vil bruke som hovedreferanse for noen av de valgfrie definisjonene i avtalemalen. Du kan for eksempel definere mottakere, felttilordninger eller vedlegg for avtalen for å slå opp felt og tilordne i hovedobjektet eller data fra oppslagsobjekter. Eksempler på et hovedobjekt omfatter Salgsmulighet, Forretningsforbindelse, Kontakt, Kundeemne eller Kontrakt. Hvis du har et hovedobjekt definert i avtalemalen, starter du avtalen fra en Send til signering-knapp i hovedobjektet. Se Aktivere Send til signering-knappen for mer informasjon hvordan du aktiverer en standardknapp eller oppretter nye Send til signering-knapper.

Avtaletype – Definering av avtaletyper gjør at du kan rapportere på kategorier av avtaler

• Aktiv – Aktiver dette alternativet for å gjøre malen tilgjengelig for bruk. Fjerning av merket for dette alternativet vil fjerne malen fra bruk.

• Standard – Aktiver dette alternativet hvis du vil angi dette som standard avtalemal for nye avtaler. Du kan også definere en spesifikk avtalemal som skal knyttes til andre avtaler, som kan overstyre standard avtalemal. Du kan for eksempel opprette en egendefinert Sent til signering-knapp for Forretningsforbindelse-objektet som er knyttet til en spesifikk avtalemal. Se Aktivere Send til signering-knappen for mer informasjon egendefinerte knapper.

• Send automatisk – Aktiver dette alternativet hvis du har automatiske arbeidsflyter som du vil bruke for å utløse sending av avtaler, eller hvis du vil sende en avtale automatisk etter at en bruker klikker på Send til signering-knappen fra en Salesforce-oppføring. For at Send automatisk skal fungere må det være definert minst én mottaker og ett vedlegg i avtalemalen.

• Tilgjengelig for utgiverhandlinger – Hvis du har aktivert Chatter-utgiverhandlinger i organisasjonen, kan du merke av for dette alternativet for å aktivere avtalemalen. Chatter-utgiverhandlingen lar brukere sende avtaler fra Chatter. Merk av for dette alternativet for å aktivere avtalemalen for Chatter-handlingen for følgende hovedobjekter: Kontakt, Forretningsforbindelse eller Salgsmulighet. Hvis hovedobjektet for eksempel er Salgsmulighet, vil merking av dette alternativet la brukere sende med denne avtalemalen fra Chatter-feeder for Salgsmulighet. Hvis du lar hovedobjektet være tomt, kan du aktivere avtalemalen på hjemmesiden for Chatter-feeden. Finn ut mer om hvordan du aktiverer Chatter-utgiverhandlingen for Adobe Sign.

 

5. I inndelingen Avtaleinformasjon angir eller velger du følgende:

Legge til avtalenavnet

• Avtalenavn – Skriv inn et egendefinert navn eller godta standardnavnet.

• Melding (valgfritt) – Skriv inn en egendefinert melding.

• Signaturtype – Velg signaturtype og mottakerspråk. Følgende alternativer finnes: Ingen, e-Signatur, eller Skriftlig signatur.

• Språk – Velg språk for e-post som sendes. 

Merk:

I tekstfeltene, for eksemle Avtalenavn og Melding, i en avtalemal, kan du velge å bruke Salesforce-variabler som en del av definisjonen for å generere disse dataene dynamisk for avtalen. Dette er for eksempel nyttig hvis du vil tilpasse avtalenavnet og meldingen for mottakere hver gang avtalen genereres. Se eksemplene nedenfor.   

Eksempel 1:

Hovedobjekt: Salgsmulighet

Avtalenavn: Acme Corp-avtale – {!Name}

Melding:

Her er overslaget for:

Konto: {!Account.Name}

Beløp: {!Amount}

Signer den vedlagte avtalen.

Takk, {!Owner.Name}

 

Nedenfor er resultatet når en avtalen genereres fra en spesifikk salgsmulighet:

Avtalen genereres fra en spesifikk salgsmulighet

Eksempel 2: Egendefinert objekt som hovedobjekt

Egendefinert oppslagsfelt for salgsmuligheten: Student__c

Definisjon for avtalemal: AgreementTemplateProcess

Hovedobjekt: Student__c

Avtalenavn: Studentavtale – {!Name}

Melding:

Hei {!Student__r.Student_Name__c}!

Signer den vedlagte søknaden.

Takk, {!Account.Owner.Name}

 

    6. I inndelingen Avtaleinformasjon angir, velger eller aktiverer du følgende:

Panelet Avtalealternativer

Merk:

I tekstfelt kan du også bruke Salesforce-variabler som {!Id} eller {!Account.Name}, som refererer til hovedobjektet som er definert i avtalemalen. Du kan for eksempel skrive inn {!Owner.Email} for feltet E-postkopi til, eller {!OwnerId} for feltet Send på vegne av. Hvis hovedobjektet var Salgsmulighet, ville variabelen {!OwnerId} representere eieren av salgsmuligheten, og variabelen {!Owner.Email} ville representere e-postadressen til eieren av salgsmuligheten. 

• E-postkopi til – Skriv inn e-postadressen, atskilt med komma, som avtalen skal sendes til.

• Automatiske påminnelser – Velg et alternativ for automatiske påminnelser. Alternativene er Aldri, Hver dag, Til signert eller Hver uke til signert.

• Signaturflyt – Velg et alternativ for signeringsrekkefølgen. Alternativene er Ingen, Mottakere signerer i rekkefølge eller Mottakere signerer i vilkårlig rekkefølge.

• Signeringsrekkefølge for avsender – Velg et alternativ for når avsender skal signere. Alternativene er Ingen, Mottakere signerer først så signerer avsender eller Avsender signerer først så signerer mottakere.

• Send på vegne av – Avtalen sendes på vegne av brukeroppførings-ID-en som angis i dette feltet.

Obs! Hvis du bruker Send på vegne av-funksjonaliteten, må du passe på å aktivere dette først ved å følge disse instruksjonene.

• Nettadresse for omdirigering etter signering – Angi en nettadresse for automatisk omdirigering av signatarer av en avtale til en spesifikk nettadresse. Innstillingen Aktiver alternativer for etter signering må være aktivert for å bruke dette alternativet.

• Aktiver vertssignering – Aktiver for å tilrettelegge for vertsbasert, personlig signering hvis signataren er tilgjengelig.

• Bare avsender signerer – Aktiver dette alternativet for å legge til Bare jeg signerer-funksjonaliteten i malen. Innstillingen Aktiver Bare avsender signerer må være aktivert for å bruke dette alternativet. Dette alternativet kan settes til å være skrivebeskyttet ved hjelp av innstillingen Skrivebeskyttet Bare avsender signerer, avhengig av kravene dine.

• Aktiver Forhåndsvis og plasser felt – Aktiver dette alternativet for å forhåndsvise avtalen og dra og slippe skjemafelt til den før sending til signering.

• Bruk faksnummer – Aktiver å sende en avtale til faksnummeret til kontakt, kundeemne eller bruker når det foretrekkes en skriftlig signatur.

• Dager til utløp – Angi antall dager til avtalen utløper.

Obs! Det angitte antallet dager legges til gjeldende dato når avtaleoppføringen genereres fra avtalemalen, for dynamisk beregning av utløpsdatoen.

• Forsinkelse for omdirigering etter signering (sekunder) – Hvis innstillingen Aktiver alternativer for etter signering er aktivert og det er angitt en nettadresse for omdirigering etter signering (se nedenfor), angir du antall sekunders forsinkelse før omdirigeringen utføres.

 

    7. I inndelingen Sikkerhetsinnstillinger for avtale angir, velger eller aktiverer du følgende:

Panelet Sikkerhetsinnstillinger for avtale

• Bekreftelsesmetode for ekstern og intern signatar (valgfritt) – Velg en bekreftelsesmetode for interne signatarer (alle e-postadresser i Adobe Sign-kontoen) og eksterne signatarer (alle e-postadresser som ikke er i Adobe Sign-kontoen). Alternativene er Ingen, Passord for å signere avtale, Kunnskapsbasert godkjenning eller Bekreftelse av nettidentitet.

Obs! Hvis du vil tilordne en bekreftelsesmetode for en signataridentitet til én enkelt mottaker, må du angi dette i Mottaker-inndelingen, som forklart nedenfor.

Passordbeskytt det signerte dokumentet (valgfritt) – Aktiver dette alternativet for å kryptere den signerte PDF-filen som sendes til signatarer.

• Passord for ekstern signering – Angi passordverdien for signering av avtalen for eksterne mottakere når Bekreftelsesmetode for ekstern signering er satt til Passord          

• Passord for intern signering – Angi passordverdien for signering av avtalen for eksterne mottakere når Bekreftelsesmetode for intern signering er satt til Passord

• Vis og bekreft passord – Angi passordet som kreves for å åpne PDF-filen for den signerte avtalen.

 

    8. I inndelingen Innstillinger for tilordning kan du velge å angi hvilken datatilordning eller tilordning for sammenslåing, eller begge, som skal kjøres når sending av avtaler bruker denne avtalemalen.

Inndelingen Innstillinger for sammenslåing

• Datatilordning – Velg en datatilordning som skal brukes for å tilordne inndata fra en signert avtale tilbake til Salesforce.

• Tilordning for sammenslåing – Velg en datatilordning for å slå sammen Salesforce-felt til en avtale før den sendes.

 

    9. I inndelingen Refererte objekter kan du tilknytte en forretningsforbindelse, salgsmulighet eller kontrakt til denne avtalemalen, ved å skrive inn den spesifikke ID-en eller angi en Salesforce-variabel, for eksempel {!Id}. Dette viser avtalen i det refererte som inneholder avtaler som sendes med denne avtalemalen.

Refererte objekter

    10. Klikk på Lagre for å lagre malen og vise siden for avtalemalen.

 

Legge til mottakere, vedlegg og skjemafeltmaler i avtalemaler

På en Avtalemal-side kan du tilpasse avtalemalen ytterligere ved å angi mottakere, vedlegg og skjemafeltmaler.  Åpne en eksisterende mal og klikk på Relatert-fanen øverst for å vise alternativene.

Siden Avtalemal

Legge til mottakere

Gjør følgende for å legge til mottakere i en avtalemal:

1. Klikk på navnet på malen for å åpne den for redigering

2.Klikk på Relatert-fanen for å vise alternativene

3. Klikk på Ny-knappen i delen Legg til mottaker

Siden Legg til ny mottaker viser.

Siden Legg til ny mottaker

4. I Trinn 1: Velg mottakertype og -rolle velger du følgende:

• Kilde for mottaker – Velg ett av følgende alternativer fra rullegardinmenyen for å angi mottakeren:

○ Forhåndsdefiner mottakeren

○ Slå opp basert på hovedobjektfelt

○ Kjøretidsvariabel

Hvis det valgte hovedobjektet er Forretningsforbindelse eller Salgsmulighet, kan du også velge følgende:

○ Primær kontaktrolle for <Forretningsforbindelse eller Salgsmulighet>

Kontaktrolle for <Forretningsforbindelse eller Salgsmulighet>

○ Alle kontaktroller for <Forretningsforbindelse eller Salgsmulighet>

Obs! Hvis du valgte Hovedkontaktrolle for salgsmulighet eller Hovedkontaktrolle for forretningsforbindelse, vil mottakeren slås opp når avtalen genereres basert på hovedobjektet du konfigurerer i avtalemalen. (Se Opprette en avtalemal for mer informasjon.) Trinn 2, Angi mottaker (se nedenfor), er ikke nødvendig hvis Hovedkontaktrolle er valgt.

• Mottakertype – Velg ett av følgende alternativer fra rullegardinmenyen: Kontakt, Kundeemne, Bruker eller E-post

• Mottakerrolle – Velg ett av følgende alternativer fra rullegardinmenyen: Underskriver, Godkjenner, Godtaker, Skjemautfyller eller Sertifisert mottaker

• Bekreftelsesmetode for signatar – Velg ett av følgende alternativer fra rullegardinmenyen: Ingen, E-post, Passord, Sosial identitet, KBA eller Telefon

Obs! Pass på at Adobe Sign-kontoen er aktivert for disse bekreftelsesmetodene for signatar for å bruke dem i Salesforce.

• Mottakermelding – Angi en privat melding for denne mottakeren etter behov

• Indeks – Dette tallet angir signaturposisjonen for mottakeren.  Denne indeksen er svært viktig for skjemaer som har flere signatarer eller parallelle arbeidsflyter / hybridarbeidsflyter, og spesifikt angitte felt

Ikke opprett tom mottakerrad – Velg dette hvis du ikke vil at det skal legge til en tom plassholder for mottaker når de valgte kriteriene ikke finner en samsvarende post

5. Klikk på Neste for å fortsette til neste trinn

6. Gjør følgende i Trinn 2: Angi mottakeren:

• Hvis du valgte Forhåndsdefiner mottakeren i trinn 4, velger du en mottaker i feltet Mottaker – <mottakertype>.

Legge til en ny mottaker – Kontakt

• Hvis du valgte Slå opp basert på hovedobjektfelt (trinn 4 ovenfor), vil mottakeren slås opp når avtalen genereres basert på hovedobjektet du konfigurerer i avtalemalen. Hovedobjektet kan for eksempel være Salgsmulighet. I dette skjermbildet velger du kildefeltet fra hovedobjektet (for eksempel Salgsmulighet) som skal brukes til oppslag av mottakeren. Du kan for eksempel fylle ut Mottaker-feltet med brukeren som opprettet salgsmuligheten eller som sist oppdaterte salgsmuligheten.

Angi mottakeren

• Hvis du valgte Kontaktrolle for salgsmulighet eller Kontaktrolle for forretningsforbindelse, vil feltverdien slås opp når avtalen genereres basert på hovedobjektet du konfigurerer i avtalemalen. I slike tilfeller skal Salgsmulighet eller Forretningsforbindelse angis som hovedobjekt. I dette skjermbildet velger du kontaktrollen for salgsmulighet/forretningsforbindelse som skal brukes for å velge kontakten som mottaker i avtalen. Du kan for eksempel fylle ut Mottaker-feltet med kontakten som har Beslutningstaker-rollen for salgsmuligheten eller forretningsforbindelsen.

 

• Hvis du valgte Kjøretidsvariabel i trinn 4, kan du angi en mottaker-ID i SFDC-nettadressen når du angir en mottaker for avtalemalen. Du gjør dette ved å angi variabelen her (for eksempel myRecipient).

Angi mottakeren – Variabel

I den egendefinerte Send til signering-knappen, legger du deretter til de variable kjøretidsparameterne slik:

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterId={!Opportunity.Id}&myRecipient=00b500000018J7e&myAttachment=00b500000018J7e

ID-en for mottakeren er en ID for kontakt, salgsmulighet eller brukeroppføring.

For en e-postmottaker som ikke er en oppføring i Salesforce vil variabelen ha den faktiske e-postadressen, for eksempel:

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterId={!Opportunity.Id}&myRecipient=amy@globalcorp.com

Les mer i det neste avsnittet om å opprette Send til signering-knapper.

Du kan også konfigurere plassholdermottakere som har en mottakertype, men som ikke spesifikt defineres før avsenderen definerer den spesifikke mottakeren når avtalen genereres. Dette gjør du ved å la variabelnavnet være tomt.

7. Klikk på Lagre for å lagre mottakeren, og gjenta deretter trinnene ovenfor for å legge til flere mottakere.

Nedenfor vises tre forhåndsdefinerte mottakere (en kontakt, en bruker og et kundeemne) som legges til i avtalemalen.

Liste over mottakere

Legge til vedlegg

Gjør følgende for å legge til vedlegg i avtalemalen:

1. Klikk på navnet på malen for å åpne den for redigeringog klikk på Relatert-fanen

2. Klikk på Ny Legg til filvedlegg-knappen.

• Siden Legg til nytt filvedlegg vises

3. Velg en vedleggstype fra rullegardinmenyen

Velg en vedleggstype fra rullegardinmenyen

Følgende alternativer finnes:

• Dokument fra innhold

• Dokument fra EchoSign-bibliotek

• Dokument fra bibliotek (Salesforce-bibliotek)

• Dokument fra hovedobjekt

• Kjøretidsvariabel

Hvis hovedobjektet som ble valgt i trinn 3, er Salgsmulighet eller Tilbud, kan du også velge følgende:

• Tilbudsdokument fra tilbud for salgsmulighet eller Tilbudsdokument fra hovedtilbud (hvis hovedobjekt er Tilbud)

 

4. Klikk på Neste for å fortsette til Trinn 2: Angi filvedlegget.

• Hvis du valgte Dokument fra EchoSign-bibliotek i trinn 3, velger du deretter blant Adobe Sign-dokumentmalene i det neste trinnet.

Velg blant Adobe Sign-dokumentmalene

• Hvis du valgte Dokument fra bibliotek i trinn 3, velger du deretter fra Salesforce-dokumentene i det neste trinnet. 

Velge fra Salesforce-dokumenter

• Hvis du valgte Dokument fra innhold i trinn 3, velger du deretter fra Salesforce-innholdet eller fildokumentene i det neste trinnet.

Velge fra Salesforce-innhold eller fildokumenter

• Hvis du valgte Dokument fra hovedobjekt i trinn 3, vil dokumentet slås opp når avtalen genereres, basert på hovedobjektet du konfigurerer i avtalemalen. 

Slå opp dokument fra hovedobjekt

Du må angi kriteriene som skal brukes for å avgjøre hvilke filvedlegg som brukes:

○ Filvalg fra hovedobjekt (for eksempel Salgsmulighet)

► Nyeste dokument

► Eldste dokument

► Alle dokumenter

○ Valg avgjøres av

► Dato for siste endring

► Opprettingsdato

• Hvis du valgte Tilbudsdokument fra hovedtilbud eller Tilbudsdokument fra tilbud for salgsmulighet, vil dokumentet slås opp når avtalen genereres, basert på hovedobjektet du konfigurerer i avtalemalen. I dette tilfellet er Tilbud hovedobjektet du må angi for avtalemalen. Når du gjør dette vil tilbuds-PDF-fil(er) som genereres fra salgsmuligheten, brukes som filvedlegg. I det neste skjermbildet velger du kriteriene som brukes for å fastslå filvedlegget:

○ Filvalg fra hovedobjekt (for eksempel Salgsmulighet eller Tilbud)

► Nyeste dokument

► Eldste dokument

► Alle dokumenter

○ Valg avgjøres av:

► Dato for siste endring

► Opprettingsdato

• Hvis du valgte Kjøretidsvariabel i trinn 3, kan du angi en vedleggs-ID for hovedobjektet og mottaker-ID i SFDC-nettadressen når du angir et vedlegg for avtalemalen. Du må angi variabelen her (for eksempel myRecipient or myAttachment). 

Angi variabelnavnvedlegget

I den egendefinerte Send til signering-knappen, legger du deretter til de variable kjøretidsparameterne slik:

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterId={!Opportunity.Id}&myRecipient=00b500000018J7e&myAttachment=00b500000018J7e

For vedleggs-ID-en er det en ID for et vedlegg for hovedobjektet.

Les mer i det neste avsnittet om å opprette Send til signering-knapper.

Når du har et hovedobjekt som Tilbud, må du konfigurere en egendefinert Send til signering-knapp for Tilbud-objektet, slik at avtalemaldokumentene du angav, tilknyttes i henhold til dette.

5. Klikk på Lagre for å lagre vedlegget, og gjenta deretter trinnene ovenfor for å legge til flere mottakere.

Legge til skjemafeltmaler

Merk:

Skjemafeltmaler kan opprettes Adobe Sign for å angi feltplasseringer og feltegenskaper. Fra Salesforce kan du angi skjemafeltmaler som skal brukes i avtalemalen. De kan brukes gjentatte ganger i vanlige forretningsdokumenter for å angi feltene. 

Slik legger du til en skjemafeltmal i avtalemalen:

1. Klikk på navnet på malen for å åpne den for redigeringog velg Relatert-fanen

2. Klikk på Ny Legg til skjemafeltmal-knappen

• Siden Legg til nytt filvedlegg vises.

Siden Legg til nytt filvedlegg

• På siden Legg til ny feltmal velger du malen som skal brukes.

Obs! Bare én skjemafeltmal kan velges per transaksjon, men den kan brukes på flere enn ett dokument i transaksjonen. Hvis skjemafeltmalen for eksempel inneholder ti sider, kan du bruke den på to dokumenter som inneholder opptil ti sider til sammen.

• Klikk på Lagre for å lagre utvalget for skjemafeltmalen


Tilordne data til avtalefelt

Gjør følgende for å tilordne data til avtalefelt i avtalemalen:

1. Klikk på navnet på malen for å åpne den for redigeringog velg Relatert-fanen

2. Klikk på Ny Tilordne til avtalefelt-knappen.

• Siden Legg til ny felttilordning vises.

Siden Legg til ny felttilordning

3. I Trinn 1: Velg metode for felttilordning på siden Legg til ny felttilordning, velger du én av følgende tilordningsmetoder:

• Angi spesifikk verdi

• Velg hovedobjektfelt

4. Klikk på Neste for å fortsette.

5. I Trinn 2: Angi feltverdien og målfeltet for Legg til ny felttilordning , gjør du ett av følgende: 

• Hvis du velger Angi spesifikk verdi som tilordningsmetode i trinn 3, angir du en målfeltverdi og velger et målavtalefelt som data vil tilordnes til når avtalen genereres.

Tilordning ved hjelp av feltverdi

• Hvis du valgte Velg hovedobjekt som tilordningsmetode i trinn 3, vil feltverdien slås opp når avtalen genereres basert på hovedobjektet du konfigurerer i avtalemalen. Hovedobjektet kan for eksempel være Salgsmulighet. I det neste skjermbildet velger du kildefeltet fra hovedobjektet (for eksempel Salgsmulighet), og du velger også målfeltet for avtaleobjektet som dataene skal tilordnes.

Felttilordning fra hovedobjekt

6. Klikk på Lagre for å lagre felttilordningen.


Aktivere Send til signering-knappen

Send til signering-knappen tilknyttes standard avtalemal eller en spesifikk avtalemal som du konfigurerer. Adobe Sign for Salesforce-integreringen omfatter som standard en Send til signering-knapp som du kan legge til på oppsettsidene for Salgsmulighet, Forretningsforbindelse, Kontakt, Kundeemne eller Kontrakt. Du kan også opprette flere egendefinerte Send til signering-knapper som kan legges til andre objekter og tilknyttes andre avtalemaler.

Her er et eksempel på hvordan du hvordan du aktiverer Send til signering-knappen for Salgsmulighet-objektet:

    1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Objekter og felt > Objektbehandling
.

    2. Velg objektet du vil redigere (Salgsmulighet i dette eksemplet) fra listen over objekter til venstre

    3. Klikk på Sideoppsett-alternativet til venstre

    4. Velg sideoppsettet du vil redigere.

    5. Når sideoppsettet åpnes, velger du Knapper fra listen til venstre

    6. Dra knappen Send til signatur fra øverste del til Tilpassede knapper-boksen i delen Salgsmulighetsdetaljer

Dra Send til signering-knappen fra toppen av inndelingen til boksen Egendefinerte knapper

Opprette egendefinerte Send til signering-knapper

Du kan opprette egendefinerte Send til signering-knapper for andre objekter. Du kan angi en etikett for knappen etter behov.

Her er et eksempel på hvordan du oppretter en egendefinert Send til signering-knapp for Salgsmulighet-objektet:

    1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Objekter og felt > Objektbehandling.

    2. Velg objektet du vil redigere (Salgsmulighet i dette eksemplet) fra listen over objekter til venstre

    3. Når objektsiden er åpnet, velger du delen Knapper, lenker og handlinger til venstre

    4. Klikk på knappen Ny knapp eller lenke øverst til høyre

• Siden Egendefinert knapp eller kobling vises

Siden Egendefinert knapp eller kobling

5. Du kan kopiere det som ble konfigurert for standard Salgsmulighet-knapp (se skjermbildet nedenfor), men du må erstatte objekt-ID-variabelen i slutten av banen, med objekt-ID-variabelen du vil legge til: /apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}

52_managed_send_button

 

• (Valgfritt) Knytte en spesifikk avtalemal til knapp:

Hvis du vil knytte en spesifikk avtalemal for en spesifikk Send til signering-knapp, skal banen til knappen være:

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Object.Id}&templateId=a011I000006tTeXQAU

der templateId skal settes til den spesifikke ID-en for avtalemalen som skal brukes. Hvis denne verdien ikke angis, brukes standard avtalemal. Du finner templateId i nettadressen for siden for avtalemalen:

ID for avtalemal i nettadressen

• (Valgfritt) Når knappen klikkes og avtalen genereres, send brukeren til en annen side enn avtalesiden ved hjelp av retURL-parameteren.

Eksempel: Du kan definere en Send til signering-knapp, slik at når den klikkes, omdirigeres brukeren til en angitt nettadresse eller tilbake til oppføringen i stedet for til avtalesiden. Hvis du vil definere denne knappen, bruker du denne strenge som eksempel:

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&retURL=/{!Opportunity.Id}

 

• (Valgfritt) Når knappen klikkes, utløs en onLoadAction for Send

Eksempel: Du kan definere en Send til signering-knapp, slik at når den klikkes, omdirigeres brukeren til avtalesiden, og etter at siden er lastet inn, sendes avtalen uten ytterligere brukermedvirkning. Hvis du vil definere denne knappen, bruker du denne strenge som eksempel:

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&onloadAction=Send

Hvis du vil finne ut mer om onLoadActions, kan du se onLoadActions. Du kan også tilordne Send-verdien til On Load Action-feltet (valgliste) for avtaleoppføringen. Se Tilordne data til avtalefelt for informasjon om hvordan du definerer denne tilordningen.

3. Klikk på Lagre-knappen.

Når du har opprettet den egendefinerte knappen, går du til sideoppsettet for objektet og legger det til på siden på samme måte som i fremgangsmåten nevnt ovenfor for Salgsmulighet-eksemplet. (Se Aktivere Send til signering-knappen for mer informasjon.)

Aktiver alternativer for etter signering

Aktiver dette alternativet for å omdirigere underskriverne til en landingsside du velger. Dette gjør alternativene Nettadresse for omdirigering etter signering og Forsinkelse for omdirigering etter signering tilgjengelig på siden for å sende avtale. Signatarer for en avtale omdirigeres til den angitte nettadressen etter signering. Du kan for eksempel omdirigere dem til selskapets nettsted eller en undersøkelsesside. Dette alternativet kan gjøres skrivebeskyttet for avsendere som bruker innstillingen Skrivebeskyttede alternativer for etter signering.

Slik aktiverer du alternativer for etter signering:

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger.
 2. Klikk på etiketten Adobe Sign-innstillinger
 3. Klikk på Administrer
 4. Klikk Ny (eller Rediger)
 5. Søk etter innstillingen Aktiver alternativ for etter signering
  1. (Valgfritt) Finn innstillingen for Skrivebeskyttede alternativer for etter signering
 6. Rediger etter behov, og klikk på Lagre

Aktiver funksjonaliteten Send på vegne av

Merk:

Muligheten til å sende på vegne av en annen bruker fungerer bare i Adobe Sign for Salesforce v11.7 eller nyere.

Du kan aktivere funksjonaliteten Send på vegne av hvis det er tilfeller der det kreves at noen i Salesforce-organisasjonen må sende avtaler på vegne av en annen person. Denne funksjonen fungerer for all avtalesending, inkludert sending i bakgrunnen, som utløses av en oppdatering av avtalefeltet Bakgrunnshandlinger eller alternativet Send automatisk i avtalemaler. Du kan også konfigurere et oppslag for en bruker i en avtalemal til Send på vegne av, slik at det fylles ut automatisk når avtalen genereres.  

Slik aktiverer du funksjonaliteten Send på vegne av:

1. Aktiver innstillingen Tillat sending på vegne av andre ved å gjøre følgende:

a. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger.

b. Klikk på etiketten Adobe Sign-innstillinger.

c. Klikk på Behandle-knappen.

d. Klikk på Ny-knappen (eller Rediger).

e. Finn (Ctrl/Cmd+F) innstillingen Tillat sending på vegne av andre, og rediger etter behov

innstillingen Tillat sending på vegne av andre

f. Klikk på Lagre-knappen

 

2. Legg til feltet DC – Tillat sending som andre i oppsettet for brukeroppføring ved å gjøre følgende:

a. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Objekter og felt > Objektbehandling

b. Velg Bruker fra Objektbehandling

c. Velg Brukersideoppsett til venstre på Bruker-objektsiden

d. Klikk på Brukeroppsett-lenken

e. Merk Felt, klikk på og dra det til delen Tilleggsinformasjon (topptekst bare synlig ved redigering) i oppsettet.

Klikk på Tillat sending som andre brukere for Adobe Sign, og dra det til inndelingen Tilleggsinformasjon

f. Klikk på Lagre-knappen

 

3. Du må aktivere alternativet Tillat sending som andre brukere for Adobe Sign for den spesifikke brukeren du vil sende på vegne av, slik:

a. Gå til Oppsett > Administrasjon > Brukere > Brukere

b. Klikk på Rediger-handlingen for den spesifikke brukeren.

c. I inndelingen Tilleggsinformasjon på siden Rediger bruker, aktiverer du alternativet Tillat sending som andre brukere for Adobe Sign.

d. Klikk på Lagre-knappen

Aktiver alternativet Tillat sending som andre brukere for Adobe Sign

4. Legg til feltet Send på vegne av andre i sideoppsettet for avtale ved å gjøre følgende:

a. Gå til Oppsett > Bygg > Opprett > Objekter.

b. Klikk på Avtale-koblingen.

Koblingen Avtaleobjekt

c. Klikk på Feltsett øverst på siden for å gå til denne inndelingen.

Koblingen Feltsett

d. Klikk på Rediger-handlingen.

Knappen Rediger feltsett

e. Velg avtalen, finn feltet Send på vegne av, og deretter klikker du på og drar det til inndelingen I feltsettet.

Dra Send på vegne av-objektet til sideoppsettet

f. Når du konfigurerer avtalen for sending, må feltet Send på vegne av fylles ut med brukeren som har tillatt at andre brukere kan sende på vegne av dem. 

 

Aktivere Bare avsender signerer

Aktiver denne innstillingen for å vise og aktivere alternativet Bare avsender signerer i Mottaker-inndelingen på siden for å sende avtalen. Når alternativer Bare avsender signerer, presenteres avtalen eller dokumentet til avsender til signering. Denne funksjonaliteten er lik Fyll ut og signer-funksjonaliteten i Adobe-tjenestene. Dette alternativet kan settes til å være skrivebeskyttet ved hjelp av innstillingen Skrivebeskyttet Bare avsender signerer.

Slik aktiverer du funksjonen Bare avsender signerer:

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger.
 2. Klikk på etiketten Adobe Sign-innstillinger
 3. Klikk på Administrer
 4. Klikk Ny (eller Rediger)
 5. Finn innstillingen Aktiver Bare avsender signerer
  1. (Valgfritt) Finn innstillingen for Skrivebeskyttet Bare avsender signerer
 6. Rediger etter behov, og klikk på Lagre

onLoadActions

Salesforce kan utløse handlinger automatisk via nettadresseparameteren for onLoadAction som støttes av Adobe Sign for handlingene for avtaleknappen: Send, Påminn, Slett, Avbryt, Oppdater og Vis. Nettadresseparameteren vil ta hensyn til innstillingene for verktøylinjen (se Veiledning for avansert tilpassing) som angis av administrator, slik at bare de som er aktivert er tilgjengelig.

Eksesmpel på nettadresser med onLoadAction:

 • Send: Kontroller at du har en avtale med statusen Utkast i kontoen.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtale-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

 

 • Påminn: Kontroller at du har en avtale med statusen Ute til signering i kontoen.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtale-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

 

 • Slett: Kontroller at du har en avtale med statusen Ute til signering i kontoen.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtale-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

 

 • Avbryt: Kontroller at du har en avtale med statusen Ute til signering i kontoen.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtale-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

 

 • Oppdater: Kontroller at du har en avtale med statusen Ute til signering i kontoen.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtale-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

 

 • Vis: Kontroller at du har en avtale med statusen Utkast, Ute til signering, Signert eller Avbrutt i kontoen.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtale-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

 

Last ned

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet