Adobe Acrobat Sign för Salesforce: handbok för tjänster i stora dokument och push-avtal

Översikt

Adobe Acrobat Sign för Salesforce: i handboken tjänster för stora dokument och push-avtal beskrivs hur du konfigurerar Acrobat Sign för Salesforce om du vill skicka stora dokument (större än 4,0 MB från sidan Skicka avtal och 9,0 MB när du skickar i grupp) eller push-avtal för avtal som har skapats utanför Salesforce-miljön.

Om du vill upprätta och använda tjänsterna Stora dokument och Push-avtal måste du definiera återanropsmiljön. Återanropsmiljön kan användas för en av båda tjänsterna. Återanropsmiljön kräver att du skapar en ny och dedikerad användare och profil som säkerställer att:

 • En känd och minimalt godkänd uppsättning behörigheter gäller.
 • Funktionen avbryts inte på grund av att användaren inaktiveras.

Om du vill upprätta återanropsmiljön och använda tjänsterna Stora dokument och Push-avtal måste du utföra följande steg:

Förutsättningar

Obs!

Salesforce Professional Edition har varken stöd för stora dokumenttransaktioner eller push-avtal. 

Definiera återanropsanvändaren

Du måste skapa en dedikerad användare för att bevilja objektbehörigheter för återanropsprocessen. Så här gör du:

 1. Gå till Konfiguration > Administration > Användare > Profiler.

 2. I listan över användarprofiler väljer du Klona för förteckningen Standardanvändare.

 3. På sidan Klona profil som öppnas anger du ett profilnamn och väljer sedan Spara.

  clone-profile

 4. På sidan Profiler väljer du Redigera för profilen som du skapade ovan (återanropsanvändare för ABC-signering). Sedan, på sidan Redigera profil:

  1. Under de anpassade flikinställningarna ser du till att båda alternativen för Adobe Acrobat Sign-administratör är satta till Aktiverade som standard.
  2. Se till att dessa Visualforce-sidor är aktiverade: 
   • echosign_dev1.EchosignAdmin
   • echosign_dev1.SalesforceOAuthPage
  3. Välj Spara.
 5. Skapa en ny användare med en standard Salesforce-licens på följande sätt:

  1. I den vänstra panelen väljer du Användare
  2. På sidan Användare väljer du Ny användare.
  3.  Ge användaren ett intuitivt namn, tilldela en Salesforce-licens och tilldela profilen som du skapade ovan på sidan Redigera ny användare. Välj Spara.

 6. Lägg till behörighetsuppsättningen Adobe Acrobat Sign-integrerare för återanropsanvändaren

  1. Gå till Inställningar > Administration > Användare > Användare.
  2. Klicka på länken Fullständigt namn för återanropsanvändaren.
  3. Håll pekaren över Tilldelning av behörighetsuppsättningar och välj sedan Redigera tilldelningar.
  permission-sets-edit

 7. På sidan Tilldelning av behörighetsuppsättningar:

  1. Välj behörighetsuppsättningen Adobe Acrobat Sign integreringsanvändare.
  2. Välj Lägg till för att flytta behörighetsuppsättningen till kolumnen Aktiverad.
  3. Välj Spara.
  add-callback-user

 8. Följ stegen nedan för att aktivera återanropsanvändaren i Adobe Acrobat Sign genom att skicka ett avtal:

  1.  Logga in i Salesforce som återanropsanvändaren.
  2. Gå till Appstartaren > Adobe Acrobat Sign för Salesforce > Avtal.
  3. Välj Nytt för att öppna en ny avtalssida.
  4. Konfigurera avtalet genom att lägga till en mottagare och bifoga en fil.
  5. Välj Skicka.
  agreements-tab-recipients

 9. På sidan efter sändning väljer du OK för att gå tillbaka till avtalet och välj sedan Avbryt om du vill avbryta avtalet.

 10. Länka återanropsanvändaren till Acrobat Sign på följande sätt:

  1. Gå till Appstartaren > Adobe Acrobat Sign för Salesforce > Adobe Acrobat Sign-administratör.
  2. Enligt Återanropsanvändare, välj Länka ett konto.
  3. .På Tillåta åtkomst?-sidan, välj Tillåt.
  4. Kontrollera att återanropsanvändaren är länkad på sidan Adobe Acrobat Sign-administratör.
  5. Logga ut från Salesforce och logga in igen med dina Salesforce-administratörsuppgifter.
  callback-user-link-account

  link-callback-allow-access

  Autentiserad återanropsanvändare

Upprätta återanropsplatsen

Du måste ställa in och konfigurera en plats för Adobe Acrobat Sign-återanrop så att avtalsuppdateringar kan publiceras i Salesforce i tid.

Obs!

Om du inte har använt Salesforce-webbplatser i din Salesforce-organisation, måste du först registrera ett domännamn för Force.com som ska användas för alla dina Salesforce-webbplatser i kontot. (Se Registrera en anpassad Force.com-domän i Salesforce.com-hjälpen). Tänk på att om du registrerar ett nytt domännamn, rekommenderas det att du inte har ett särskilt långt domännamn, annars kan den säkra webbadressen överskrida gränsen på 255 tecken som Adobe Acrobat Sign har för återanropsadresser.

 1. Gå till Inställningar > Plattformsverktyg > Användargränssnitt > Webbplatser och domäner > Webbplatser.

 2. Registrera domännamnet på webbplatsen enligt följande:

  1. Skriv namnet på den önskade domänen i textfältet efter http://
  2. Välj Kontrollera tillgänglighet för att säkerställa att domänen är tillgänglig. När du hittar en tillgänglig domän visas meddelandet Lyckades.
  3. Acceptera Användarvillkor och välj Registrera min Force.com-domän.

 3. På den uppdaterade sidan väljer du Nytt.

 4. På sidan Webbplatsredigering:

  • Ställ in värdet för webbplatsetiketten till Adobe Acrobat Sign-återanrop.
  • Ställ in värdet för Webbplatsnamn till Adobe_Sign_Callback.
  • Ställ in värdet för Webbplatskontakt till den Salesforce-användare som ska ta emot meddelanden om webbplatser. I de flesta fall är det kontoadministratören.
  • Ställ in värdet för Standardwebbadress till AdobeSignCallback.
  • Markera kryssrutan Aktiv.
  • Ställ in värdet för Aktiv startsida för webbplats till EchoSignCallback.
   EchoSign är ett äldre namn för Adobe Acrobat Sign.
  Adobe Sign-återanrop

 5. Välj Spara

 6. Lägg till IP-intervallen för offentliga åtkomstinställningar på webbplatsen för att begränsa dem till IP-adresser för Adobe Acrobat Sign. Så här gör du:

  1. På sidan Webbplatsinformation för din återanropswebbplats, välj Inställningar för offentlig åtkomst..
  2. Välj IP-intervall för inloggning.
  3. Välj Nytt.
  4. I dialogrutan med IP-intervall för inloggning anger du det första IP-adressintervallet:
   • IP-startadress: 52.71.63.224
   • IP-slutadress: 52.71.63.255
   • Beskrivning: Acrobat Sign
  5. Välj Spara.
  6. Upprepa steg 2–5 för IP-adressintervallen i tabellen nedan.

  Obs!

  Om felet ”Listan med IP-intervall täcker inte den aktuella IP-adressen…”. visas ska du aktivera alternativet Spara det här IP-intervallet även om det inte täcker min aktuella IP-adress och klicka sedan på Spara igen.

  Start-IP Slut-IP Beskrivning
  13.126.23.0 13.126.23.31 Adobe Acrobat Sign
  3.236.206.64 3.236.206.95 Adobe Acrobat Sign
  40.67.154.249 40.67.154.249 Adobe Acrobat Sign
  40.67.155.112 40.67.155.112 Adobe Acrobat Sign
  40.67.155.147 40.67.155.147 Adobe Acrobat Sign
  40.67.155.185 40.67.155.185 Adobe Acrobat Sign
  44.234.124.128 44.234.124.159 Adobe Acrobat Sign
  51.105.221.160 51.105.221.191 Adobe Acrobat Sign
  52.196.191.224 52.196.191.255 Adobe Acrobat Sign
  52.35.253.64 52.35.253.95 Adobe Acrobat Sign
  52.48.127.160 52.48.127.191 Adobe Acrobat Sign
  52.58.63.192 52.58.63.223 Adobe Acrobat Sign
  52.65.255.192 52.65.255.223 Adobe Acrobat Sign
  52.71.63.224 52.71.63.255 Adobe Acrobat Sign

  Det sista IP-intervallet för inloggning på webbplatsen för Adobe Acrobat Sign-återanrop ska visas enligt följande:

  IP-intervall

Konfigurera de enskilda tjänsterna

Stora dokument stöds automatiskt för att skicka transaktioner och bakgrundsåtgärder. Varje funktion har en särskild storleksgräns för de dokument som stöds, enligt följande:

 • Skicka transaktioner – Du kan skicka ett dokument på upp till 4,0 MB eller flera dokument med en total storlek på upp till 4,0 MB genom att välja Skicka för signering på sidan Avtal.
 • Bakgrundsåtgärder – Du kan använda bakgrundsåtgärder för att skicka ett dokument på upp till 9,0 MB eller flera dokument på upp till 9,0 MB. 
  Mer information om bakgrundsåtgärder finns i Handbok om avancerad anpassning.

För att aktivera större dokument:

 1. Redigera användarprofilen för återanrop för att bevilja ytterligare åtkomst.
 2. Aktivera Antal anrop för bilagetjänst för användarprofilen för återrop.
 3. Redigera webbplatsen för att aktivera Apex-klassen LargeFileDownloadService.
 4. Uppdatera de anpassade inställningarna för att använda återanropsadressen.

Redigera användarprofilen för återanrop

Så här aktiverar du objektnivåbehörigheter för användare av Adobe Acrobat Sign-återanropswebbplats:

 1. På sidan Adobe Acrobat Sign-återanropsprofil väljer du Redigera.
 2. Bläddra nedåt till Anpassade objektbehörigheter och aktivera alla objektbehörigheter för Avtal: läsa, skapa, redigera, ta bort, visa alla, ändra alla
 3. Aktivera Apex-klassen echosign_dev1. AgreementAttachmentDownloadService.
 4. Välj Spara.

Aktivera Antal anrop för bilagetjänst för återanropsanvändarens profil

 1. Gå till Objektshanterare > Avtal > Fält och relationer. 
 2. Klicka på fält-etiketten Antal anrop för bilagetjänst.
 3. Välj Ange säkerhet på fältnivå.
 4. Aktivera både Synlig och Skrivskyddad för användarprofilen för återanrop.
 5. Välj Spara.


Redigera webbplatsen för att aktivera Apex-klassen LargeFileDownloadService

Du måste också anpassa profilen för din Adobe Acrobat Sign-återanropswebbplats för att lägga till Apex-klassen LargeFileDownloadService så att den är synlig.

 1. Gå till Installation > Plattformsverktyg > Användargränssnitt > Webbplatser och Domäner > Webbplatser.

 2. Välj Adobe Acrobat Sign-återanropswebbplats.

 3. Välj Inställningar för offentlig åtkomst.

 4. Välj Aktivera åtkomst till Apex-klass och välj sedan Redigera

 5. Från listan Tillgängliga Apex-klasser till vänster väljer du echosign_dev1.LargeFileDownloadService och välj sedan Lägg till för att flytta den till listan Aktiva Apex-klasser. Välj sedan Spara.

Uppdatera de anpassade inställningarna för att använda återanrops-URL:en

 1. Gå till Inställningar > Användargränssnitt > Webbplatser och domäner > Webbplatser.

 2. Välj Acrobat Sign-återanrop.

 3. I avsnittet Anpassade URL:er välj Visa.

 4. Kopiera värdet för webbadressen i webbläsaren från den nya fliken och klistra in den i en textfil.
  Om du testar på sandlådor, kopiera http -adressen och inte https-adressen. Nedan visas ett exempel på hur webbadressen ska se ut.

 5. Gå till Inställningar > Plattformsverktyg > Anpassa kod > Anpassa inställningar.

 6. På sidan Anpassade inställningar väljer du Inställningar för Adobe Sign.

 7. På sidan Inställningar för Adobe Sign väljer du Hantera.

 8. Klicka på Ny eller Redigera.

 9. På sidan Redigera inställningar för Adobe Acrobat Sign ställer du in värdet Återanrops-URL Adobe till Salesforce-webbplats till den säkra webbadress som du kopierade efter att ha konfigurerat webbplatsen för Adobe Acrobat Sign-återanrop. Kontrollera att adressprefixet är ”https” och inte ”http”.

 10. Klicka på Spara för att spara inställningarna.

  Tjänsten för stora dokument är nu aktiverad.

Du kan använda Acrobat Sign-API:et för att skicka avtal för underskrift eller skapa webbformulär och bädda in dem på webbplatsen och få alla avtal överförda till och skapade i Salesforce, precis som om de skickats från Salesforce. Du kan också skicka avtal via echosign.adobe.com-webbapplikationen och få dem överförda till Salesforce.

För att möjliggöra dessa push-avtal, måste du:

 • Redigera återanropsanvändaren för att tillhandahålla behörighetsuppsättningen Adobe Sign-integreringsanvändare
 • Redigera återanropswebbplatsen för att lägga till Visualforce-sidan EchoSignAgreementPushCallback.
 • Redigera behörigheterna för webbplatsobjekt och fältnivå.
 • Användning av eventuella specifika konfigurationer, beroende på hur du avser att använda Adobe Sign.

Redigera återanropsanvändaren för att tillhandahålla behörighetsuppsättningen för Adobe Acrobat Sign-integreringsanvändare

 1. Gå till Inställningar > Administration > Användare > Användare.

 2. Välj Användarnamn för återanrop för att öppna sidan Användarinformation.

 3. Håll pekaren över Tilldelning av behörighetsgrupper och välj Redigera tilldelning.

 4. I avsnittet Tillgängliga behörighetsgrupper:

  1. Välj Adobe Acrobat Sign-integreringsanvändare.
  2. Välj Lägg till
  3. Välj Spara.

 5. Text för steg


Redigera återanropssidan för att lägga till Visualforce-sidan EchoSignAgreementPushCallback

 1. Gå till Konfigurera > Plattformsverktyg > Användargränssnitt > Webbplatser och domäner > Webbplatser.

 2. Välj Adobe Acrobat Sign-återanropswebbplats.

 3. Bläddra till avsnittet Visualforce-sidor för webbplats och klicka sedan på Redigera.

 4. Leta upp och välj echosign_dev1.EchoSignAgreementPushCallback och välj sedan Lägg till för att flytta sidan till sidan Aktiverade Visualforce-sidor. Välj sedan Spara.


Redigera behörigheterna för webbplatsobjekt och fältnivå

När du har lagt till Visualforce-sidan, återgår du till sidan Webbplatsinformation för återanropswebbplatsen. Följ stegen nedan för att redigera sidan:

 1. Klicka på Inställningar för offentlig åtkomst för att öppna sidan Profiler.
 2. På sidan Profiler, välj Redigera. 
 3. Bläddra nedåt till avsnittet Behörigheter för standardobjekt.
 4. Aktivera Läs och Skapa för följande objekt: konto, kontakt, kontrakt, lead och säljprojekt.
 5. Välj Spara. Du återgår till återanropsprofilen.
 6. Om du vill göra fältnivåjusteringar där det behövs bläddrar du ned till avsnittet Säkerhet på fältnivå och redigerar Standardsäkerhet på fältnivå enligt följande:
  • Kontakt
   • Konto kontrollera att Läs- och Redigera-åtkomst är aktiverat
   • E-post: kontrollera att Läs- och Redigera-åtkomst är aktiverat
   • Namn: kontrollera att Läs- och Redigera-åtkomst är aktiverat
  • Lead
   • Företag: kontrollera att Läs- och Redigera-åtkomst är aktiverat
   • E-post: kontrollera att Läs- och Redigera-åtkomst är aktiverat
   • Namn: kontrollera att Läs- och Redigera-åtkomst är aktiverat


Använd specifika konfigurationer

Om du vill att alla avtal i ditt konto som skickades utanför Acrobat Sign ska skapas och överföras till Salesforce, följer du dessa instruktioner:

 1. Kopiera den säkra webbadressen från återanropswebbplatsen för Acrobat Sign som du skapade och lägg till /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback för att skapa återanropsadressen. 
 2. Kontakta Adobe Support och förse dem med återanropsadressen för att ställa in den som ditt Adobe Acrobat Sign-kontos standardåteranropsadress.
  Till exempel: Om din webbadress är: https://echov11-dev.na12.force.com/AdobeSignCallback kommer din återanropsadress att vara: https://echov11-dev.na12.force.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
 3. Adobe Support bör också ange ditt användar-ID för Adobe Acrobat Sign för standardanvändarinställningen för återanropsadressens API. Alla konton som använder Salesforce bör också ha sina konton inställda på att lägga till dokumentnyckeln till återanrops-URL:en.

Om du skickar avtal via API:n, följ dessa instruktioner:

 1. Kopiera den säkra URL:en från återanropssidan för Adobe Sign som du skapade och lägg till /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback för att skapa återanropsadressen som ska användas i Adobe Acrobat Sign-API:et.
  Till exempel: om din webbadress är: https://echov11-dev.na12.force.com/AdobeSignCallback kommer länken som du ska använda i Adobe Sign-API att vara: https://echov11-dev.na12.force.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
 2. När du skickar ett avtal eller skapar ett webbformulär via API måste du ange en återanropsadress.
  Se https://secure.echosign.com/redirect/latestApiMethods och referera till API-parametern "CallbackInfo".
 3. Se även till att dina kontoinställningar är inställda på att lägga till dokumentnyckeln till den återanropsadress som ska vara standard för Salesforce-kunder med Adobe Sign.
  Vid problem, kontakta Adobe Acrobat Sign-supporten.
 4. Gå till inställningar för Överföringsmappning för att definiera inställningarna för hur poster skapas när avtal överförs till Salesforce.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto