Installasjonspakken for Adobe Sign for SharePoint Online er tilgjengelig for alle Enterprise-kontonivåene som er interessert i å installere Adobe Sign-løsningen. Før installasjonen må du kontakte din kundeansvarlige for å sikre at kontoen er opprettet i riktig kanal for å aktivere den nødvendige API-funksjonaliteten.

Oversikt

Adobe Sign-integreringen for Microsoft SharePoint gir en integrert løsning for å opprette, sende, spore og behandle elektroniske signaturer.

Denne dokumentasjonen, og installasjonspakken den henviseringen,er utviklet for Microsoft SharePoint Online flerleier (generelt referert til som “SharePoint” gjennom denne veiledningen).

Løsningen er utviklet som en tilleggsapplikasjon for SharePoint som gjør det mulig å:

 • Sende en avtale til signering fra alle SharePoint-dokumentbibliotek eller -lister.
 • Sende dokumenter til én enkelt mottaker eller mottakergruppe fra et dokumentbibliotek eller egendefinerte SharePoint-lister.
 • Tilordne data fra SharePoint-lister og dokumentbiblioteker til dokumenter ved hjelp av tilordning for sammenslåing når dokumentene sendes til signering.
 • Tilordne data fra skjemafelt i signerte avtaler til tekstkolonner og dokumentbibliotek ved hjelp av datatilordning, når dokumentet er signert og statusen er oppdatert automatisk eller manuelt på siden for avtalestatus
 • Arkivere alle signerte avtaler i SharePoint.
 • Legge til Behandle-siden for Adobe Sign som en SharePoint-webdel, som kan brukes av SharePoint-brukere til sporing og oppdatering av avtaler.


Krav

Hvis du skal konfigurere løsningen, MÅ du være både en SharePoint-områdeadministrator og en Adobe Sign-kontoadministrator. Hvis du ikke er Adobe Sign-kontoadministrator, må du arbeide sammen med ham eller henne for å konfigurere integrasjonen. 

Adobe Sign-løsningen kan bare installeres og konfigureres av administrator for Microsoft SharePoint-område. Se SharePoint-dokumentasjonen og organisasjonens SharePoint-område, eller leieradministrator, for flere systemtillatelser som kan være nødvendig for å installere SharePoint-områdeløsninger.

I Microsoft Office 365-leieren må fornavn, etternavn og e-postadresse for jobb angis for alle SharePoint-brukere som vil ha tilgang til Adobe Sign-tillegget på SharePoint-områdene.

Alle brukere av Adobe Sign-løsningen må være i SharePoint-områdets gruppe for standard områdemedlemmer eller standard områdeeiere. Alle Adobe Sign-brukere må ha minst Redigere-tillatelser på området.


Nettlesere som støttes

Nettleserne Chrome, Firefox og Safari støttes.

Internet Explorer 11 og nyere (inkludert Edge)

For at SharePoint-tillegg skal fungere kreves det konfigurasjon av Klarerte områder i Internet Explorer / Edge.  Internet Explorer 10 og eldre støttes ikke.

I tillegg må brukere av IE 11 / Edge eksplisitt redigere innstillingene for Klarerte områder slik at følgende nettadresser er inkludert:

 • https://*.microsoftonline.com
 • https://*.sharepoint.com
 • https://*.echosign.com

 

Slik redigerer du Klarerte områder:

1. Åpne IE 11.

► Edge-brukere trykker på Windows + S.

2. Klikk på Verktøy-ikonet (tannhjul). og velg Alternativer for Internett fra rullegardinmenyen.

► Edge-brukere skriver inn Alternativer for Internett og trykker på Enter.

IE11 Options

3. Menyen Alternativer for Internett åpnes. Velg kategorien Sikkerhet.

4. Klikk på ikonet Klarerte områder.

5. Klikk på Nettsteder-knappen.

6. Skriv inn en av nettadressene ovenfor, og klikk på Legg til.

7. Gjenta for alle nettadressene ovenfor.

8. Lukk menyen Alternativer for Internett når du er ferdig.

Trusted Sites HelpX


Installasjon

Merk:

Det anbefales ikke å masseinstallere Adobe Sign for SharePoint Online-tillegget på flere steder via leiertageromfangsdistribusjon på grunn av følgende begrensninger.

Slik installerer du den nettbaserte versjonen av Adobe Sign for SharePoint-pakken:

1. Godkjenne mot området.

2. Gå til: Områdeinnhold > Ny > App.

Nav to App

 

3. Klikk på SharePoint Store.

SharePoint Store

 

4. Søk etter Adobe Sign i søkefeltet Finn en app (øverst til høyre på siden).

5. Klikk én gang på Adobe Sign-ikonet for å velge det fra søkeresultatene.

AS in Store-rebranded

 

6. Klikk på LEGG DEN TIL-knappen for å starte den automatiske installasjonen.

Appinstallasjonen kan ta noen minutter.

Merk:

Når pakken er installert, kan du gå til siden Adobe Sign Innstillinger og få tilgang til koblinger til både denne administrator-/konfigurasjonsveiledningen og brukerhåndboken, samt andre Adobe Sign-ressurser.

Opplæring og støtte


Konfigurasjon – påkrevd

Når applikasjonen er installert, er det bare to trinn som kreves for å begynne å sende avtaler:

 • Gi SharePoint-brukertillatelser
 • Koble til Adobe Sign med OAuth

Gi SharePoint-brukertillatelser

Brukere av Adobe Sign-løsningen må legges til i standardgruppen for Eiere eller Medlemmer på området, og de må minst ha tillatelser på Redigere-nivå.

Synligheten av Adobe Sign-brukergrensesnittet angis av brukerautoritet:

 • Grensesnittet for Adobe Sign-administrator vises for brukeren når: 
  • Brukeren finnes i AssociatedOwnerGroup
 • Standard Adobe Sign-brukergrensesnitt vises når: 
  • Brukeren finnes i AssociatedMemberGroup

Løsningen fungerer ikke for brukere som bare er i Besøkende-gruppen.

Merk:

Administratoren for området må legge til seg selv som vanlig bruker, til én (eller begge) områdegruppene med spesifikke tillatelser. Områdeadministratoren må aktivere tillatelsene nedenfor forbrukerne sine,avhengig av gruppen de er lagt til i:

 • <SITE_COLLECTION_NAME>-medlemmer → Aktiver Rediger
 • <SITE_COLLECTION_NAME>-eiere → Aktiver Full kontroll

 

De tilknyttede gruppene kan ha forskjellige navn. 

En bruker med Full kontroll på et gitt SharePoint Online-område kan se gjennom standardgruppene sine ved å gå til https://[leiernavn].sharepoint.com/sites/[områdenavn]/_layouts/permsetup.aspx.

[områdenavn] kan være tegnstrengen for et område på øverste nivå eller et nestet underområde.

Site Collection Admin Group Permissions
SetDefaultgroups

Forsiktig!

Når brukere er lagt til i gruppene, kan det ta flere minutter før Microsoft-serverne synkroniseres.  Dette har ikke innvirkning på videre konfigurasjon, men brukertesting/-bruk må utsettes i denne perioden.

Koble til Adobe Sign med OAuth

Adobe Sign oppretter en OAuth-tilkobling med SharePoint-miljøet for å tilrettelegge for den sømløse bruken av applikasjonen for alle brukere.

Hvis du vil opprette relasjonen, må du være kontoadministrator i Adobe Sign-applikasjonen og i SharePoint.  Det anbefales bruk av en funksjonell e-postadresse (for eksempel AdobeSignAdministrator@MittDomene.com) hvis mulig, for å redusere risikoen for at administratorkontoen deaktiveres.

Slik oppretter du OAuth-tilkoblingen:

1. Gå til Innstillinger-siden for Adobe Sign. 

2. Klikk på fanen Koble til Adobe Sign.

3. Velg omfanget som du vil installere Adobe Sign for:

► Etabler tilkobling til SharePoint-området (områdenivå – for administratoren av SharePoint-området)

• Denne funksjonaliteten knytter tillegget til en Adobe Sign-konto på gjeldende SharePoint-områdenivå

Koble til Adobe Sign

1. Godkjenn til Adobe Sign med administratorlegitimasjon.

2. Klikk på Tillat tilgang for å godkjenne den klarerte relasjonen mellom Adobe Sign og SharePoint.

○ En suksessmelding vises kort når forbindelsen er etablert

 

local_auth
local_approve_access

Når du er godkjent på områdenivå, ser du e-postadressen og navnet til brukeren som har godkjent til Adobe Sign, over de to koblingene.

 • Når du skal oppdatere denne tilkoblingen, har du to alternativer: 
  • Oppdater til en annen Adobe Sign-konto på områdenivået (for administrator av SharePoint-område) 
  • Bytt til O365-tilkobling på leietagernivå (for O365-administrator, se detaljer nedenfor).
Oppdater tilkobling til Adobe Sign

►Koble SharePoint-leietageren til en Adobe Sign-konto (Leietageromfang - bare for O365-leietageradministratoren)

• Det kreves ingen gjentatt OAuth-pålogging til Adobe Sign for tilleggsforekomster som er tilkoblet i leietageromfang

• Adobe Sign OAuth utført på en enkelt tilleggsforekomst i det globale omfanget, setter Sign-konlingen til alle andre installerte forekomster som er koblet i leietageromfanget

                                    ○ OAuth må utføres på minst ett tillegg i leietageromfanget

• Alle nylig installerte tilleggsforekomster kobles automatisk til Adobe Sign-kontoen som er tilgjengelig i leietageromfanget

Koble leietager til Adobe Sign

Det vises en bekreftelsesboks som angir at du er i ferd med å koble leietageren til Adobe Sign-kontoen. Dette krever administratorpålogging for Microsoft Office 365.

 • Klikk på Fortsett.
Leietagerutfordring

1. Godkjenn til SharePoint med administratorlegitimasjon.

2. Klikk på Godta for å godkjenne tilgang til SharePoint-ressursene.

1_tenant_auth1
2_tenant_approveaccess

3. Godkjenn til Adobe Sign med administratorlegitimasjon.

4. Klikk på Tillat tilgang for å godkjenne den klarerte relasjonen mellom Adobe Sign og SharePoint.

○ En suksessmelding vises kort når forbindelsen er etablert

 

3_tenant_auth2
4_tenant_approveaccess2

Når du er godkjent på områdenivå, ser du e-postadressen og navnet til brukeren som har godkjent til Adobe Sign, over de to koblingene, sammen med en bekreftelse på at kontoen er “konfigurert for SharePoint-leietageren av Office 365-leietageradministratoren”.

 • Når du skal oppdatere denne tilkoblingen, har du to alternativer: Oppdater til en annen Adobe Sign-konto på leietagernivå, eller bytt til en tilkobling på områdenivå.
Koblet til Adobe Sign

Merk:

Hvis SharePoint-distribusjonen har flere områder, er det mulig at ett eller flere områder kan godkjennes på områdenivå, men en godkjenning på leietagernivå kan også finnes.

Hvis begge typer godkjenning finnes, og området du konfigurerer, godkjennes på områdenivå, vises en kobling som kan forfremme godkjenningen til leietagernivået.

Flytt frem til eksisterende leietager


Konfigurasjon – valgfri

De valgfrie konfigurasjonen nedenfor er ikke nødvendig, men den kan forbedre nytteverdien av Adobe Sign.

Velg lager for signert avtale

Du kan som administrator definere en global målmappe der alle fullførte avtaler lagres for hele området. Dette konfigureres på siden Adobe Sign Innstillinger for signerte filer.

Når en global lagringsmappe defineres, blir alle PDF-filer med signerte avtaler og revisjonsspor automatisk lagret i den globale lagringsmappen. Dette inkluderer avtaler som er sendt fra dokumentbiblioteker samt lister.

Innstillinger for signerte filer

Hvis det ikke er angitt noen global lagringsmappe på siden Adobe Sign Innstillinger for signerte filer, blir en ny mappe med navnet Signerte avtaler automatisk opprettet i dokumentbiblioteket som avtalen ble opprettet/sendt fra. Alle fullførte avtaler som sendes fra det samme biblioteket, får de fullførte PDF-filene returnert til den samme Signerte avtaler-mappen.

Default folder

 

Avtaler som er sendt fra lister, knyttes til listeelementet (som vedlegg) hvis ingen global standardfil er angitt.

List Attachments

Aktiver revisjonsspor

Adobe Sign returnerer som standard bare den signerte PDF-avtalen.  Hvis du aktiverer Lagre revisjonsspor med signert avtale, returneres imidlertid en ekstra PDF-fil, som inneholder det fullstendige revisjonssporet for avtalen.

Lagre revisjonsspor med avtale

Maltilordning

Adobe Sign støtter relasjoner mellom data i SharePoint-lister og skjemafeltene i avtaler.

Ved å bruke arbeidsflyter og tilordning av listefeltene til skjemafeltene, kan du automatisk forhåndsutfylle dokumenter før sending, redusere tiden det tar for avsendere og/eller signatarer å fylle ut skjemaet, og redusere sjansen for feilregistrering av data.

Du kan også opprette en tilordning som trekker ut skjemafeltdata fra en signert avtale for å fylle ut en SharePoint-liste.

Den fulle veiledningen for konfigurasjon av maltilordninger finnes her.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet