Användarhandbok Avbryt

Adobe Sign för Salesforce – användarhandbok för avancerade anpassningar/inställningar

 1. Adobe Acrobat Sign-integreringar
 2. Nyheter
 3. Produktversioner och livscykel
 4. Acrobat Sign för Salesforce
  1. Installera paketet
  2. Konfigurera paketet
  3. Användarhandbok
  4. Användarhandbok för utvecklare
  5. Handbok om avancerad anpassning
  6. Användarhandbok för fältmappning och mallar
  7. Flödesautomatiseringsguide
  8. Användarhandbok för Document Builder
  9. Användarhandbok för uppgraderingar
  10. Versionsinformation
  11. Felsökningsguide
  12. Ytterligare artiklar
 5. Acrobat Sign för Microsoft
  1. Acrobat Sign för Microsoft 365
   1. Installationshandbok
  2. Acrobat Sign för Outlook
   1. Användarhandbok
  3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
   1. Användarhandbok
  4. Acrobat Sign för Teams
   1. Användarhandbok
   2. Versionsinformation
   3. Microsoft Teams-godkännanden
  5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
   1. Användarhandbok
   2. Versionsinformation
  6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
   1. Användarhandbok
   2. Versionsinformation
  7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
   1. Översikt
   2. Dynamics Online: installationshandbok 
   3. Dynamics Online: användarhandbok 
   4. Dynamics On-Prem: installationshandbok 
   5. Dynamics On-Prem: användarhandbok
   6. Handbok för arbetsflöde för Dynamics
   7. Dynamics 365 för Talent
   8. Användarhandbok för uppgraderingar
   9. Versionsinformation
  8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
   1. Översikt
   2. SharePoint On-Prem: installationshandbok
   3. SharePoint On-Prem: användarhandbok för mallmappning
   4. SharePoint On-Prem: användarhandbok
   5. SharePoint On-Prem: versionsinformation
   6. SharePoint Online: installationshandbok
   7. SharePoint Online: användarhandbok för mallmappning
   8. SharePoint Online: användarhandbok
   9. SharePoint Online: användarhandbok för mappning av webbformulär
   10. SharePoint Online: versionsinformation
 6. Acrobat Sign för ServiceNow
  1. Översikt
  2. Installationshandbok
  3. Användarhandbok
  4. Versionsinformation
 7. Acrobat Sign för HR ServiceNow
  1. Installationshandbok
 8. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
  1. Installationshandbok för Cockpit
  2. Installationsguide för rekrytering
  3. Användarhandbok för rekrytering
  4. Installationshandbok för Cloud Foundry
 9. Acrobat Sign för Workday
  1. Installationshandbok
  2. Snabbstart
  3. Självstudiekurs i konfiguration
 10. Acrobat Sign för NetSuite
  1. Installationshandbok
  2. Versionsinformation
 11. Acrobat Sign för SugarCRM
 12. Acrobat Sign för VeevaVault
  1. Installationshandbok
  2. Användarhandbok
  3. Användarhandbok för uppgraderingar
  4. Versionsinformation
 13. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
  1. Installationshandbok
 14. Utvecklingsdokumentation för Acrobat Sign
  1. Översikt
  2. Webhookar
  3. Texttaggar

En användarhandbok till de anpassade inställningarna som är tillgängliga i paketet Adobe Sign för Salesforce

Översikt

Adobe Sign för Salesforce innehåller en mängd anpassningsbara funktioner som hjälper dig att anpassa din dokumentunderskriftsprocess så att den passar sömlöst med ditt övergripande arbetsflöde.

Det här dokumentet är ett tillägg till Salesforce-installationshandboken och tar upp alla tillgängliga anpassningsbara funktioner och serverprocesser som är tillgängliga för administratörer. Programutvecklare som vill ansluta sina program till Adobe Sign-appen ska referera till dokumentationen för programutvecklare.

De flesta inställningarna som beskrivs i detta dokument kräver endast Salesforce-konfiguration för att börja gälla. För de få inställningar som kräver Adobe Sign-sidokonfigurationer nämns detta.

Adobe Sign-flikar

Flikar

Adobe Sign installerar elva anpassningsbara flikar, som alla är aktiva som standard (förutsatt att du installerade med åtkomst för alla användare). Det rekommenderas att du granskar dessa flikar och deras funktioner för att avgöra om alla, några eller inga av dina användare behöver åtkomst till dem, samt att du inaktiverar flikar som inte behövs för att hålla användarsidan så lättöverskådlig som möjligt.

Adobe Sign-flikar

Avtal

Datamappningar för

Gruppmappningar

Avtalsmallar

Adobe Sign-hanterare

Hantera avtal

Gruppavtal

Adobe Sign-administratör (x2)

Kopplingsmappningar

Avtalstyper    
Obs!

Det finns två flikar för Adobe Sign-administratörer som visas i Lightning-gränssnittet.

En är för en Visualforce-sida och den andra för Lightning, men det går inte att dölja Visualforce-fliken i Lightning-upplevelsen, så båda visas.


Flikar efter funktion

Användare:

 • Avtal - Ett av de viktigaste objekten för att ge användare möjlighet att skapa och förhandsgranska sina avtal.  Denna bör vara aktiverad för alla användare som använder programmet.
 • Adobe Sign-hanterare - Används i första hand om du har installerat Adobe Sign på Salesforce1. Om du inte använder Salesforce1 är det lämpligt att inaktivera den här fliken.               
 • Hantera avtal - Den här fliken öppnar en portal till Adobe Sign-sidan Hantera Den här sidan innehåller verktyg som gör det möjligt för användaren att till fullo ändra avtalet direkt i Adobe Sign.  I allmänhet vill Salesforce-kunder uteslutande hantera kontrakt-/dokumentändringar i Salesforce-miljön, så att händelser loggas till fullo i CRM-systemet. Därmed döljer de den här fliken från alla förutom administratörer.

 

Priviligierad användare

 • Gruppavtal - Används av personer som behöver skapa ett stort antal avtal som baseras på en Adobe Sign-mall och en Salesforce-fråga (för att definiera mottagarna). Visa endast den här fliken för användare/profiler som ska skicka stora mängder av samma dokument. (t.ex. årliga policyavtal, kontraktsförnyelsedokument)

 

Administratör

 • Adobe Sign-administratör - Visa endast den här fliken för Salesforce-administratörsprofilen. Det finns ingen anledning att bevilja användare som inte är administratörer åtkomst till detta innehåll.           
 • Gruppmappningar - Dessa inställningar gör det möjligt för Salesforce-administratören att automatiskt låta Adobe Sign placera användare i grupper baserat på SFDC-profiler.  Endast användbar för Administratörer.
 • Avtalstyper – hjälper till att identifiera och hitta alla avtal av en viss kategori.
 • Avtalsmallar - För att utforma avtalsmallar.  Denna ska i de flesta fall bara vara tillgänglig för administratörer.
 • Datamappningar - Används uteslutande för att definiera datamappningar för att överföra dokumentinnehåll tillbaka till Salesforce.  För de flesta användare kommer den här fliken endast att vara tillgänglig för administratörer.
 • Kopplingsmappningar - Motstyckena till datamappningar. Den här fliken definierar vilket Salesforce-innehåll som kan sammanfogas till ett dokument innan det skickas för underskrift.  Återigen, antagligen endast för administratörer

Anpassningar för Salesforce

Inställningar gör att du kan ändra beteendet för Adobe Sign för Salesforce och anpassa det så att det passar dina verksamhetsbehov. Standardvärdena speglar de vanligaste konfigurationerna som kunder föredrar och som kommer att vara aktiva, såvida du inte uttryckligen ändrar dem. 

Adobe Sign för Salesforce stöder flera anpassade inställningar:

 • Adobe Sign-inställningar styr vilka funktioner som visas för dina Adobe Sign-användare och anger även programmets beteende. Det här är huvuduppsättningen av kärninställningar för programmet.
 • Inställningar för mottagare av Adobe Sign-avtal reglerar hur mottagarposter skapas och uppdateras
 • Inställningar för uppdatering av Adobe Sign-avtal styr funktionerna som definierar hur avtalet uppdateras i Salesforce
 • Miljöinställningar för Adobe Sign styr standardwebbadresser och miljöinställningar.
 • Verktygsfältinställningar för Adobe Sign styr knapparna som visas i Adobe Sign-verktygsfältet.
 • Kopplingsmappningsinställningar för Adobe Sign styr hur bilagor hanteras när en kopplingsmappning används.
 • Chatter-inställningar för Adobe Sign styr vilka som avtalshändelser som resulterar i Chatter-poster och var Chatter-posterna ska visas. Dessa inställningar visas endast om du har Adobe Sign för Chatter-appen installerad i din organisation.
 • Leadkonverteringsinställningar för Adobe Sign styr dispositionen av de avtal som är associerade med en lead när den konverteras till ett konto, en kontakt eller ett säljprojekt.

Inställningar kan anges för hela Salesforce-organisationen eller för specifika användare och profiler:

Den här inställningen påverkar alla användare och profiler i organisationen, såvida inte deras inställningar åsidosätter standardinställningarna för organisationsnivå (se nedan)

1. Navigera till Inställningar > Plattformsverktyg > Anpassad kod > Anpassade inställningar.

Sidan Anpassade inställningar visas.

2. Klicka på någon av länkarna om tillämpligt:

o Inställningar för mottagare av Adobe Sign-avtal

o Inställningar för uppdatering av Adobe Sign-avtal

o Chatter-inställningar för Adobe Sign

o Miljöinställningar för Adobe Sign

o Leadkonverteringsinställningar för Adobe Sign

o Kopplingsmappningsinställningar för Adobe Sign

o Adobe Sign-inställningar

o Adobe Sign-verktygsfält

(Exemplen nedan visar Adobe Sign-inställningar.)

 

3. Klicka på knappen Hantera

4. Klicka på knappen Ny (eller Redigera om tidigare ändringar har gjorts) ovanför raden Standardvärde för organisationsnivå

5. Uppdatera lämpliga inställningar

6. Klicka på knappen Spara.

redigera inställningar

Dessa inställningar påverkar endast användare och profiler som du anger. Om du anpassar flera profiler måste du anpassa dem var för sig.

1. Navigera till Inställningar > Plattformsverktyg > Anpassad kod > Anpassade inställningar

Sidan Anpassade inställningar visas.

2. Klicka på någon av länkarna om tillämpligt:

o Inställningar för mottagare av Adobe Sign-avtal

o Inställningar för uppdatering av Adobe Sign-avtal

o Chatter-inställningar för Adobe Sign

o Miljöinställningar för Adobe Sign

o Leadkonverteringsinställningar för Adobe Sign

o Kopplingsmappningsinställningar för Adobe Sign

o Adobe Sign-inställningar

o Adobe Sign-verktygsfält

(Exemplen nedan visar Adobe Sign-inställningar.)

 

3. Klicka på knappen Hantera

4. Klicka på knappen Ny (eller Redigera) ovanför tabellen Inställningar för ägare för att skapa anpassade inställningar för specifika användare eller profiler som åsidosätter standardorganisationsnivån (om sådan finns). 

                ○ Tabellen Inställningar för ägare finns längst ner på sidan, under listan över inställningar.

Obs!

Du kan använda knappen Visa/Dölj (►) för att komprimera sektionen Standardvärde för organisationsnivå.

5. Välj Användare eller Profil i listrutan Plats och använd därefter sökikonen för att söka efter profilen som du vill ändra inställningar för och ange värden för de lämpliga inställningarna.

6. Redigera profilinställningarna efter behov

7. Klicka på knappen Spara.

Anpassningsbara inställningar

De anpassningsbara inställningarna är uppdelade i funktionella sektioner i Salesforce. Strukturen reproduceras nedan. Var och en av de diskreta inställningarna finns listade i den funktionella inställningen.

o Inställningar för mottagare av Adobe Sign-avtal

o Inställningar för uppdatering av Adobe Sign-avtal

o Chatter-inställningar för Adobe Sign

o Miljöinställningar för Adobe Sign

o Leadkonverteringsinställningar för Adobe Sign

o Kopplingsmappningsinställningar för Adobe Sign

o Adobe Sign-inställningar

o Adobe Sign-verktygsfält

 

På grund av objektens volym i sektionen Adobe Sign-inställningar presenteras innehållet två gånger:

 • Efter funktion - För att göra det lättare att nå ett funktionellt mål och se till att alla relevanta inställningar omses
 • Alfabetiskt - För att hitta en specifik inställning snabbt

Anpassade inställningar för Adobe Sign

Administration

Vill du tillåta att Adobe Sign-administratörer på gruppnivå har behörighet att upprätta en OAuth-anslutning mellan Adobe Sign och Salesforce?

 • OAuth-omfattning i Adobe Sign – anger den lägsta behörighetsnivån i Adobe Sign-systemet som kan upprätta en OAuth-anslutning.
  • Lämna fältet tomt eller ange konto, för att begränsa OAuth-anslutningar till administratörer på kontonivå i Adobe Sign.
  • Ange en grupp för att utöka behörighetsomfattningen till att omfatta administratörer på gruppnivå. OBS! Om du skapar en OAuth-anslutning med en administratör på gruppnivå begränsas integreringen till att endast fungera med de användare som har ett medlemskap i den primära gruppen för den länkande administratören.
 
Behöver du strikt definiera dokumentlagringstypen? Är du beroende av objekttypen för Adobe Sign-dokumenten?
 • Lagringstyp för avtalsdokument - anger standardlagringsobjektet för Adobe Sign-dokument
  • Ange som Files för att få paketet att fungera med den senaste generationen av det Files-baserade systemet i Salesforce
  • Ange som Attachments för att använda det äldre Attachments-baserade systemet
  • Om den lämnas tom baseras standardlagringstypen på den installerade paketversionen
   • Version 23+ använder som standard Files
   • Versioner före 23.0 använder som standard Attachments

 

Behöver dina användare tilldelas specifika Adobe Sign-grupper baserat på deras Salesforce-profiler för att säkerställa att korrekta inställningar och varumärken används?

 • Autosynkronisera gruppmappningar - Aktivera den här inställningen för att automatiskt flytta rätt Adobe Sign-grupper när deras Salesforce-användarprofiler uppdateras.

 

Behöver du skicka avtal som överskrider 2 MB i total filstorlek? (Om svaret är ja, se: Konfigurera Salesforce för att skicka stora dokument)

 • Återanrops-URL för Adobe till Salesforce - Du måste ange återanrops-URL i denna ruta när du skickar stora dokumenttransaktioner (större än 2 MB).  Denna inställning är den säkra webbadress som kopieras från Adobe Sign-återanropswebbplatsen, konfigurerad för att skicka stora filer.

 

Ska Adobe Sign skapa nya användare automatiskt när de använder programmet i Salesforce?

 • Inaktivera Användartilldelning - Aktivera den här inställningen för att förhindra att användare automatiskt tilldelas ett Adobe-användarkonto när de skickar eller hanterar avtal. Denna inställning förhindrar inte den automatiska tilldelning för användare som uppstår när någon klickar på Uppdatera avtal i avtalslistan. 


Chatter

Vill du inaktivera Chatter-matning på avtalsobjektetet?

 • Inaktivera Chatter-matning på avtalsobjekt - Aktivera den här inställningen för att inaktivera chatter-matningen på avtalsobjektet.


Data- och kopplingsmappning

Vill du få ett e-postmeddelande när en data- eller kopplingsmappning misslyckas?

 • Aktivera meddelande för mappningsfel (aktiverad som standard) - Aktivera den här inställningen för att skicka e-postmeddelanden till ägaren av data- eller kopplingsmappningen om fel uppstår när mappningarna utförs.

Vill du se API-namnen när du väljer fält i datamappning/kopplingsmappning?

 • Visa fältets API-namn (inaktiverat som standard) - Aktivera alternativet när du vill visa API-namnet för varje fält och förhållandet mellan Salesforce-objekten när du ställer in datamappning och kopplingsmappning.


Användargränssnitt

Behöver du etablera en specifik typ av användargränssnitt (fönster eller ramar)?

 • Fönstertyp - Avgör hur Adobe Sign-fönster öppnas i användarens webbläsare. Ange "Fönster" för att öppna i nya fönster, ange "Ramar" för att öppna som ett lager ovanpå avtalssidan, eller lämna fältet tomt för att använda standardbeteendet, vilket är att identifiera lämplig åtgärd automatiskt baserat på användarens webbläsarinställningar.
Obs!

Den här inställningen gäller inte för kunder som använder sidlayouten Lightning, och är endast tillgänglig för konfigurationer med den avancerade sidlayouten för avtal


Alternativ för arbetsflöde

Kommer dina avsändare att behöva skapa avtal som endast de själva kan signera?

 • Aktivera Endast avsändaren signerar - Aktivera den här inställningen för att visa och aktivera alternativet "Endast avsändaren signerar" i sektionen Mottagare på sidan Skicka avtal. När alternativet ”Endast avsändaren signerar” används visas avtalet eller dokumentet för avsändaren för signering. Den här funktionen liknar funktionen ”Endast jag signerar” i Adobes tjänster. Det här alternativet kan konfigureras som skrivskyddat med inställningen Endast skrivskyddade sändarsignaturer.

 

Ska dokumentets avsändare behöva signera dokumentet överhuvudtaget?

 • Dölj Avsändaren signerar - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet för avsändarsignaturer för avtalsutkast.

 

Vill du tillåta avsändare att välja mellan löpande och parallell underskrift?

 • Visa alternativ för Mottagarnas signeringsordning - Aktivera den här inställningen för att visa dessa två alternativ för mottagarsignering: löpande (ordning angiven) eller parallellt (i valfri ordning).


Mottagaralternativ

Vilka typer av mottagarobjekt (t.ex. kontakt, lead) ska du skicka avtal till?

 • Inaktivera Kontakt som mottagare - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet att välja en kontakt som mottagare på sidan Skicka avtal.
 • Inaktivera E-post som mottagare - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet att ange en e-postadress som mottagare på sidan Skicka avtal.
 • Inaktivera Grupp som mottagare - Den här inställningen styr om användare kan använda grupposter som mottagare för avtal.
 • Inaktivera Lead som mottagare - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet att välja en lead som mottagare på sidan Skicka avtal.
 • Inaktivera Användare som mottagare - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet att välja en användare som mottagare på sidan Skicka avtal.
 • Aktivera roll som accepterande part - Mottagare som är accepterande part accepterar dokumentet. De kanske måste ange fältdata.
 • Aktivera roll som certifierad mottagare - Certifierade mottagare bekräftar avtal, men signerar inte. De kanske måste fylla i fältdata.
 • Aktivera rollen Delegera till accepterande part - Aktiverar rollen att utse en delegerande part för en accepterande part
 • Aktivera rollen Delegera certifierad mottagare - Aktiverar rollen att utse en delegerande part för en certifierad mottagare
 • Aktivera rollen Delegera formulärifyllnad - Aktiverar rollen att utse en delegerande part för en formulärifyllare
 • Aktivera roll som formulärifyllare - Formulärifyllare aktiveras för att fylla i data på fältnivå.
 • Aktivera Mottagare som godkännare (aktiverad som standard) - Aktivera den här inställningen för att aktivera alternativet att markera en mottagare som godkännare. Godkännare granskar och godkänner dokumentet, men måste inte signera det.
 • Aktivera Mottagare delegerar godkännare - Mottagare markerade som delegerande kan granska dokumentet, men inte signera, godkänna eller bekräfta det. Dokumentet måste vidarebefordras till en annan användare som kan vidta rätt åtgärder.
 • Aktivera Mottagare delegerar signerare - Mottagare markerade som delegerande kan granska dokumentet, men inte signera, godkänna eller bekräfta det. Dokumentet måste vidarebefordras till en annan användare som kan vidta rätt åtgärder

 

Bör avsändare tillåtas att definiera vilka parter som ska få en kopia av ett avtal?

 • Dölj Skicka e-postkopior - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet "Skicka e-postkopior till" för avtalsutkast.

 

Använder du anpassade fält för att definiera dina mottagare?

 • Åsidosätt mottagarfältlista - Detta fält gör att du kan ändra standarduppsättningen av avtalsfält som bestämmer vilka avtalsfält som används när du väljer mottagare för ett avtal som skickas för underskrift. Redigera den här inställningen så att den, när den används, innehåller en lista med API-fältnamn, separerade med kommatecken, från avtalsposten. Fältnamnen ska stå i rätt ordning och representera fälten som mottagarna ska läsa från. (t.ex. SignerA_Email__c,SignerB_Email__c)


Alternativ för mottagarverifiering

Vilka typer av mottagarverifiering tillåter du?

 • Inaktivera Kunskapsbaserad autentisering (aktiverad som standard) - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet Kunskapsbaserad autentisering för avtal. Det här är en metod för kontroll som kräver att signerare anger och verifierar personlig information för att signera dokumentet. Användningen av den här funktionen är begränsad och kan innebära ytterligare kostnader. Se till att dina kontoinställningar på echosign.adobe.com har kunskapsbaserad autentisering aktiverad, så att du kan använda denna i Salesforce.
 • Aktivera Telefonautentisering - Aktivera den här inställningen för att visa alternativet Telefonautentisering för att verifiera mottagaridentitet. Användningen av den här funktionen är begränsad och kan innebära ytterligare kostnader.
 • Aktivera autentisering med myndighets-ID – Aktivera den här inställningen när du vill visa autentiseringsalternativet Myndighets-ID för att verifiera mottagaridentitet.  Användning av den här funktionen kan medföra extra kostnader
 • Dölj Signering med lösenord - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet för signering med lösenord.

 

Bör signerare kunna ha olika verifieringsmetoder?

 • Aktivera verifieringsmetod per signeraridentitet - om inställningen aktiveras kan varje signerare ha sin egen metod för identitetsverifiering (t.ex. lösenord, telefon, KBA).
 • Aktivera separata identifieringsmetoder för signerare - aktivera den här inställningen för att kunna välja olika identitetsverifieringsmetoder för mottagare i ditt Adobe Sign-konto och mottagare utanför ditt Adobe Sign-konto. Detta gäller kunskapsbaserad autentisering (KBA) och lösenord för inloggning. Du kan till exempel kräva att en kund verifieras med kunskapsbaserad identitet innan hen signerar dokumentet, men kräva att din försäljningschef istället anger ett lösenord för att signera dokumentet. Om du inte markerar den här rutan kommer alla signerare eller godkännare att verifiera med samma metod, vald av avsändaren.


Bifoga dokument

Varifrån ska avsändare tillåtas att bifoga sina dokument?

 • Dölj Salesforce-innehåll/bifogade filer.- Aktivera den här inställningen om du vill dölja alternativet att lägga till Salesforce-innehåll eller filer i avtalsutkast.
 • Dölj Salesforce-dokumentbilagor - Aktivera den här inställningen om du vill dölja alternativet att lägga till Salesforce-dokument i avtalsutkast.
 • Dölj Ladda upp avtalsbilagor - Aktivera den här inställningen om du vill dölja alternativet att överföra lokala filer för avtalsutkast.
 • Visa Adobe Sign-biblioteksbilagor - Aktivera den här inställningen för att visa alternativet att lägga till Adobe Sign-dokumentmallar.
 • Visa Adobe Sign-fältmallar - Aktivera den här inställningen för att visa alternativet att välja och applicera Adobe Sign-formulärfältsmallar på dokument.

 

Vill du att användare ska kunna använda fältmallar?

 • Dölj Möjlighet att lägga till fältmallar - Aktivera den här inställningen för att dölja länken som gör det möjligt för avsändare att lägga till formulärfältsmallar på utkast.

 

Vill du att avtalsnamnet automatiskt ska ändras till filnamnet på det första bifogade dokumentet?

 • Byt namn på avtal med namn på bifogad fil - Aktivera den här inställningen för att byta namn på avtalet genom att använda namnet på det bifogade dokumentet.


Avsändaralternativ

Behöver dina Salesforce-användare kunna skicka avta å andras vägnar?

 • Tillåt avsändare att skicka dokument å andras vägnar - Aktivera den här inställningen för att tillåta avsändare att skicka avtal å andras vägnar.

 

Vill du att avtal automatiskt ska förfalla efter en viss tid?

 • Skapa signaturdeadlinepåminnelse - Aktivera den här inställningen för att visa Salesforce-varningar som påminner användare när skickade avtal håller på att löpa ut. Ange antalet dagar före avtalets utgång som varningen visas med inställningen för Dagar för signaturdeadlinepåminnelse.
 • Dagar för signaturdeadlinepåminnelse - Ange ett antal dagar och aktivera inställningen Skapa signaturdeadlinepåminnelse. Detta gör att varningar om att "avtalet håller på att löpa ut" visas för dina användare i Salesforce. Varningar visas det angivna antalet dagar före avtalets utgång.
 • Dölj signaturdeadline - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet för signaturdeadline för avtalsutkast.

 

Vill du kunna utvidga avtalets relation till andra Salesforce-objekt?

 • Dölj kontosökning - Aktivera den här inställningen för att dölja kontosökningsalternativet (i sektionen Avtalsdetaljer) för avtalsutkast.
 • Dölj kontaktsökning - Aktivera den här inställningen för att dölja kontraktsökningsalternativet (i sektionen Avtalsdetaljer) för avtalsutkast.
 • Dölj säljprojektsökning - Aktivera den här inställningen för att dölja säljprojektsökningsalternativet (i sektionen Avtalsdetaljer) för avtalsutkast.

 

Bör användare tillåtas att ändra fältplacering innan ett avtal skickas?

 • Dölj förhandsgranskning och position - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativen för förhandsgranskning och position för avtalsutkast.

 

Bör användare tillåtas att ändra ordningen på mottagare eller bilagor?

 • Dölj sortera om bilagor - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet för att sortera bilagor för avtalsutkast.
 • Dölj sortera om mottagare - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet för att sortera mottagare för avtalsutkast.

 

Vill du tillåta handskrivna signaturer utöver elektroniska underskrifter?

 • Dölj signaturtyp - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet signaturtyp (e-signatur eller skriftlig signatur) för avtalsutkast.

 

Bör användare tillåtas att definiera påminnelser till signerare när de skapar ett avtal?

 • Dölj signaturpåminnelse - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet för signaturpåminnelse för avtalsutkast.

 

Kommer du någonsin att behöva placera signaturen på avsändarens system (personlig signering)?

 • Visa alternativet värdbaserad signering (aktiverat som standard) - Aktivera den här inställningen för att visa fältet "värdbaserad signering för den första signeraren" på avtalssidan för att få personliga signeringar. 


Avsändaralternativ för mallanvändare

Användar du mallar? Och i så fall, vill du göra några av de förifyllda fälten dolda eller skrivskyddade så att avsändare inte kan manipulera dem?

 • Dölj lägg till mottagare - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet att lägga till mottagare för avtalsutkast.
 • Dölj radera mottagare - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet att radera mottagare för avtalsutkast.
 • Dölj redigera avtalsbilagor - Aktivera den här inställningen för att dölja redigeringsalternativet för bilagor associerade med avtalsutkast.
 • Dölj radera avtalsbilagor - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet att radera avtal (i sektionen Bilagor) från avtalsutkast.
 • Dölj visa avtalsbilagor - Aktivera den här inställningen för att dölja visningsalternativet för bilagor associerade med avtalsutkast.
 • Skrivskydda konto - Aktivera den här inställningen för att göra fältet Konto till ett skrivskyddat avtalsfält. Detta är användbart om du vill förifylla fältet men inte tillåta avsändaren att redigera det.
 • Skrivskydda avtalsnamn - Aktivera den här inställningen för att göra fältet Avtalsnamn till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Skrivskydda kontrakt - Aktivera den här inställningen för att göra fältet Kontraktsökning till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Skrivskydda e-postkopior - Aktivera den här inställningen för att göra fältet "Skicka e-postkopior till" till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Skrivskydda ytterligare fält - Aktivera den här inställningen för att skrivskydda avsnittet Ytterligare fält på ett avtal.
 • Skrivskydda värdbaserad signering - Aktivera den här inställningen för att göra kryssrutan för värdbaserad signering till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Skrivskydda språk - Aktivera den här inställningen för att göra fältet Språk till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Skrivskydda meddelande - Aktivera den här inställningen för att göra fältet Meddelande till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Skrivskydda säljprojekt - Aktivera den här inställningen för att göra fältet för säljprojektssökning till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Skrivskydda förhandsgranskning eller position - Aktivera den här inställningen för att göra kryssrutan "Signaturfält för att förhandsgranska dokument eller för position" till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Skrivskydda mottagare - Aktivera den här inställningen för att skrivskydda mottagaravsnittet på ett avtal.
 • Skrivskydda signeringsordning för mottagare - Aktivera den här inställningen för att skrivskydda alternativen för signeringsordning för mottagare på ett avtal.
 • Skrivskydda säkerhetsalternativ - Aktivera den här inställningen för att skrivskydda avsnittet Säkerhetsalternativ på ett avtal.
 • Skrivskydda avsändaren signerar - Aktivera den här inställningen för att göra kryssrutan "Jag behöver också signera detta dokument" till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Skrivskydda endast avsändaren signerar - Aktivera den här inställningen för att skrivskydda alternativet "Endast avsändaren signerar" i sektionen Mottagare på sidan Skicka avtal. Den här inställningen fungerar tillsammans med inställningen Aktivera endast avsändaren signerar.
 • Skrivskydda signaturtyp - Aktivera den här inställningen för att göra fältet Signaturtyp till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Skrivskydda signaturdeadline - Aktivera den här inställningen för att göra "Ge signerare X dagar att signera detta dokument" till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Skrivskydda signaturpåminnelse - Aktivera den här inställningen för att göra kryssrutan "Påminn mottagaren att signera" till ett skrivskyddat avtalsfält.


Alternativ för skickade avtal

Ska avsändare kunna ändra mottagarens e-postadress för avtal under behandling?

 • Dölj ersätt signerare - Aktivera den här inställningen för att dölja möjligheten att ersätta den aktuella signeraren eller godkännaren när avtalet har skickats.


Omdirigering efter signering

När du har signerat ett dokument, vill du kontrollera vart signeraren omdirigeras (jämfört med Adobe Sign-standardsidan)?

 • Aktivera alternativ efter signering - Aktivera det här alternativet om du vill omdirigera signerare till en startsida som du väljer. Det gör att alternativen ”Omdirigerings-URL efter signering” och ”Omdirigering i sek. efter signering” blir tillgängliga på sidan Skicka avtal. Ett avtals signerare dirigeras om till den angivna URL:en när de har signerat. Du kan t.ex. dirigera om dem till ditt företags webbplats eller en undersökningssida. Det här alternativet kan konfigureras som skrivskyddat för avsändare med inställningen Skrivskyddade alternativ efter signering.
 • Skrivskydda alternativ efter signering - Aktivera den här inställningen för att skrivskydda alternativen "Omdirigerings-URL efter signering" och "Omdirigeringsfördröjning efter signering" i sektionen Mottagare på sidan Skicka avtal. Den här inställningen fungerar tillsammans med inställningen Aktivera alternativ för efter signering.  


Signerad PDF-säkerhet

Vill du skydda den slutliga PDF-filen med ett lösenord för att styra visningsåtkomst?

 • Dölj lösenord för signerad PDF-fil - Aktivera den här inställningen för att dölja lösenordalternativet att ange ett lösenord för att öppna PDF-filen med det signerade avtalet.
 • Rensa avtalslösenord (aktiverad som standard) - Aktivera den här inställningen för att inte spara det krypterade lösenordet för avtalet i Salesforce efter att avtalet har skickats. Detta gäller lösenordet som är inställt för att signera eller visa avtalet. 

Var och en av inställningarna i Salesforce har en frågeteckenikon som du kan klicka på för att se beskrivningen av inställningen.

 • Fönstertyp - Avgör hur Adobe Sign-fönster öppnas i användarens webbläsare. Ange "Fönster" för att öppna i nya fönster, ange "Ramar" för att öppna som ett lager ovanpå avtalssidan, eller lämna fältet tomt för att använda standardbeteendet, vilket är att identifiera lämplig åtgärd automatiskt baserat på användarens webbläsarinställningar.
Obs!

Den här inställningen gäller inte för kunder som använder sidlayouten Lightning, och är endast tillgänglig för konfigurationer med den avancerade sidlayouten för avtal

Sidan för administratörsinställningar i Adobe Sign

 • OAuth-omfattning i Adobe Sign – anger den lägsta behörighetsnivån i Adobe Sign-systemet som kan upprätta en OAuth-anslutning.
  • Lämna fältet tomt eller ange konto, för att begränsa OAuth-anslutningar till administratörer på kontonivå i Adobe Sign.
  • Ange en grupp för att utöka behörighetsomfattningen till att omfatta administratörer på gruppnivå. OBS! Om du skapar en OAuth-anslutning med en administratör på gruppnivå begränsas integreringen till att endast fungera med de användare som har ett medlemskap i den primära gruppen för den länkande administratören.
 • Lagringstyp för avtalsdokument - anger standardlagringsobjektet för Adobe Sign-dokument
  • Ange som Files för att få paketet att fungera med den senaste generationen av det Files-baserade systemet i Salesforce.
  • Ange som Attachments för att använda det äldre Attachments-baserade systemet
  • Om det lämnas tomt baseras standardlagringstypen på den installerade paketversionen
   • Version 23+ använder som standard Files
   • Versioner före 23.0 använder som standard Attachments
 • Tillåt avsändare att skicka dokument å andras vägnar - Aktivera den här inställningen för att tillåta avsändare att skicka avtal å andras vägnar.
 • Autosynkronisera gruppmappningar - Aktivera den här inställningen för att automatiskt flytta rätt Adobe Sign-grupper när deras Salesforce-användarprofiler uppdateras.
 • Återanrops-URL för Adobe till Salesforce - Du måste ange återanrops-URL i denna ruta när du skickar stora dokumenttransaktioner (större än 2 MB). Denna inställning är den säkra webbadress som kopieras från Adobe Sign-återanropswebbplatsen, konfigurerad för att skicka stora filer. Se "Konfigurera Salesforce för att skicka stora dokument för signering" för ytterligare instruktioner.
 • Skapa signaturdeadlinepåminnelse - Aktivera den här inställningen för att visa Salesforce-varningar som påminner användare när skickade avtal håller på att löpa ut. Ange antalet dagar före avtalets utgång som varningen visas med inställningen för Dagar för signaturdeadlinepåminnelse.
 • Dagar för signaturdeadlinepåminnelse - Ange ett antal dagar och aktivera inställningen Skapa signaturdeadlinepåminnelse. Detta gör att varningar om att "avtalet håller på att löpa ut" visas för dina användare i Salesforce. Varningar visas det angivna antalet dagar före avtalets utgång.
 • Inaktivera Chatter-matning på avtalsobjekt - Aktivera den här inställningen för att inaktivera chatter-matningen på avtalsobjektet.
 • Inaktivera Kontakt som mottagare - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet att välja en kontakt som mottagare på sidan Skicka avtal.
 • Inaktivera E-post som mottagare - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet att ange en e-postadress som mottagare på sidan Skicka avtal.
 • Inaktivera Grupp som mottagare - Den här inställningen styr om användare kan använda grupposter som mottagare för avtal.
 • Inaktivera Kunskapsbaserad autentisering (aktiverad som standard) - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet Kunskapsbaserad autentisering för avtal. Det här är en metod för kontroll som kräver att signerare anger och verifierar personlig information för att signera dokumentet. Användningen av den här funktionen är begränsad och kan innebära ytterligare kostnader. Se till att dina kontoinställningar på echosign.adobe.com har kunskapsbaserad autentisering aktiverad, så att du kan använda denna i Salesforce.
 • Inaktivera lead som mottagare - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet att välja en lead som mottagare på sidan Skicka avtal.
 • Inaktivera Användartilldelning - Aktivera den här inställningen för att förhindra att användare automatiskt tilldelas ett Adobe-användarkonto när de skickar eller hanterar avtal. Denna inställning förhindrar inte den automatiska tilldelning för användare som uppstår när någon klickar på Uppdatera avtal i avtalslistan.
 • Inaktivera Användare som mottagare - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet att välja en användare som mottagare på sidan Skicka avtal.
 • Aktivera roll som accepterande part - Mottagare som är accepterande part accepterar dokumentet. De kanske måste ange fältdata.
 • Aktivera roll som certifierad mottagare - Certifierade mottagare bekräftar avtal, men signerar inte. De kanske måste fylla i fältdata.
 • Aktivera rollen Delegera till accepterande part - Aktiverar rollen att utse en delegerande part för en accepterande part
 • Aktivera rollen Delegera certifierad mottagare - Aktiverar rollen att utse en delegerande part för en certifierad mottagare
 • Aktivera rollen Delegera formulärifyllnad - Aktiverar rollen att utse en delegerande part för en formulärifyllare
 • Aktivera roll som formulärifyllare - Formulärifyllare aktiveras för att fylla i data på fältnivå.
 • Aktivera autentisering med myndighets-ID – Aktivera den här inställningen när du vill visa autentiseringsalternativet Myndighets-ID för att verifiera mottagaridentitet. Användning av den här funktionen kan medföra extra kostnader
 • Aktivera meddelande för mappningsfel (aktiverad som standard) – aktivera den här inställningen för att skicka e-postmeddelanden till ägaren av data- eller kopplingsmappningen om fel uppstår när mappningarna utförs.
 • Aktivera verifieringsmetod per signeraridentitet - om inställningen aktiveras kan varje signerare ha sin egen metod för identitetsverifiering (t.ex. lösenord, telefon, KBA).
 • Aktivera Telefonautentisering - Aktivera den här inställningen för att visa alternativet Telefonautentisering för att verifiera mottagaridentitet. Användningen av den här funktionen är begränsad och kan innebära ytterligare kostnader.
 • Aktivera alternativ efter signering - Aktivera det här alternativet om du vill omdirigera signerare till en startsida som du väljer. Det gör att alternativen ”Omdirigerings-URL efter signering” och ”Omdirigering i sek. efter signering” blir tillgängliga på sidan Skicka avtal. Ett avtals signerare dirigeras om till den angivna URL:en när de har signerat. Du kan t.ex. dirigera om dem till ditt företags webbplats eller en undersökningssida. Det här alternativet kan konfigureras som skrivskyddat för avsändare med inställningen Skrivskyddade alternativ efter signering.
 • Aktivera Mottagare som godkännare (aktiverad som standard) - Aktivera den här inställningen för att aktivera alternativet att markera en mottagare som godkännare. Godkännare granskar och godkänner dokumentet, men måste inte signera det.
 • Aktivera Mottagare delegerar godkännare - Mottagare markerade som delegerande kan granska dokumentet, men inte signera, godkänna eller bekräfta det. Dokumentet måste vidarebefordras till en annan användare som kan vidta rätt åtgärder.
 • Aktivera Mottagare delegerar signerare - Mottagare markerade som delegerande kan granska dokumentet, men inte signera, godkänna eller bekräfta det. Dokumentet måste vidarebefordras till en annan användare som kan vidta rätt åtgärder
 • Aktivera Endast avsändaren signerar - Aktivera den här inställningen för att visa och aktivera alternativet "Endast avsändaren signerar" i sektionen Mottagare på sidan Skicka avtal. När alternativet ”Endast avsändaren signerar” används visas avtalet eller dokumentet för avsändaren för signering. Den här funktionen liknar funktionen ”Endast jag signerar” i Adobes tjänster. Det här alternativet kan konfigureras som skrivskyddat med inställningen Endast skrivskyddade sändarsignaturer.
 • Aktivera separata identifieringsmetoder för signerare - aktivera den här inställningen för att kunna välja olika identitetsverifieringsmetoder för mottagare i ditt Adobe Sign-konto och mottagare utanför ditt Adobe Sign-konto. Detta gäller kunskapsbaserad autentisering (KBA) och lösenord för inloggning. Du kan till exempel kräva att en kund verifieras med kunskapsbaserad identitet innan hen signerar dokumentet, men kräva att din försäljningschef istället anger ett lösenord för att signera dokumentet. Om du inte markerar den här rutan kommer alla signerare eller godkännare att verifiera med samma metod, vald av avsändaren.
 • Dölj Möjlighet att lägga till fältmallar - Aktivera den här inställningen för att dölja länken som gör det möjligt för avsändare att lägga till formulärfältsmallar på utkast.
 • Dölj kontosökning - Aktivera den här inställningen för att dölja kontosökningsalternativet (i sektionen Avtalsdetaljer) för avtalsutkast.
 • Dölj lägg till mottagare - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet att lägga till mottagare för avtalsutkast.
 • Dölj kontaktsökning - Aktivera den här inställningen för att dölja kontraktsökningsalternativet (i sektionen Avtalsdetaljer) för avtalsutkast.
 • Dölj radera avtalsbilagor - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet att radera avtal (i sektionen Bilagor) från avtalsutkast.
 • Dölj radera mottagare - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet att radera mottagare för avtalsutkast.
 • Dölj redigera avtalsbilagor - Aktivera den här inställningen för att dölja redigeringsalternativet för bilagor associerade med avtalsutkast.
 • Dölj säljprojektsökning - Aktivera den här inställningen för att dölja säljprojektsökningsalternativet (i sektionen Avtalsdetaljer) för avtalsutkast.
 • Dölj lösenord för signerad PDF-fil - Aktivera den här inställningen för att dölja lösenordalternativet att ange ett lösenord för att öppna PDF-filen med det signerade avtalet.
 • Dölj förhandsgranskning och position - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativen för förhandsgranskning och position för avtalsutkast.
 • Dölj sortera om bilagor - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet för att sortera bilagor för avtalsutkast.
 • Dölj sortera om mottagare - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet för att sortera mottagare för avtalsutkast.
 • Dölj ersätt signerare - Aktivera den här inställningen för att dölja möjligheten att ersätta den aktuella signeraren eller godkännaren när avtalet har skickats.
 • Dölj Salesforce-innehåll/bifogade filer. - Aktivera den här inställningen om du vill dölja alternativet att lägga till Salesforce-innehåll eller filer i avtalsutkast.
 • Dölj Salesforce-dokumentbilagor - Aktivera den här inställningen om du vill dölja alternativet att lägga till Salesforce-dokument i avtalsutkast.
 • Dölj Skicka e-postkopior - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet "Skicka e-postkopior till" för avtalsutkast.
 • Dölj Avsändaren signerar - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet för avsändarsignaturer för avtalsutkast.
 • Dölj sidofält för avtalsredigeringssida - Aktivera den här inställningen för att dölja sidofältet på avtalsredigeringssidan. Avtalsredigeringssidan kan nås genom att klicka på namnet på ett avtal som visas i sidofältet, på startsidan för avtal eller i listan över avtal för ett relaterat objekt.

Obs! De senaste Salesforce-begränsningarna för hur anpassat javascript kan läggas till i sidofältskomponenter har löst de VF-sidproblem som denna inställning är avsedd att avhjälpa. Gäller endast för VF-sidor, stöds inte vid användning av den nya Lightning-sidlayouten

 • Dölj signaturdeadline - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet för signaturdeadline för avtalsutkast.
 • Dölj signaturpåminnelse - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet för signaturpåminnelse för avtalsutkast.
 • Dölj signaturtyp - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet signaturtyp (e-signatur eller skriftlig signatur) för avtalsutkast.
 • Dölj Signering med lösenord - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet för signering med lösenord.
 • Dölj Ladda upp avtalsbilagor - Aktivera den här inställningen om du vill dölja alternativet att överföra lokala filer för avtalsutkast.
 • Dölj visa avtalsbilagor - Aktivera den här inställningen för att dölja visningsalternativet för bilagor associerade med avtalsutkast.
 • Åsidosätt mottagarfältlista - Detta fält gör att du kan ändra standarduppsättningen av avtalsfält som bestämmer vilka avtalsfält som används när du väljer mottagare för ett avtal som skickas för underskrift. Redigera den här inställningen så att den, när den används, innehåller en lista med API-fältnamn, separerade med kommatecken, från avtalsposten. Fältnamnen ska stå i rätt ordning och representera fälten som mottagarna ska läsa från. (t.ex. SignerA_Email__c,SignerB_Email__c)
 • Skrivskydda konto - Aktivera den här inställningen för att göra fältet Konto till ett skrivskyddat avtalsfält. Detta är användbart om du vill förifylla fältet men inte tillåta avsändaren att redigera det.
 • Skrivskydda avtalsnamn - Aktivera den här inställningen för att göra fältet Avtalsnamn till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Skrivskydda kontrakt - Aktivera den här inställningen för att göra fältet Kontraktsökning till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Skrivskydda e-postkopior - Aktivera den här inställningen för att göra fältet "Skicka e-postkopior till" till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Skrivskydda ytterligare fält - Aktivera den här inställningen för att skrivskydda avsnittet Ytterligare fält på ett avtal.
 • Skrivskydda värdbaserad signering - Aktivera den här inställningen för att göra kryssrutan för värdbaserad signering till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Skrivskydda språk - Aktivera den här inställningen för att göra fältet Språk till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Skrivskydda meddelande - Aktivera den här inställningen för att göra fältet Meddelande till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Skrivskydda säljprojekt - Aktivera den här inställningen för att göra fältet för säljprojektssökning till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Skrivskydda alternativ efter signering - Aktivera den här inställningen för att skrivskydda alternativen "Omdirigerings-URL efter signering" och "Omdirigeringsfördröjning efter signering" i sektionen Mottagare på sidan Skicka avtal. Den här inställningen fungerar tillsammans med inställningen Aktivera alternativ för efter signering.
 • Skrivskydda förhandsgranskning eller position - Aktivera den här inställningen för att göra kryssrutan "Signaturfält för att förhandsgranska dokument eller för position" till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Skrivskydda mottagare - Aktivera den här inställningen för att skrivskydda mottagaravsnittet på ett avtal.
 • Skrivskydda signeringsordning för mottagare - Aktivera den här inställningen för att skrivskydda alternativen för signeringsordning för mottagare på ett avtal.
 • Skrivskydda säkerhetsalternativ - Aktivera den här inställningen för att skrivskydda avsnittet Säkerhetsalternativ på ett avtal.
 • Skrivskydda avsändaren signerar - Aktivera den här inställningen för att göra kryssrutan "Jag behöver också signera detta dokument" till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Skrivskydda endast avsändaren signerar - Aktivera den här inställningen för att skrivskydda alternativet "Endast avsändaren signerar" i sektionen Mottagare på sidan Skicka avtal. Den här inställningen fungerar tillsammans med inställningen Aktivera endast avsändaren signerar.
 • Skrivskydda signaturdeadline - Aktivera den här inställningen för att göra "Ge signerare X dagar att signera detta dokument" till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Skrivskydda signaturpåminnelse - Aktivera den här inställningen för att göra kryssrutan "Påminn mottagaren att signera" till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Skrivskydda signaturtyp - Aktivera den här inställningen för att göra fältet Signaturtyp till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Byt namn på avtal med namn på bifogad fil Aktivera den här inställningen för att byta namn på avtalet genom att använda namnet på det bifogade dokumentet.
 • Visa Adobe Sign-fältmallar - Aktivera den här inställningen för att visa alternativet att välja och applicera Adobe Sign-formulärfältsmallar på dokument.
 • Visa Adobe Sign-biblioteksbilagor - Aktivera den här inställningen för att visa alternativet att lägga till Adobe Sign-dokumentmallar.
 • Visa fältets API-namn - Aktivera alternativet när du vill visa API-namnet för varje fält och förhållandet mellan Salesforce-objekten när du ställer in datamappning och kopplingsmappning
 • Visa alternativet värdbaserad signering (aktiverat som standard) - Aktivera den här inställningen för att visa fältet "värdbaserad signering för den första signeraren" på avtalssidan för att få personliga signeringar.
 • Visa alternativ för Mottagarnas signeringsordning - Aktivera den här inställningen för att visa dessa två alternativ för mottagarsignering: löpande (ordning angiven) eller parallellt (i valfri ordning).
 • Rensa avtalslösenord (aktiverad som standard) - Aktivera den här inställningen för att inte spara det krypterade lösenordet för avtalet i Salesforce efter att avtalet har skickats. Detta gäller lösenordet som är inställt för att signera eller visa avtalet. 

Med inställningarna för avtalsmottagare kan du styra hur mottagarposter skapas eller uppdateras när avtal skapas i Salesforce eller hämtas till Salesforce från en extern källa.

Se överföringsmappningsdokumentation för avtal för mer information om hur du ställer in Salesforce så att dokument som skapats någon annanstans automatiskt kan skapas även i Salesforce.

 • Skapa mottagarobjekt automatiskt - Detta fält används för att ange vilken mottagartyp som ska skapas (kontakt eller lead) när det inte finns några befintliga kontakter i Salesforce som matchar det ursprungliga avtalets mottagare. Ange kontakt eller lead i detta fält baserat på preferens. Mottagarsökningen baseras också på posten i fältet för "mottagarsökningsordning".
 • Kopiera kontaktkonto - Om du väljer det här alternativet kopieras den första kontaktmottagarens kontosökning till avtalets kontosökning.
 • Kopiera kontaktsäljprojekt - Om du väljer det här alternativet kopieras den första kontaktmottagarens säljprojektssökning till avtalets säljprojektssökning.
 • Skapa mottagare som saknas (aktiverat som standard) – Aktivera den här inställningen när du vill skapa mottagare som saknas
  • Nya mottagare skapas för arbetsflöden med push-mappning av avtal, Ersätt Signerare eller Delegera signerare
 • Aktivera deltagargrupper – Aktivera den här inställningen när du vill skapa och uppdatera deltagargrupper
 • Ignorera domän-lista för mottagarsökning - Om en mottagares e-postadress tillhör en av domänerna som anges i det här fältet, kommer ingen mottagarmatchning att utföras och mottagaren kommer att sparas som en e-postadress i Salesforce.
 • Mottagarsökningsordning - Det här fältet bestämmer ordningen som mottagare från avtalet söks efter i Salesforce. Ange t.ex. "Kontakt, Lead, Användare" i fältet om det är i den ordningen som du vill söka efter mottagare
 • Uppdatera delegerade mottagare (aktiverat som standard) – Aktivera den här inställningen när du vill markera mottagarna som delegerade när de delegeras av signeraren eller avsändaren
  • Mottagarna döljs på sidan Avtalsvy
 • Uppdatera mottagare (aktiverat som standard) – Aktivera den här inställningen när du vill uppdatera befintliga mottagarattribut som Status
 • Uppdatera ersatta mottagare (aktiverat som standard) – Aktivera den här inställningen när du vill markera mottagarna som Ersatta när de ersätts av avsändaren via sidan Hantera
  • Mottagarna döljs på sidan Avtalsvy
 • Lägg till granskningsrapport - aktivera den här inställningen för att bifoga PDF-filen med granskningsspåret till avtalsposten efter att avtalet har signerats
 • Lägg till signerad PDF - Aktivera den här inställningen när du vill bifoga den signerade PDF-filen till avtalsposten
 • Lägg till signerad PDF som separata bilagor - Aktivera den här inställningen för att bifoga PDF-filen med de signerade avtalen som separata bilagor när flera dokument skickas i en transaktion. Kontakta Adobes support om du inte längre vill erhålla signerade avtal som sammanslagna PDF-filer
 • Lägg till URL för signerad PDF - Aktivera den här inställningen när du vill lägga till en länk till den signerade PDF-filen i avtalsposten
 • Lägg till stödfiler - Aktivera den här inställningen om du vill bifoga PDF-filerna med stöddokumenten till avtalsposten efter att avtalet har signerats. Via stöddokumentfälten i avtalet laddar signerarna upp och bifogar stöddokumenten till avtalstransaktionen
 • Visa bilder - Aktivera den här inställningen om du visa de senaste bilderna av sidorna i alla dokument som är kopplade till ett avtal
 • Uppdatera avtalshändelser - Aktivera den här inställningen för att uppdatera händelser i ett avtal
 • Uppdatera avtalets status - Aktivera den här inställningen för att uppdatera status för ett avtal

Miljöinställningar låter dig styra miljön som Salesforce ansluter till på Adobe Sign-sidan.

Obs!

De här inställningarna får inte ändras utan särskilda instruktioner från Adobe Sign-supporten.

 • Konfigurera API-URL - Ange en URL för att åsidosätta standard-URL för Adobe API för den angivna miljön.
 • Konfigurera OAuth API-URL - Ange en URL för att åsidosätta standard-URL för Adobe OAuth API           
 • Konfigurera URL - Ange en URL för att åsidosätta standard-URL för Adobe-integration för den angivna miljön.
 • Miljönamn - Ange ett miljönamn (Prod, Scen, Förhandsvisning, Demo) för att peka på en Adobe Sign-miljö.

Verktygsfältsinställningar låter dig styra vilka Adobe Sign-verktygsfältsåtgärder som ska finns tillgängliga i ditt konto. Du kan skapa olika verktygsfältsinställningar för olika profiler eller användare.

 • Annullera (utkast) - Tillgängligt endast när ett avtal ännu inte har skickats. Om du klickar på den här knappen raderas avtalet i Salesforce. Den här knappen är dold som standard.
 • Avbryt avtal - Avbryter ett avtal efter att det skickats för signering, men behåller posten i Salesforce.
 • Radera avtal - Avbryter ett avtal efter att det skickats för signering och raderar posten från Salesforce.
 • Inaktivera avtalsgranskningslogotyp - Döljer logotypen och texten på avtalssidan som ber användaren att granska Adobe Sign för Salesforce-appen på AppExchange.
 • Inaktivera avbryt flera avtal åt gången - Inaktiverar möjligheten att avbryta flera dokument åt gången. Se Skicka och hantera flera avtal åt gången för mer information.
 • Inaktivera radera flera avtal åt gången - Inaktiverar möjligheten att radera flera dokument åt gången.
 • Inaktivera skicka flera avtal åt gången - Inaktiverar möjligheten att skicka flera dokument åt gången.
 • Inaktivera skicka flera påminnelser åt gången - Inaktiverar möjligheten att skicka flera påminnelser åt gången.
 • Inaktivera uppdatera flera avtal åt gången - Inaktiverar möjligheten att uppdatera flera dokument åt gången.
 • Aktivera laddaåtgärd - Gör det möjligt för användare att skicka en åtgärd på avtalssidan som en HTTP-parameter. Sidan utför sedan denna åtgärd med en gång.
 • Värdsändning av avtal –
 • Spara avtal - Sparar avtalet.
 • Skicka avtal - Skickar ett avtal för underskrift.
 • Skicka påminnelse - Skicka påminnelse till den aktuella signeraren.
 • Uppdatera status - Ber Adobe Sign att uppdatera status för avtalet i Salesforce.
 • Visa avtal - Öppnar Adobe Sign-sidan Visa avtal och gör det möjligt för användaren att visa den och utföra ytterligare åtgärder.

Kopplingsmappningsinställningar gör så att du kan styra hur bilagorna ska hanteras när kopplingsmappningar används för att skicka avtal. Se kopplingsmappningsdokumentation för mer information.

 • Bifoga sammanslaget dokument - När en kopplingsmappning används för ett avtal kommer dokumentet med kopplade data att bifogas i avtalsposten när avtalet skickas.
 • Ta bort det ursprungliga dokumentet - När en kopplingsmappning används för ett avtal kommer den ursprungliga dokumentmallen att tas bort från avtalsposten när avtalet har skickats.

Chatter-inställningar för Adobe Sign visas om programmet Adobe Sign för Chatter är installerat för organisationen. Inställningarna avgör var Chatter-uppdateringar visas och även vilka händelser som blir Chatter-inlägg. Du bör endast konfigurera en uppsättning med Chatter-inställningar för organisationen och du kan ge inställningarna ett namn. Du kan läsa mer om Adobe Sign för Chatter här, inklusive instruktioner för installation och konfiguration.

 • Namn - Det här fältet är namnet på datauppsättningen när anpassade inställningsdata används av Apex.
 • Aktivera Adobe Sign Chatter-uppdatering - Aktivera inställningen för att aktivera uppdateringar för Adobe Sign-avtal.
 • Posta på företagspost - Publicera Chatter-uppdateringar för Adobe Sign-avtal på den relaterade företagsposten.
 • Posta på avtalspost - Publicera Chatter-uppdateringar för Adobe Sign-avtal på den relaterade avtalsposten.
 • Posta på kontraktspost - Publicera Chatter-uppdateringar för Adobe Sign-avtal på den relaterade kontraktsposten.
 • Posta på säljprojektspost - Publicera Chatter-uppdateringar för Adobe Sign-avtal på den relaterade säljprojektsposten.
 • Posta när avtal annulleras - Publicera en Chatter-uppdatering när avtal annulleras.
 • Posta när avtal avvisas - Publicera en Chatter-uppdatering när avtal avvisas.
 • Posta när avtal upphör - Publicera en Chatter-uppdatering när avtal förfaller.
 • Posta när avtal skickas - Publicera en Chatter-uppdatering när avtal skickas.
 • Publicera när avtalstransaktionen är klar – publicera en Chatter-uppdatering när avtalet har signerats och godkänts.
 • Posta när avtal visas - Publicera en Chatter-uppdatering när avtal har visats.
 • Posta när e-post till mottagare studsar - Publicera en Chatter-uppdatering när avtal inte kan levereras.
 • Posta när påminnelse skickas - Publicera en Chatter-uppdatering när påminnelser skickas.
 • Skicka meddelanden om att signera avtal - Skicka privata Chatter-meddelanden till signeraren när ett avtal behöver signerarens signatur.
Obs!

Det finns en annan Chatter-inställning i de huvudsakliga Adobe Sign-inställningarna. Som standard kommer avtalsposten att vara aktiverad för Chatter-matningar, men du kan stänga av den via inställningen Inaktivera Chatter-matning för avtal.

Leadkonverteringsinställningar gör att du kan bevara avtalsrelationer efter att du har konverterat en lead till konto, kontakt eller säljprojekt.

 • Behåll avtal för konto - Välj det här alternativet för att behålla leadavtalen när den konverteras till ett konto.
 • Behåll avtal för kontakt - Välj det här alternativet för att behålla leadavtalen när den konverteras till en kontakt.
 • Behåll avtal för säljprojekt - Välj det här alternativet för att behålla leadavtalen när den konverteras till ett säljprojekt.

Automatisering och bakgrundsåtgärder

Adobe Sign för Salesforce har kapaciteten att aktivera bakgrundsåtgärder för avtal för att automatisera arbetsflöden. Detta inkluderar: skicka avtal, skicka påminnelser, uppdatera avtalsstatus, radera avtal eller avbryta avtal.

Bakgrundsåtgärder

 • Genom automatiska arbetsflöden eller utlösare kan Salesforce automatiskt skicka ett dokument för signatur utan ytterligare användarinblandning. Du kan också ställa in utlösare eller arbetsflöden för att skicka påminnelser och att radera, avbryta eller uppdatera avtal automatiskt. För att göra det kan du behöva tillåta användare eller arbetsflöden att skicka avtal å en annan användares vägnar.
 • Bakgrundsåtgärder aktiveras via ett listfält för avtal kallat "Bakgrundsåtgärder". När fältet växlar från ett värde till ett annat utlöses åtgärden. Se till att utlösa åtgärder som är tillåtna för avtalets status. (Du kan t.ex. inte skicka en påminnelse för ett avtal som redan avbrutits.) 
 • Du kan också aktivera knappen "Skicka för signatur" för att automatiskt skicka avtal med en fördefinierad avtalsmall utan att användaren först behöver visa avtalssidan. Detta uppnås genom att aktivera alternativet "Skicka automatiskt" i avtalsmallen. Mer information finns i Avtalsmallar.

onLoadActions

Via parametern laddaåtgärd (onLoadAction) i URL:en kan Salesforce automatiskt starta åtgärder som stöds av Adobe Sign för avtalsknappsåtgärderna: skicka, påminn, ta bort, uppdatera och visa. URL-parametern respekterar verktygsfältsinställningarna som konfigureras av administratören så att endast de som är aktiverade är tillgängliga.

Exempel på URL:er med onLoadAction:

Skicka: Kontrollera att kontot har ett avtal med statusen Utkast.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtals-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

 

Påminn: Kontrollera att kontot har ett avtal med statusen Skickat för signatur.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtals-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

 

Ta bort: Kontrollera att kontot har ett avtal med statusen Skickat för signatur.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtals-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

 

Avbryt: Kontrollera att kontot har ett avtal med statusen Skickat för signatur.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtals-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

 

Uppdatera: Kontrollera att kontot har ett avtal med statusen Skickat för signatur.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtals-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

 

Visa: Kontrollera att kontot har ett avtal med statusen Skickat för signering, Signerat eller Avbrutet.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtals-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

Adobe Sign-integation med andra Salesforce-appar

Adobe Sign är integrerat med flera Salesforce-appar som tillåter dig att utvidga dina Salesforce-arbetsflöden ytterligare. Läs mer om var och en av dessa appar och hämta dem på AppExchange.

Avancerad dokumentgenerering

Prenumerationer och fakturering

Kontrakt-, förslags- och offerthantering

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto