Utskriftsproblem | Acrobat 9.4.2-uppdatering

Problem

När du har uppdaterat till Acrobat 9.4.2 och skriver ut på en skrivare från Acrobat så inträffar något av följande:

 • Fel: "Innan du kan utföra skrivarrelaterade åtgärder, t.ex. ange utskriftsformat eller skriva ut ett dokument måste du installera en skrivare."
 • Det händer ingenting när du klickar på OK i dialogrutan Skriv ut. Förloppsindikatorn visas inte och ingenting skrivs ut.


Lösning

Installera den senaste uppdateringen för Acrobat. Om du vill installera den senaste uppdateringen öppnar du Acrobat och väljer Hjälp > Leta efter uppdateringar.

Företagsmiljöer

Om ditt företag inte är förberett att installera den senaste Acrobat-uppdateringen så följer du stegen nedan för att lösa de specificerade utskriftsproblemen med Acrobat 9.4.2.

Lösningar om du får felmeddelandet "Innan du kan utföra skrivarrelaterade åtgärder..."

1. Hämta och kör filen AcrobatPatchApplication.exe. 

Följ dessa steg för att ladda ned och tillämpa korrigeringen: 

 1. Logga in på datorn som administratör.
 2. Klicka på länken för att hämta zip filen som innehåller AcrobatPatchApplication.exe filen  AcrobatPatchApplication.zip.

 3. Öppna den hämtade filen och gör sedan något av följande för att filen AcrobatPatchApplication.exe:

 • Dubbelklicka på filen AcrobatPatchApplication.exe.
 • Kör filen AcrobatPatchApplication.exe i tyst läge genom att specificera flaggan tyst (silent) i kommandoraden.

Exempel: <path of AcrobatPatchApplication.exe> -tyst (silent) En log med namnet AcroPatchApplication942.log skapas i katalogen Temp (%temp%). Starta om datorn för att tillämpa ändringarna. När datorn körs i tyst läge undertrycks alla dialogrutor. Ingen dialogruta visas med en bekräftelse att åtgärden slutfördes och en rekommendation att starta om datorn.

2. Byt ut den installerade manifestfilen med en uppdaterad version.

Ladda ned filen Adobe.Acrobat.Dependencies.manifest från följande länk genom att högerklicka och välja Spara mål som eller Spara länk som från snabbmenyn. 

Adobe.Acrobat.Dependencies.manifest

 1. Högerklicka på den nedladdade manifestfilen och välj Kopiera från snabbmenyn.
 2. Klicka på Start och gå till Den här datorn\Lokal disk (C:)\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat (32-bitars) eller Den här datorn\Lokal disk (C:)\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Adobe.Acrobat.Dependencies.manifest-filen (64-bitars).
 3. Högerklicka och välj Klistra in från snabbmenyn. Välj Ja för att skriva över den gamla filen.
 4. Stäng dialogrutan och starta om datorn.

3. Ta bort eller ersätt filen atl.dll i Adobe.Acrobat.Dependencies.manifest.

Om du följer de här stegen i Vista eller Windows 7 ska du redigera mapparna med fullständig administratörsbehörighet. Det kan du göra genom att inaktivera systemets funktion för kontroll av användarkonto (UAC, User Account Control). Följ stegen i följande TechNote för ditt operativsystem. När du har utfört åtgärderna återaktiverar du kontroll av användarkonto. 

 1. Klicka på Start. Gå till Den här datorn\Lokal disk (C:)\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Adobe.Acrobat.Dependencies.manifest-filen (32-bitars) eller Den här datorn\Lokal disk (C:)\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Adobe.Acrobat.Dependencies.manifest-filen (64-bitars).
 2. Högerklicka på manifestfilen och öppna den antingen i Anteckningar eller WordPad.
 3. Tryck på Ctrl+F och starta en sökning efter atl.dll.
 4. Ta bort raden som innehåller atl.dll, stäng textredigeringsprogrammet och acceptera ändringarna.

Obs: Om du initierar en reparation av Acrobat 9, upprepa denna process. Den gamla filen som extraheras under reparationen skriver över den nya filen. 

4. Ställ in Adobe PDF-skrivare som standardskrivare.

 1. Klicka på Start och välj Kontrollpanelen.
 2. Välj Skrivare och fax.
 3. Högerklicka på Adobes PDF-skrivare och välj Använd som standardskrivare från snabbmenyn.
 4. Stäng Kontrollpanelen och öppna dialogrutan Skriv ut i Acrobat.
 5. Välj din skrivare från popup-menyn Namn och klicka på Skriv ut.

Lösningar om det inte händer något när du klickar på OK i dialogrutan Skriv ut

Obs! Det här problemet uppstår på datorer med Windows XP eller Windows 7 och är vanligare med nätverksanslutna skrivare.Prova en eller flera av följande lösningar i angiven ordning: 

1. Hämta och kör AcrobatPatchApplication.exe. 

Följ dessa steg för att ladda ned och tillämpa korrigeringen: 

 1. Logga in på datorn som administratör.
 2. Klicka på länken för att hämta zip filen som innehåller AcrobatPatchApplication.exe filen  AcrobatPatchApplication.zip.

 3. Öppna den hämtade filen och gör sedan något av följande för att filen AcrobatPatchApplication.exe:

 • Dubbelklicka på filen AcrobatPatchApplication.exe.
 • Kör filen AcrobatPatchApplication.exe i tyst läge genom att specificera flaggan tyst (silent) i kommandoraden.

Exempel: <path of AcrobatPatchApplication.exe> -tyst (silent) En log med namnet AcroPatchApplication942.log skapas i katalogen Temp (%temp%). Starta om datorn för att tillämpa ändringarna. När datorn körs i tyst läge undertrycks alla dialogrutor. Ingen dialogruta visas med en bekräftelse att åtgärden slutfördes och en rekommendation att starta om datorn. 

2. Byt ut den installerade manifestfilen med en uppdaterad version.

Ladda ned filen Adobe.Acrobat.Dependencies.manifest från följande länk genom att högerklicka och välja Spara mål som eller Spara länk som från snabbmenyn.

Adobe.Acrobat.Dependencies.manifest

 1. Högerklicka på den nedladdade manifestfilen och välj Kopiera från snabbmenyn.
 2. Klicka på Start. Gå till Den här datorn\Lokal disk (C:)\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Adobe.Acrobat.Dependencies.manifest-filen (32-bitars) eller Den här datorn\Lokal disk (C:)\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Adobe.Acrobat.Dependencies.manifest-filen (64-bitars).
 3. Högerklicka och välj Klistra in från snabbmenyn. Välj Ja för att skriva över den gamla filen.
 4. Stäng dialogrutan och starta om datorn. 

3. Ta bort eller ersätt filen atl.dll i Adobe.Acrobat.Dependencies.manifest.

Om du följer de här stegen i Vista eller Windows 7 ska du redigera mapparna med fullständig administratörsbehörighet. Det kan du göra genom att inaktivera systemets funktion för kontroll av användarkonto (UAC). Följ stegen i följande TechNote för ditt operativsystem. När du har utfört åtgärderna återaktiverar du kontroll av användarkonto. 

 1. Klicka på Start. Gå till Den här datorn\Lokal disk (C:)\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Adobe.Acrobat.Dependencies.manifest-filen (32-bitars) eller Den här datorn\Lokal disk (C:)\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Adobe.Acrobat.Dependencies.manifest-filen (64-bitars).
 2. Högerklicka på manifestfilen och öppna den antingen i Anteckningar eller WordPad.
 3. Tryck på Ctrl+F och starta en sökning efter atl.dll.
 4. Ta bort raden som innehåller atl.dll, stäng textredigeringsprogrammet och acceptera ändringarna.

Obs: Om du initierar en reparation av Acrobat 9, upprepa denna process. Den gamla filen som extraheras under reparationen skriver över den nya filen.

4. Högerklicka på PDF-ikonen och välj skriva ut.

 1. Klicka på Start och välj Kontrollpanelen.
 2. Välj Skrivare och fax (Windows XP) eller Enheter och skrivare (Windows 7/Vista).
 3. Högerklicka på skrivaren och välj Använd som standardskrivare från snabbmenyn.
 4. Gå till mappen där PDF-filen du vill skriva ut finns, t.ex. Documents and Settings.
 5. Högerklicka på PDF-filen.
 6. Välj Skriv ut från snabbmenyn.

5. Dra PDF-filen till utskriftskön.

 1. Klicka på Start och välj Kontrollpanelen.
 2. Välj Skrivare och fax (Windows XP) eller Enheter och skrivare (Windows 7/Vista).
 3. Dubbelklicka på standardskrivarens ikon för att öppna utskriftskön. Standardskrivaren har en bockmarkering i hörnet av ikonen. 
 4. Dra och släpp den PDF-fil du vill skriva ut till utskriftskön.

6. Öppna och stäng skrivaregenskaperna.

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat.
 2. Välj Arkiv > Skriv ut och välj skrivaren från popup-menyn Namn.
 3. Klicka på Egenskaper i det övre högra hörnet i dialogrutan Skriv ut.
 4. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Egenskaper.
 5. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Skriv ut och skriva ut till den skrivare du har valt. 

Obs! Varje gång du startar Acrobat och ska skriva ut en PDF-fil ska du klicka på Egenskaper och sedan på OK för att stänga dialogrutan. Den här åtgärden återställer skrivaren.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto