Användarhandbok Avbryt

Adobe Acrobat Sign för Microsoft Power Apps och Power Automate: användarhandbok

 1. Adobe Acrobat Sign-integreringar
 2. Nyheter
 3. Produktversioner och livscykel
 4. Acrobat Sign för Salesforce
  1. Installera paketet
  2. Konfigurera paketet
  3. Användarhandbok
  4. Användarhandbok för utvecklare
  5. Handbok om avancerad anpassning
  6. Användarhandbok för fältmappning och mallar
  7. Användarhandbok för den mobila appen
  8. Flödesautomatiseringsguide
  9. Användarhandbok för Document Builder
  10. Konfigurera stora dokument
  11. Användarhandbok för uppgraderingar
  12. Versionsinformation
  13. Svar på vanliga frågor
  14. Felsökningsguide
  15. Ytterligare artiklar
 5. Acrobat Sign för Microsoft
  1. Acrobat Sign för Microsoft 365
   1. Installationshandbok
  2. Acrobat Sign för Outlook
   1. Användarhandbok
  3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
   1. Användarhandbok
  4. Acrobat Sign för Teams
   1. Användarhandbok
   2. Användarhandbok för Live Sign
   3. Användarhandbok för mobilt
   4. Versionsinformation
   5. Microsoft Teams-godkännanden
  5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
   1. Användarhandbok
   2. Versionsinformation
  6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
   1. Användarhandbok
   2. Versionsinformation
  7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
   1. Översikt
   2. Dynamics Online: installationshandbok 
   3. Dynamics Online: användarhandbok 
   4. Dynamics On-Prem: installationshandbok 
   5. Dynamics On-Prem: användarhandbok
   6. Handbok för arbetsflöde för Dynamics
   7. Dynamics 365 för Talent
   8. Användarhandbok för uppgraderingar
   9. Versionsinformation
  8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
   1. Översikt
   2. SharePoint On-Prem: installationshandbok
   3. SharePoint On-Prem: användarhandbok för mallmappning
   4. SharePoint On-Prem: användarhandbok
   5. SharePoint On-Prem: versionsinformation
   6. SharePoint Online: installationshandbok
   7. SharePoint Online: användarhandbok för mallmappning
   8. SharePoint Online: användarhandbok
   9. SharePoint Online: användarhandbok för mappning av webbformulär
   10. SharePoint Online: versionsinformation
 6. Acrobat Sign för ServiceNow
  1. Översikt
  2. Installationshandbok
  3. Användarhandbok
  4. Versionsinformation
 7. Acrobat Sign för HR ServiceNow
  1. Installationshandbok
 8. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
  1. Installationshandbok för Cockpit (ersatt)
  2. Installationshandbok för rekrytering (inaktuell)
  3. Användarhandbok för rekrytering
  4. Installationshandbok för Cloud Foundry
  5. Versionsinformation
 9. Acrobat Sign för Workday
  1. Installationshandbok
  2. Snabbstart
  3. Självstudiekurs i konfiguration
 10. Acrobat Sign för NetSuite
  1. Installationshandbok
  2. Versionsinformation
 11. Acrobat Sign för SugarCRM
 12. Acrobat Sign för VeevaVault
  1. Installationshandbok
  2. Användarhandbok
  3. Användarhandbok för uppgraderingar
  4. Versionsinformation
 13. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
  1. Installationshandbok
 14. Utvecklingsdokumentation för Acrobat Sign
  1. Översikt
  2. Webhookar
  3. Texttaggar

Översikt

Adobe Acrobat Sign kan integreras med Microsoft® Power Automate och PowerApps-miljön för att ge dig en smidig upplevelse av digitala signaturer. Du kan använda Adobe Acrobat Sign för Microsoft® Power Apps och Power Automate för att: 

 • Förbereda och granska avtal innan de skickas för signering.
 • Starta en signeringsprocess med en serviceutlösare.
 • Hämta statusen för signeringsprocessen.
 • Skicka och ta emot meddelanden.
 • Flytta dokument från signeringstjänsten till andra datalager. 
 • Arkivera dokumenten när avtalen har signerats.
 • Hämta data från ett arbetsflöde för godkännande.

Om Microsoft® Power Automate: programmet kopplar samman olika program och tjänster i koordinerade arbetsflöden i flera steg för att automatisera repetitiva uppgifter utan behov av komplex API-kodning. Power Automate-arbetsflöden bygger på följande tre huvudbegrepp: 

 • Anslutningar: alla tjänster kan visa sitt API via en anslutning till tjänsten. 
 • Utlösare: anslutningar kan ha utlösare som startar arbetsflöden. 
 • Åtgärder: anslutningar måste ha åtgärder som styr vad som händer i arbetsflödet. Det finns gemensamma logiska anslutningar mellan åtgärder som styr arbetsflödet baserat på de parametrar som genereras av föregående åtgärder.

Om Microsoft® PowerApps: det är en uppsättning appar, tjänster, anslutningar och dataplattformar som ger en snabb utvecklingsmiljö för program där du kan bygga appar som anpassats för ditt företags behov. Du kan ansluta de anpassade apparna till dina affärsdata som är lagrade antingen i den underliggande dataplattformen (Vanlig datatjänst) eller i online- och lokala datakällor (SharePoint, Excel, Office 365, Dynamics 365, SQL Server och så vidare).

Appar som byggts med Power Apps har avancerade funktioner för affärslogik och arbetsflöden som kan automatisera och digitalisera dina manuella affärsprocesser. Dessa appar har också en responsiv design och kan sömlöst köras på vilken webbläsare eller enhet som helst. Med PowerApps kan du skapa funktionsrika och anpassade affärsprogram utan att behöva skriva kod.

Support för Microsoft® Government Community Cloud (GCC)

De flesta funktioner i Adobe Acrobat Sign är kompatibla med GCC-miljön med bara några få GCC-begränsningar som upprätthålls av Microsoft®.

På grund av GCC-begränsningarna är alla Acrobat Sign-mallar som är tillgängliga på Acrobat Sign Commerce-anslutningen för allmänheten inte tillgängliga enligt GCC-reglerna. Se listan över mallar som är tillgänglig via Commerce-anslutningen för den offentliga domänen kontra GCC-domänen.

Obs!

Adobe Acrobat Sign Government-anslutningen är endast tillgänglig i Microsoft GCC-regioner. Anslutningen har samma uppsättning funktioner som Adobe Acrobat Sign Commerce-anslutningen, men Government-anslutningen stöder endast anslutningar på användarnivå.

GCC High- och DoD-miljöer stöds inte.

Support för Adobe Acrobat Sign-sandlåda

Anslutningen Adobe Acrobat Sign-sandlåda är utformad för användning i Adobe Acrobat Sign-sandlådemiljön.

Den här sandlådan är ett anpassat storföretagskonto som arbetar separat från huvudproduktionsmiljön. Det är den perfekta platsen där administratörer kan testa konfigurationer, API-anrop, biblioteksmallar och kommande funktioner innan de aktiveras. 

Läs mer om Adobe Acrobat Sign-sandlådan.

Förutsättningar

För att aktivera och använda Adobe Acrobat Sign för Microsoft® Power Automate och Adobe Acrobat Sign för Microsoft® PowerApps måste du: 

Plattformar som stöds:

 • Office 365 – med den aktuella versionen av Chrome, Firefox, Safari eller Edge.

Edge-webbläsare som stöds:

För att Microsoft® Power Automate och PowerApps ska fungera smidigt i Edge-webbläsare måste du lita på följande webbplatser i din webbläsares säkerhetskonfiguration:

 • https://*.echocdn.com
 • https://*.echosign.com
 • https://*.adobesigncdn.com
 • https://*.adobesign.com
 • Om du använder ett identitetshanteringssystem från tredje part måste du lägga till den URL:en.

Anslut Acrobat Sign med Microsoft® Power Automate

 1. Logga in på ditt Microsoft 365-konto och välj sedan ikonen Appstartaren i det övre vänstra hörnet.

  Välj Power Automate eller Power Apps från Appstartaren

 2. I listan med appar väljer du Power Automate

  Du omdirigeras till startsidan för Power Automate.

  Obs!Om alternativet Power Automate inte är tillgängligt kontaktar du Microsoft 365-administratören.

 3. I den vänstra panelen väljer du Anslutningar. Sök sedan efter Adobe Acrobat Sign i sökfältet.

  Acrobat Sign Commerce-anslutning för Microsoft Power Automate

 4. Så här ansluter du till Commercial Cloud:

  1. Välj Adobe Acrobat Sign.
  2. I dialogrutan som visas väljer du Skapa.
  3. I dialogrutan Anslut som väljer du den användarnivå som du vill ansluta som:
   • Adobe Acrobat Sign-användare – alla användare kan skapa den här anslutningstypen.
   • Gruppadministratör för Adobe Acrobat Sign – grupp- och kontoadministratörer för Adobe Acrobat Sign kan skapa den här anslutningstypen. 
   • Adobe Acrobat Sign-kontoadministratör – det är bara Adobe Acrobat Sign-kontoadministratörer som kan skapa den här anslutningstypen.
    Obs! Du kan se alla tre användarnivåer, men ett fel genereras om du försöker skapa en anslutning över din behörighetsnivå.
  4. Logga in med dina kontouppgifter i dialogrutan för Acrobat Sign-inloggning.
  Välj användarnivå för att ansluta Acrobat Sign till PowerApps

 5. Så här ansluter du till Government Cloud:

  1. Välj Adobe Acrobat Sign Government.
  2. I dialogrutan som visas väljer du Skapa.
  3. I dialogrutan Anslut som loggar du in med dina inloggningsuppgifter.

  Obs! För Acrobat Sign Government-anslutningen kan du bara skapa anslutningar på användarnivå.

  Acrobat Sign Government-anslutningsprogram för Microsoft Power Automate

  Logga in på Acrobat Sign för Government Connector

Anslut Acrobat Sign till Microsoft® Power Apps

 1. Gå till Startsidan för Microsoft Power App och därefter, från den vänstra panelen, väljer du Data > Anslutningar > + Ny anslutning.

  Obs! Du måste ha en lämplig PowerApps-licens. Kontakta Microsoft 365-administratören för att få hjälp om du har licensen.

 2. I sökfältet skriver du Adobe Acrobat Sign och från sökresultaten väljer du sedan anslutningen för Adobe Acrobat Sign .

  Anslut Acrobat Sign till Microsoft Power Apps

 3. I dialogrutan som visas:

  1. Väljer du Skapa.
  2. I dialogrutan Anslut som väljer du en av följande användarnivåer som du vill ansluta som:
   • Acrobat Sign-användare
   • Gruppadministratör för Acrobat Sign
   • Kontoadministratör för Acrobat Sign 
    Obs! Du kan se alla tre användarnivåer, men ett fel genereras om du försöker skapa en anslutning över din behörighetsnivå.
  3. Logga in med dina kontouppgifter i dialogrutan för Acrobat Sign-inloggning.

  När anslutningen har skapats visas Adobe Acrobat Sign i listan över anslutningar.

  Acrobat Sign är ansluten till Power Apps

Lägg till Acrobat Sign i programarbetsflöden

Du kan använda Microsoft® Power Apps för att skapa någon av dessa typer av appar: Canvas-appar, modellstyrda appar eller portalappar. Se hur du skapar appar i Microsoft® Power Apps.

När du skapar appen kan du lägga till ett arbetsflöde eller en uppgift med Adobe Acrobat Sign genom att använda den inbyggda integreringen av Power Automate i PowerApps. Så här gör du:

 1. Välj ett objekt i appen i gränssnittet för appdesign.

  Anslut Acrobat Sign till Power Apps-flöden

 2. Välj Åtgärd.

 3. Om du vill konfigurera arbetsflödet väljer du Flöde.

  Obs! När program läggs till i ett flöde genom att lägga till en mall eller i ett tomt flöde, måste du skapa en autentiserad anslutning till det programmet.

  flöde

 4. Så här lägger du till en uppgift till Acrobat Sign Commerce-anslutning:

  1. Sök efter Acrobat Sign-anslutningen.
  2. Välj en utlösare eller åtgärd. 
  3. Välj   och välj sedan en befintlig anslutning eller välj +Lägg till ny anslutning.
  4. I dialogrutan som visas väljer du den användarnivå som du vill ansluta som och anger sedan dina användarautentiseringsuppgifter.
  Lägg till Acrobat Sign-utlösare

  connect-sign-to-flow-trigger

  När anslutningen har skapats kan Acrobat Sign-administratörer köra flödet för andra användare inom deras behörighetsomfattning enligt följande:

  • Gruppadministratörer kan köra flöden på uppdrag av en användare som har definierat sin primära grupp som en grupp under administratörens behörighet.
  • Administratörer på kontonivå kan köra flöden för alla användares räkning i kontot.
 5. Så här lägger du till en uppgift för Acrobat Sign Government-anslutning:

  1. Välj Acrobat Sign Government-anslutningen.
  2. Välj en utlösare eller åtgärd.
  3. Välj   och välj sedan en befintlig anslutning eller välj + Lägg till ny anslutning.
  4. I dialogrutan som visas loggar du in med dina användarautentiseringsuppgifter.
  Välj utlösare eller åtgärder för Acrobat Sign Government-anslutningen.

Aktivera sändning på uppdrag av andra användare

För att kunna skicka på uppdrag av andra användare:

 • Ditt konto måste vara anslutet till Acrobat Sign Commerce-anslutningen eftersom funktionen Skicka på uppdrag av andra användare för närvarande inte stöds via Acrobat Sign Government-anslutningen.
 • Du måste ansluta till Acrobat Sign Commerce-anslutningen som kontoadministratör för Acrobat Sign eller gruppadministratör för Acrobat Sign. Du kan inte aktivera sändning på uppdrag av andra användare när du är ansluten till Acrobat Sign-anslutningen som Acrobat Sign-användare.

Så här aktiverar du sändning på uppdrag av en annan användare:

 1. När du lägger till ett nytt steg i ett flöde söker du efter Adobe Acrobat Sign.
 2. Välj en åtgärd, till exempel Skapa ett avtal från en dokument-URL och skicka för signering.
 3. Ange de uppgifter som krävs och välj sedan Visa avancerade alternativ.
 4. Välj fältet På uppdrag av och ange sedan ett värde. Du kan antingen lägga till ett dynamiskt värde (användarens e-postadress) eller en bokstavlig sträng i formatet: email:adobeuser@domain.com
 5. Välj Spara.
Fältet På uppdrag av

Aktivera användare i flera grupper

Adobe Acrobat Sign-anslutningen stöder funktionen Användare i flera grupper. Med den här funktionen kan användare välja den relevanta gruppkontexten som en åtgärd/utlösare ska köras i.

Om du vill använda den här funktionen måste du:

 • Se till att alternativet Användare i flera grupper är aktiverat på ditt Adobe Acrobat Sign-konto.
 • Upprätta en ny anslutning eftersom funktionen kräver nya åtkomstbehörigheter.

När du har aktiverat alternativet Användare i flera grupper och upprättat en ny anslutning, uppdateras åtgärderna med ett nytt avancerat fält som heter Gruppnamn/ID.

Se exempelåtgärden nedan om du vill veta hur du utför en åtgärd med användare i flera grupper.

Exempelåtgärd: skapa ett avtal från en biblioteksmall och skicka för signatur.

Skapa ett avtal från en biblioteksmall och skicka för signatur.
Exempelåtgärd för att skicka med användare i flera grupper.

 1. Fyll i fältet På uppdrag av med lämplig användares e-postadress. Detta avgör för vems räkning åtgärden kommer att utföras.

  När du har fyllt i fältet På uppdrag av visas en lista med grupper som användaren tillhör i rullgardinsmenyn Gruppnamn/ID.

  Skapa ett avtal med användare i flera grupper.

 2. Välj den relevanta gruppen i rullgardinsmenyn.

  Det tillämpar den valda gruppens sammanhang för körningen av åtgärden eller utlösaren.

  Användare i flera grupper.

 3. Om du vill utföra åtgärder för andra användares räkning och få tillgång till en lista över grupper som de tillhör, anger du ett anpassat värde manuellt i fältet På uppdrag av.

Ny utlösare:

När avtalet har skickats och en händelse (som avtal, Mega Sign och webbformulär) inträffar för en vald grupp aktiveras en ny utlösare med namnet När en grupphändelse inträffar

 • Fältet Grupp-ID är valfritt. Om det inte anges används användarens primära grupp automatiskt.
 • I fältet finns en lista med grupper för enklare val.

Observera att det allmänna alternativet När en händelse inträffar också kan ange en gruppresurs, men rullgardinsmenyn fylls inte i, liknande avtalen.

Ny utlösare för användare i flera grupper.
En ny utlösare med namnet När en grupphändelse inträffar för användare i flera grupper.

Ny åtgärd:

En ny åtgärd med namnet Hämta en lista över alla grupper som användaren tillhör är tillgänglig. Den här åtgärden returnerar listan över grupper som användaren tillhör.

 • Som standard är fältet Användar-ID inställt på Mig, vilket innebär att åtgärden returnerar de grupper som den inloggade Adobe Acrobat Sign-användaren tillhör.

Begränsningar för anslutningsdelning

I Power Automate-, Power Apps- och Logic-program kan du Dela flöden efter:

Flödena med typen av anslutning Administratör bör endast delas med skrivskyddade behörigheter som kräver att användaren anger sina egna anslutningsautentiseringsuppgifter.

Om flödesägare vill tillåta att deras anslutningsreferenser används måste flödet definieras med ett dynamiskt värde för fältet På uppdrag av.

Viktigt:

Användare som läggs till som ägare eller delägare har åtkomst till de anslutningar som används och har behörighet att köra och redigera flödet.

Flöden med anslutningstypen Administratör bör inte delas genom att lägga till ytterligare ägare eller listor. Tillgång till fältet På uppdrag av ger möjlighet att uppträda som andra användare och bör kontrolleras noga.

Adobe Acrobat Sign-utlösare

En utlösare är en händelse eller en ändring som används för att starta ett arbetsflöde.

Adobe Acrobat Sign-utlösare baseras på att ändra värden i Adobe Acrobat Sign-programmet. Så du måste upprätta en webhook för att svälla och genomföra meningsfulla ändringar.

Varje utlösare har följande viktiga element:

 • Namn: Det är en identifierbar sträng som användaren vill använda.
 • Omfattning: Det begränsar antalet avtal som ingår i webhooken och därmed det antal gånger som arbetsflödet utlöses.
  • Det är bara Acrobat Sign-kontoadministratörer som kan skapa arbetsflöden som omfattar hela kontonivån. Arbetsflöden på kontonivå utlöser alla avtal som skapas på kontot, oavsett vilken användare som ursprungligen skapade det. 
  • Adobe Acrobat Sign-gruppadministratörer kan bara skapa omfattning för sin grupp i Adobe Acrobat Sign. Den här typen av arbetsflöde utlöser alla avtal som skapas av användare i administratörsgruppen.
  • Flöden som skapas av användare som inte är administratörer (på konto- eller gruppnivå) utlöses inte.
 • När du konfigurerar en utlösare, genererar MS® Power Automate en unik HTTPS URL som är unik för det arbetsflödet och som automatiskt registreras med Adobe Acrobat Sign.
Obs!

Det är värt att notera att Adobe Acrobat Sign-åtgärder inte kräver en Adobe Acrobat Sign-utlösare för att användas. 

Om dina utlösare kommer från någon annan källa kan Adobe Acrobat Sign-åtgärder fortfarande användas i dina arbetsflöden.

Viktigt:

För att förhindra webbhooks-relaterade problem i Adobe Acrobat Sign Connector ser du till att du använder en Adobe Acrobat Sign-utlösare som första steg när du skapar ett flöde med Acrobat Sign-utlösare. Om utlösaren för Acrobat Sign endast läggs till som ett andra eller efterföljande steg och inte som ett första steg, kommer den att behandlas som en åtgärd. Därför tas inte den registrerade webhooken för den utlösaren bort när flödet tas bort.

Acrobat Sign-utlösare Beskrivning

När ett nytt avtal skapas

Utlöser ett arbetsflöde när ett avtal skapas på ett konto/i en grupp/av en användare (beroende på den omfattning som definieras i webhooken). 
När en händelse för ett webbformulärsavtal inträffar Utlöser ett arbetsflöde när någon av de valda avtalshändelserna inträffar i avtalet som kommer från det valda webbformuläret.

När ett avtal skickas till en deltagare

Utlöser ett arbetsflöde när ett avtal som gäller kontot/gruppen/användaren/ett specifikt avtal (beroende på den omfattning som definieras i webhooken) skickas till en mottagare. 

När ett avtalsarbetsflöde har slutförts

Utlöser ett arbetsflöde när ett avtalsarbetsflöde slutförs på ett konto/i en grupp/av en användare/för ett specifikt avtal (beroende på den omfattning som definieras i webhooken). 

När en händelse inträffar
Utlöser ett arbetsflöde när en viss händelse inträffar på ett konto/i en grupp/för en användare/för en specifik resurs (beroende på den omfattning som definieras i webhooken). 

När statusen för ett avtal ändras

Utlöser ett arbetsflöde när statusen för ett avtal ändras på ett konto/i en grupp/för en användare/ett specifikt avtal (beroende på den omfattning som definieras i webhooken). 

Startar ett arbetsflöde när ett avtal skapas på ett konto/i en grupp/av en användare (beroende på det omfång som definieras i utlösaren). 

Detta begränsas till omfattningen konto/grupp/användare för en avtalsresurs.

När ett nytt avtal skapas

Indataparameter Obligatoriskt? Beskrivning

Namn

Ja Utlösarens namn

Omfång (konto/grupp/användare)

Ja Utlösarens omfång

Villkorliga avtalsparametrar

1) Inkludera avtalsinformation?

2) Inkludera information om avtalsdeltagare?

3) Inkludera information om avtalsdokument?

Valfritt Villkorliga parametrar som anger data i nyttolasten

Det utlöser ett arbetsflöde när en händelse inträffar i en webbformulärprocess. Du kan välja webbformuläret som du vill automatisera processen för och sedan välja händelser efter behov. 

Använd Power Automate Sign-anslutning för att automatisera webbformulärprocesser

Utlös en åtgärd för att automatisera webbformulärprocesser i PowerAutomate Acrobat Sign-anslutningen.

Automatisera webbformulärsprocesser med Acrobat Sign-anslutning för PowerAutomate

Indataparameter Obligatoriskt? Beskrivning

Namn

Ja Avser namnet på utlösaren. 

Namn/ID för webbformulär

Ja Välj önskat namn/ID från rullgardinsmenyn med tillgängliga webbformulär. Alternativen i listan baseras på det valda webbformulärets sidstorlek. Observera att vårt system kan visa högst 500 webbformulär.
Händelser Ja Avser den uppsättning avtalshändelser som du väljer från rullgardinsmenyn.

Villkorliga parametrar (som visas ovan)

Valfritt Avser de villkorliga parametrar som definierar data i nyttolasten.

Startar ett arbetsflöde när ett avtal som skapats på ett konto/i en grupp/av en användare (beroende på det omfång som definieras i utlösaren) skickas till en mottagare. 

Gäller endast avtalsresursen.

Indataparameter Obligatoriskt? Beskrivning

Namn

Ja Utlösarens namn

Omfång (konto/grupp/användare/ett specifikt avtal)

Ja Utlösarens omfång
Avtalets namn/ID

Valfritt

Anges endast när omfånget begränsas till ett specifikt avtal

Villkorliga avtalsparametrar

1) Inkludera avtalsinformation?

2) Inkludera information om avtalsdeltagare?

3) Inkludera information om avtalsdokument?

4) Inkludera information om signerat avtalsdokument?

 

Valfritt Villkorliga parametrar som anger data i nyttolasten
När ett avtal skickas till en deltagare – 2020

Obs!

Händelsen Signering har begärts sänds för både avsändare och signerare. Det innebär:

Fall 1: jag får meddelanden när jag begär en signatur.

När en avsändare ber om signaturer meddelas han/hon via den webhook-URL som tillhandahålls när webhooken skapas.

Fall 2: jag får meddelanden när jag ombeds att signera ett dokument.

När signaturer begärs meddelas signerarna via den webhook-URL som angavs när webhooken skapades.

Skilja mellan de båda fallen:

Webhookens nyttolastdata anger deltagarens e-postadress för utlösare som har skapats för "Något av mina avtal". 

På avsändarsidan är deltagarens e-postadress densamma som e-postadressen till användaren som skapade webhooken.

På signerarsidan är deltagarens e-postadress densamma som e-postadressen till användaren som skapade webhooken.

Utlöser ett arbetsflöde när ett avtalsarbetsflöde slutförs på ditt konto/i en grupp/av en användare/för ett specifikt avtal (beroende på den omfattning som definieras i utlösaren). 

Gäller endast avtalsresursen.

När ett avtal har slutförts

Indataparameter Obligatoriskt? Beskrivning

Namn

Ja Utlösarens namn

Omfång (konto/grupp/användare/ett specifikt avtal)

Ja Utlösarens omfång
Avtalets namn/ID

Valfritt

Anges endast när omfånget begränsas till ett specifikt avtal

Villkorliga avtalsparametrar

1) Inkludera avtalsinformation?

2) Inkludera information om avtalsdeltagare?

3) Inkludera information om avtalsdokument?

4) Inkludera information om signerat avtalsdokument?

 

Valfritt Villkorliga parametrar som anger data i nyttolasten

Startar ett arbetsflöde när en viss händelse inträffar på ett konto/i en grupp/för en användare/för en specifik resurs (beroende på det omfång som definieras i utlösaren). 

Gäller resurser för avtal, massutskick och webbformulärsresurser.

När en händelse inträffar

Indataparameter Obligatoriskt? Beskrivning

Namn

Ja Utlösarens namn

Omfång (konto/grupp/användare/specifik resurs)

Ja Utlösarens omfång
Händelser Ja

Händelser som du kan välja bland

När en avtalshändelse inträffar,
När ett avtal skapas,
När ett avtal skickas,
När en deltagare slutför sin åtgärd,
När ett avtalsarbetsflöde har slutförts,
När ett avtal löper ut,
När ett avtal raderas,
När ett avtal avbryts,
När ett avtal avvisas av en deltagare,
När ett avtal delas,
När ett avtal delegeras,
När en avtalsdeltagare ersätts,
När ett avtal ändras,
När ett avtal bekräftas,
När ett avtals visas av en deltagare,
När ett avtal studsar,
När ett avtalskapande misslyckas,
När ett offlineavtal synkroniseras,
När ett avtal har laddats upp av avsändaren,
När ett avtal placeras i ett valv,
När en avtalsdeltagare är autentiserad genom social identitet,
När en avtalsdeltagare är autentiserad genom KBA,
När någon Massutskickshändelse inträffar,
När ett massutskick skapas,
När ett massutskick delas,
När ett massutskick återkallas,
När någon widgethändelse inträffar
När en widget skapas,
När en widget aktiveras,
När en widget inaktiveras,
När en widget modifieras,
När en widget delas,
När widgetsskapande misslyckas

Resurstyp Valfritt

Anges endast när omfånget begränsas till en specifik resurs

Resurs-ID

Valfritt

Anges endast när omfånget begränsas till en specifik resurs

Villkorliga avtalsparametrar

1) Inkludera avtalsinformation?

2) Inkludera information om avtalsdeltagare?

3) Inkludera information om avtalsdokument?

4) Inkludera information om signerat avtalsdokument?

Villkorsparametrar för massutskick

1) Inkludera information om massutskick?

Villkorliga parametrar för widgetar

1) Inkludera information om widgeten?

2) Inkludera deltagarinformation för widget?

3) Inkludera dokumentinformation för widget?

Valfritt Villkorsparametrar

Utlöser ett arbetsflöde när statusen för att avtal ändras på ett konto/i en grupp/för en användare/för ett specifikt avtal (beroende på den omfattning som definieras i utlösaren). 

Gäller endast avtalsresursen.

När statusen för ett avtal ändras

Indataparameter Obligatoriskt? Beskrivning

Namn

Ja Utlösarens namn

Omfång (konto/grupp/användare/ett specifikt avtal)

Ja Utlösarens omfång
Händelser Ja

Händelser som du kan välja bland

När ett avtal skapas,
När en deltagare slutför en åtgärd,
När ett avtalsarbetsflöde har slutförts,
När ett avtal avbryts,
När en deltagare avvisar ett avtal,
När ett avtal upphör

Avtalets namn/ID

Valfritt

Anges endast när omfånget begränsas till ett specifikt avtal

Villkorliga avtalsparametrar

1) Inkludera avtalsinformation?

2) Inkludera information om avtalsdeltagare?

3) Inkludera information om avtalsdokument?

4) Inkludera information om signerat avtalsdokument?

Valfritt Villkorliga parametrar som anger data i nyttolasten

Adobe Acrobat Sign-åtgärder

En åtgärd är det du vill ska hända när arbetsflödet har utlösts. Med åtgärder kan användare utföra åtgärder som att skapa, skicka eller utvärdera avtal som är kopplade till användarna av ett Adobe Acrobat Sign-konto.

Varje åtgärd har en eller flera obligatoriska (och/eller valfria) indatavärden som behövs för att åtgärden ska genomföras korrekt. Dessa indatavärden kommer från utlösare eller andra åtgärder tidigare i arbetsflödet.

Åtgärden genererar utdatavärden som antingen är en önskad resurs (ett hämtat avtal i form av en filström) eller värden som ska användas i följande åtgärder.

Lista över Adobe Acrobat Sign-åtgärder

Åtgärd Kortfattad beskrivning

Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID

Laddar upp en filström till Adobe Acrobat Sign och skapar ett dokument-ID för efterföljande åtgärder.
Skapa ett avtal av ett uppladdat dokument och skicka för underskrift Ett dokument-ID används för att skapa och skicka ett avtal.
Skapa en biblioteksmall av ett överfört dokument Ett dokument-ID används för att skapa en ny biblioteksmall i Adobe Acrobat Sign.
Skapa ett avtal från ett dokument-URL och skicka för signatur

En angiven URL används för att hämta en fil, skapa och skicka ett nytt avtal.

Skapa en biblioteksmall från en dokument-URL En angiven URL används för att hämta en fil och sedan skapa en ny biblioteksmall i Adobe Acrobat Sign.
Skapa ett avtal från en biblioteksmall och skicka för signatur En Adobe Acrobat Sign-biblioteksmall används för att skapa och skicka ett nytt avtal.
Skapa ett avtal från innehållet i en fil och skicka för signatur
Ett avtal skapas från en fil i Adobe Acrobat Sign och skickas för signatur.
Skapa ett avtal från ett arbetsflöde och skicka för signatur
Ett avtal skapas från en fil i Adobe Acrobat Sign och skickas för signatur.
Hämta en lista över alla avtal baserat på sökkriterier
Det söker igenom avtal efter kriterier som arbetsflödes-ID.

Hämta en lista över alla avtal

Returnerar en lista över alla avtal för användaren.
Hämta en lista över alla biblioteksmallar Returnerar en lista över alla Adobe Acrobat Sign-biblioteksmallar på ditt konto.
Hämta statusen för ett avtal

Returnerar alla data som är kopplade till ett avtal.

Hämta en lista över alla dokument-ID i ett avtal

Returnerar en lista över alla dokument-ID:n som är associerade med avtalet, inklusive dokument som laddats upp vid signeringen.
Hämta en lista över alla webbformulär Returnerar en lista över alla webbformulär för användaren.
Hämta ett signerat avtal som en PDF-fil Returnerar den signerade PDF-filen för ett avtal.
Hämta en PDF-fil av ett avtals granskningsspår
Laddar upp en filström till Adobe Acrobat Sign och skapar ett dokument-ID för efterföljande åtgärder.

Hämta ett dokument från ett avtal

Returnerar ett visst dokument för ett avtal.
Hämta formulärfältdata för avtal i CSV-format Hämtar data som anges i de interaktiva formulärfälten i avtalet.
Hämta formulärfältdata för avtal i JSON-format
Returnerar en fil med formulärfält i JSON-format. Filen kan analyseras för att använda formulärfältvärden i efterföljande åtgärder.
Hämta signerings-URL:en Hämtar URL:en för e-signeringssidan för en eller flera aktuella mottagare av ett avtal.

Den här åtgärden är utformad för att acceptera en fil från utlösaren, eller en tidigare åtgärd, och producera ett unikt dokument-ID. De efterföljande åtgärderna kan använda det genererade ID:t för att bearbeta filen till ett avtal eller en mall.

Obligatoriska indataparametrar  Beskrivning Standardvärde
Filnamn Namnet på dokumentet som överförs. Ingen
Filinnehåll Filen som ska överföras. Ingen
Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID

 

De enda utdata för den här funktionen är dokumentets unika ID.

Utdataparametrar Beskrivning
Dokument-ID Det överförda dokumentets unika ID

Den här åtgärden är utformad för att skapa och skicka ett dokument för signering baserat på det dokument-ID som tillhandahålls av åtgärden Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID.

Avancerade alternativ:

 • Du kan inkludera upp till det maximala antalet mottagare som det anslutna Adobe Acrobat Sign-kontot stöder. Du kan ange enskilda roller för varje mottagare.
 • Filer kan bifogas, upp till det maximala antalet filer som tillåts av det anslutna Adobe Acrobat Sign-kontot.
 • Ett eget meddelande kan användas
 • Avtalet kan ställas in så att det går ut efter ett visst antal dagar.
 • Påminnelser kan konfigureras: dagligen, veckovis eller definieras av ett anpassat dynamiskt värde.
 • Ett lösenord genereras som skyddar den slutgiltiga PDF-filen när alla signaturer har inhämtats.
 • Fältet (texttaggade) i de bifogade filerna kan fyllas i med statiska eller dynamiska värden som hämtas från föregående utlösare/åtgärder i arbetsflödet.
 • Du kan ange en omdirigering efter signering genom att ange en URL och en omdirigeringsfördröjning.
Obligatoriska indataparametrar  Beskrivning

Standardvärde

Avtalsnamn Avtalets namn. Ingen
Dokument-ID Dokument-ID som hämtats när dokumentet överfördes Ingen
Signaturtyp Typ av signatur: e-signatur eller handskriven E-signatur
E-post till deltagare Mottagarens e-postadress Ingen
Deltagarordning Signeringsindex som börjar med 1 och som styr signeringsordningen när det finns flera mottagare 1
Deltagarroll Mottagarens roll SIGNERARE
Skapa ett avtal av ett uppladdat dokument och skicka för underskrift

Utdataparametrar Beskrivning
Avtals-ID Den unika avtalsidentifieraren som kan användas för att fråga efter status och hämta signerade dokument

Den här åtgärden är utformad för att skapa en ny Adobe Acrobat Sign-biblioteksmall med ett dokument-ID för en uppladdad fil (via åtgärden Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID).

Ett eller flera dokument-ID kan inkluderas för att skapa biblioteksmallen.

Obligatoriska indataparametrar  Beskrivning Standardvärde
Mallnamn Namnet på biblioteksmallen så som det kommer att visas i Adobe Acrobat Sign-biblioteket. Ingen
Malltyp

Typen av biblioteksmall: DOCUMENT, FORM_FIELD_LAYER eller båda

Återanvändbart dokument
Delningsläge Anger vem inom ditt Adobe Acrobat 
Sign-konto som ska ha åtkomst till detta biblioteksdokument: Användare, Grupp eller Konto
Användare
Dokument-ID Dokument-ID:t som tagits emot från åtgärden Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID Ingen
Skapa en biblioteksmall från ett överfört dokument

Utdataparametrar Beskrivning
Biblioteksmall-ID Den unika identifieraren som kan användas för att referera till biblioteksmallen

Den här åtgärden är utformad för att skapa och skicka ett dokument för signering baserat på en fil med åtkomst via en offentlig URL.

Avancerade alternativ:

 • Kan konfigureras för att inkludera upp till det maximala antalet mottagare som det anslutna Adobe Acrobat Sign-kontot stöder. Du kan ange enskilda roller för varje mottagare.
 • En eller flera filer kan bifogas, upp till det maximala antalet filer som tillåts av det anslutna Adobe Acrobat Sign-kontot.
 • Ett eget meddelande kan användas.
 • Avtalet kan ställas in så att det går ut efter ett visst antal dagar.
 • Påminnelser kan konfigureras: dagligen, veckovis eller definieras av ett anpassat dynamiskt värde.
 • Ett lösenord genereras som skyddar den slutgiltiga PDF-filen när alla signaturer har inhämtats.
 • Fältet (texttaggade) i de bifogade filerna kan fyllas i med statiska eller dynamiska värden som hämtas från föregående utlösare/åtgärder i arbetsflödet.
 • Du kan ange en omdirigering efter signering genom att ange en URL och en omdirigeringsfördröjning.
Obligatoriska indataparametrar  Beskrivning Standardvärde
Avtalsnamn Avtalets namn Ingen
Dokumentets URL En offentlig URL för hämtning av dokumentet Ingen
Dokumentnamn  Namnet på dokumentet med filtillägg Ingen
Dokumenttyp MIME-typen för den refererade filen Ingen
Signaturtyp Typ av signatur: e-signatur eller handskriven E-signatur
E-post till deltagare En eller flera e-postadresser till mottagare Ingen
Deltagarordning Signeringsindex som börjar med 1 och som styr signeringsordningen när det finns flera mottagare
1
Deltagarroll Mottagarnas roll SIGNERARE
Skapa ett avtal från en dokument-URL och skicka för signatur

Utdataparametrar Beskrivning
Avtals-ID Den unika avtalsidentifieraren som kan användas för att fråga efter status och hämta signerade dokument

Den här åtgärden är utformad att skapa en Adobe Acrobat Sign-biblioteksmall med en offentlig URL och returnera ett biblioteksmall-ID som kan användas för att skicka ett nytt avtal.

En eller fler filer kan bifogas för att skapa biblioteksmallen.

Obligatoriska indataparametrar  Beskrivning Standardvärde
Mallnamn Namnet på biblioteksmallen så som det kommer att visas i Adobe Acrobat Sign-biblioteket. Ingen
Malltyp  Typen av biblioteksmall: DOCUMENT, FORM_FIELD_LAYER eller båda Dokument
Delningsläge  Anger vem som ska ha åtkomst till det här biblioteksdokumentet i ditt Adobe Acrobat Sign-konto: \AnvändareGrupp, eller Konto Användare
Dokumentets URL En offentlig URL för hämtning av dokumentet Ingen
Dokumentnamn  Namnet på dokumentet med filtillägg Ingen
Dokumenttyp MIME-typen för den refererade filen Ingen
Skapa en biblioteksmall från en dokument-URL

Utdataparametrar Beskrivning
Biblioteksmall-ID Den unika identifieraren som kan användas för att referera till biblioteksmallen

Den här åtgärden är avsedd att acceptera en utlösande åtgärd och skicka en förinställd fil från Adobe Acrobat Sign-biblioteket till en konfigurerad mottagare.

Avancerade alternativ:

 • Kan konfigureras för att inkludera upp till det maximala antalet mottagare som det anslutna Adobe Acrobat Sign-kontot stöder. Du kan ange enskilda roller för varje mottagare.
 • Filer kan bifogas, upp till det maximala antalet filer som tillåts av det anslutna Adobe Acrobat Sign-kontot.
 • Ett eget meddelande kan användas.
 • Avtalet kan ställas in så att det går ut efter ett visst antal dagar.
 • Påminnelser kan konfigureras: dagligen, veckovis eller definieras av ett anpassat dynamiskt värde.
 • Ett lösenord genereras som skyddar den slutgiltiga PDF-filen när alla signaturer har inhämtats.
 • Fältet (texttaggade) i de bifogade filerna kan fyllas i med statiska eller dynamiska värden som hämtas från föregående utlösare/åtgärder i arbetsflödet.
 • Du kan ange en omdirigering efter signering genom att ange en URL och en omdirigeringsfördröjning.
Obligatoriska indataparametrar  Beskrivning Standardvärde
Avtalsnamn Avtalets namn Ingen
Biblioteksmall Adobe Acrobat Sign-biblioteksmallen som ska användas som dokumentkälla när avtalet skapas Ingen
Signaturtyp Typ av signatur som ska användas: e-signatur eller handskriven E-signatur
E-post till deltagare Mottagarens e-postadress Ingen
Deltagarordning Signeringsindex som börjar med 1 och som styr signeringsordningen när det finns flera mottagare 1
Deltagarroll Mottagarens roll SIGNERARE
Skapa ett avtal från en biblioteksmall och skicka för signatur

Utdataparametrar Beskrivning
Avtals-ID Den unika identifieraren som kan användas för att fråga efter status och hämta signerade dokument

Den här åtgärden är utformad för att skapa och skicka ett dokument för signatur, baserat på filinnehållet och filnamnet från användaren.

Avancerade alternativ:

 • Du kan inkludera upp till det maximala antalet mottagare som det anslutna Adobe Acrobat Sign-kontot har stöd för. Du kan ange enskilda roller för varje mottagare.
 • Bifoga filer upp till det maximala antalet filer som tillåts av det anslutna Adobe Acrobat Sign-kontot.
 • Använd ett anpassat meddelande.
 • Ställ in avtalet så att det förfaller efter ett visst antal dagar.
 • Påminnelser kan konfigureras: dagligen, veckovis eller definieras av ett anpassat dynamiskt värde.
 • Ställ in ett lösenord för att skydda den slutgiltiga PDF-filen när alla signaturer har inhämtats.
 • Fältet (texttaggade) i de bifogade filerna kan fyllas i med statiska eller dynamiska värden som hämtas från föregående utlösare/åtgärder i arbetsflödet.
 • Ange en omdirigering efter signering genom att ange en URL och en omdirigeringsfördröjning.
Obs!

Om du laddar upp stora filer finns det en risk att de når tidsgränsen. I sådana fall rekommenderar vi att du delar upp uppladdningen i separata åtgärder och sedan skickar avtalsåtgärden.

Obligatoriska indataparametrar Beskrivning Standardvärde
Avtalsnamn Avtalets namn.
Ingen
Filnamn
Namnet på dokumentet som ska laddas upp, med en filändelse.
Ingen
Filinnehåll
Filströmmen för dokumentet som ska laddas upp.
Ingen
Signaturtyp
Typen av signatur: e-signatur or handskriven
.
E-signatur
E-post till deltagare
Mottagarens e-postadress.
Ingen
Deltagarordning
Signeringsindex som börjar med 1 och som styr signeringsordningen när det finns flera mottagare.
1
Deltagarroll
Mottagarens roll.
UNDERTECKNARE
action-create-agreement-from-file

Utdataparametrar Beskrivning
Avtals-ID Den unika identifieraren som kan användas för att fråga efter status och hämta signerade dokument

Den här åtgärden är utformad för att skapa ett avtal från ett Acrobat Sign-arbetsflöde och skicka det för signatur.

När den här åtgärden används måste användaren välja de första obligatoriska fälten:

 • På uppdrag av
 • Gruppens namn eller ID
 • Arbetsflödets namn eller ID
Obs!

När du uppdaterar tidigare sparade Acrobat Sign-arbetsflöden måste du ta bort och lägga till åtgärden Skapa ett avtal från ett arbetsflöde och skicka för signatur. 

action-create-agreement-from-workflow

Efter valet återges åtgärden på nytt med lämpliga inmatningsfält som är relaterade till det valda arbetsflödet.

Utdataparametrar Beskrivning
Avtals-ID Den unika identifieraren som kan användas för att fråga efter status och hämta signerade dokument.

Den här åtgärden returnerar alla avtal i en användares konto efter kriterier som arbetsflöde.Den returnerade listan över avtal kan bearbetas ytterligare och användas för olika ändamål.

När du filtrerar efter arbetsflödes-ID måste du välja följande obligatoriska fält:

 • På uppdrag av
 • Gruppens namn eller ID
 • Arbetsflödets namn eller ID

Du kan söka efter avtal som skapades efter ett visst datum och/eller före det angivna datumet i ISO-8601-standarden.

action-get-list-on-search

Utdata från den här åtgärden skapar en matris av avtal. Alla avtal i arrayen innehåller:

Utdataparametrar Beskrivning
Avtals-ID  Ett unikt ID som kan användas för att identifiera avtalet.
Visningsdatum
Avtalets visningsdatum.
E-signering
Sant om avtalet använder ett arbetsflöde för e-signatur. Falskt om avtalet använder ett arbetsflöde för handskriven signatur. 
Senaste versions-ID
Ett versions-ID som unikt identifierar den aktuella versionen av avtalet.
Namn
Avtalets namn.

Åtgärden Hämta en lista över alla avtal baserat på sökkriterier kan ha dessa uppföljningsåtgärder:

 • Hämta statusen för ett avtal
 • Hämta en lista över alla dokument-ID i ett avtal
 • Hämta ett signerat avtal som en PDF-fil
 • Hämta ett dokument från ett avtal

Den här åtgärden används för att returnera alla avtal på användarens konto.

Den returnerade listan över avtal kan bearbetas ytterligare och användas för olika ändamål.

Hämta en lista över alla avtal

Utdata från den här åtgärden skapar en array av avtal. Alla avtal i arrayen innehåller:

Utdataparametrar Beskrivning
Avtals-ID Ett unikt ID som kan användas för att identifiera avtalet
Visningsdatum Avtalets visningsdatum
E-signering True om avtalet använder ett arbetsflöde med e-signatur. False om avtalet använder ett arbetsflöde med handskriven signatur
Senaste versions-ID Ett versions-ID som identifierar den aktuella versionen av avtalet
Namn Avtalets namn

Uppföljande åtgärder för den här åtgärden kan vara:

 • Hämta status för ett avtal
 • Hämta en lista över alla dokument-ID från ett avtal
 • Hämta ett signerat avtal som en PDF-fil
 • Hämta ett dokument från ett avtal

Den här åtgärden används för att hämta listan över Adobe Acrobat Sign-biblioteksmallar som är tillgängliga för användaren.

Hämta en lista över alla mina biblioteksmallar

Utdata från den här åtgärden är en array av biblioteksmallar. Varje mallpost omfattar:

Utdataparametrar Beskrivning
Biblioteksmall-ID Det unika ID för biblioteksdokumentet som används när dokumentet skickas för signering
Biblioteksmallens namn Namnet på biblioteksmallen
Ändringsdatum Det datum då biblioteksmallen senast ändrades
Mallens delningsläge Omfattningen av synlighet för biblioteksmallen: Endast jag, Alla användare i min grupp eller Alla användare i min organisation

Den här åtgärden är utformad för att returnera all aktuell information om ett avtal som identifieras med ett avtals-ID.

Obligatoriska indataparametrar  Beskrivning Standardvärde
Avtals-ID Avtals-ID för avtalet vars information krävs Ingen
Hämta statusen för ett avtal

Utdata från den här åtgärden inkluderar data på avtalsnivå:

Utdataparametrar Beskrivning
Avtals-ID  Ett unikt ID som kan användas för att identifiera avtalet
Avtalsnamn Avtalets namn
Kopia - e-post E-postadresser till kopiemottagarna
Skapat den Det datum då avtalet skapades
Utgångsdatum Det datum efter vilket avtalet inte längre kan signeras
Språk Det språk (nationella inställningar) som används för avtalet
Meddelande Det meddelande som associeras med avtalet och som avsändaren har angett
Dokumentskydd Anger om ett lösenord krävs för att visa den signerade PDF-filen
Signaturtyp Anger det signaturarbetsflöde som har begärts: e-signatur eller handskrift
Status Avtalets status
Arbetsflödes-ID ID för ett anpassat arbetsflöde som definierar routningssökvägen för ett avtal

En array med mottagare av avtalet. Varje mottagare innehåller:

Utdataparametrar Beskrivning
E-post till deltagare E-postadress till deltagaren som initierade händelsen
ID för deltagaruppsättning Deltagaruppsättningens unika ID
Privat meddelande Privat meddelande till deltagaren
Signeringsordning Index som börjar med 1 och som anger i vilken ordning den här mottagaren signerar
Status Deltagaruppsättningens status för dokumentet

Den här åtgärden är utformad för att lista alla dokument-ID:n som är kopplade till ett avtal.

Stödjande dokument (filer som överförts under signeringsprocessen) kan också visas i originalformat eller som PDF-filer.

Obligatoriska indataparametrar  Beskrivning Standardvärde
Avtals-ID Avtalets identifierare som returneras av API:t för avtalsskapande eller som hämtas från API:t för att hämta avtal. Ingen
Hämta en lista över alla dokument-ID i ett avtal

Utdata för den här åtgärden är metadata från den ursprungliga filen som laddades upp:

Utdataparametrar Beskrivning
Dokument-ID Unikt ID för dokumentet
Mime-typ Mime-typen för dokumentet
Namn Dokumentets namn
Antal sidor Antal sidor i dokumentet

Stödjande dokument visas i en array där varje dokument innehåller:

Utdataparametrar Beskrivning
Namn på stödjande dokument Visningsnamn för det stödjande dokumentet
Fältnamn på stödjande dokument Namnet på fältet som det stödjande dokumentet överfördes till
Mime-typ för stödjande dokument Mime-typen för det stödjande dokumentet
Sidor i stödjande dokument Antal sidor i det stödjande dokumentet
ID för stödjande dokument Unikt ID som representerar det stödjande dokumentet

Den här åtgärden returnerar alla webbformulär för användaren. Om den inloggade användaren är grupp- eller kontoadministratör kan åtgärden även lista webbformulär för andra användare som tillhör gruppen/kontot. För att visa webbformulären för en annan användare i gruppen måste administratörerna öppna avancerade alternativ och sedan ange användarens e-postadress i detta format: e-post:{adobesignuser@domain.com}

Utdata för den här åtgärden är en matris (userWidgetList) i webbformulär.

Obs!

Om en användare inte har något webbformulär returnerar inte åtgärden matrisen (userWidgetList) i svarstexten, även om den är tom.

Varje webbformulär i matrisen innehåller följande parametrar:

Utdataparametrar  Beskrivning
ID för webbformulär Ett unikt ID som identifierar webbformuläret unikt.
Namn Webbformulärets namn.
Status Webbformulärets status: Redigering, Aktiv, Utkast, Inaktiverad.
Dolt Sant, om avtalet är dolt för användaren.
Ändringsdatum Det datum då webbformuläret senast ändrades. Format: åååå-MM-dd'T'HH:mm:ssZ (Till exempel representerar 2023-05-25T19:46:19Z UTC-tid).
URL Webbformulärets värdwebbadress.
JavaScript Den inbäddade JavaScript-koden i webbformuläret.

Den här åtgärden är utformad för att hämta den signerade PDF-filen för det identifierade avtalet.

Övriga alternativ:

 • Inkludera stödjande dokument som läggs till i avtalet under signeringsprocessen
 • Inkludera avtalets granskningsrapport
Obligatoriska indataparametrar  Beskrivning Standardvärde
Avtals-ID Avtals-ID som tillhandahålls av åtgärden som skapar avtalet Ingen
Hämta ett signerat avtal som en PDF-fil

Utdata för den här åtgärden för varje nedladdad fil:

Utdataparametrar Beskrivning
Filinnehåll Dokumentets filström
Filstorlek Svarets innehållstyp
Innehållstyp för fil Storleken på innehållet i svaret

Den här åtgärden hämtar PDF-filströmmen för avtalets granskningsspår. Se bara till att filen sparas med ett filnamn som slutar på .pdf.

Obligatoriska indataparametrar Beskrivning Standardvärde
Avtals-ID Avtals-ID för avtalet vars information krävs.
Ingen
Åtgärd för granskningsspår.
En ny åtgärd som kallas Hämta en PDF-fil av ett avtals granskningsspår.

Utdata för den här åtgärden för varje nedladdad fil:

Utdataparametrar Beskrivning
Innehåll i avtalets granskningsspår
Filströmmen för granskningsspåret
Innehållsstorlek för granskningsspår för avtal
Svarets innehållstyp
Innehållstyp för granskningsspår för avtal
Storleken på innehållet i svaret

Den här åtgärden är utformad för att hämta ett visst dokument-ID för ett avtal.

Obligatoriska indataparametrar  Beskrivning Standardvärde
Avtals-ID Avtals-ID för avtalet vars dokument krävs Ingen
Dokument-ID Dokument-ID för det specifika dokumentet i avtalet Ingen 
Hämta ett dokument från ett avtal

Utdata för den här åtgärden är:

Utdataparametrar Beskrivning
Filinnehåll Dokumentets filström
Filstorlek Svarets innehållstyp
Innehållstyp för fil Storleken på innehållet i svaret

Den här åtgärden används för att hämta data som anges i de interaktiva formulärfälten i avtalet.

Obligatoriska indataparametrar  Beskrivning Standardvärde
Avtals-ID Den unika avtalsidentifieraren som kan användas för att fråga efter status och hämta signerade dokument Ingen
Hämta formulärfältsdata för avtal

Utdata från den här åtgärden är en fil som innehåller formulärfält i CSV-filformatet (kommaavgränsade värden).

Den här åtgärden används för att hämta data som anges i de interaktiva formulärfälten i avtalet.

Obligatoriska indataparametrar  Beskrivning Standardvärde
Avtals-ID Den unika avtalsidentifieraren som kan användas för att fråga efter status och hämta signerade dokument Ingen
action-form-field-json

Utdata för den här åtgärden är en fil som innehåller formulärfält i JSON-filformat. Filen kan sedan analyseras för att använda formulärfältsvärden i efterföljande åtgärder.

Ett specifikt formulärfältvärde kan användas i efterföljande åtgärder med uttrycket: body('<Action Tittle>')?['formDataList']?['<Form Field Name>']

JSON-uttryck

Till exempel för ett formulärfält med namnet SingerFirstName som har åtgärden sparad som Hämta formulärfältdata för avtal i JSON-format är uttrycket: body('Get_form_field_data_of_agreement_in_JSON_format')?['formDataList']?['SingerFirstName']

Den här åtgärden är utformad för att hämta en eller flera signerings-URL:er för de aktuella mottagarna av ett avtal.

Obs!

Åtgärden Hämta signerings-URL kan misslyckas om den utförs omedelbart efter att avtalet har skickats. Åtgärda problemet genom att omsluta det i en ”Gör tills”-loop. Detta garanterar att åtgärden har slutförts innan du går vidare till nästa steg.

Obligatoriska indataparametrar  Beskrivning Standardvärde
Avtals-ID Den unika avtalsidentifieraren som kan användas för att fråga efter status och hämta signerade dokument Ingen
Hämta signerings-URL

Utdataparametrar  Beskrivning
SigningUrlResponse

Ett behållarobjekt som innehåller arrayen med "signeringsuppsättningar" (Signing UrlSetInfos) för de aktuella mottagarna i signaturarbetsflödet

 • En signeringsuppsättning är en eller flera mottagare som kan agera vid varje steg i arbetsflödet
  • Var och en i ett parallellt arbetsflöde
  • En mottagargrupp

Arrayen SigningUrlSetInfo innehåller de enskilda signeringsuppsättningarna (SigningUrlSetInfo). Varje signeraruppsättning har två element:

Utdataparametrar  Beskrivning
SigningUrls En matris med Signerings-URL:er, en per mottagare
SigningURrlSetName  Namnet på den aktuella signeraruppsättningen. Returneras endast om API-anroparen är avsändaren av avtalet.

Varje SigningUrl innehåller två element:

Utdataparametrar  Beskrivning
E-postadress för Sign-URL E-postadressen till mottagaren som är associerad med signerings-URL:en

Sign-URL

Åtkomst-URL för den här enskilda mottagaren

Acrobat Sign-mallar

Adobe Acrobat Sign innehåller ett antal fördefinierade mallar för vanliga dokumentanslutningar, till exempel Creative Cloud och Microsoft® SharePoint.

Om du vill komma åt mallarna går du till startsidan för Flöde , väljer Mallar och skriver sedan Adobe Acrobat Sign i sökfältet .

Obs!

För närvarande stöds inte Acrobat Sign-mallarna i Acrobat Sign Government-anslutningen. Du måste vara ansluten till Commerce-anslutningen för att kunna komma åt de färdiga mallarna.

Adobe Creative Cloud Hämta underskrifter för en ny resurs i Creative Cloud inte tillgängligt
Adobe Acrobat
Sign

Hämta formulärdata från ett färdigt avtal med Adobe Acrobat Sign i JSON-format

inte tillgängligt
 

Få ett meddelande när en deltagare läser e-postmeddelandet om avtalet

inte tillgängligt
 

Få ett meddelande när ett avtal har delegerats till någon annan

inte tillgängligt
  Få ett meddelande när din åtgärd begärs på ett avtal inte tillgängligt
 

Få ett meddelande när ditt avtal skickas till en deltagare

inte tillgängligt
  Få meddelanden om statusuppdateringar av Adobe Acrobat Sign-avtal inte tillgängligt
Box

Spara ett slutfört Adobe Acrobat Sign-avtal till Box

Tillgänglig
  Hämta underskrifter för en ny fil i Box inte tillgängligt
Dropbox Spara ett slutfört Adobe Acrobat Sign-avtal till Dropbox Tillgänglig
  Hämta underskrifter för en ny fil i Dropbox inte tillgängligt
Salesforce Starta avtalsgodkännanden med Adobe Acrobat Sign för Salesforce-affärsmöjligheter Tillgänglig
Slack

 

Få meddelanden om Adobe Acrobat Sign-avtal i en Slack-kanal
Tillgänglig
MS® Dynamics

Starta avtalsgodkännanden för Adobe Acrobat Sign för Dynamics-affärsmöjligheter

inte tillgängligt
MS® OneDrive

 

Spara ett slutfört Adobe Acrobat Sign-avtal på OneDrive
Tillgänglig
 

 

Hämta underskrifter för en ny fil i OneDrive
inte tillgängligt
MS® OneDrive för företag

 

Spara ett slutfört Adobe Acrobat Sign-avtal på OneDrive för företag
Tillgänglig
 

 

Hämta godkännande för en ny fil i OneDrive for Business
inte tillgängligt
 

 

Hämta underskrifter för en ny fil i OneDrive for Business
inte tillgängligt
 

 

Hämta en signatur för den valda filen i OneDrive för företag
inte tillgängligt
MS® SharePoint Spara ett slutfört Adobe Acrobat Sign-avtal i SharePoint-biblioteket Tillgänglig
 

 

Hämta signaturer för ett valt SharePoint-objekt med Adobe Acrobat Sign-biblioteket
Tillgänglig
 

 

Hantera alla dina Adobe Acrobat Sign-avtal i en SharePoint-lista
Tillgänglig
 

 

Hämta signaturer för ett nytt SharePoint-objekt med Adobe Acrobat Sign-biblioteket
Tillgänglig
  Hämta underskrifter för en markerad fil i SharePoint inte tillgängligt
  Hämta signaturer för ett markerat SharePoint-objekt inte tillgängligt
 

 

Hämta signaturer för en markerad SharePoint-fil
inte tillgängligt
  Hämta underskrifter för en ny fil i SharePoint inte tillgängligt
MS® Teams

 

Få meddelanden om Adobe Acrobat Sign-avtal via en Teams-kanal
Tillgänglig
Mallar

Exempel

Beskrivning av arbetsflödet

Det här arbetsflödet används för att skapa PowerApps-program som hjälper dig att skapa arbetsflöden som innehåller följande steg:

 1. Den e-postadress som anges i PowerApps används som mottagare.
 2. Användaren väljer en biblioteksmall för att skapa ett avtal.
 3. Användaren skickar det nya avtalet för signering och hämtar signerings-URL:en.
 4. Det genererade svaret returnerar ID:t för det nyligen skapade avtalet och signerings-URL:en för den e-postadress som har angetts.

Förutsättningar

Användarna måste upprätta en anslutning till Adobe Acrobat Sign.

En anslutning för tjänst kan upprättas genom att man loggar in på tjänsten i arbetsflödet.

Element i arbetsflödet

Byggstenarna i arbetsflödet

Steg Typ Anslutning Åtgärdsnamn

1.

Utlösare

PowerApps

PowerApps

2.

Åtgärd

Adobe Acrobat Sign

Skapa ett avtal från en biblioteksmall och skicka för signatur

3.

Åtgärd

Adobe Acrobat Sign

Hämta signerings-URL

4.

Åtgärd

PowerApps

Svara på PowerApps

 1. PowerApps

  Den här utlösaren bör användas för alla arbetsflöden som ska startas från PowerApps.

  Ingen ytterligare information behövs för det här steget. Du kan använda utdata i efterföljande steg. 

  PowerApps

 2. Skapa ett avtal från en biblioteksmall och skicka för signatur.

  Den här åtgärden är avsedd att acceptera en utlösande åtgärd och skicka en förinställd fil från Adobe Acrobat Sign-biblioteket till en konfigurerad mottagare.

  2. Skapa ett avtal

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet

  Avtalsnamn

  Nej

  Anges av användaren

  Avtalets namn

  Grundläggande

  Dokumentets biblioteksmall

  Nej

  Anges av användaren

  Biblioteksmallen som ska användas för att skapa avtal

  Grundläggande

  Signaturtyp

  Ja

  E-signatur

  Typ av signatur som du vill begära – e-signatur eller handskriven

  Grundläggande

  Mottagarens e-postadress

  Ja

  Använt värde från PowerApps

  Mottagarens e-postadress

  Grundläggande

  Mottagarnas signeringsordning

  Ja

  1

  Det bör starta från 1

  Grundläggande

 3. Åtgärd: hämta signerings-URL:en

  Hämtar URL:en för e-signeringssidan för de aktuella mottagarna av ett avtal.

  Den här åtgärden kanske inte lyckas om den utförs omedelbart efter att avtalet har skickats. Åtgärda problemet genom att omsluta det i en ”Gör tills”-loop. Detta garanterar att åtgärden har slutförts innan du går vidare till nästa steg.

  Följande utdatavärden från den föregående åtgärden fylls i automatiskt:

  • Gör tills villkor – garanterar att signerings-URL:en hämtas. Villkoret för slutet av ”Gör tills”-loopen är att svarskoden för att hämta signerings-URL-åtgärden är 200.
  3. Hämta signerings-URL

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet

  Avtals-ID

  Ja

  Fylls i automatiskt via utdatasvaret från den tidigare händelsen

  Värdet fylls i automatiskt i mallen

  Grundläggande

 4. Åtgärd: svara på PowerApps 

  Svara på PowerApps används efter en lyckad tidigare åtgärd för att returnera avtals-ID:t och signerings-URL:en för ett nyligen skapat avtal till en PowerApps-åtgärd eller ett Power Automate-arbetsflöde.

  Följande utdatavärden från den föregående åtgärden fylls i automatiskt:

  • AgreementId - ID för det nyligen skapade avtalet som skickades till e-postadressen från PowerApps
  • Signerar-URL – signerings-URL för signerare med e-postadressen som tillhandahålls av PowerApps
  4. Svara på PowerApps

Beskrivning av arbetsflödet

När en ny resurs läggs till i Adobe Creative Cloud kan arbetsflödet aktiveras för att hämta ett resurs-ID för den nya filen.

Ladda upp filen (som identifieras av ett resurs-ID) till Adobe Acrobat Sign med åtgärden Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID.

För åtgärden Skapa avtal och skicka för signering används detta dokument-ID för att skapa och skicka ett avtal baserat på den överförda filen.

När avtalet skickas, skickas ett meddelande till användaren via mobilappen Microsoft® Power Automate med åtgärden Skicka avisering till mobil enhet .

Förutsättningar

Användarna måste upprätta en anslutning med Adobe Creative Cloud och Adobe Acrobat Sign.

Du måste logga in på varje tjänst i arbetsflödet för att upprätta en anslutning till den tjänsten.

Element i arbetsflödet

Byggstenarna i arbetsflödet

Steg Typ Anslutning Åtgärdsnamn
1 Utlösare Adobe Creative Cloud När en resurs läggs till
2 Åtgärd Adobe Creative Cloud Hämta resursens innehåll med resurs-ID
3 Åtgärd Adobe Acrobat Sign Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID
4 Åtgärd Adobe Acrobat Sign Skapa avtal och skicka för signering
5 Åtgärd Adobe Acrobat Sign Skicka avisering till mobil enhet
 1. Utlösare: när en resurs läggs till i Creative Cloud

  Utlösaren startar ett Power Automate-arbetsflöde när ett nytt objekt skapas i en lista som användaren anger på en viss webbplats.

 2. Åtgärd: hämta resursens innehåll med resurs-ID

  Hämta det resurs-ID som gäller resursens innehåll, inklusive resursnamn och filström.

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet
  Resursnamn Ja Fylls i automatiskt via svaret från den utlösande händelsen Namnet på resursen som läggs till Grundläggande
 3. Åtgärd: ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID

  Skapar ett dokument-ID för den överförda filen.

  Automatiskt ifyllda värden hämtas från den föregående åtgärden:

  • Filnamn: namnet på det dokument som har laddats upp
  • Filinnehåll: filströmmen för det uppladdade dokumentet
  Åtgärd: Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet
  Resursnamn Ja Fylls i automatiskt med svaret från utlösaren ”När en resurs läggs till”  Namnet på resursen som läggs till Grundläggande

  Resurs

  Innehåll

  Ja Fylls i automatiskt med svaret från åtgärden ”Hämta resursens innehåll med resurs-ID” Resursinnehållet i dokumentet som ska läggas till i Adobe Creative Cloud. Grundläggande
 4. Åtgärd: skapa ett avtal från ett uppladdat dokument och skicka för signering

  Ett avtal konfigureras med en lista över mottagare, signeringsordning och typ av signatur när dokument-ID:t används som fil.

  Följande utdatavärden från den föregående åtgärden fylls i automatiskt:

  • Dokument-ID – det unika ID som mottogs när dokumentet överfördes.
  • Resursnamn – namnet på den resurs som överfördes används som avtalsnamn.
   Åtgärd: Skapa ett avtal av ett överfört dokument och skicka för underskrift

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet
  Avtalsnamn Ja Fylls i automatiskt med svaret från utlösaren ”När en resurs läggs till” Värdet fylls i automatiskt i mallen Grundläggande
  Dokument-ID Ja Fylls i automatiskt av svaret från åtgärden ”Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID” Värdet fylls i automatiskt i mallen Grundläggande
  Signaturtyp Ja E-signatur Anger typ av signatur Grundläggande
  Mottagarens e-postadress Nej Anges av användaren E-postmeddelandet till mottagaren som avtalet skickas till för underskrift Grundläggande
  Mottagarnas signeringsordning Ja
  1 Starta från 1 Grundläggande
  Mottagarroll Ja SIGNERARE Mottagarens roll Grundläggande
  Meddelande Ja

  Granska och slutför det här dokumentet

  Ett valfritt meddelande till mottagarna som begär en åtgärd

  Grundläggande
 5. Åtgärd: skicka avisering till mobil enhet

  När avtalet har konfigurerats och skickats, skickas en avisering om att avtalet har skapats till användaren.

  Följande utdatavärden från den föregående åtgärden fylls i automatiskt:

  • Resursnamn

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet
  Text Ja

  Avtalet <FILE_NAME> har skickats för signering med Adobe Acrobat Sign.

  Värdet <FILE_NAME> fylls i automatiskt i mallen Grundläggande

Beskrivning av arbetsflödet

När du skapar en fil i en angiven Box-mapp utlöser det Power Automate-arbetsflödet.

Den nya filen laddas upp till Adobe Sign och ett dokument-ID skapas.

Filen som identifieras med dokumentets ID används som grund för det nya avtalet och avtalet skickas för signering.

En avisering skickas till användaren via den mobila Microsoft® Power Automate-appen när avtalet skapats.

Förutsättningar

Användarna måste upprätta en anslutning med Adobe Acrobat Sign och Box.

Du måste logga in på varje tjänst i arbetsflödet för att upprätta en anslutning till den tjänsten.

Element i arbetsflödet

Byggstenarna i arbetsflödet

Steg Typ Anslutning Åtgärdsnamn
1. Utlösare Box När en fil har skapats
2. Åtgärd Adobe Acrobat Sign Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID
3. Åtgärd Adobe Acrobat Sign Skapa avtal och skicka för signering
4. Åtgärd Adobe Acrobat Sign Skicka en mobil avisering
 1. Steg 1 – utlösare: När en fil skapas i Box

  Användaren måste konfigurera ett visst mapp-ID i utlösaren. Den här mappen övervakas för nya filer.

  Utlösaren startar arbetsflödet när en ny fil identifieras.

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet
  Mapp Nej Anges av användaren Mappen som utlösaren övervakar Grundläggande
 2. Steg 2 – åtgärd: Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID

  Skapar ett dokument-ID för den överförda filen.

  Automatiskt ifyllda värden hämtas från den föregående åtgärden:

  • Filnamn: Namnet på det dokument som har överförts
  • Filinnehåll: Filströmmen för det överförda dokumentet
  Åtgärd: Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet
  Filnamn Ja Fylls i automatiskt med svaret från utlösaren ”När en fil har skapats” Namnet på dokumentet som ska överföras Grundläggande
  Filinnehåll Ja Fylls i automatiskt med svaret från utlösaren ”När en fil har skapats” Filströmmen för dokumentet som ska överföras Grundläggande
 3. Steg 3 – åtgärd: Skapa ett avtal av ett överfört dokument och skicka för underskrift

  Med dokument-ID:t som fil, konfigureras ett avtal med en lista över mottagare, signeringsordning och typ av signatur.

  Följande utdatavärden från den föregående åtgärden fylls i automatiskt:

  • Dokument-ID – det unika ID som mottogs när dokumentet överfördes
  • Filnamn – namnet på filen som skapades, används som avtalsnamn
  Åtgärd: Skapa ett avtal av ett överfört dokument och skicka för underskrift

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet
  Avtalsnamn Ja Fylls i automatiskt med svaret från utlösaren ”När en resurs läggs till” Värdet fylls i automatiskt i mallen Grundläggande
  Dokument-ID Ja Fylls i automatiskt av svaret från åtgärden ”Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID” Värdet fylls i automatiskt i mallen Grundläggande
  Signaturtyp Ja E-signatur Anger typ av signatur Grundläggande
  Mottagarens e-postadress Nej Anges av användaren E-postmeddelandet till mottagaren som avtalet skickas till för underskrift Grundläggande
  Mottagarnas signeringsordning Ja
  1 Starta från 1 Grundläggande
  Mottagarroll Ja SIGNERARE Mottagarens roll Grundläggande
  Meddelande Ja

  Granska och slutför det här dokumentet

  Ett valfritt meddelande till mottagarna som begär en åtgärd

  Avancerad
 4. Steg 4 – åtgärd: Skicka en mobil avisering

  När avtalet har konfigurerats och skickats, skickas en avisering om att avtalet har skapats till användaren.

  Följande utdatavärden från den föregående åtgärden fylls i automatiskt:

  • Filnamn

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet
  Text Ja

  Ditt avtal <FILE_NAME> har skickats för signering med Adobe Acrobat Sign.

  Värdet <FILE_NAME> fylls i automatiskt i mallen Grundläggande

Beskrivning av arbetsflödet

Att skapa en fil i en angiven Dropbox-mapp utlöser arbetsflödet.

Den nya filen laddas upp till Adobe Sign och ett dokument-ID skapas.

Filen som identifieras med dokumentets ID används som grund för det nya avtalet och avtalet skickas för signering.

En avisering skickas till användaren via den mobila Microsoft® Power Automate-appen när avtalet skapats.

Förutsättningar

Användarna måste upprätta en anslutning med Adobe Acrobat Sign och Dropbox.

Du måste logga in på varje tjänst i arbetsflödet för att upprätta en anslutning till den tjänsten.

Element i arbetsflödet

Byggstenarna i arbetsflödet

Steg Typ Anslutning Åtgärdsnamn
1. Utlösare DropBox När en fil har skapats
2. Åtgärd Adobe Acrobat Sign Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID
3. Åtgärd Adobe Acrobat Sign Skapa avtal och skicka för signering
4. Åtgärd Adobe Acrobat Sign Skicka en mobil avisering
 1. Steg 1 – utlösare: När en fil skapas i Dropbox

  Användaren måste konfigurera en viss mapp i utlösaren. Den här mappen övervakas för nya filer.

  Utlösaren startar arbetsflödet när en ny fil identifieras.

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet
  Mapp Nej Anges av användaren Mappen som utlösaren övervakar Grundläggande
 2. Steg 2 – åtgärd: Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID

  Skapar ett dokument-ID för den överförda filen.

  Automatiskt ifyllda värden hämtas från den föregående åtgärden:

  • Filnamn: Namnet på det dokument som har överförts
  • Filinnehåll: Filströmmen för det överförda dokumentet
  Åtgärd: Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet
  Filnamn Ja Fylls i automatiskt med svaret från utlösaren ”När en fil har skapats” Namnet på dokumentet som ska överföras Grundläggande
  Filinnehåll Ja Fylls i automatiskt med svaret från utlösaren ”När en fil har skapats” Filströmmen för dokumentet som ska överföras Grundläggande
 3. Steg 3 – åtgärd: Skapa ett avtal av ett överfört dokument och skicka för underskrift

  Med dokument-ID:t som fil, konfigureras ett avtal med en lista över mottagare, signeringsordning och typ av signatur.

  Följande utdatavärden från den föregående åtgärden fylls i automatiskt:

  • Dokument-ID 
  Åtgärd: Skapa ett avtal av ett överfört dokument och skicka för underskrift

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet
  Avtalsnamn Ja Fylls i automatiskt med svaret från utlösaren ”När en resurs läggs till” Värdet fylls i automatiskt i mallen Grundläggande
  Dokument-ID Ja Fylls i automatiskt av svaret från åtgärden ”Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID” Värdet fylls i automatiskt i mallen Grundläggande
  Signaturtyp Ja E-signatur Anger typ av signatur Grundläggande
  Mottagarens e-postadress Nej Anges av användaren E-postmeddelandet till mottagaren som avtalet skickas till för underskrift Grundläggande
  Mottagarnas signeringsordning Ja
  1 Starta från 1 Grundläggande
  Mottagarroll Ja SIGNERARE Mottagarens roll Grundläggande
  Meddelande Ja

  Granska och slutför det här dokumentet

  Ett valfritt meddelande till mottagarna som begär en åtgärd

  Avancerad
 4. Steg 4 – åtgärd: Skicka en mobil avisering

  När avtalet har konfigurerats och skickats, skickas en avisering om att avtalet har skapats till användaren.

  Följande utdatavärden från den föregående åtgärden fylls i automatiskt:

  • Filnamn

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet
  Text Ja

  Ditt avtal <FILE_NAME> har skickats för signering med Adobe Acrobat

  Signera.

  Värdet <FILE_NAME> fylls i automatiskt i mallen Grundläggande

Beskrivning av arbetsflödet

Att skapa en fil i en angiven OneDrive-mapp utlöser arbetsflödet.

Den nya filen laddas upp till Adobe Sign och ett dokument-ID skapas.

Filen som identifieras med dokumentets ID används som grund för det nya avtalet och avtalet skickas för signering.

En avisering skickas till användaren via den mobila Microsoft® Power Automate-appen när avtalet skapats.

Förutsättningar

Användarna måste upprätta en anslutning med Adobe Acrobat Sign och OneDrive.

Du måste logga in på varje tjänst i arbetsflödet för att upprätta en anslutning till den tjänsten.

Element i arbetsflödet

Byggstenarna i arbetsflödet

Steg Typ Anslutning Åtgärdsnamn
1. Utlösare OneDrive När en fil har skapats
2. Åtgärd Adobe Acrobat Sign Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID
3. Åtgärd Adobe Acrobat Sign Skapa avtal och skicka för signering
4. Åtgärd Adobe Acrobat Sign Skicka en mobil avisering
 1. Steg 1 – utlösare: När en fil skapas i OneDrive

  Användaren måste konfigurera en viss mapp i utlösaren. Den här mappen övervakas för nya filer.

  Utlösaren startar arbetsflödet när en ny fil identifieras.

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet
  Mapp Nej Anges av användaren Mappen som utlösaren övervakar Grundläggande
 2. Steg 2 – åtgärd: Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID

  Skapar ett dokument-ID för den överförda filen.

  Automatiskt ifyllda värden hämtas från den föregående åtgärden:

  • Filnamn: Namnet på det dokument som har överförts
  • Filinnehåll: Filströmmen för det överförda dokumentet
  Åtgärd: Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet
  Filnamn Ja Fylls i automatiskt med svaret från utlösaren ”När en fil har skapats” Namnet på dokumentet som ska överföras Grundläggande
  Filinnehåll Ja Fylls i automatiskt med svaret från utlösaren ”När en fil har skapats” Filströmmen för dokumentet som ska överföras Grundläggande
 3. Steg 3 – åtgärd: Skapa ett avtal av ett överfört dokument och skicka för underskrift

  Med dokument-ID:t som fil, konfigureras ett avtal med en lista över mottagare, signeringsordning och typ av signatur.

  Följande utdatavärden från den föregående åtgärden fylls i automatiskt:

  • Dokument-ID 
  • Filnamn – namnet på filen som skapades, används som avtalsnamn
  Åtgärd: Skapa ett avtal av ett överfört dokument och skicka för underskrift

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet
  Avtalsnamn Ja Fylls i automatiskt med svaret från utlösaren ”När en resurs läggs till” Värdet fylls i automatiskt i mallen Grundläggande
  Dokument-ID Ja Fylls i automatiskt av svaret från åtgärden ”Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID” Värdet fylls i automatiskt i mallen Grundläggande
  Signaturtyp Ja E-signatur Anger typ av signatur Grundläggande
  Mottagarens e-postadress Nej Anges av användaren E-postmeddelandet till mottagaren som avtalet skickas till för underskrift Grundläggande
  Mottagarnas signeringsordning Ja
  1 Starta från 1 Grundläggande
  Mottagarroll Ja SIGNERARE Mottagarens roll Grundläggande
  Meddelande Ja

  Granska och slutför det här dokumentet

  Ett valfritt meddelande till mottagarna som begär en åtgärd

  Grundläggande
 4. Steg 4 – åtgärd: Skicka en mobil avisering

  När avtalet har konfigurerats och skickats, skickas en avisering om att avtalet har skapats till användaren.

  Följande utdatavärden från den föregående åtgärden fylls i automatiskt:

  • Filnamn

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet
  Text Ja

  Ditt avtal <FILE_NAME> har skickats för signering med Adobe Acrobat
  Sign.

  Värdet <FILE_NAME> fylls i automatiskt i mallen Grundläggande

Beskrivning av arbetsflödet

Att skapa en fil i en angiven OneDrive för företag-mapp utlöser arbetsflödet.

Den nya filen laddas upp till Adobe Sign och ett dokument-ID skapas.

Filen som identifieras med dokumentets ID används som grund för det nya avtalet och avtalet skickas för signering.

En avisering skickas till användaren via den mobila Microsoft® Power Automate-appen när avtalet skapats.

Förutsättningar

Användarna måste upprätta en anslutning med Adobe Acrobat Sign och OneDrive för företag.

Du måste logga in på varje tjänst i arbetsflödet för att upprätta en anslutning till den tjänsten.

Element i arbetsflödet

Byggstenarna i arbetsflödet

Steg

Typ

Anslutning

Åtgärdsnamn

1.

Utlösare

OneDrive for Business

När en fil skapas i OneDrive for Business

2.

Åtgärd

Adobe Acrobat Sign

Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID

3.

Åtgärd

Adobe Acrobat Sign

Skapa ett avtal av ett överfört dokument och skicka för underskrift

4.

Åtgärd

Avisering

Skicka en mobil avisering

 1. Steg 1 – utlösare: När en fil skapas i OneDrive for Business

  Användaren måste konfigurera en viss mapp i utlösaren. Den här mappen övervakas för nya filer.

  Utlösaren startar arbetsflödet när en ny fil identifieras.

  Fältnamn

  Standardvärde behövs (ja/nej)

  Värde

  Kommentarer

  Synlighet

  Mapp

  Nej

  Anges av användaren när arbetsflödet skapas

  Mappen som utlöser händelsen

  Grundläggande
 2. Steg 2 – åtgärd: Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID

  Skapar ett dokument-ID för den överförda filen.

  Automatiskt ifyllda värden hämtas från den föregående åtgärden:

  • Filnamn: Namnet på det dokument som har överförts
  • Filinnehåll: Filströmmen för det överförda dokumentet
  Åtgärd: Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet

  Filnamn

  Ja

  Fylls i automatiskt av svaret från utlösaren ”När en fil har skapats” i OneDrive for Business.

  Namnet på dokumentet som ska överföras

  Grundläggande

  Filinnehåll

  Ja

  Fylls i automatiskt av svaret från utlösaren ”När en fil har skapats” i OneDrive for Business.

  Filströmmen för dokumentet som ska överföras

  Grundläggande
 3. Steg 3 – åtgärd: Skapa ett avtal av ett överfört dokument och skicka för underskrift

  Med dokument-ID:t som fil, konfigureras ett avtal med en lista över mottagare, signeringsordning och typ av signatur.

  Följande utdatavärden från den föregående åtgärden fylls i automatiskt:

  • Dokument-ID 
  • Filnamn – namnet på filen som skapades, används som avtalsnamn
  Åtgärd: Skapa ett avtal av ett överfört dokument och skicka för underskrift

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet

  Avtalsnamn

  Ja

  Fylls i automatiskt av svaret från utlösaren ”När en fil har skapats” i OneDrive for Business. (Filnamn)

  Avtalets namn.

  Grundläggande

  Dokument-ID

  Ja

  Fylls i automatiskt av svaret från ”Överför ett transient dokument och hämta ett dokument-ID”.(Dokument-ID)

  Värdet fylls i automatiskt i mallen

  Grundläggande

  Signaturtyp

  Ja

  E-signatur

  Typ av signatur som du vill begära – e-signatur eller handskriven

  Grundläggande

  Mottagarens e-postadress

  Nej

  Anges av användaren när arbetsflödet skapas

  Mottagarens e-postadress

  Grundläggande

  Mottagarnas signeringsordning

  Ja

  1

  Det bör starta från 1

  Grundläggande

  Mottagarroll

  Ja

  Signerare

  Mottagarens roll

  Grundläggande

  Meddelande

  Ja

  Granska och slutför det här dokumentet.

  Ett valfritt meddelande till mottagarna som begär en åtgärd  Grundläggande
 4. Steg 4 – åtgärd: Skicka en mobil avisering

  När avtalet har konfigurerats och skickats, skickas en avisering om att avtalet har skapats till användaren.

  Följande utdatavärden från den föregående åtgärden fylls i automatiskt:

  • Filnamn

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer

  Text

  Ja

  Ditt avtal <FILE_NAME> har skickats för godkännande med Adobe Acrobat Sign.

  **Obs! <File_Name> fylls i automatiskt av svaret från utlösaren ”När en fil har skapats” i OneDrive for Business.

  Värdet fylls i automatiskt i mallen

Beskrivning av arbetsflödet

Att skapa en fil i en angiven OneDrive för företag-mapp utlöser arbetsflödet.

Den nya filen laddas upp till Adobe Sign och ett dokument-ID skapas.

Filen som identifieras med dokumentets ID används som grund för det nya avtalet och avtalet skickas för signering.

En avisering skickas till användaren via den mobila Microsoft® Power Automate-appen när avtalet skapats.

Förutsättningar

Användarna måste upprätta en anslutning med Adobe Acrobat Sign och OneDrive för företag.

Du måste logga in på varje tjänst i arbetsflödet för att upprätta en anslutning till den tjänsten.

Element i arbetsflödet

Byggstenarna i arbetsflödet

Steg Typ Anslutning Åtgärdsnamn
1. Utlösare OneDrive for Business När en fil har skapats
2. Åtgärd Adobe Acrobat Sign Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID
3. Åtgärd Adobe Acrobat Sign Skapa avtal och skicka för signering
4. Åtgärd Adobe Acrobat Sign Skicka en mobil avisering
 1. Steg 1 – utlösare: När en fil skapas i OneDrive for Business

  Användaren måste konfigurera en viss mapp i utlösaren. Den här mappen övervakas för nya filer.

  Utlösaren startar arbetsflödet när en ny fil identifieras.

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet
  Mapp Nej Anges av användaren Mappen som utlösaren övervakar Grundläggande
 2. Steg 2 – åtgärd: Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID

  Skapar ett dokument-ID för den överförda filen.

  Automatiskt ifyllda värden hämtas från den föregående åtgärden:

  • Filnamn: Namnet på det dokument som har överförts
  • Filinnehåll: Filströmmen för det överförda dokumentet
  Åtgärd: Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet
  Filnamn Ja Fylls i automatiskt med svaret från utlösaren ”När en fil har skapats” Namnet på dokumentet som ska överföras Grundläggande
  Filinnehåll Ja Fylls i automatiskt med svaret från utlösaren ”När en fil har skapats” Filströmmen för dokumentet som ska överföras Grundläggande
 3. Steg 3 – åtgärd: Skapa ett avtal av ett överfört dokument och skicka för underskrift

  Med dokument-ID:t som fil, konfigureras ett avtal med en lista över mottagare, signeringsordning och typ av signatur.

  Följande utdatavärden från den föregående åtgärden fylls i automatiskt:

  • Dokument-ID 
  • Filnamn – namnet på filen som skapades. Det används som namn på avtalet.
  Åtgärd: Skapa ett avtal av ett överfört dokument och skicka för underskrift

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet
  Avtalsnamn Ja Fylls i automatiskt med svaret från utlösaren ”När en resurs läggs till” Värdet fylls i automatiskt i mallen Grundläggande
  Dokument-ID Ja Fylls i automatiskt av svaret från åtgärden ”Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID” Värdet fylls i automatiskt i mallen Grundläggande
  Signaturtyp Ja E-signatur Anger typ av signatur Grundläggande
  Mottagarens e-postadress Nej Anges av användaren E-postmeddelandet till mottagaren som avtalet skickas till för underskrift Grundläggande
  Mottagarnas signeringsordning Ja
  1 Starta från 1 Grundläggande
  Mottagarroll Ja GODKÄNNARE
  Mottagarens roll Grundläggande
  Meddelande Ja

  Granska och slutför det här dokumentet

  Ett valfritt meddelande till mottagarna som begär en åtgärd

  Avancerad
 4. Steg 4 – åtgärd: Skicka en mobil avisering

  När avtalet har konfigurerats och skickats, skickas en avisering om att avtalet har skapats till användaren.

  Följande utdatavärden från den föregående åtgärden fylls i automatiskt:

  • Filnamn

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet
  Text Ja

  Ditt avtal <FILE_NAME> har skickats för signering med Adobe Acrobat
  Sign.

  Värdet <FILE_NAME> fylls i automatiskt i mallen Grundläggande

Beskrivning av arbetsflödet

När du skapar en fil i en angiven SharePoint-mapp utlöser det arbetsflödet.

Den nya filen laddas upp till Adobe Sign och ett dokument-ID skapas.

Filen som identifieras med dokumentets ID används som grund för det nya avtalet och avtalet skickas för signering.

En avisering skickas till användaren via den mobila Microsoft® Power Automate-appen när avtalet skapats.

Förutsättningar

Användarna måste upprätta en anslutning med Adobe Acrobat Sign och SharePoint.

Du måste logga in på varje tjänst i arbetsflödet för att upprätta en anslutning till den tjänsten.

Element i arbetsflödet

Byggstenarna i arbetsflödet

Steg Typ Anslutning Åtgärdsnamn
1. Utlösare SharePoint När en fil har skapats
2. Åtgärd Adobe Acrobat Sign Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID
3. Åtgärd Adobe Acrobat Sign Skapa avtal och skicka för signering
4. Åtgärd Adobe Acrobat Sign Skicka avisering till mobil enhet
 1. Steg 1 – utlösare: När en fil skapas i SharePoint

  Användaren måste konfigurera en viss mapp i utlösaren. Den här mappen övervakas för nya filer.

  Utlösaren startar arbetsflödet när en ny fil identifieras.

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet
  Webbplatsadress Nej Anges av användaren Webbplatsadress för användarens SharePoint-konto Grundläggande
  Mapp-ID Nej Anges av användaren Mappen som utlösaren övervakar
  Grundläggande
 2. Steg 2 – åtgärd: Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID

  Skapar ett dokument-ID för den överförda filen.

  Automatiskt ifyllda värden hämtas från den föregående åtgärden:

  • Filnamn: Namnet på det dokument som har överförts
  • Filinnehåll: Filströmmen för det överförda dokumentet
  Åtgärd: Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet
  Filnamn Ja Fylls i automatiskt med svaret från utlösaren ”När en fil har skapats” Namnet på dokumentet som ska överföras Grundläggande
  Filinnehåll Ja Fylls i automatiskt med svaret från utlösaren ”När en fil har skapats” Filströmmen för dokumentet som ska överföras Grundläggande
 3. Steg 3 – åtgärd: Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID

  Skapar ett dokument-ID för den överförda filen.

  Automatiskt ifyllda värden hämtas från den föregående åtgärden:

  • Filnamn: Namnet på det dokument som har överförts
  • Filinnehåll: Filströmmen för det överförda dokumentet
  Åtgärd: Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet
  Avtalsnamn Ja Fylls i automatiskt med svaret från utlösaren ”När en resurs läggs till” Värdet fylls i automatiskt i mallen Grundläggande
  Dokument-ID Ja Fylls i automatiskt av svaret från åtgärden ”Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID” Värdet fylls i automatiskt i mallen Grundläggande
  Signaturtyp Ja E-signatur Anger typ av signatur Grundläggande
  Mottagarens e-postadress Nej Anges av användaren E-postmeddelandet till mottagaren som avtalet skickas till för underskrift Grundläggande
  Mottagarnas signeringsordning Ja
  1 Starta från 1 Grundläggande
  Mottagarroll Ja SIGNERARE Mottagarens roll Grundläggande
  Meddelande Ja

  Granska och slutför det här dokumentet

  Ett valfritt meddelande till mottagarna som begär en åtgärd

  Avancerad
 4. Steg 4 – åtgärd: Skicka en mobil avisering

  När avtalet har konfigurerats och skickats, skickas en avisering om att avtalet har skapats till användaren.

  Följande utdatavärden från den föregående åtgärden fylls i automatiskt:

  • Filnamn

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet
  Text Ja

  Ditt avtal <FILE_NAME> har skickats för signering med Adobe Acrobat

  Signera.

  Värdet <FILE_NAME> fylls i automatiskt i mallen Grundläggande

Beskrivning av arbetsflödet

När ett nytt objekt läggs till i en SharePoint-lista skapas ett avtal med en biblioteksmall och skickas.

Förutsättningar

Användarna måste upprätta en anslutning med Adobe Acrobat Sign och SharePoint.

Du måste logga in på varje tjänst i arbetsflödet för att upprätta en anslutning till den tjänsten.

Element i arbetsflödet

Byggstenarna i arbetsflödet

Steg Typ Anslutning Åtgärdsnamn
1. Utlösare SharePoint När ett nytt objekt skapas
2. Åtgärd Adobe Acrobat Sign Skapa ett avtal från en biblioteksmall och skicka för signatur
 1. Steg 1 – utlösare: När ett nytt objekt skapas

  Arbetsflödet aktiveras när ett nytt objekt skapas i en lista som användaren anger på en viss webbplats.

  När mallen skapas måste du ange webbplatsadressen och listnamnet som utlösaren reagerar på.

  Alla webbplatsadresser och motsvarande listnamn som är tillgängliga i ditt SharePoint-konto listas för dig att välja mellan.

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer
  Webbplatsadress Nej Anges av användaren Webbplatsadress för användarens SharePoint-konto
  Listnamn Nej Anges av användaren Mappen som utlöser händelsen
  Obs!

  Den här mallen förutsätter att det finns en biblioteksmall med formulärfält i användarens Adobe Acrobat Sign-bibliotek och fälten måste fyllas i med utdatavärdena för utlösaren När ett nytt objekt skapas.

 2. Steg 2 – åtgärd: Skapa ett avtal från en biblioteksmall och skicka för signatur

  Skapar ett dokument-ID med den identifierade biblioteksmallen.

  Fält i biblioteksmallen fylls i automatiskt med värden från SharePoint-listan.

  Dokumentet skickas för signering till den identifierade mottagaren.

  Åtgärd: Skapa ett avtal från en biblioteksmall och skicka för signatur

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn

  Standardvärde

  Värde

  Kommentarer

  Avtalsnamn Nej Anges av användaren Avtalets namn
  Dokumentets biblioteksmall Nej Anges av användaren Biblioteksmallen som ska användas för att skapa avtal
  Signaturtyp Ja E-signatur

  Typ av signatur som du vill begära – e-signatur eller handskriven

  Mottagarens e-postadress Nej Anges av användaren

  Mottagarens e-postadress

  Mottagarnas signeringsordning Ja 1 Det bör starta från 1
  Mottagarroll Ja SIGNERARE Mottagarens roll
  Meddelande Ja

  Granska och slutför det här dokumentet

  Ett valfritt meddelande till mottagarna som begär en åtgärd

Beskrivning av arbetsflödet

Använd data från ett valt objekt i en SharePoint-lista när du vill skicka ett avtal för signering med Adobe Acrobat Sign.

Om du vill köra det här arbetsflödet markerar du ett objekt och väljer arbetsflödet från Power Automate-menyn.

Förutsättningar

Användarna måste upprätta en anslutning med Adobe Acrobat Sign och SharePoint

Du måste logga in på varje tjänst i arbetsflödet för att upprätta en anslutning till den tjänsten.

Element i arbetsflödet

Byggstenarna i arbetsflödet

Steg Typ Anslutning Åtgärdsnamn

1.

Utlösare

SharePoint

För ett markerat objekt

2.

Åtgärd

SharePoint

Hämta objektet

3.

Åtgärd

Adobe Acrobat Sign

Skapa ett avtal från en biblioteksmall och skicka för signatur

 1. Steg 1 – utlösare: När ett objekt skapas i SharePoint

  Användaren måste konfigurera en viss lista i utlösaren. Den här listan övervakas för nya objekt.

  Utlösaren startar flödet när ett nytt objekt identifieras.

  Fältnamn

  Standardvärde

  Värde

  Kommentarer

  Webbplatsadress

  Nej

  Anges av användaren

  Webbplatsadress för användarens SharePoint-konto. Fylls i automatiskt när det skapas i SharePoint

  Listnamn

  Nej

  Anges av användaren

  Listan som är markerad. Fylls i automatiskt när den skapas i SharePoint

 2. Steg 2 – åtgärd: Hämta objekt

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet

  Webbplatsadress

  Nej

  Anges av användaren

  Webbplatsadress för användarens SharePoint-konto. Fylls i automatiskt när det skapas i SharePoint

  Grundläggande

  Listnamn

  Nej

  Anges av användaren

  Listan som är markerad. Fylls i automatiskt när den skapas i SharePoint

  Grundläggande

  ID

  Ja

  Värdet fylls i automatiskt med utdata från utlösaren ”För ett markerat objekt” i SharePoint

  Rad-ID i listan.

  Grundläggande
 3. Steg 3 – åtgärd: Skapa ett avtal från en biblioteksmall och skicka för signatur

  Åtgärd: Skapa ett avtal från en biblioteksmall och skicka för signatur

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet

  Avtalsnamn

  Nej

  Anges av användaren

  Avtalets namn

  Grundläggande

  Dokumentets biblioteksmall

  Nej

  Anges av användaren

  Biblioteksmallen som ska användas för att skapa avtal

  Grundläggande

  Signaturtyp

  Ja

  E-signatur

  Typ av signatur som du vill begära – e-signatur eller handskriven

  Grundläggande

  Mottagarens e-postadress

  Nej

  Anges av användaren

  Mottagarens e-postadress

  Grundläggande

  Mottagarnas signeringsordning

  Ja

  1

  Det bör starta från 1

  Grundläggande

  Mottagarroll

  Ja

  SIGNERARE

  Mottagarens roll

  Grundläggande

  Meddelande

  Ja

  Granska och slutför det här dokumentet.

  Ett valfritt meddelande till mottagarna som begär en åtgärd

  Grundläggande

Beskrivning av arbetsflödet

Hämta signaturer för en markerad fil i SharePoint-dokumentbiblioteket med Adobe Acrobat Sign. Om du vill köra det här arbetsflödet markerar du ett objekt och väljer arbetsflödet på Power Automate-menyn.

Förutsättningar

Användarna måste upprätta en anslutning med Adobe Acrobat Sign och SharePoint.

Du måste logga in på varje tjänst i arbetsflödet för att upprätta en anslutning till den tjänsten.

Element i arbetsflödet

Byggstenarna i arbetsflödet

Steg Typ Anslutning Åtgärdsnamn

1.

Utlösare

SharePoint

För ett markerat objekt

2.

Åtgärd

SharePoint

Hämta objektet

3.

Åtgärd

SharePoint

Hämta filinnehåll

4.

Åtgärd

Adobe Acrobat Sign

Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID

5.

Åtgärd

Adobe Acrobat Sign

Skapa ett avtal av ett överfört dokument och skicka för underskrift

6.

Åtgärd

Avisering

Skicka en mobil avisering

 1. Steg 1 – utlösare: För en markerad fil

   

  Fältnamn

  Standardvärde

  Värde

  Kommentarer

  Webbplatsadress

  Nej

  Anges av användaren

  Webbplatsadress för användarens SharePoint-konto. Fylls i automatiskt när det skapas i SharePoint

  Listnamn

  Nej

  Anges av användaren

  Listan som är markerad. Fylls i automatiskt när den skapas i SharePoint

 2. Steg 2 – åtgärd: Hämta objekt

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet

  Webbplatsadress

  Nej

  Anges av användaren

  Webbplatsadress för användarens SharePoint-konto. Fylls i automatiskt när det skapas i SharePoint

  Grundläggande

  Listnamn

  Nej

  Anges av användaren

  Det valda biblioteksnamnet. Fylls i automatiskt när det skapas i SharePoint och refererar till det angivna SharePoint-biblioteket.

  Grundläggande

  ID

  Ja

  Värdet fylls i automatiskt med utdata från utlösaren ”För ett markerat objekt” i SharePoint

  Rad-ID i listan.

  Grundläggande
 3. Steg 3 – åtgärd: Hämta filinnehåll

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet

  Webbplatsadress

  Nej

  Anges av användaren

  Webbplatsadress för användarens SharePoint-konto. Fylls i automatiskt när det skapas i SharePoint

  Grundläggande

  Filidentifierare

  Ja

  Värdet fylls i automatiskt med utdata från utlösaren ”Hämta objekt” i SharePoint

  Filens unika identifierare.

  Grundläggande
 4. Steg 4 – åtgärd: Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID

  Skapar ett dokument-ID för den överförda filen.

  Automatiskt ifyllda värden hämtas från den föregående åtgärden:

  • Filnamn: Namnet på det dokument som har överförts
  • Filinnehåll: Filströmmen för det överförda dokumentet

   

  Åtgärd: Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet

  Filnamn

  Ja

  Fylls i automatiskt med utdata från åtgärden ”Hämta objekt”

  Namnet på dokumentet som ska överföras

  Grundläggande

  Filinnehåll

  Ja

  Fylls i automatiskt med utdata från åtgärden ”Hämta objekt”

  Filströmmen för dokumentet som ska överföras

  Grundläggande
 5. Steg 5 – åtgärd: Skapa ett avtal från ett överfört dokument och skicka för underskrift

  Ett avtal konfigureras med en lista över mottagare, signeringsordning och typ av signatur när dokument-ID:t används som fil.

  Följande utdatavärden från den föregående åtgärden fylls i automatiskt:

  • Dokument-ID 
  • Avtalsnamn – namnet på filen som skapades, används som avtalsnamn

   

  Åtgärd: Skapa ett avtal av ett överfört dokument och skicka för underskrift

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet

  Avtalsnamn

  Ja

  Fylls i automatiskt med utdata från åtgärden ”Hämta objekt” i SharePoint.

  Avtalets namn.

  Grundläggande

  Dokument-ID

  Ja

  Fylls i automatiskt av svaret från ”Överför ett transient dokument och hämta ett dokument-ID”.(Dokument-ID)

  Värdet fylls i automatiskt i mallen

  Grundläggande

  Signaturtyp

  Ja

  E-signatur

  Typ av signatur som du vill begära – e-signatur eller handskriven

  Grundläggande

  Mottagarens e-postadress

  Nej

  Anges av användaren när arbetsflödet skapas

  Mottagarens e-postadress

  Grundläggande

  Mottagarnas signeringsordning

  Ja

  1

  Det bör starta från 1

  Grundläggande

  Mottagarroll

  Ja

  Signerare

  Mottagarens roll

  Grundläggande

  Meddelande

  Ja

  Granska och slutför det här dokumentet.

  Ett valfritt meddelande till mottagarna som begär en åtgärd  Grundläggande
 6. Steg 6 – åtgärd: Skicka avisering till mobil enhet

  När avtalet har konfigurerats och skickats, skickas en avisering om att avtalet har skapats till användaren.

  Följande utdatavärden från den föregående åtgärden fylls i automatiskt:

  • Filnamn

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet

  Text

  Ja

  Avtalet <FILE_NAME> har skickats för signering med Adobe Acrobat
  Sign.

  **Obs! <File_Name> fylls i automatiskt med utdata från åtgärden ”Hämta objekt” i SharePoint.

  Värdet fylls i automatiskt i mallen

  Grundläggande

Beskrivning av arbetsflödet

Använd det här arbetsflödet när du vill begära signaturer för ett markerat objekt med Adobe Acrobat Sign. Överför dokumentet och använd data i det markerade objektet när du skickar ett avtal. 

Om du vill köra det här arbetsflödet markerar du ett objekt och väljer arbetsflödet på Power Automate-menyn.

Förutsättningar

Användarna måste upprätta en anslutning med Adobe Acrobat Sign och SharePoint

Du måste logga in på varje tjänst i arbetsflödet för att upprätta en anslutning till den tjänsten.

Element i arbetsflödet

Byggstenarna i arbetsflödet

Steg Typ Anslutning Åtgärdsnamn

1.

Utlösare

SharePoint

För ett markerat objekt

2.

Åtgärd

SharePoint

Hämta objektet

3.

Åtgärd

Adobe Acrobat Sign

Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID

4.

Åtgärd

Adobe Acrobat Sign

Skapa ett avtal av ett överfört dokument och skicka för underskrift

5.

Åtgärd

Avisering

Skicka en mobil avisering

 1. Steg 1 – utlösare: För ett markerat objekt

  Fältnamn

  Standardvärde

  Värde

  Kommentarer

  Webbplatsadress

  Nej

  Anges av användaren

  Webbplatsadress för användarens SharePoint-konto. Fylls i automatiskt när det skapas i SharePoint

  Listnamn

  Nej

  Anges av användaren

  Listan som är markerad. Fylls i automatiskt när den skapas i SharePoint

  Filinnehåll

  Ej tillämplig beskrivning: markera ett dokument

  -Ej tillämpligt-

  Indataparameter för typen Fil

  Filnamn

  Ej tillämpligt Beskrivning:

  Ange filnamnet med filtillägget

  -Ej tillämpligt-

  Indataparameter för typen Text

 2. Steg 2 – åtgärd: Hämta objekt

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet

  Webbplatsadress

  Nej

  Anges av användaren

  Webbplatsadress för användarens SharePoint-konto. Fylls i automatiskt när det skapas i SharePoint

  Grundläggande

  Listnamn

  Nej

  Anges av användaren

  Listan som är markerad. Fylls i automatiskt när den skapas i SharePoint

  Grundläggande

  ID

  Ja

  Värdet fylls i automatiskt med utdata från utlösaren ”För ett markerat objekt” i SharePoint

  Rad-ID i listan.

  Grundläggande
 3. Steg 3 – åtgärd: Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID

  Åtgärd: Ladda upp ett dokument och hämta ett dokument-ID

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet

  Filnamn

  Ja

  Fylls i automatiskt med utdata från utlösaren ”För ett markerat objekt” i SharePoint. Namnet på dokumentet som ska överföras Grundläggande

  Filinnehåll

  Ja

  Fylls i automatiskt med utdatasvaret för utlösaren För ett valt objekt för SharePoint. Filströmmen för dokumentet som ska överföras Grundläggande
 4. Steg 4 – åtgärd: Skapa ett avtal av ett överfört dokument och skicka för underskrift

  Åtgärd: Skapa ett avtal av ett överfört dokument och skicka för underskrift

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet

  Avtalsnamn

  Ja

  Fylls i automatiskt med utdata från utlösaren ”För ett markerat objekt” i SharePoint. (Filnamn)

  Observera INTE från ”Hämta objekt”

  Avtalets namn.

  Grundläggande

  Dokument-ID

  Ja

  Fylls i automatiskt av svaret från ”Överför ett transient dokument och hämta ett dokument-ID”.(Dokument-ID)

  Värdet fylls i automatiskt i mallen

  Grundläggande

  Signaturtyp

  Ja

  E-signatur

  Typ av signatur som du vill begära – e-signatur eller handskriven

  Grundläggande

  Mottagarens e-postadress

  Nej

  Anges av användaren när flödet skapas

  Mottagarens e-postadress

  Grundläggande

  Mottagarnas signeringsordning

  Ja

  1

  Det bör starta från 1

  Grundläggande

  Mottagarroll

  Ja

  Signerare

  Mottagarens roll

  Grundläggande

  Meddelande

  Ja

  Granska och slutför det här dokumentet.

  Ett valfritt meddelande till mottagarna som begär en åtgärd Grundläggande
 5. Steg 5 – åtgärd: skicka en mobil avisering till mig

  När avtalet har konfigurerats och skickats, skickas en avisering om att avtalet har skapats till användaren.

  Följande utdatavärden från den föregående åtgärden fylls i automatiskt:

  • Filnamn

   

  Obligatoriska fält för denna åtgärd:

  Fältnamn Standardvärde Värde Kommentarer Synlighet

  Text

  Ja

  Avtalet <FILE_NAME> har skickats för signering med Adobe Acrobat Sign.

  **Obs! <File_Name> fylls i automatiskt med utdata från ”För ett markerat objekt” i SharePoint.

  Värdet fylls i automatiskt i mallen

  Grundläggande

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online