Uwaga:

Sposób obsługi przestrzeni dyskowej i kont w ramach subskrypcji Adobe Creative Cloud dla przedsiębiorstw został zmodyfikowany, zapewniając klientom większą kontrolę i bezpieczeństwo oraz możliwość wglądu w konta Creative Cloud. Zmiany te dotyczą sposobu przydzielania przestrzeni dyskowej. Zostaną również udostępnione dodatkowe funkcje dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Adobe Creative Cloud: zmiana sposobu obsługi przestrzeni dyskowej

Pełny potencjał inwestycji w usługę Creative Cloud dla przedsiębiorstw można wykorzystać, stosując jej funkcje do zarządzania zasobami, współpracą i udostępnianiem zawartości przez użytkowników. Jednym z kluczowych składników tej oferty Creative Cloud jest przestrzeń dyskowa w chmurze, dzięki której użytkownicy zawsze mają dostęp do zasobów i powiązanych usług.

Włączanie przestrzeni dyskowej Creative Cloud

Korzystając z usługi Creative Cloud dla przedsiębiorstw, użytkownicy mogą bezpiecznie przechowywać pliki w chmurze Creative Cloud. Można również udostępniać pliki i współpracować z innymi. Dostęp do plików można uzyskać za pomocą serwisu Creative Cloud, aplikacji Creative Cloud Desktop oraz aplikacji mobilnej Creative Cloud. Ponadto można korzystać z coraz szerszej listy aplikacji mobilnych, takich jak Adobe Illustrator Draw i Photoshop Mix.

Uprawnienia do przestrzeni dyskowej (o ile mają zastosowanie) są uregulowane w umowie ETLA (Enterprise Term License Agreement) Creative Cloud dla przedsiębiorstw. W umowie tej jest określona wielkość dostępnej przestrzeni dyskowej, którą Adobe skonfiguruje podczas zakładania konta organizacji. Jeśli przestrzeń dyskowa i usługi są wyłączone, użytkownicy nie będą mogli uzyskiwać do nich dostępu.

Można nawet określić restrykcyjne Ustawienia zasobu, które uniemożliwią pracownikom korzystanie z pewnych funkcji udostępniania w środowisku Creative Cloud i Document Cloud.

Aby rozszerzyć plan subskrypcyjny o przestrzeń dyskową i usługi, skontaktuj się ze swoim kierownikiem ds. obsługi klienta w Adobe.

Przypisywanie profili produktów

Aby użytkownicy mogli korzystać z produktu lub usługi, należy ich dodać do profilu produktów. Profil produktu określa również uprawnienia użytkowników do przestrzeni dyskowej. Aby przypisywać plany obejmujące przestrzeń dyskową i usługi do profili produktów w swojej organizacji, skorzystaj z serwisu Admin Console.

Powiązane informacje: Zarządzanie produktami i profilami.

Ustawienia serwera proxy i zapory

Plany Creative Cloud dla przedsiębiorstw: przejrzyj szczegółową listę sieciowych punktów końcowych Creative Cloud dla przedsiębiorstw i upewnij się, że użytkownicy mają dostęp do przestrzeni dyskowej i internetowych usług zarządzania identyfikatorami.

Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie: Creative Cloud dla przedsiębiorstw — omówienie zabezpieczeń.

Synchronizacja komputerów

Aby umożliwić synchronizację plików na komputerach należy sprawdzić, czy użytkownicy mają dostęp do aplikacji Creative Cloud Desktop.

Dostępne są dwie opcje, uzależnione od przyjętego modelu wdrażania aplikacji:

Przynależność i przydział przestrzeni dyskowej

Przestrzeni dyskowej nie można łączyć w pule ani przydzielać konkretnym użytkownikom; przydziały przestrzeni sumują się. Całkowita wielkość dostępnej przestrzeni dyskowej jest sumą limitów wynikających z każdego z planów. Ponieważ pewną ilość przestrzeni dyskowej mogą przydzielać zarówno plany Creative Cloud dla pojedynczych osób i dla zespołów, jak i Creative Cloud dla przedsiębiorstw, poszczególne konta Adobe ID mogą mieć większy przydział niż limit dostępny w ramach samego planu dla przedsiębiorstw. Sumowane są również przydziały powiązane z kontami Enterprise ID lub Federated ID, jeśli użytkownik posługujący się takim identyfikatorem jest przypisany do więcej niż jednego profilu produktów, w ramach której zdefiniowano przestrzeń dyskową i usługi.

Na przykład użytkownik z identyfikatorem Enterprise ID przypisany do dwóch profili produktów obejmujących po 2 GB przestrzeni dyskowej uzyska łącznie 4 GB przestrzeni indywidualnej.

W przypadku identyfikatorów Adobe ID sumowana jest również przestrzeń dyskowa pochodząca z planów Creative Cloud dla pojedynczych osób i dla zespołów. Użytkownik z planem Creative Cloud dla zespołów (100 GB) oraz Creative Cloud dla przedsiębiorstw (2 GB) będzie mieć łącznie 102 GB przestrzeni dyskowej.

Po usunięciu z profilu produktów użytkownik traci uprawnienia do przestrzeni dyskowej wynikające z tego profilu. Przydział przestrzeni jest natychmiast korygowany. Jeśli przechowywane przez użytkownika zasoby przekraczają nowy przydział przestrzeni, użytkownik nie będzie mógł dodawać plików, zachowa jednak dostęp do plików już istniejących. W takiej sytuacji użytkownik musi usunąć część plików, aby zwolnić miejsce do poziomu zgodnego z nowym przydziałem przestrzeni dyskowej.

Natomiast w przypadku usunięcia użytkownika pliki są usuwane z przestrzeni dyskowej usługi Creative Cloud i nie można ich w żaden sposób odzyskać.

W przypadku usunięcia użytkowników z identyfikatorem Enterprise ID lub Federated ID z profili produktów uprawniających do korzystania z przestrzeni dyskowej i usług użytkownicy utracą możliwość korzystania z tej przestrzeni. Pliki pozostaną dostępne do pobrania przez użytkowników przez 90 dni. Nie będzie jednak możliwe przesyłanie plików do chmury. Po upływie 90 dni pliki przestaną być dostępne.

Zarządzanie szyfrowaniem

Więcej informacji: Zarządzanie szyfrowaniem.

Zarządzany dostęp do plików (Enterprise ID i Federated ID)

Administratorzy w przedsiębiorstwie nie mają zazwyczaj dostępu do przestrzeni dyskowej w chmurze Creative Cloud. Niekiedy jednak konieczne jest uzyskanie dostępu do przechowywanych tam plików. Może się to zdarzyć na przykład w sytuacji, gdy użytkownik odszedł z firmy, a pliki na jego koncie są potrzebne innemu użytkownikowi.

Bezpośredni dostęp administratora do przestrzeni dyskowej Creative Cloud nie jest możliwy. W przypadku identyfikatorów Enterprise ID administrator może wymusić zresetowanie hasła, a następnie ustawić nowe hasło i ręcznie pobrać pliki z serwisu Creative Cloud.

Uwaga:

Do użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail z instrukcjami resetowania hasła. Jest to mechanizm poprawiający bezpieczeństwo konta. W celu podania nowego hasła i odblokowania zawartości niezbędny będzie dostęp do konta e-mail tego użytkownika.

  1. Zaloguj się w serwisie Admin Console i przejdź do sekcji Użytkownicy.

    Na stronie Użytkownicy wyświetlana jest lista użytkowników w organizacji.

  2. Aby zresetować hasło użytkownika, kliknij adres e-mail tego użytkownika.

    Zostanie otwarte menu Użytkownik.

  3. Kliknij opcję Wyślij wiadomość e-mail z resetem hasła.

    Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku użytkowników posługujących się identyfikatorami Adobe ID.

  4. Zaloguj się w serwisie Creative Cloud, podając nazwę użytkownika i nowe hasło, aby pobrać pliki.

W przypadku identyfikatorów Federated ID można zażądać zresetowania hasła i przysłania hasła w wiadomości e-mail. Następnie można ręcznie pobrać pliki z serwisu Creative Cloud.

Używanie przydzielonej przestrzeni dyskowej

Użytkownicy końcowi mogą uzyskać dostęp do przestrzeni dyskowej i sprawdzić ilość wolnego miejsca, korzystając z następujących narzędzi:

Dokumentacja dla użytkowników: Synchronizowanie plików i zarządzanie nimi.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online